Zarządzający

Zarządzający

Aktywami zgromadzonymi w funduszach inwestycyjnych Pekao zarządza doświadczony zespół zarządzających wspierany przez analityków oraz zespół transakcji.

Jacek Babiński

Jacek Babiński

Wiceprezes Zarządu Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami.

Jacek Babiński posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku finansowym, które zdobywał zarówno w PTE, jak i TFI, był związany nie tylko z dużymi korporacjami, ale również z niezależnymi firmami asset management.


Fundusze zarządzane przez Jacka Babińskiego osiągały bardzo dobre stopy zwrotu i zdobywały podium w rankingach (najlepsze OFE w latach 2011-2016, najlepsze DFE za 2012-2014, kilkunastokrotnie 1. miejsce w miesięcznych zestawieniach OFE od 10.2013).

Jacek Babiński w okresie od stycznia do lipca 2017 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora inwestycyjnego (CIO) w Skarbiec TFI, szefa zespołu produktów akcyjnych, doradcy zarządu Skarbiec Holding oraz zarządzającego funduszem.

Wcześniej przez prawie 10 lat (2007-2016) związany był z Metlife PTE (wcześniej AIG i Amplico), gdzie pełnił kolejno funkcje: zarządzającego ryzykiem inwestycyjnym, analityka akcji, analityka obligacji korporacyjnych oraz zarządzającego portfelami akcji, obligacji korporacyjnych i funduszy nieruchomości. W latach 2006-2007 pracował w KDPW S.A. na stanowisku starszego specjalisty.

Swoją karierę zawodową rozpoczął po stronie regulatora, w latach 2005-2006 był zatrudniony w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na stanowisku specjalisty, gdzie odpowiadał za nadzór nad systemami giełdowymi i rozliczeniowymi oraz implementację przepisów adekwatności kapitałowej instytucji finansowych. Ekspert KPWiG ds. dyrektyw MiFiD i CRD/Bazylea II.

Jacek Babiński posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 313. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Handel Zagraniczny oraz International Business School w Bredzie. Uczestnik stażu i szkoleń inwestycyjnych w Nowym Jorku.

Zespół Zarządzania Akcjami Rynku Krajowego

Piotr Grzeliński

Piotr Grzeliński

Dyrektor Zespołu Zarządzania Akcjami Rynku Krajowego

Swoją karierę zawodową rozpoczął w Raiffeisen Bank Polska (2007), a następnie zdobywał doświadczenie zawodowe w BPH TFI (2008). Od 2010 r. związany z MetLife PTE gdzie pełnił rolę analityka akcji, następnie od grudnia 2013 r. zarządzającego aktywami, a od kwietnia 2018 r. dyrektora zarządzającego aktywami. Od stycznia 2017 r. odpowiadał za portfel otwartego funduszu emerytalnego, a od sierpnia 2018 r. za portfel dobrowolnego funduszu emerytalnego. 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, kierunek Informatyka i Ekonometria. Studiował również na Uniwersytecie Tampere (Finlandia) - finanse behawioralne oraz audyt i systemy kontrolingowe - studia w ramach programu Socrates-Erasmus. Od 2022 r. student w ramach programu Canadian Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz ESG University of Quebec at Montreal UQAM.

Piotr Sałata

Piotr Sałata

Zarządzający Portfelem

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Bankowość Inwestycyjna.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 349) oraz maklera papierów wartościowych (nr 2422). Od września 2010 do maja 2011 roku pracował jako Młodszy Analityk w Ipopema Securities S.A. Następnie, od czerwca 2011 do września 2013 roku w Nordea Investment Management AB Oddział w Polsce jako Młodszy Zarządzający. Od listopada 2013 do sierpnia 2015 roku był zatrudniony w Money Makers S.A. jako Portfolio Manager.

We wrześniu 2015 roku rozpoczął pracę w Pioneer Pekao Investment Management S.A., początkowo jako Analityk, a następnie jako Analityk-Zarządzający Portfelem. Od 1 października 2016 roku pracuje w Pioneer Pekao TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.).

Zespół Zarządzania Akcjami Rynków Zagranicznych

Piotr Stopiński

Piotr Stopiński

Dyrektor Zespołu Zarządzania Akcjami Rynków Zagranicznych, CFA

Piotr Stopiński posiada wieloletnie doświadczenie w środowisku finansów międzynarodowych. Swoją karierę rozpoczynał w obszarze zarządzania aktywami w szwajcarskiej firmie Pictet Asset Management, gdzie przez 10 lat, od września 2008 do października 2018 r., przeszedł wszystkie szczeble kariery, zaczynając od stażysty, a kończąc na stanowisku Senior Investment Manager. Do jego obowiązków należało zarządzanie globalnymi funduszami dywidendowymi akcji.

