W naszej strategii liczy się zysk Państwa firmy

Oferta dla biznesu

W naszej strategii liczy się zysk Państwa firmy

Pekao TFI oferuje usługi ukierunkowane na indywidualnych partnerów biznesowych – ich potrzeby i wysokie wymagania. Sprawdźcie naszą ofertę dla biznesu!

Mogą Państwo skorzystać z atrakcyjnej oferty funduszy dłużnych. Oferta Pekao TFI jest jedną z najszerszych na rynku, co umożliwia dopasowanie gotowego rozwiązania do Państwa oczekiwań. Nasi zarządzający są wyróżniani przez niezależne podmioty branżowe. 

Jeśli cenią Państwo stabilność zainwestowanych środków, poszukują atrakcyjnych stóp zwrotu zainwestowanego kapitału, a także oczekują płynności, oferujemy usługę asset management. 

<strong>Pracownicze Plany Kapitałowe</strong> dla Państwa pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe dla Państwa pracowników

Dobra przyszłość wymaga współpracy - naszej, Państwa firm i pracowników. Obowiązek tworzenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników będzie spoczywał na pracodawcach, dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Sprawdź jak Twoja firma może skutecznie wdrożyć PPK z Pekao TFI! 

Chcą Państwo rozwijać z nami swój biznes?

Chcą Państwo rozwijać z nami swój biznes?

Kontakt z doradcą

801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*

Opłata wg cennika operatora
* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych

Spotkaj się z doradcą w placówce

Formularz kontaktowy dla Klientów Instytucjonalnych

Państwa Przedsiębiorstwo posiada nadwyżki finansowe?

Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego dla Klientów Instytucjonalnych. Nasi eksperci skontaktują się z Państwem w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań finansowych.

Zapoznaj się z Informacją Administratora Danych
Oświadczenie

Oświadczam, że pozostawiając w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Klientów Instytucjonalnych moje dane osobowe, wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa („TFI”), informacji handlowej, w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności na przesłanie mi materiałów dotyczących produktów i usług TFI, na udostępniony przeze mnie adres e-mail lub kontakt ze strony TFI lub podmiotu działającego w imieniu TFI w sprawie produktów i usług TFI na udostępniony przeze mnie numer telefonu, w tym dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz na przetwarzanie danych wskazanych w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Klientów Instytucjonalnych w ww. celach.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie w niniejszym Formularzu Kontaktowym dla Klientów Instytucjonalnych numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny przedstawiciela TFI oraz podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie przez przedstawiciela TFI informacji handlowej na wskazany przeze mnie adres e-mail.

Powyższe zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.