Ekskluzywne rozwiązania na miarę wielkiego biznesu

DLA BIZNESU

Ekskluzywne rozwiązania na miarę wielkiego biznesu

Chcą Państwo zarządzać kapitałem firmy na nowym, prestiżowym poziomie, przy jednoczesnej optymalizacji ryzyka inwestycyjnego? Profesjonalny zespół licencjonowanych doradców wesprze Państwa w zarządzaniu nadwyżkami finansowymi.

Zarządzanie aktywami biznesu

Zarządzanie aktywami biznesu

Usługa asset management to usługa finansowa przygotowana dla najbardziej wymagających klientów biznesowych. Polega na zarządzaniu portfelem instrumentów finansowych przez ekspertów z Pekao TFI. Zarządzający portfelem podejmuje decyzje inwestycyjne w imieniu klienta na podstawie zawartej z nim umowy.

Proponowane strategie inwestycyjne zostaną dopasowane do potrzeb Państwa firmy. W ramach zarządzania aktywami, w zależności od posiadanych środków, mogą Państwo wybrać strategię standardową lub indywidualną. Strategie standardowe tworzymy na podstawie gotowych portfeli. Natomiast strategie indywidualne to rozwiązania tworzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klientów. 

Własny biznes – wysokie wymagania.
My mamy rozwiązania

Doświadczenie i wiedza

Doświadczenie i wiedza

Twoim Portfelem inwestycyjnym zarządza profesjonalny zespół licencjonowanych doradców inwestycyjnych.

Transparentność

Transparentność

Mają Państwo dostęp do informacji o wycenie portfela, raportów z przeprowadzonych transakcji i poniesionych kosztów. Otrzymają też Państwo sprawozdania dotyczące sytuacji rynkowej i makroekonomicznej.

Rozwiązania dopasowane do Państwa biznesu

Rozwiązania dopasowane do Państwa biznesu

Portfele inwestycyjne konstruowane są zgodnie z potrzebami indywidualnego klienta biznesowego. Pod uwagę bierzemy takie preferencje, jak horyzont czasowy inwestycji, akceptowalne ryzyko czy płynność środków.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Minimalizowanie ryzyka inwestycji.

Możliwość zmiany

Możliwość zmiany

W dowolnym, wybranym przez siebie momencie można zmienić obraną wcześniej strategię.

Strategie na miarę Państwa biznesów

Standardowe Strategie Inwestycyjne

Oferujemy Państwu modelowe portfele inwestycyjne, zróżnicowane pod względem ryzyka inwestycyjnego i oczekiwanej stopy zwrotu. Alokacja w ramach portfeli określana jest przez zespół ekspertów z Pekao TFI. Minimalna wartość zarządzanych aktywów wynosi 1 000 000 zł.

Indywidualne Strategie Inwestycyjne

Są produktem stworzonym dla najbardziej wymagających klientów, którzy wspólnie z ekspertami Pekao TFI chcą stworzyć portfel inwestycyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb firmy.

Jak zostać klientem?

Jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą zadzwoń bezpośrednio do Pekao TFI S.A. i zostaw swój numer telefonu a nasi eksperci skontaktują się z Tobą: 

(+48) 22 640 40 00