Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 24.05.2022 r.

Pekao Tygodnik 24.05.2022 r.

Komentarze

W najnowszym Tygodniku m.in. analizujemy gdzie płynie kapitał globalnych inwestorów, oraz wskazujemy kolejne sygnały zbliżającego się przesilenia na rynku obligacji.

Pobierz

Gdy z początkiem roku publikowaliśmy nasze dość pesymistyczne prognozy inwestycyjne na 2022, nie mieliśmy pojęcia, jakie straszne, wojenne zaskoczenie spotka naszych wschodnich sąsiadów. Widzieliśmy jednak rosnące prawdopodobieństwo, że za obronę gospodarek i rynków przed skutkami pandemii przyjdzie nam zapłacić słony rachunek. Windykacją zająć miały się wtedy jeszcze ospałe banki centralne. Po prawie 5 miesiącach polityka pieniężna na świecie nie przypomina za grosz tej z początku roku, a jej włodarze są w jeszcze gorszym potrzasku. 

Jeśli globalne rynki finansowe przyrównalibyśmy do ogromnego silnika, to w ostatnich tygodniach przykładając ucho do jego maski usłyszelibyśmy całą gamę niepokojących odgłosów. Naszym zdaniem byłyby to dźwięki wieszczące rosnące ryzyko awarii, wobec zaniedbanego serwisu. Tymi, którzy przyzwyczaili inwestorów do sztucznego wręcz przedłużania żywotności poszczególnych części i trybików, są właśnie bankierzy centralni. Dziś, gdy przestają smarować silnik olejem i zalewać bak paliwem rakietowym, spod maski zaczynają dochodzić zgrzyty, trzaski i dudnienie. Obroty zdają się wg nas słabnąć i być coraz bardziej rozdygotane. Z rynkowej narracji zdaje się, że wyparował optymizm, a dyskusję zaczyna dominować debata, czy to już bessa, czy jeszcze nie.

Nawet analiza techniczna na naszych ekranach sugeruje dużą wrażliwość rynku i ryzyko zarysowania się kolejnej fali spadkowej. Jednakże, ze względu na wszechobecny fatalizm, równie prawdopodobny wydaje nam się scenariusz chwilowego odreagowania. Jeśli na giełdach zazieleni się, to potraktowalibyśmy to jako dobrą okazję do zweryfikowania poziomu ryzyka w portfelu inwestycyjnym oraz być może jego przebudowy w bardziej defensywnym kierunku. Po-wody do ostrożności można wylistować i dzielić na wiele sposobów, ale my po prostu dziś odliczymy do czterech:

Po pierwsze, banki centralne wciskają hamulec, którego efekty gospodarki poczują dopiero za kilka miesięcy. A już dziś dostrzegamy oznaki spowalniającej aktywności gospodarczej. Podkreślaliśmy już wielokrotnie, że inflacja stała się w wielu krajach problemem politycznym. Sądzimy więc, że bankierzy centralni muszą wykazać się szybkim sukcesem. A, że nie mają praktycznie żadnego wpływu obecnie na stronę podażową inflacji, to najszybsza droga do zdławienia wzrostu cen wiedzie przez wygaszanie popytu. Jak zniechęcić konsumentów do wydawania? Choćby zwiększając wysokość rat kredytowych, zwiększając oprocentowanie depozytów oraz niwelując efekt majątkowy. Ten ostatni element, to po prostu ładnie ubrane w słowa – doprowadzić do spadków na giełdach, tak by gospodarstwa domowe poczuły się mniej pewnie planując wydatki. Pod szczególną presją czasową jest zespół Jerome Powella w amerykańskim Fedzie. Bowiem, w listopadzie ważyć się będą losy kontroli nad Kongresem, a ani inflacja, ani bessa nie sprzyjała historycznie poparciu urzędującej partii. 

Właśnie zbliżające się wybory w USA są drugim czynnikiem ryzyka, jaki dostrzegamy. Nie sposób przewidzieć czy zapowiedzi wydatków nowych rządowych będą odebrane jako pozytyw dla indeksów giełdowych, czy może wręcz przeciwnie jako czynnik przedłużający inflację. Pewne jest jednak, że nowe wydatki rządowe trzeba będzie jakoś sfinansować. Na tym polu wg nas istnieje spore ryzyko, że rachunek przyjdzie zapłacić korporacjom oraz bogatszej części amerykańskiego społeczeństwa. W ostatnich tygodniach w polityce za oceanem trwają burzliwe dyskusje nad nowymi pomysłami opodatkowania, np. nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, czy niezrealizowanych zysków ze sprzedaży akcji. Możliwy jest więc fiskalny cios w zyski firm, a jednocześnie zwiększona podaż akcji w ucieczce przed nowymi zasadami działania fiskusa w USA (jeśli te się pojawią, zobaczymy).

Po trzecie, wg nas naiwnym byłoby spodziewać się uspokojenia na arenie geopolityki. Inwestorzy na całym świecie może i  przeszli do porządku dziennego z wojną w Ukrainie, ale to nie znaczy, że są odporni na ewentualne pogorszenie sytuacji. Eskalacja konfliktu z Rosją, zaognienie wokół Tajwanu, zamieszki w krajach rozwijających się spowodowane niedoborami żywności – lista potencjalnych generatorów paniki jest długa i wcale nie wydaje nam się taka nieprawdopodobna.