Specjalizuje się w akcjach globalnych z naciskiem na fundamentalne, niebenchmarkowe oraz tematyczne podejście do inwestowania.

W trakcie studiów odbył praktyki w renomowanych instytucjach finansowych, w tym: w dziale analiz akcji w Dresdner Kleinwort we Frankfurcie nad Menem i w dziale private banking Goldman Sachs w Genewie. Zanim dołączył do zespołu Pekao TFI, od listopada 2018 r. związany był z IPOPEMA TFI, gdzie zajmował stanowisko zarządzającego portfelem akcji globalnych. Z Pekao TFI związany jest od marca 2019 r.

Piotr Stopiński posiada tytuły CFA oraz Financial Risk Manager, a także certyfikat IMC (Investment Management Certificate). Jest absolwentem University of Warwick w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał dyplom licencjata na kierunku International Business. Był uczestnikiem warsztatów Investment Management Workshop na Harvard Business School w czerwcu 2018 roku. Biegle włada czterema językami.

Filip Lubka

Filip Lubka

Zarządzający Portfelem, CFA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku Finanse i Rachunkowość. 

W Pekao TFI S.A. pracuje od października 2019 roku jako Analityk w Dziale Analiz. Od 1 sierpnia 2021 zatrudniony jako Młodszy Menedżer Portfela w Zespole Zarządzania Akcjami a następnie jako Zarządzający Portfelem.

Od grudnia 2016 roku pracował w Noble Funds TFI jako analityk, wcześniej zdobywał doświadczenie w EFIX Dom Maklerski oraz Franklin Templeton Investments.

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję maklera papierów wartościowych oraz  licencję doradcy inwestycyjnego nr 846.

Zespół Zarządzania Strategiami Globalnymi

Karol Ciuk

Karol Ciuk

Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi, Zarządzający Portfelem, CAIA

Karol Ciuk posiada kilkunastoletnie doświadczenie inwestycyjne w obszarze zarządzania aktywami, a także doradztwa inwestycyjnego zdobyte w krajowych jak i międzynarodowych instytucjach finansowych. Jest czterokrotnym laureatem nagrody "Złoty Portfel" przyznawanej przez Gazetę Giełdy i Inwestorów "Parkiet" za najlepszy fundusz obligacji zagranicznych (2020, 2021), akcji zagranicznych (2021) oraz surowców (2022). W trakcie zawodowej kariery był wielokrotnie wyróżniany przez Citywire i umieszczony na liście Selector Top 100.

Posiada tytuł CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 343 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2119. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalności: Bankowość inwestycyjna oraz Międzynarodowe rynki finansowe.

W latach 2011 - 2012 pracował jako Doradca Inwestycyjny w Domu Maklerskim Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. W okresie 2012 - 2014 roku był zatrudniony w Trigon Domu Maklerskim S.A., na stanowisku Starszego Analityka i Młodszego Zarządzającego Portfelem., a następnie od lutego do września 2014 roku w Trigon TFI S.A. jako Zarządzający Portfelem. Od października 2014 do maja 2017 roku pracował w Banku Handlowym w Warszawie jako Doradca Inwestycyjny w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego. Jednocześnie w 2017 roku był zatrudniony jako Doradca Inwestycyjny w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz w Domu Maklerskim Banku Handlowego. Z dniem 1 czerwca 2017 roku zatrudniony w Pioneer Pekao TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.) jako Zarządzający Portfelem, a od 1 kwietnia 2019 roku również jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi.

Paweł Ślebioda

Paweł Ślebioda

Starszy Menedżer Portfela w Zespole Zarządzania Strategiami Globalnymi

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego studiów licencjackich na kierunku informatyka i ekonometria, specjalizacja ekonomia menedżerska oraz studiów magisterskich na kierunku ekonomia, specjalizacja informatyka i metody ilościowe w ekonomii. Od grudnia 2006 roku związany z firmą Pioneer Pekao Investment Management SA - początkowo jako młodszy a następnie starszy specjalista ds systemów operacyjnych, a od stycznia 2010 roku jako menedżer portfela. Od 1 października 2016 roku pracuje w Pioneer Pekao TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.).

Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2472), ukończył liczne szkolenia z zakresu rynków finansowych i makroekonomii.

