Informacje o zmianach nazw, polityki inwestycyjnej i niedziałających funduszach

Informacje o zmianach nazw funduszy/subfunduszy i istotnych zmianach polityki inwestycyjnej
Aktualizacja: 23.03.2023

Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu
23 marca 2023 weszła w życie zmiana polityki inwestycyjnej subfunduszu Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, subfundusz zmienił również nazwę. W wyniku zmian subfundusz będzie kontynuował działalność pod nazwą Pekao Akcji Dywidendowych a jego strategia inwestycyjna skoncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego z akacji spółek głównie zagranicznych z przewidywalną i stabilną polityką realizacji wypłat z zysków (dywidendy). 

Informacje o niedziałających funduszach
Aktualizacja: 22.09.2023 r.

 1. Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

 2. Pekao Zmiennej Alokacji

 3. Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego

 4. Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego

 5. Pekao Akcji Polskich

 6. Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego

 7. Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego

 8. Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku

 9. Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO

 10. Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dochodu Mix 20

 11. Pioneer Ochrony Kapitału FIO

 12. Pioneer Obligacji Skarbowych FIO

 13. Pioneer Akcji FIO

 14. Pioneer Sektora Usług FIO

 15. Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego

 16. Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału SFIO

 17. Pioneer Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 18. Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40

 19. Pioneer Wzrostu Mix 60

 20. Pioneer Obligacji

 21. Pioneer Obligacji Dolarowych FIO

 22. Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Zagraniczne Fundusze Akcyjne

 23. Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO

 24. Pioneer Lokacyjny

 25. Pioneer Aktywnej Alokacji

 26. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej

 27. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego

 28. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 

 29. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 

 30. Pioneer Akcji Europy Wschodniej

 31. Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej

 32. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego

 33. Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące

 

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
22 września 2023 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Akcji Rynków Wschodzących (według wyceny subfunduszu na 21.09.2023) i tym samym stali się Uczestnikami subfunduszu Pekao Akcji Rynków Wschodzących

Pekao Zmiennej Alokacji
9 września 2022 r. 
dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (według wyceny subfunduszu na 08.09.2022) i tym samym stali się Uczestnikami subfunduszu Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny.

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
5 sierpnia 2022 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu (według wyceny subfunduszu na 04.08.2022) i tym samym stali się Uczestnikami subfunduszu Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu.

Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
6 maja 2022 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny (według wyceny subfunduszu na 05.05.2022) i tym samym stali się Uczestnikami subfunduszu Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny.

Pekao Akcji Polskich
8 kwietnia 2022 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pekao Akcji Polskich zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (według wyceny subfunduszu na 07.04.2022) i tym samym stali się Uczestnikami subfunduszu Pekao Akcji - Aktywna Selekcja.

Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
4 marca 2022 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Dynamicznych Spółek (według wyceny subfunduszu na 03.03.2022) i tym samym stali się Uczestnikami subfunduszu Pekao Dynamicznych Spółek.

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
25 lutego 2022 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu  (według wyceny subfunduszu na 24.02.2022) i tym samym stali się Uczestnikami subfunduszu Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu.

Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
W dniu 18 lutego 2022 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (według wyceny subfunduszu na 17.02.2022) i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego.

Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej
W dniu 22 grudnia 2016 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (według wyceny subfunduszu na 21.12.2016) i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące.

Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego
Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2009 r. dotychczasowym Uczestnikom Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO.

Pioneer Dochodu Mix 20 FIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 grudnia 2008 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Dochodu Mix 20 zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40.

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lipca 2007 r. dotychczasowym Uczestnikom posiadającym jednostki uczestnictwa kategorii A lub I funduszu Pioneer Ochrony Kapitału FIO zostały przydzielone odpowiednio jednostki uczestnictwa kategorii A lub I Pioneer Pieniężny FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Pieniężny FIO.

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2007 r. dotychczasowym Uczestnikom Pioneer Obligacji Skarbowych FIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa Pioneer Obligacji FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Obligacji FIO.

Pioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
W dniu 18 grudnia br. dotychczasowym Uczestnikom Pioneer Akcji FIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa Pioneer Agresywnego Inwestowania FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Agresywnego Inwestowania FIO.

Pioneer Sektora Usług Fundusz Inwestycyjny Otwarty
W dniu 19 czerwca 2004 roku dotychczasowym Uczestnikom Pioneer Sektora Usług FIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa Pioneer Agresywnego Inwestowania FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Agresywnego Inwestowania FIO.

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 października 2008 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku.

Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2007 r. dotychczasowym Uczestnikom Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału SFIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO.

Pioneer Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 działając na podstawie art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546) (dalej zwanej Ustawą), jako likwidator Pioneer Arbitrażowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (dalej zwanego Funduszem), opublikował w Gazecie Giełdy Parkiet w dniach: 4 lutego 2005 r., 18 lutego 2005 r. i 4 marca 2005 r. głoszenie o rozpoczęciu likwidacji Funduszu.

Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 38 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu, upływ okresu, na który Fundusz został utworzony. Art. 2 ust. 2 Statutu Funduszu stanowi, że Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 22 stycznia 2005 r. a art. 39 Statutu wskazuje ten dzień jako początek likwidacji Funduszu.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 22 stycznia 2005 r. a jej zakończenie dnia 31 maja 2005 r.

Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 FIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 listopada 2010 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu.

Pioneer Wzrostu Mix 60 – subfundusz Pioneer FIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 grudnia 2010 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Wzrostu Mix 60 zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zrównoważonego i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zrównoważonego.

Pioneer Obligacji – subfundusz Pioneer FIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2010 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Obligacji zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Obligacji Plus i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Pioneer Obligacji Plus.

Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 października 2011 r. dotychczasowym Uczestnikom Pioneer Obligacji Dolarowych FIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO.

Zagraniczne Fundusze Akcyjne - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2011 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Zagraniczne Fundusze Akcyjne zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Fundusze Zagraniczne i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Fundusze Zagraniczne.

Pioneer Instrumentów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 maja 2013 roku dotychczasowym Uczestnikom funduszu Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa funduszu Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami funduszu Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO.

Pioneer Lokacyjny – subfundusz Pioneer FIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 czerwca 2013 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Lokacyjnego zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Obligacji Plus i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Pioneer Obligacji Plus.

Pioneer Aktywnej Alokacji – subfundusz Pioneer FIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 lipca 2013 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Aktywnej Alokacji zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zrównoważony i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zrównoważony.

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej
Fundusz został zlikwidowany: rozpoczęcie likwidacji nastąpiło 28.05.2015, a wykreślenie funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych: 30.12.2015.
Fundusz był utworzony na wyłączne potrzeby Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej.

Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2016 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego.

Pioneer Zmiennej Alokacji 3 - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 listopada 2016 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji 3 zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (według wyceny subfunduszu na 23.11.2016) i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego.

Pioneer Zmiennej Alokacji 2 - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 grudnia 2016 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji 2 zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji (według wyceny subfunduszu na 7.12.2016) i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji.

Pekao Akcji Europy Wschodniej - subfundusz Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2016 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Akcji Europy Wschodniej zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (według wyceny subfunduszu na 15.12.2016) i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Wschodzących.

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji (według wyceny subfunduszu na 23 sierpnia 2017) i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji.

Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 września 2017 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (według wyceny subfunduszu na 6 września 2017) i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego.

 

Dodatkowe informacje możliwe do uzyskania
w Centrum Obsługi Klienta

pod numerem telefonu: 801-641-641 lub (+48) 22 640 40 40
(opłaty za połączenie wg cennika operatora)

* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych