Materiał reklamowy

Fundusze Inwestycyjne

 • Lista Funduszy
 • Wykresy Funduszy
Nie znaleziono funduszy spełniających podane kryteria
22 września 2023 r. subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących przejął subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu.
WIĘCEJ
Sprawdź pozostałe połączenia subfunduszy
WIĘCEJ
Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.

Wartość jednostek subfunduszy:

 • Fundusz parasolowy Pekao FIO
 • Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
 • Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
 • Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO
 • Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
 • Fundusze dłużne krótkoterminowe
 • Fundusze obligacyjne
 • Fundusze stabilnego wzrostu
 • Fundusze akcyjne
 • Fundusze zrównoważone
 • Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • Fundusze surowcowe
 • Fundusze aktywnej alokacji
 • Subfundusz zdefiniowanej daty
Stopa zwrotu w %
Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M 120M Ryzyko
Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M 120M Ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,02
244,53 PLN 21.06.2024 246,01 PLN 244,53 PLN 0,02 0,45 1,66 4,25 8,51 20,11 23,70 34,62
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,07
14,46 PLN 21.06.2024 14,61 PLN 14,46 PLN 0,07 0,49 1,97 5,47 10,30 23,27 27,07 41,07
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,13
67,29 PLN 21.06.2024 68,52 PLN 67,29 PLN 0,13 0,33 0,90 1,45 7,97 6,14 11,02 25,14
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,21
14,50 PLN 21.06.2024 14,80 PLN 14,50 PLN 0,21 0,42 1,05 1,12 8,78 8,45 13,99 31,58
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
-0,01
256,38 PLN 21.06.2024 264,99 PLN 256,38 PLN -0,01 -0,37 2,58 4,36 14,59 15,72 29,41 31,93
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,08
13,14 PLN 21.06.2024 13,48 PLN 13,14 PLN 0,08 -0,15 1,08 2,66 7,88 8,60 11,36 9,23
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
-0,04
160,47 PLN 21.06.2024 168,03 PLN 160,47 PLN -0,04 -1,20 3,74 5,98 18,40 21,77 34,69 29,70
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
-0,10
19,64 PLN 21.06.2024 20,67 PLN 19,64 PLN -0,10 -2,00 5,71 9,48 26,87 29,72 96,01 76,14
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,08
36,07 PLN 21.06.2024 37,97 PLN 36,07 PLN 0,08 -1,45 4,61 10,71 29,28 34,54 110,08 106,11
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao FIO
Stopa zwrotu w %
0,12
16,97 PLN 21.06.2024 17,68 PLN 16,97 PLN 0,12 0,06 1,31 6,60 17,85 26,26 67,69 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,00
15,27 PLN 21.06.2024 15,35 PLN 15,27 PLN 0,00 0,46 1,53 3,46 7,08 17,64 20,62 30,96
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,03
120,60 PLN 21.06.2024 121,21 PLN 120,60 PLN 0,03 0,46 1,37 3,19 6,88 17,88 - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,12
107,82 PLN 21.06.2024 110,02 PLN 107,82 PLN 0,12 0,34 0,82 1,70 7,01 5,93 - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,25
11,93 PLN 21.06.2024 12,24 PLN 11,93 PLN 0,25 0,42 0,59 -0,17 7,96 13,62 16,96 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,00
19,44 PLN 21.06.2024 19,74 PLN 19,44 PLN 0,00 0,47 0,88 1,51 5,77 -1,72 4,07 12,57
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,08
13,04 PLN 21.06.2024 13,24 PLN 13,04 PLN 0,08 0,38 0,85 2,60 9,21 5,84 10,23 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,00
3,04 USD 21.06.2024 3,07 USD 3,04 USD 0,00 0,33 1,00 2,70 7,04 3,40 9,75 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,41
12,31 PLN 21.06.2024 12,43 PLN 12,31 PLN 0,41 3,79 3,88 4,77 6,76 9,62 17,91 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,69
14,35 PLN 21.06.2024 14,95 PLN 14,35 PLN -0,69 -3,63 1,99 3,24 -1,31 -32,25 -18,00 -6,21
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,00
12,43 PLN 21.06.2024 12,75 PLN 12,43 PLN 0,00 -2,13 1,22 4,72 7,25 8,28 15,84 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
0,08
12,44 PLN 21.06.2024 12,76 PLN 12,44 PLN 0,08 -0,24 1,88 4,36 6,96 6,51 16,81 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,39
7,62 PLN 21.06.2024 8,02 PLN 7,62 PLN -0,39 -3,54 2,97 4,38 1,33 21,92 38,29 -5,34
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,45
11,05 PLN 21.06.2024 11,51 PLN 11,05 PLN -0,45 -1,95 2,22 6,97 9,19 - - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,19
15,84 PLN 21.06.2024 16,67 PLN 15,84 PLN -0,19 -1,68 -1,06 4,49 9,24 5,25 32,77 51,29
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,59
6,76 PLN 21.06.2024 7,12 PLN 6,76 PLN -0,59 -0,59 2,58 7,13 4,16 -21,21 -4,65 -16,75
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Stopa zwrotu w %
0,00
15,61 PLN 21.06.2024 16,06 PLN 15,61 PLN 0,00 -0,32 1,96 2,56 7,51 11,50 30,85 35,27
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Stopa zwrotu w %
0,00
14,06 PLN 21.06.2024 14,35 PLN 14,06 PLN 0,00 0,50 1,01 3,84 10,45 6,84 18,95 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,08
26,49 PLN 21.06.2024 27,59 PLN 26,49 PLN -0,08 0,72 1,46 6,26 12,92 11,49 29,41 54,28
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,24
16,35 PLN 21.06.2024 17,12 PLN 16,35 PLN -0,24 1,05 2,51 11,15 17,54 17,37 49,73 -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
0,21
9,63 EUR 21.06.2024 9,88 EUR 9,63 EUR 0,21 0,31 0,63 0,94 6,88 -8,20 -6,60 -8,89
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
0,41
41,73 PLN 21.06.2024 42,80 PLN 41,73 PLN 0,41 2,05 1,31 0,85 4,27 -12,44 -5,07 -4,92
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
0,05
20,37 USD 21.06.2024 20,79 USD 20,37 USD 0,05 0,39 0,99 2,26 8,01 -7,91 -0,78 1,34
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
0,51
82,56 PLN 21.06.2024 84,24 PLN 82,56 PLN 0,51 3,88 3,80 4,55 7,68 -2,34 6,64 34,73
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
-0,16
19,23 USD 21.06.2024 20,14 USD 19,23 USD -0,16 1,37 2,07 7,73 14,74 7,07 28,97 41,40
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
0,32
77,95 PLN 21.06.2024 81,62 PLN 77,95 PLN 0,32 4,91 4,91 10,18 14,45 13,58 38,70 87,97
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
-0,29
51,14 USD 21.06.2024 53,83 USD 51,14 USD -0,29 0,89 1,79 11,08 19,01 13,72 61,78 88,78
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
0,16
207,26 PLN 21.06.2024 218,17 PLN 207,26 PLN 0,16 4,38 4,63 13,55 18,66 20,62 73,89 150,92
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
-0,32
62,70 PLN 21.06.2024 66,00 PLN 62,70 PLN -0,32 0,61 2,22 7,00 7,31 4,31 29,47 38,35
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO
Stopa zwrotu w %
-0,55
14,47 EUR 21.06.2024 15,23 EUR 14,47 EUR -0,55 -1,16 1,54 7,11 9,95 9,37 27,38 32,51
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
0,08
12,33 PLN 21.06.2024 12,33 PLN 12,33 PLN 0,08 0,49 1,40 3,44 7,87 19,59 - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
0,08
13,07 PLN 21.06.2024 13,07 PLN 13,07 PLN 0,08 0,08 1,71 3,08 11,23 14,55 - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
0,07
14,13 PLN 21.06.2024 14,13 PLN 14,13 PLN 0,07 -0,28 2,32 3,74 14,69 18,24 - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,07
15,31 PLN 21.06.2024 15,31 PLN 15,31 PLN -0,07 -0,71 3,31 5,44 18,50 25,08 - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,12
16,01 PLN 21.06.2024 16,01 PLN 16,01 PLN -0,12 -0,87 3,56 5,96 19,66 27,88 - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,12
16,91 PLN 21.06.2024 16,91 PLN 16,91 PLN -0,12 -1,11 4,00 7,03 22,27 32,52 - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,12
16,78 PLN 21.06.2024 16,78 PLN 16,78 PLN -0,12 -1,06 4,16 7,29 22,30 33,07 - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,18
16,87 PLN 21.06.2024 16,87 PLN 16,87 PLN -0,18 -1,23 4,33 7,25 22,34 33,25 - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,18
16,52 PLN 21.06.2024 16,52 PLN 16,52 PLN -0,18 -1,31 4,29 7,20 22,28 33,98 - -
ryzyko
Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO
Stopa zwrotu w %
-0,15
13,71 PLN 21.06.2024 13,71 PLN 13,71 PLN -0,15 -0,72 5,14 8,12 23,29 37,10 - -
ryzyko

