Dokumenty

  • Fakty
  • Kluczowe Informacje dla Inwestorów
  • Prospekty Informacyjne
  • Tabele opłat
    manipulacyjnych
  • Informacje dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
  • Sprawozdania
    finansowe

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Pekao Konserwatywny
Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Pekao Zrównoważony
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao Megatrendy

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Dochodu USD
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pekao Dłużny Aktywny
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Surowców i Energii
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Pekao Ekologiczny

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Strategii Globalnej
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
Pekao Kompas

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pekao Akcji Amerykańskich

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro
Pekao PPK 2025
Pekao PPK 2030
Pekao PPK 2035
Pekao PPK 2040
Pekao PPK 2045
Pekao PPK 2050
Pekao PPK 2055
Pekao PPK 2060
Pekao PPK 2065

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Pekao Konserwatywny
Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Pekao Zrównoważony
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao Megatrendy

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Dochodu USD
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pekao Dłużny Aktywny
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Surowców i Energii
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Pekao Ekologiczny

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Strategii Globalnej
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pekao Akcji Amerykańskich

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Pekao Zrównoważony
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Pekao Dynamicznych Spółek

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pekao Dłużny Aktywny
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Surowców i Energii
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Strategii Globalnej
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pekao Akcji Amerykańskich

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO