Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: subfunduszu Pekao Dynamicznych Spółek z subfunduszem Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego.

23.12.2021