Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe – Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe – Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: subfunduszu Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny z subfunduszem Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego

10.02.2022