Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: subfunduszu Pekao Akcji – Aktywna Selekcja z subfunduszem Pekao Akcji Polskich

03.02.2022