W naszej strategii liczy się zysk Państwa firmy

Oferta dla biznesu

W naszej strategii liczy się zysk Państwa firmy

Pekao TFI oferuje usługi ukierunkowane na indywidualnych partnerów biznesowych – ich potrzeby i wysokie wymagania. Sprawdźcie naszą ofertę dla biznesu!

Mogą Państwo skorzystać z atrakcyjnej oferty funduszy dłużnych. Oferta Pekao TFI jest jedną z najszerszych na rynku, co umożliwia dopasowanie gotowego rozwiązania do Państwa oczekiwań. Nasi zarządzający są wyróżniani przez niezależne podmioty branżowe. 

Jeśli cenią Państwo stabilność zainwestowanych środków, poszukują atrakcyjnych stóp zwrotu zainwestowanego kapitału, a także oczekują płynności, oferujemy usługę asset management. 

<strong>Pracownicze Plany Kapitałowe</strong> dla Państwa pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe dla Państwa pracowników

Dobra przyszłość wymaga współpracy - naszej, Państwa firm i pracowników. Obowiązek tworzenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników będzie spoczywał na pracodawcach, dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Sprawdź jak Twoja firma może skutecznie wdrożyć PPK z Pekao TFI! 

Chcą Państwo rozwijać z nami swój biznes?

Chcą Państwo rozwijać z nami swój biznes?

Kontakt z doradcą

801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*

Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce