Fundusze Inwestycyjne

 • Lista Funduszy
 • Wykresy Funduszy

Wartość jednostek subfunduszy:

 • Fundusz parasolowy Pekao FIO
 • Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
 • Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
 • Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO
 • Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
 • Fundusze dłużne krótkoterminowe
 • Fundusze obligacyjne
 • Fundusze stabilnego wzrostu
 • Fundusze zrównoważone
 • Fundusze akcyjne
 • Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • Fundusze surowcowe
 • Fundusze z ochroną kapitału
 • Fundusze aktywnej alokacji
 • Subfundusz zdefiniowanej daty
Stopa zwrotu w %
Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M Ryzyko
Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M Ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,00
197,96 PLN 29.05.2020 199,15 PLN 197,96 PLN 0,00 0,95 -0,75 -0,61 0,40 4,40 7,12
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,00
11,20 PLN 29.05.2020 11,31 PLN 11,20 PLN 0,00 1,27 -2,18 -2,61 -1,23 3,51 6,46
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,08
63,18 PLN 29.05.2020 64,34 PLN 63,18 PLN 0,08 1,43 2,33 3,02 4,86 11,23 14,85
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,07
13,35 PLN 29.05.2020 13,62 PLN 13,35 PLN 0,07 1,68 2,30 3,09 5,70 11,90 16,29
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
-0,02
195,15 PLN 29.05.2020 201,71 PLN 195,15 PLN -0,02 2,47 1,99 -1,54 0,31 -2,20 -1,58
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
-0,09
11,48 PLN 29.05.2020 11,87 PLN 11,48 PLN -0,09 1,15 -0,43 -3,85 -1,46 -5,20 -6,59
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
-0,10
108,06 PLN 29.05.2020 113,15 PLN 108,06 PLN -0,10 2,55 -1,40 -8,80 -6,79 -12,41 -12,88
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,06
17,58 PLN 29.05.2020 18,51 PLN 17,58 PLN 0,06 4,64 -3,83 -15,84 -14,45 -24,97 -27,20
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
-0,57
8,79 PLN 29.05.2020 9,25 PLN 8,79 PLN -0,57 4,64 1,15 -2,33 -4,56 -21,24 -11,92
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
-0,10
10,27 PLN 29.05.2020 10,81 PLN 10,27 PLN -0,10 5,23 2,70 0,79 5,99 -6,12 -8,22
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,11
17,46 PLN 29.05.2020 18,38 PLN 17,46 PLN 0,11 6,46 3,99 1,16 4,18 -19,24 -9,35
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,41
9,80 PLN 29.05.2020 10,21 PLN 9,80 PLN 0,41 3,05 -0,31 -7,37 - - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,00
12,76 PLN 29.05.2020 12,82 PLN 12,76 PLN 0,00 0,71 -0,16 0,08 1,03 4,68 7,50
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,00
11,12 PLN 29.05.2020 11,29 PLN 11,12 PLN 0,00 3,15 -7,10 -7,02 -4,22 -3,72 5,00
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,36
11,16 PLN 29.05.2020 11,27 PLN 11,16 PLN -0,36 -2,45 0,27 1,18 5,58 13,99 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,36
2,79 USD 29.05.2020 2,82 USD 2,79 USD 0,36 1,82 -1,76 -0,71 1,82 6,49 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,11
18,31 PLN 29.05.2020 18,59 PLN 18,31 PLN 0,11 2,98 -4,44 -3,28 -0,49 -0,33 4,09
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,00
11,47 PLN 29.05.2020 11,76 PLN 11,47 PLN 0,00 3,15 -0,69 -3,04 2,50 3,61 10,93
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,20
10,10 PLN 29.05.2020 10,36 PLN 10,10 PLN -0,20 2,02 -4,27 -7,25 -3,07 -3,26 1,10
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,10
10,10 PLN 29.05.2020 10,36 PLN 10,10 PLN 0,10 0,30 -2,23 -2,04 0,70 - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,09
10,83 PLN 29.05.2020 11,11 PLN 10,83 PLN 0,09 0,84 -1,37 0,56 2,95 3,14 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,23
17,32 PLN 29.05.2020 18,04 PLN 17,32 PLN 0,23 0,70 -3,13 -1,81 2,42 2,61 -2,42
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,07
14,90 PLN 29.05.2020 15,52 PLN 14,90 PLN 0,07 3,11 -2,10 -4,91 0,13 -4,30 -2,04
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,18
10,99 PLN 29.05.2020 11,27 PLN 10,99 PLN -0,18 1,76 -7,18 -10,29 -5,42 -7,96 -5,09
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,33
6,06 PLN 29.05.2020 6,38 PLN 6,06 PLN -0,33 0,66 -10,09 -13,80 -9,01 -17,44 -19,63
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,63
11,23 PLN 29.05.2020 11,82 PLN 11,23 PLN 0,63 6,04 -4,51 -10,52 -3,44 -8,62 -10,16
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,22
