Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: subfunduszu Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu z subfunduszem Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, subfunduszu Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego z subfunduszem Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku.

23.12.2021