Zarządzający

Zarządzający

Aktywami zgromadzonymi w funduszach inwestycyjnych Pekao zarządza doświadczony zespół zarządzających wspierany przez analityków.

Jacek Babiński

Jacek Babiński

Wiceprezes Zarządu Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami.

Jacek Babiński posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku finansowym, które zdobywał zarówno w PTE, jak i TFI, był związany nie tylko z dużymi korporacjami, ale również z niezależnymi firmami asset management.


Fundusze zarządzane przez Jacka Babińskiego osiągały bardzo dobre stopy zwrotu i zdobywały podium w rankingach (najlepsze OFE w latach 2011-2016, najlepsze DFE za 2012-2014, kilkunastokrotnie 1. miejsce w miesięcznych zestawieniach OFE od 10.2013).

Jacek Babiński w okresie od stycznia do lipca 2017 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora inwestycyjnego (CIO) w Skarbiec TFI, szefa zespołu produktów akcyjnych, doradcy zarządu Skarbiec Holding oraz zarządzającego funduszem.

Wcześniej przez prawie 10 lat (2007-2016) związany był z Metlife PTE (wcześniej AIG i Amplico), gdzie pełnił kolejno funkcje: zarządzającego ryzykiem inwestycyjnym, analityka akcji, analityka obligacji korporacyjnych oraz zarządzającego portfelami akcji, obligacji korporacyjnych i funduszy nieruchomości. W latach 2006-2007 pracował w KDPW S.A. na stanowisku starszego specjalisty.

Swoją karierę zawodową rozpoczął po stronie regulatora, w latach 2005-2006 był zatrudniony w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na stanowisku specjalisty, gdzie odpowiadał za nadzór nad systemami giełdowymi i rozliczeniowymi oraz implementację przepisów adekwatności kapitałowej instytucji finansowych. Ekspert KPWiG ds. dyrektyw MiFiD i CRD/Bazylea II.

Jacek Babiński posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 313. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Handel Zagraniczny oraz International Business School w Bredzie. Uczestnik stażu i szkoleń inwestycyjnych w Nowym Jorku.

Zespół Zarządzania Akcjami

Andrzej Kubacki

Andrzej Kubacki

Dyrektor Zespołu Zarządzania Akcjami, CFA

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz ponad 12 lat doświadczenia w modelowaniu finansowym, wycenie akcji, tworzeniu portfeli inwestycyjnych, analizie różnych rynków i branż oraz zarządzaniu zespołem.
W Pekao TFI od marca 2019 r. na stanowisku Dyrektora Zespołu Zarządzania Akcjami. Przed objęciem stanowiska w Pekao TFI, był od września 2016 związany z Noble Funds TFI. Jako szef obszaru analiz akcyjnych od podstaw stworzył własny zespół zajmujący się śledzeniem sytuacji ponad 200 spółek w sektorach na rynku europejskim i amerykańskim.

Od października 2011 do sierpnia 2016 r. pracował w ING Securities kolejno na stanowiskach analityka, starszego analityka i zastępcy dyrektora zespołu analiz. Wcześniej, od września 2008 do września 2011, związany był z NN OFE, największym funduszem emerytalnym w Polsce, gdzie zajmował stanowiska analityczne, a także odpowiadał za wynik części portfela akcyjnego funduszu emerytalnego. Początki jego kariery zawodowej związane są z BDM w Katowicach, w którym pracował od listopada 2006 r.

Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku finanse, a także absolwentem programu Executive MBA na University of Chicago Booth School of Business. Pracując w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, osiągał wyniki powyżej benchmarków, a w trakcie zatrudnienia w ING Securities zajmował czołowe pozycje w rankingach.

Piotr Stopiński

Piotr Stopiński

Zastępca Dyrektora Zespołu Zarządzania Akcjami, CFA

Piotr Stopiński posiada wieloletnie doświadczenie w środowisku finansów międzynarodowych. Swoją karierę rozpoczynał w obszarze zarządzania aktywami w szwajcarskiej firmie Pictet Asset Management, gdzie przez 10 lat, od września 2008 do października 2018 r., przeszedł wszystkie szczeble kariery, zaczynając od stażysty, a kończąc na stanowisku Senior Investment Manager. Do jego obowiązków należało zarządzanie globalnymi funduszami dywidendowymi akcji.

Specjalizuje się w akcjach globalnych z naciskiem na fundamentalne, niebenchmarkowe oraz tematyczne podejście do inwestowania.