Wreszcie po czwarte, im płytsze będzie spowolnienie i im mniejsza reakcja banków centralnych, tym bardziej problem inflacyjny może przeciągnąć się na kolejne lata. Okres od kryzysu finansowego 2008 r. przyzwyczaił uczestników rynku do kupowania spadków w oczekiwaniu na V-kształtne odbicie cen w górę. Historycznie bessy trwały w USA średnio ok. 290 dni i kończyły się, gdy w powszechnej opinii akcje były traktowane jak odpad radioaktywny, od którego trzeba się trzymać z daleka. W porównaniu z takim opisem, dzisiejsze nastroje są wciąż bardzo dobre, a inwestorzy chętnie kupują akcje. Wydaje nam się, że przy przedłużających się nerwach i niepewności rozpieszczonym inwestorom mogą puścić nerwy. Na razie kapitał wciąż płynie do akcji. 

Dane o przepływach kapitału pomiędzy wszelkiej maści funduszami globalnymi dostarczają jeszcze innych ciekawych wniosków. Wśród akcji w maju największą popularnością cieszą się produkty skupiające się na dywidendach oraz defensywnych branżach (np. ochrona zdrowia). Do tego inwestorzy wycofują globalnie pieniądze z obligacji rynków wschodzących oraz obligacji korporacyjnych o ratingu spekulacyjnym (high yield). Co ciekawe, odpływy notowały też fundusze złota, obligacji indeksowanych inflacją (np. amerykańskich TIPS-ów – Treasury Inflation Protected Securities) oraz surowców. Dwa ostatnie mogą wg nas wskazywać na przebudowę portfeli inwestycyjnych pod załamanie się wzrostu gospodarczego. Jest to spójne z najważniejszym punktem danych o przepływach kapitału z ostatnich dwóch tygodni. Ponownie płynie on na świecie do ,,bezpiecznych przystani” w postaci stałokuponowych obligacji skarbowych USA. 

Jest to naszym zdaniem ważna wskazówka, że moment przegięcia na rynku obligacji skarbowych zbliża się wielkimi krokami. Perspektywę tę może przyspieszyć w Polsce umocnienie polskiej waluty. Choć średnio- i długofalowo widzimy więcej zagrożeń niż szans dla polskiej waluty, to jednak krótkoterminowo może ona znacznie pomóc NBP w walce z inflacją. Mocniejsza waluta to najszybsze antyinflacyjne narzędzie w arsenale banków centralnych. Tym razem otrzymaliśmy wzmocnienie PLN niejako „w gratisie” od Prezes EBC. Christine Legarde zapowiedziała, że strefa euro do końca trzeciego kwartału wyjdzie z ujemnych stóp procentowych. Ta perspektywa skokowo wzmocniła wspólnotową walutę i pośrednio wsparła też waluty naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

Odnotujmy też, że po raz pierwszy od wielu miesięcy kierunek zmian cen obligacji skarbowych stałokuponowych w USA, stanęły w kontrze do rynku akcji. To utwierdza nas w przekonaniu, że narracja rynkowa coraz bardziej kręci się wokół spowolnienia gospodarczego i nadeszła pora by bardziej przychylnym okiem znów spojrzeć na rozwiązania obligacyjne, takie jak np. #PekaoDłużnyAktywny#PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2. Cieszy nas, że kolejny miesiąc utrzymujemy się na czele zestawień wyników funduszy dłużnych krótkoterminowych. Przykładowo #PekaoObligacjiSamorządowych czy #PekaoKonserwatywnyPlus nie tylko zaliczają według nas bardzo udany miesiąc wynikowo, ale także wg wycen na 20.05.2022 pozostawiają konkurencję daleko w tyle 1.

Ekspozycję akcyjną niezmiennie preferujemy w wydaniu zachowawczym, defensywnym i jakościowym. Wpisują się w to #PekaoKompas oraz #PekaoMegatrendy. Konsekwentnie kolejny tydzień z rzędu ostrzegamy za to przed pogonią za hossą na alternatywnych klasach aktywów, np. surowcach. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Zmiany w ofercie – połączenia funduszy podsumowanie

Fundusz/Subfundusz PRZEJMUJĄCY Fundusz/Subfundusz PRZEJMOWANY DATA 
PRZEJĘCIA
Link do ogłoszenia
Pekao Dochodu
i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Dochodu
i Wzrostu Regionu Pacyfiku
18.02.2022
 
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23
Pekao Alternatywny 
Globalnego Dochodu

 
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 25.02.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23
Pekao Dynamicznych 
Spółek

 
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 04.03.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2021-12-23  
 
Pekao Akcji – Aktywna 
Selekcja
Pekao Akcji Polskich 08.04.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-03
 
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 06.05.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-10

Źródło: www.pekaotfi.pl

 

1 https://www.analizy.pl/fundusze-inwestycyjne-otwarte/PIO56/pekao-konserwatywny-plus#competition

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu prze-pisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.