Dokumenty

 • Fakty
 • Karty funduszy
 • Kluczowe Informacje dla Inwestorów
 • Prospekty Informacyjne
 • Tabele opłat
  manipulacyjnych
 • Informacje dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
 • Sprawozdania
  finansowe

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Pekao Konserwatywny
Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Pekao Zrównoważony
Pekao Akcji Polskich
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao Megatrendy

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Dochodu USD
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pekao Dłużny Aktywny
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Surowców i Energii
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Pekao Ekologiczny

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Strategii Globalnej
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
Pekao Zmiennej Alokacji
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
Pekao Kompas

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pekao Akcji Amerykańskich

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro
Pekao PPK 2025
Pekao PPK 2030
Pekao PPK 2035
Pekao PPK 2040
Pekao PPK 2045
Pekao PPK 2050
Pekao PPK 2055
Pekao PPK 2060
Pekao PPK 2065

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Pekao Konserwatywny
Karta subfunduszu
Pekao Konserwatywny Plus
Karta subfunduszu
Pekao Obligacji Plus
Karta subfunduszu
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Karta subfunduszu
Pekao Stabilnego Wzrostu
Karta subfunduszu
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Karta subfunduszu
Pekao Zrównoważony
Karta subfunduszu
Pekao Akcji Polskich
Karta subfunduszu
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Karta subfunduszu
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Karta subfunduszu
Pekao Dynamicznych Spółek
Karta subfunduszu
Pekao Megatrendy

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Pekao Spokojna Inwestycja
Karta subfunduszu
Pekao Obligacji i Dochodu
Karta subfunduszu
Pekao Dochodu USD
Karta subfunduszu
Karta subfunduszu (USD)
Pekao Obligacji Strategicznych
Karta subfunduszu
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
Karta subfunduszu
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Karta subfunduszu
Pekao Dłużny Aktywny
Karta subfunduszu
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Karta subfunduszu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Karta subfunduszu
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Karta subfunduszu
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Karta subfunduszu
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Karta subfunduszu
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Karta subfunduszu
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Karta subfunduszu
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Karta subfunduszu

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Karta subfunduszu
Pekao Strategii Globalnej
Karta subfunduszu
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
Karta subfunduszu
Pekao Zmiennej Alokacji
Karta subfunduszu
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
Karta subfunduszu
Pekao Kompas
Karta subfunduszu

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Karta subfunduszu
Karta subfunduszu (EUR)
Pekao Akcji Europejskich
Karta subfunduszu
Karta subfunduszu (EUR)
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Karta subfunduszu
Karta subfunduszu (USD)
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Karta subfunduszu
Karta subfunduszu (USD)
Pekao Akcji Amerykańskich
Karta subfunduszu
Karta subfunduszu (USD)

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO
Karta funduszu

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro
Karta funduszu
Pekao PPK 2025
Karta funduszu
Pekao PPK 2030
Karta funduszu
Pekao PPK 2035
Karta funduszu
Pekao PPK 2040
Karta funduszu
Pekao PPK 2045
Karta funduszu
Pekao PPK 2050
Karta funduszu
Pekao PPK 2055
Karta funduszu
Pekao PPK 2060
Karta funduszu

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Pekao Konserwatywny
Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Pekao Zrównoważony
Pekao Akcji Polskich
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao Megatrendy

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Dochodu USD
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pekao Dłużny Aktywny
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Surowców i Energii
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Pekao Ekologiczny

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Strategii Globalnej
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
Pekao Zmiennej Alokacji
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pekao Akcji Amerykańskich

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Pekao Zrównoważony
Pekao Akcji Polskich
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Pekao Dynamicznych Spółek

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pekao Dłużny Aktywny
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Surowców i Energii
Pekao Obligacji Samorządowych