Informacje o zmianach nazw, polityki inwestycyjnej i niedziałających funduszach

Informacje o zmianach nazw funduszy/subfunduszy i istotnych zmianach polityki inwestycyjnej
Aktualizacja: 28.02.2020

Informacje o zmianach nazw funduszy/subfunduszy i istotnych zmianach polityki inwestycyjnej

Informacje o niedziałających funduszach
Aktualizacja: 16.12.2019

 1. Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO

 2. Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dochodu Mix 20

 3. Pioneer Ochrony Kapitału FIO

 4. Pioneer Obligacji Skarbowych FIO

 5. Pioneer Akcji FIO

 6. Pioneer Sektora Usług FIO

 7. Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego

 8. Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału SFIO

 9. Pioneer Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 10. Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40

 11. Pioneer Wzrostu Mix 60

 12. Pioneer Obligacji

 13. Pioneer Obligacji Dolarowych FIO

 14. Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Zagraniczne Fundusze Akcyjne

 15. Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO

 16. Pioneer Lokacyjny

 17. Pioneer Aktywnej Alokacji

 18. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej

 19. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego

 20. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 

 21. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 

 22. Pioneer Akcji Europy Wschodniej

 23. Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej

 24. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego

 25. Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące

 

Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego
Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2009 r. dotychczasowym Uczestnikom Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO.

Pioneer Dochodu Mix 20 FIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 grudnia 2008 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Dochodu Mix 20 zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40.

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lipca 2007 r. dotychczasowym Uczestnikom posiadającym jednostki uczestnictwa kategorii A lub I funduszu Pioneer Ochrony Kapitału FIO zostały przydzielone odpowiednio jednostki uczestnictwa kategorii A lub I Pioneer Pieniężny FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Pieniężny FIO.

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2007 r. dotychczasowym Uczestnikom Pioneer Obligacji Skarbowych FIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa Pioneer Obligacji FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Obligacji FIO.

Pioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
W dniu 18 grudnia br. dotychczasowym Uczestnikom Pioneer Akcji FIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa Pioneer Agresywnego Inwestowania FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Agresywnego Inwestowania FIO.

Pioneer Sektora Usług Fundusz Inwestycyjny Otwarty
W dniu 19 czerwca 2004 roku dotychczasowym Uczestnikom Pioneer Sektora Usług FIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa Pioneer Agresywnego Inwestowania FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Agresywnego Inwestowania FIO.

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 października 2008 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku.

Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2007 r. dotychczasowym Uczestnikom Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału SFIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO.

Pioneer Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 działając na podstawie art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546) (dalej zwanej Ustawą), jako likwidator Pioneer Arbitrażowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (dalej zwanego Funduszem), opublikował w Gazecie Giełdy Parkiet w dniach: 4 lutego 2005 r., 18 lutego 2005 r. i 4 marca 2005 r. głoszenie o rozpoczęciu likwidacji Funduszu.

Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 38 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu, upływ okresu, na który Fundusz został utworzony. Art. 2 ust. 2 Statutu Funduszu stanowi, że Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 22 stycznia 2005 r. a art. 39 Statutu wskazuje ten dzień jako początek likwidacji Funduszu.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 22 stycznia 2005 r. a jej zakończenie dnia 31 maja 2005 r.

Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 FIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 listopada 2010 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu.

Pioneer Wzrostu Mix 60 – subfundusz Pioneer FIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 grudnia 2010 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Wzrostu Mix 60 zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zrównoważonego i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zrównoważonego.

Pioneer Obligacji – subfundusz Pioneer FIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2010 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Obligacji zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Obligacji Plus i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Pioneer Obligacji Plus.

Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 października r. dotychczasowym Uczestnikom Pioneer Obligacji Dolarowych FIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO.

Zagraniczne Fundusze Akcyjne - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2011 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Zagraniczne Fundusze Akcyjne zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Fundusze Zagraniczne i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Fundusze Zagraniczne.

Pioneer Instrumentów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 maja 2013 roku dotychczasowym Uczestnikom funduszu Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa funduszu Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO i stali się oni tym samym Uczestnikami funduszu Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO.

Pioneer Lokacyjny – subfundusz Pioneer FIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 czerwca 2013 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Lokacyjnego zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Obligacji Plus i stali się oni tym samym Uczestnikami subfunduszu Pioneer Obligacji Plus.

Pioneer Aktywnej Alokacji – subfundusz Pioneer FIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 lipca 2013 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Aktywnej Alokacji zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zrównoważony i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zrównoważony.

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej
Fundusz został zlikwidowany: rozpoczęcie likwidacji nastąpiło 28.05.2015, a wykreślenie funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych: 30.12.2015.
Fundusz był utworzony na wyłączne potrzeby Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej.

Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2016 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego.

Pioneer Zmiennej Alokacji 3 - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 listopada 2016 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji 3 zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (według wyceny subfunduszu na 23.11.2016) i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego.

Pioneer Zmiennej Alokacji 2 - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 grudnia 2016 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji 2 zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji (według wyceny subfunduszu na 7.12.2016) i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji.

Pekao Akcji Europy Wschodniej - subfundusz Pekao Funduszy Globalnych SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2016 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Akcji Europy Wschodniej zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (według wyceny subfunduszu na 15.12.2016) i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Wschodzących.

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji (według wyceny subfunduszu na 23 sierpnia 2017) i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji.

Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 września 2017 r. dotychczasowym Uczestnikom subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące zostały przydzielone odpowiadające wartością jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (według wyceny subfunduszu na 6 września 2017) i tym samym stali się oni Uczestnikami subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego.

 

Dodatkowe informacje możliwe do uzyskania
w Centrum Obsługi Klienta

pod numerem telefonu: 801-641-641 lub (+48) 22 640 40 40
(opłaty za połączenie wg cennika operatora)

* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych