Dokumenty

 • Fakty
 • Karty funduszy
 • Dokument zawierający kluczowe informacje
 • Prospekty Informacyjne
 • Tabele opłat
  manipulacyjnych
 • Informacje dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Wyniki osiągnięte w przeszłości

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Pekao Konserwatywny
Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Pekao Zrównoważony
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao Megatrendy

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Dochodu USD
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Akcji Dywidendowych
Pekao Dłużny Aktywny
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Surowców i Energii
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Pekao Ekologiczny

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Strategii Globalnej
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
Pekao Kompas

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pekao Akcji Amerykańskich

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro
Pekao PPK 2025
Pekao PPK 2030
Pekao PPK 2035
Pekao PPK 2040
Pekao PPK 2045
Pekao PPK 2050
Pekao PPK 2055
Pekao PPK 2060
Pekao PPK 2065

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Pekao Konserwatywny
Karta subfunduszu
Pekao Konserwatywny Plus
Karta subfunduszu
Pekao Obligacji Plus
Karta subfunduszu
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Karta subfunduszu
Pekao Stabilnego Wzrostu
Karta subfunduszu
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Karta subfunduszu
Pekao Zrównoważony
Karta subfunduszu
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Karta subfunduszu
Pekao Dynamicznych Spółek
Karta subfunduszu
Pekao Megatrendy
Karta subfunduszu

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Pekao Spokojna Inwestycja
Karta subfunduszu
Pekao Obligacji i Dochodu
Karta subfunduszu
Pekao Dochodu USD
Karta subfunduszu (PLN)
Karta subfunduszu (USD)
Pekao Obligacji Strategicznych
Karta subfunduszu
Pekao Akcji Dywidendowych
Karta subfunduszu
Pekao Dłużny Aktywny
Karta subfunduszu
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Karta subfunduszu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Karta subfunduszu
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Karta subfunduszu
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Karta subfunduszu
Pekao Surowców i Energii
Karta subfunduszu
Pekao Obligacji Samorządowych
Karta subfunduszu
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Karta subfunduszu
Pekao Ekologiczny
Karta subfunduszu

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Karta subfunduszu
Pekao Strategii Globalnej
Karta subfunduszu
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
Karta subfunduszu
Pekao Kompas
Karta subfunduszu

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Karta subfunduszu (PLN)
Karta subfunduszu (EUR)
Pekao Akcji Europejskich
Karta subfunduszu (PLN)
Karta subfunduszu (EUR)
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Karta subfunduszu (PLN)
Karta subfunduszu (USD)
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Karta subfunduszu (PLN)
Karta subfunduszu (USD)
Pekao Akcji Amerykańskich
Karta subfunduszu (PLN)
Karta subfunduszu (USD)

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO
Karta funduszu

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro
Karta subfunduszu
Pekao PPK 2025
Karta subfunduszu
Pekao PPK 2030
Karta subfunduszu
Pekao PPK 2035
Karta subfunduszu
Pekao PPK 2040
Karta subfunduszu
Pekao PPK 2045
Karta subfunduszu
Pekao PPK 2050
Karta subfunduszu
Pekao PPK 2055
Karta subfunduszu
Pekao PPK 2060
Karta subfunduszu
Pekao PPK 2065
Karta subfunduszu

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Nazwa subfunduszy
A
E
I
F
J
K
L
B
P
Pekao Konserwatywny download
Pekao Konserwatywny Plus download
Pekao Obligacji Plus download
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 download
Pekao Stabilnego Wzrostu download
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy download
Pekao Zrównoważony download
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja download
Pekao Dynamicznych Spółek download
Pekao Megatrendy download

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Nazwa subfunduszy
A
E
I
F
J
K
L
B
P
Pekao Spokojna Inwestycja download
Pekao Obligacji i Dochodu download
Pekao Dochodu USD download
Pekao Obligacji Strategicznych download
Pekao Akcji Dywidendowych download
Pekao Dłużny Aktywny download
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu download
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego download
Pekao Akcji Rynków Wschodzących download
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych download
Pekao Surowców i Energii download
Pekao Obligacji Samorządowych download
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych download
Pekao Ekologiczny download

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Nazwa subfunduszy
A
E
I
F
J
K
L
B
P
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny download
Pekao Strategii Globalnej download
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny download
Pekao Kompas download

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Nazwa subfunduszy
A
E
I
F
J
K
L
B
P
Pekao Obligacji Europejskich Plus download
Pekao Akcji Europejskich download
Pekao Obligacji Dolarowych Plus download
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego download
Pekao Akcji Amerykańskich download

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Nazwa subfunduszy
A
E
I
F
J
K
L
B
P
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO download

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Nazwa subfunduszy
A
E
I
F
J
K
L
B
P
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro download
Pekao PPK 2025 download
Pekao PPK 2030 download
Pekao PPK 2035 download
Pekao PPK 2040 download
Pekao PPK 2045 download
Pekao PPK 2050 download
Pekao PPK 2055 download
Pekao PPK 2060 download
Pekao PPK 2065 download

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Pekao Konserwatywny
Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
Pekao Zrównoważony
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja
Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao Megatrendy

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Dochodu USD
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Akcji Dywidendowych
Pekao Dłużny Aktywny
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Surowców i Energii
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
Pekao Ekologiczny

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Strategii Globalnej
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pekao Akcji Amerykańskich

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Stabilnego Wzrostu