Wartość jednostek funduszy

Stopa zwrotu w %
Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M 120M Ryzyko
Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M 120M Ryzyko
Stopa zwrotu w %
0,14
169,57 PLN 21.06.2024 173,03 PLN 169,57 PLN 0,14 0,33 0,95 1,87 8,89 9,08 14,50 32,80
ryzyko
9 września 2022 r. subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny przejął subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji.
WIĘCEJ
6 maja 2022 r. subfundusz Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny przejął subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
WIĘCEJ
8 kwietnia 2022 r. subfundusz Pekao Akcji – Aktywna Selekcja przejął subfundusz Pekao Akcji Polskich
WIĘCEJ
4 marca 2022 r. subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek przejął subfundusz Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Więcej
25 lutego 2022 r. subfundusz Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu przejął subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
WIĘCEJ
18 lutego 2022 r. subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego przejął subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
WIĘCEJ
5 sierpnia 2022 r. subfundusz Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu przejął subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego.
WIĘCEJ
od
do

lub

Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku.

Dodaj fundusz do wykresu

Wyczyść zaznaczone

Maksymalnie 6

 • Fundusze dłużne krótkoterminowe
 • Fundusze obligacyjne
 • Fundusze stabilnego wzrostu
 • Fundusze akcyjne
 • Fundusze zrównoważone
 • Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • Fundusze surowcowe
 • Fundusze aktywnej alokacji
 • Subfundusz zdefiniowanej daty
Wybrano 0 z 6 funduszy