9,16 PLN 29.05.2020 9,64 PLN 9,16 PLN 0,22 0,99 -2,35 -4,68 1,55 -4,68 -11,50
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,89
4,53 PLN 29.05.2020 4,77 PLN 4,53 PLN 0,89 4,62 -9,58 -15,96 -16,11 -23,48 -33,28
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,02
101,26 PLN 29.05.2020 102,80 PLN 101,26 PLN 0,02 0,33 0,60 1,26 - - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Stopa zwrotu w %
0,17
11,71 PLN 29.05.2020 12,01 PLN 11,71 PLN 0,17 1,83 -2,42 -3,62 1,47 7,43 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Stopa zwrotu w %
0,15
20,15 PLN 29.05.2020 20,99 PLN 20,15 PLN 0,15 2,23 -1,71 -4,68 1,46 6,39 7,64
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Stopa zwrotu w %
0,09
10,54 PLN 29.05.2020 11,04 PLN 10,54 PLN 0,09 3,33 -1,95 -7,54 0,57 3,43 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Stopa zwrotu w %
0,07
13,41 PLN 29.05.2020 13,68 PLN 13,41 PLN 0,07 1,13 3,55 4,28 4,77 6,60 3,39
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Stopa zwrotu w %
0,07
13,90 PLN 29.05.2020 14,26 PLN 13,90 PLN 0,07 1,02 2,89 2,96 5,14 7,84 9,28
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Stopa zwrotu w %
0,08
12,58 PLN 29.05.2020 12,94 PLN 12,58 PLN 0,08 2,36 3,11 2,19 6,88 8,26 6,61
ryzyko
Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
0,10
9,97 EUR 29.05.2020 10,23 EUR 9,97 EUR 0,10 1,22 -3,86 -3,67 -2,35 -5,77 -7,00
ryzyko
Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
0,63
44,38 PLN 29.05.2020 45,52 PLN 44,38 PLN 0,63 -0,80 -1,27 -0,78 1,12 0,34 0,20
ryzyko
Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
0,00
10,54 EUR 29.05.2020 11,09 EUR 10,54 EUR 0,00 2,73 -5,22 -12,09 -4,36 -13,39 -16,88
ryzyko
Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
0,51
46,91 PLN 29.05.2020 49,38 PLN 46,91 PLN 0,51 0,67 -2,66 -9,48 -1,01 -7,77 -10,43
ryzyko
Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
-0,36
80,37 PLN 29.05.2020 82,01 PLN 80,37 PLN -0,36 -0,92 -2,13 -1,36 3,25 7,95 9,17
ryzyko
Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
0,20
20,08 USD 29.05.2020 20,49 USD 20,08 USD 0,20 3,51 -4,02 -3,18 -0,54 0,80 2,76
ryzyko
Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
-0,07
14,74 USD 29.05.2020 15,43 USD 14,74 USD -0,07 2,57 -0,14 -4,16 1,80 4,32 6,35
ryzyko
Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
-0,59
59,00 PLN 29.05.2020 61,78 PLN 59,00 PLN -0,59 -1,81 1,81 -2,37 5,70 11,72 12,98
ryzyko
Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
-0,12
32,57 USD 29.05.2020 34,28 USD 32,57 USD -0,12 5,47 4,42 -1,81 7,95 11,85 15,58
ryzyko
Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
-0,66
130,37 PLN 29.05.2020 137,23 PLN 130,37 PLN -0,66 0,98 6,49 0,05 12,10 19,80 22,83
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
0,10
10,23 PLN 29.05.2020 10,23 PLN 10,23 PLN 0,10 1,89 2,10 - - - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
0,10
10,22 PLN 29.05.2020 10,22 PLN 10,22 PLN 0,10 2,61 3,34 2,20 - - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
0,20
10,07 PLN 29.05.2020 10,07 PLN 10,07 PLN 0,20 3,71 4,03 0,70 - - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
0,20
9,89 PLN 29.05.2020 9,89 PLN 9,89 PLN 0,20 4,11 3,34 -1,10 - - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
0,20
9,81 PLN 29.05.2020 9,81 PLN 9,81 PLN 0,20 4,47 3,05 -1,90 - - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
0,31
9,79 PLN 29.05.2020 9,79 PLN 9,79 PLN 0,31 4,93 3,38 -2,10 - - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
0,31
9,68 PLN 29.05.2020 9,68 PLN 9,68 PLN 0,31 4,88 3,20 -3,20 - - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
0,31
9,70 PLN 29.05.2020 9,70 PLN 9,70 PLN 0,31 4,98 3,30 -3,00 - - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
0,32
9,53 PLN 29.05.2020 9,53 PLN 9,53 PLN 0,32 5,19 4,04 - - - -
ryzyko
 • Fundusz parasolowy Pekao FIO
 • Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
 • Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
 • Fundusz Parasolowy Pekao Walutowy FIO
 • Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Wartość jednostek funduszy

Stopa zwrotu w %
Nazwa funduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M Ryzyko
Nazwa funduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M Ryzyko
Stopa zwrotu w %
0,05
153,31 PLN 29.05.2020 156,44 PLN 153,31 PLN 0,05 1,15 1,36 1,87 4,24 11,04 15,31
ryzyko
od
do

lub

Dodaj fundusz do wykresu

Wyczyść zaznaczone

Maksymalnie 6

Wybrano 0 z 6 funduszy