Twoje decyzje, Twoja przyszłość

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Twoje decyzje, Twoja przyszłość

W inwestowaniu liczy się strategia. I to taka, która pasuje do Twojego stylu oszczędzania. Dlatego Pekao TFI ma dla Ciebie jedną z najszerszych i najbardziej różnorodnych ofert na polskim rynku. A Ty podejmujesz takie ryzyko, na jakie możesz sobie pozwolić.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Czym są fundusze inwestycyjne?

To rozwiązanie idealne dla osób i firm, które szukają innych form oszczędzania niż tradycyjne lokaty bankowe czy konta oszczędnościowe. Działający na całym świecie klienci indywidualni i przedsiębiorcy lokują swoje nadwyżki gotówkowe właśnie w fundusze inwestycyjne lub tworzą na ich bazie programy emerytalne dla swoich pracowników.

Fundusze gromadzą środki inwestorów i lokują je w akcje, obligacje lub alternatywne instrumenty finansowe.

Dlaczego warto inwestować w fundusze PEKAO?

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja

Rozdzielenie kapitału pomiędzy różne instrumenty finansowe i zabezpieczenie swoich oszczędności przed ryzykiem.

Bogataoferta funduszy

Bogata
oferta funduszy

Wybierasz spośród 5 funduszy i ponad 35 subfunduszy. A każdy z nich różni się pod względem ryzyka, potencjalnych zysków czy profilu inwestora.

Profesjonalizm

Profesjonalizm

Nad każdym funduszem i realizacją jego strategii inwestycyjnej czuwa osoba zarządzająca i zespół doświadczonych analityków.

Dostępność

Dostępność

Nie musisz mieć na koncie dużej sumy pieniędzy. Nawet niewielkie kwoty z czasem mogą przynieść Ci znaczące zyski.

Różne strategieinwestycyjne

Różne strategie
inwestycyjne

Swój kapitał możesz rozkładać pomiędzy fundusze i subfundusze na wielu rynkach kapitałowych. A wpłaty i wypłaty dokonywane są w PLN, a w niektórych subfunduszach również w EUR i USD.

Wygoda

Wygoda

Twoim kapitałem zarządzają specjaliści, a Ty możesz dysponować swoimi inwestycjami poprzez system Pekao24.

Fundusz a lokata – podobieństwa i różnice

Fundusz inwestycyjny Lokata

Płynność

jednostki uczestnictwa mogą być nabywane i odkupowane każdego dnia roboczego

zamrożenie środków na depozycie np. na 3M, 6M (lub zerwanie z utratą odsetek)

Zysk podlegający opodatkowaniu

po zakończeniu inwestycji

po każdym zakończeniu lokaty

Wcześniejsze niż zakładane wyjście z inwestycji lub jej przedłużenie

nieograniczone (swobodne)*

 

ryzyko utraty zysków w przypadku zerwania lokaty

Czas inwestycji

nieograniczony (swobodny)*

*art. 89 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych przewiduje możliwość zawieszenia odkupienia jednostek uczestnictwa

zgodnie z zadeklarowaną datą (lokata terminowa)

Zmienność inwestycji

wartość J.U. może podlegać zmienności (związanej m.in. z poziomem ryzyka inwestycyjnego funduszu)

brak zmienności

Dostęp do środków

3-4 dni od złożenia zlecenia odkupienia

natychmiast

Ryzyko rynkowe

ryzyko rynkowe wynikające z ryzyka składników portfela funduszu

ryzyko rynkowe kondycji banku, gwarancje BFG

Poznaj fundusze Pekao

W Pekao TFI możesz rozkładać swój kapitał w ramach funduszy, które wybierasz zgodnie ze swoimi preferencjami. Ze względu na instrumenty finansowe, w jakie inwestowane będą zgromadzone środki, fundusze można podzielić na:

Programy inwestycyjne

Programy inwestycyjne

Nowoczesne spojrzenie na oszczędzanie. Programy umożliwiają dostęp do Portfeli inwestycyjnych, które pomogą Ci w budowaniu oszczędności - zgodnie z akceptowalnym ryzykiem.

Zapoznaj się z ofertą i w przypadku zainteresowania, skontaktuj się z nami!

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą biznesową dla firm, prosimy o kontakt mailowy i wysłanie wiadomości na adres:

strategiczni@pekaotfi.pl

 

Jeśli interesuje Cię oferta funduszy dla klientów indywidualnych, skontaktuj się z jednym z naszych dystrybutorów

lub zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta

(+48) 22 640 40 40

801 641 641

opłata według cennika operatora

Chcesz dowiedzieć się więcej o Usłudze Zarządzania Portfelami?

Zadzwoń bezpośrednio do Pekao TFI S.A. i zostaw swój numer telefonu a nasi eksperci skontaktują się z Tobą:

(+48) 22 640 40 00

opłata według cennika operatora