W trakcie studiów odbył praktyki w renomowanych instytucjach finansowych, w tym: w dziale analiz akcji w Dresdner Kleinwort we Frankfurcie nad Menem i w dziale private banking Goldman Sachs w Genewie. Zanim dołączył do zespołu Pekao TFI, od listopada 2018 r. związany był z IPOPEMA TFI, gdzie zajmował stanowisko zarządzającego portfelem akcji globalnych.

Piotr Stopiński posiada tytuły CFA oraz Financial Risk Manager, a także certyfikat IMC (Investment Management Certificate). Jest absolwentem University of Warwick w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał dyplom licencjata na kierunku International Business. Był uczestnikiem warsztatów Investment Management Workshop na Harvard Business School w czerwcu 2018 roku. Biegle włada czterema językami.

Piotr Sałata

Piotr Sałata

Zarządzający Portfelem, CFA

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Bankowość Inwestycyjna.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 349) oraz maklera papierów wartościowych (nr 2422), a także tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Od września 2010 do maja 2011 roku pracował jako Młodszy Analityk w Ipopema Securities S.A. Następnie, od czerwca 2011 do września 2013 roku w Nordea Investment Management AB Oddział w Polsce jako Młodszy Zarządzający. Od listopada 2013 do sierpnia 2015 roku był zatrudniony w Money Makers S.A. jako Portfolio Manager.

We wrześniu 2015 roku rozpoczął pracę w Pioneer Pekao Investment Management S.A., początkowo jako Analityk, a następnie jako Analityk-Zarządzający Portfelem. Od 1 października 2016 roku pracuje w Pioneer Pekao TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.).

Bartosz Ziółkowski

Bartosz Ziółkowski

Starszy Menedżer Portfela

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2010 roku w Opera TFI, gdzie był zatrudniony kolejno na stanowiskach Młodszego Specjalisty oraz Tradera w Departamencie Zarządzania Aktywami. Od początku 2015 do września 2018 roku zatrudniony w MetLife TFI na stanowisku Tradera w Departamencie Zarządzania Aktywami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał również jako Menedżer ds. Inwestycyjnych w Alior Banku. Do Zespołu Zarządzania Instrumentami Akcyjnymi Pekao TFI S.A dołączył w styczniu 2019 roku jako Starszy Menedżer Portfela.

Bartosz Ziółkowski posiada Licencję Maklera Papierów Wartościowych wraz z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (2441). Jest absolwentem University of Wales, gdzie uzyskał dyplom magistra na kierunku International Business Economics.

Filip Lubka

Filip Lubka

Młodzy Menedżer Portfela, CFA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku Finanse i Rachunkowość. 

W Pekao TFI S.A. pracuje od października 2019 roku jako Analityk w Dziale Analiz. Od 1 sierpnia 2021 zatrudniony jako Młodszy Menedżer Portfela w Zespole Zarządzania Akcjami.

Od grudnia 2016 roku pracował w Noble Funds TFI jako analityk, wcześniej zdobywał doświadczenie w EFIX Dom Maklerski oraz Franklin Templeton Investments.

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz  licencję maklera papierów wartościowych.

Zespół Zarządzania Strategiami Globalnymi

Karol Ciuk

Karol Ciuk

Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi, Zarządzający Portfelem, CFA, CAIA

Karol Ciuk posiada wieloletnie profesjonalne doświadczenie inwestycyjne w obszarze zarządzania aktywami, a także doradztwa inwestycyjnego zdobyte w krajowych jak i międzynarodowych instytucjach finansowych. Zarządzane przez niego fundusze wielokrotnie znajdowały się na czołowych miejscach w rankingach (Parkiet, Rzeczpospolita, Analizy Online). W 2020 roku umieszczony na liście Citywire Selector 100. 

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 343 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2119.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalności: Bankowość inwestycyjna oraz Międzynarodowe rynki finansowe.

W latach 2011 - 2012 pracował w Domu Maklerskim Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Departamencie Zarządzania Aktywami.

W okresie 2012 - 2014 roku był zatrudniony w Trigon Dom Maklerski S.A., gdzie zajmował stanowisko Senior Analyst, a następnie Junior Portfolio Manager. 
Od lutego do września 2014 roku pracował w Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako Zarządzający Portfelem.

Od października 2014 do maja 2017 roku pracował w Banku Handlowym w Warszawie jako Doradca Inwestycyjny w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego. Jednocześnie w 2017 roku był zatrudniony jako Doradca Inwestycyjny w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz w Domu Maklerskim Banku Handlowego.