Jakub Borowski

Jakub Borowski

Młodszy Menedżer Portfela w Zespole Zarządzania Strategiami Globalnymi

Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3239). Obecnie w trakcie zdobywania licencji Doradcy Inwestycyjnego, zdał II etap. W październiku 2019 roku dołączył do Pekao TFI S.A. jako Asystent Zarządzającego Portfelem w Zespole Zarządzania Strategiami Globalnymi. Następnie, od maja 2023 roku przyjął rolę Młodszego Menedżera Portfela. Wcześniej zdobywał doświadczenie w Zespole Wycen Funduszy Inwestycyjnych w mBank S.A..

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego studiów licencjackich na kierunku Ekonomia oraz studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, ze specjalnością Bankowość i Strategie Inwestycyjne. 

Zespół Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Dariusz Kędziora

Dariusz Kędziora

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Dariusz Kędziora to ceniony menadżer ds. rynków wschodzących z szeroką wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w międzynarodowej firmie o zasięgu globalnym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. Uzyskał międzynarodowy certyfikat z zakresu finansów i ekonomii oraz bankowości inwestycyjnej na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia). Swoją karierę zawodową zaczynał w latach 2005-2006 w Banku ING w Amsterdamie, gdzie dokonywał analizy ryzyka kredytowego banków w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Rumunii. 

W latach 2007-2016 pracował w Aviva Investors Poland TFI, jako zarządzający funduszami papierów dłużnych. W latach 2013 oraz 2014 razem z zespołem zdobył nagrodę Alfa Analiz Online dla najlepszego funduszu papierów dłużnych. Od 2016 r. związany był z Aviva Investors w Londynie, na stanowisku zarządzającego portfelem w segmencie długu emerging markets. 

Od 1 sierpnia 2020 r. pracuje w Pekao TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi.

Łukasz Tokarski

Łukasz Tokarski

Zastępca Dyrektora Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, Zarządzający Portfelem

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość Inwestycyjna. Od 18 lipca 2011 roku do 5 maja 2017 roku pracował w Superfund TFI S.A. na stanowisku Doradca inwestycyjny – Analityk, gdzie zarządzał funduszami inwestycyjnymi Superfund. Zarządzany przez niego fundusz Superfund Płynnościowy otrzymał prestiżową nagrodę „Alfa 2015” - dla najlepszego funduszu w kategorii polskich papierów korporacyjnych.

Z dniem 8 maja 2017 roku zatrudniony w Pioneer Pekao TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.) jako Zarządzający portfelem. Od 1 kwietnia 2022 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 310 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2208.

Kamil Jankowski

Kamil Jankowski

Zarządzający Portfelem

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość Inwestycyjna. Do Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi Pekao TFI S.A dołączył w marcu 2019 roku.

Wcześniej od kwietnia 2015 r. pracował w dziale Corporate Finance KPMG w Zespole Finansowania i Infrastruktury, gdzie uczestniczył w projektach doradczych w obszarze pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji. Następnie od marca 2017 r. zatrudniony był w BPS TFI S.A. kolejno jako analityk i zarządzający funduszami.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 707.

Tomasz Pawluć

Tomasz Pawluć

Zarządzający Portfelem

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Tomasz Pawluć specjalizuje się w zarządzaniu portfelami instrumentów dłużnych zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Zajmuje się obligacjami państw w walutach lokalnych, analizą ryzyka kredytowego oraz instrumentami pochodnymi na stopę procentową. Tworzy również strategie oparte o instrumenty rynku pieniężnego. 

W latach 2015 - 2021 roku był związany z Union Investment TFI (obecnie Generali Investments TFI), gdzie od 2017 roku zatrudniony był na stanowisku zarządzającego funduszami. Następnie od lipca 2021 roku do czerwca 2022 zatrudniony był w Ipopema TFI na stanowisku zarządzającego funduszami.

Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych.

 

Paulina Gadomska

Paulina Gadomska

Młodszy Menedżer Portfela

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Międzynarodowe Rynki Finansowe.

 

W Pekao TFI S.A. pracuje od kwietnia 2021 roku jako Młodszy Menedżer Portfela w Zespole Zarządzania Instrumentami Dłużnymi. 

Jarosław Karpiński

Jarosław Karpiński

Zarządzający Aktywami, CFA

Związany jest z rynkiem finansowym do kilkudziesięciu lat. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziału Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing, oraz Absolwent studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w zakresie Finansów.

Swoją karierę rozpoczynał w Banku Handlowym w Warszawie (1996 – 2000), początkowo jako Stażysta, następnie Analityk, a później jako Zarządzający. W latach 2000 - 2007 zatrudniony w Legg Mason Zarządzanie Aktywami na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. W latach 2007- 2008 pracował w Western Asset Management w Londynie na stanowisku Research Analyst. Następnie od 2009 do 2011 zatrudniony w Millennium TFI S.A. jak Zarządzający Funduszami. Od 2011 do 2018 w NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmował stanowisko Zarządzającego Funduszami. W latach 2018-2023 pracował w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU jako Dyrektor Biura Instrumentów Dłużnych, a następnie jako Zastępca Dyrektora Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych. Od grudnia 2023 zatrudniony w Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. na stanowisku Zarządzający Aktywami.

Zespół Analiz

Joanna Borkowska

Joanna Borkowska

Dyrektor Zespołu Analiz

Doradca inwestycyjny (licencja nr 589).

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, odbyła stypendium w Niemczech na University of Mannheim na kierunku Business Administration. Od 2010 pracuje w Departamencie Zarzadzania Aktywami w Pekao TFI (poprzednio Pioneer Pekao Investment Management), początkowo jako Asystent Zarządzającego, później jako Analityk, Kierownik Zespołu Analiz, obecnie Dyrektor Zespołu Analiz.

Żaneta Bogacka-Jamróz

Żaneta Bogacka-Jamróz

Analityk

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Rynki finansowe, specjalność Doradztwo Inwestycyjne.

W Pekao TFI S.A. pracuje od sierpnia 2021 roku jako Analityk w Dziale Analiz. 

Wcześniej zdobywała przez dwa lata doświadczenie w doradztwie transakcyjnym.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 781. Zdała drugi etap egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst).

Witold Linowiecki

Witold Linowiecki

Analityk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku rynki finansowe, specjalność doradztwo inwestycyjne.

Pekao TFI S.A. pracuje od marca 2022 roku, najpierw jako asystent zarządzającego w Dziale Zarządzania Akcjami. Natomiast od listopada 2022 roku zatrudniony jako analityk w Dziale Analiz.

Doradca inwestycyjny (licencja nr 871)

Aleksandra Szklarczyk

Aleksandra Szklarczyk

Analityk

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i systemy informacyjne oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku rynki finansowe, specjalność doradztwo inwestycyjne.

W Pekao TFI S.A. pracuje od grudnia 2021 r. w Departamencie Zarządzania Aktywami na stanowisku Senior Credit Analyst. Od 2016 r. związana z rynkiem kapitałowym, gdzie zdobywała doświadczenie początkowo w Vestor Dom Maklerski, a następnie w mBank Dom Maklerski jako Analityk Rynku Akcji. 

Zespół Transakcji

Bartosz Ziółkowski

Bartosz Ziółkowski

Dyrektor Zespołu Transakcji

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2010 roku w Opera TFI, gdzie był zatrudniony kolejno na stanowiskach Młodszego Specjalisty oraz Tradera w Departamencie Zarządzania Aktywami. Od początku 2015 do września 2018 roku zatrudniony w MetLife TFI na stanowisku Tradera w Departamencie Zarządzania Aktywami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał również jako Menedżer ds. Inwestycyjnych w Alior Banku. W Pekao TFI S.A. zatrudniony od początku 2019 jako Starszy Menedżer Portfela w Zespole Zarządzania Akcjami. Od stycznia 2023 objął stanowisko Dyrektora Zespołu Transakcji.

Posiada Licencję Maklera Papierów Wartościowych wraz z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (2441). Jest absolwentem University of Wales, gdzie uzyskał dyplom magistra na kierunku International Business Economics.

Piotr Kowalczyk

Piotr Kowalczyk

Trader

W latach 2012-2022 związany z Ipopema TFI jako Analityk i Trader odpowiedzialny za zarządzanie płynnością, pozycją walutową oraz rozwój systemu zarządzania portfelami instrumentów finansowych. W Pekao TFI S.A pracuje od stycznia 2023 jako Trader w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalności: Ekonometria oraz Inwestycje Kapitałowe.

Andrzej Kułach

Andrzej Kułach

Trader

Posiada Licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1409. Pracę w finansach zaczynał w biurze maklerskim CDM Pekao na stanowisku maklera, a następnie Kierownika POK. Swoją karierę zawodową kontynuował w Banku Pekao S.A., gdzie w latach 2008-2021 zatrudniony był w Departamencie Rynków Finansowych, jako Senior Corporate Dealer. W Pekao TFI S.A. pracuje od stycznia 2023 jako Trader w Departamencie Zarządzania Aktywami.
 

Absolwent Politechniki Morskiej w Szczecinie – Wydział Nawigacyjny.