Z dniem 1 czerwca 2017 roku zatrudniony w Pioneer Pekao TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.) jako Zarządzający Portfelem, a od 1 kwietnia 2019 roku również jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi.

 

Paweł Ślebioda

Paweł Ślebioda

Starszy Menedżer Portfela w Zespole Zarządzania Strategiami Globalnymi

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego studiów licencjackich na kierunku informatyka i ekonometria, specjalizacja ekonomia menedżerska oraz studiów magisterskich na kierunku ekonomia, specjalizacja informatyka i metody ilościowe w ekonomii. Od grudnia 2006 roku związany z firmą Pioneer Pekao Investment Management SA - początkowo jako młodszy a następnie starszy specjalista ds systemów operacyjnych, a od stycznia 2010 roku jako menedżer portfela. Od 1 października 2016 roku pracuje w Pioneer Pekao TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.).

Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2472), ukończył liczne szkolenia z zakresu rynków finansowych i makroekonomii.

Zespół Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Dariusz Kędziora

Dariusz Kędziora

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, CFA

Dariusz Kędziora to ceniony menadżer ds. rynków wschodzących z szeroką wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w międzynarodowej firmie o zasięgu globalnym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. Uzyskał międzynarodowy certyfikat z zakresu finansów i ekonomii oraz bankowości inwestycyjnej na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia). Swoją karierę zawodową zaczynał w latach 2005-2006 w Banku ING w Amsterdamie, gdzie dokonywał analizy ryzyka kredytowego banków w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Rumunii. 

W latach 2007-2016 pracował w Aviva Investors Poland TFI, jako zarządzający funduszami papierów dłużnych. W latach 2013 oraz 2014 razem z zespołem zdobył nagrodę Alfa Analiz Online dla najlepszego funduszu papierów dłużnych. Od 2016 r. związany był z Aviva Investors w Londynie, na stanowisku zarządzającego portfelem w segmencie długu emerging markets. 

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

Od 1 sierpnia 2020 r. pracuje w Pekao TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi.

Łukasz Tokarski

Łukasz Tokarski

Zastępca Dyrektora Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, Zarządzający Portfelem, CFA

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość Inwestycyjna. Od 18 lipca 2011 roku do 5 maja 2017 roku pracował w Superfund TFI S.A. na stanowisku Doradca inwestycyjny – Analityk, gdzie zarządzał funduszami inwestycyjnymi Superfund. Zarządzany przez niego fundusz Superfund Płynnościowy otrzymał prestiżową nagrodę „Alfa 2015” - dla najlepszego funduszu w kategorii polskich papierów korporacyjnych.

Z dniem 8 maja 2017 roku zatrudniony w Pioneer Pekao TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.) jako Zarządzający portfelem. Od 1 kwietnia 2022 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi.

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 310 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2208.

Kamil Jankowski

Kamil Jankowski

Zarządzający Portfelem, CFA

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość Inwestycyjna. Do Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi Pekao TFI S.A dołączył w marcu 2019 roku.

Wcześniej od kwietnia 2015 r. pracował w dziale Corporate Finance KPMG w Zespole Finansowania i Infrastruktury, gdzie uczestniczył w projektach doradczych w obszarze pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji. Następnie od marca 2017 r. zatrudniony był w BPS TFI S.A. kolejno jako analityk i zarządzający funduszami.

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 707.

Wiktor Daniłow

Wiktor Daniłow

Menedżer Portfela

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa.

W Departamencie Zarządzania Aktywami Pioneer Pekao Investment Management S.A. od czerwca 2006 roku. Od 1 października 2016 roku pracuje w Pioneer Pekao TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.).

Zespół Analiz

Joanna Borkowska

Joanna Borkowska

Dyrektor Zespołu Analiz, CFA

Doradca inwestycyjny (licencja nr 589), CFA (Chartered Financial Analyst). 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, odbyła stypendium w Niemczech na University of Mannheim na kierunku Business Administration. Od 2010 pracuje w Departamencie Zarzadzania Aktywami w Pekao TFI (poprzednio Pioneer Pekao Investment Management), początkowo jako Asystent Zarządzającego, później jako Analityk, Kierownik Zespołu Analiz, obecnie Dyrektor Zespołu Analiz.

Żaneta Bogacka

Żaneta Bogacka

Analityk

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Rynki finansowe, specjalność Doradztwo Inwestycyjne.

W Pekao TFI S.A. pracuje od sierpnia 2021 roku jako Analityk w Dziale Analiz.

Wcześniej zdobywała przez dwa lata doświadczenie w doradztwie transakcyjnym.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 781. Zdała pierwszy etap egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst).