Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  22.02.2022 r.

Pekao Tygodnik 22.02.2022 r.

Komentarze

W najnowszym Pekao Tygodniku zastanawiamy się nad znaczeniem ostatnich wydarzeń na Ukrainie dla rynków finansowych, oceniamy perspektywy inwestycyjne surowców oraz chwalimy się nagrodami dla naszych funduszy.

Pobierz

Ostatnie dni, włącznie z weekendem, były absolutnie zdominowane przez narastające napięcie na granicy ukraińskiej. Niestety od środy prawie wszystkie napływające informacje potwierdzały, że deklaracje Putina o wycofaniu wojsk są jedynie zagrywką propagandową, a działania wskazywały raczej na zbrojną eskalację. W chwili nagrywania tego podcastu rosyjski kordon „pokojowy” przygotowuje się do wjazdu na terytorium wschodniej Ukrainy i by „zaprowadzić porządek” w świeżo uznanych przez Kreml niezależnych republikach Ługańskiej i Donieckiej. Nie znamy jeszcze reakcji Ukrainy, ani Zachodu na te najnowsze wydarzenia. Nie próbujemy nawet przewidywać kolejnych kroków Kremla, Waszyngtonu czy Brukseli. Póki co Niemcy zapowiadają blokadę projektu gazociągu Nord Stream 21 . Konflikt na Ukrainie pozostaje pełen niepewności. Obszernie komentowaliśmy to tydzień temu na łamach tego podcastu2 , podkreślając, że pewnie operujemy w warunkach szczątkowych informacji. Eksperci geopolityczni pozostają skrajnie podzieleni, komentując najświeższe wydarzenia. Jedni traktują ruch Putina jako wstęp do zaplanowanej inwazji Kijowa. Inni wskazują, że może to być już szczyt eskalacji, a zajęcie Donbasu jest zachowaniem status quo i najmniejszym zwycięstwem z jakim Kreml może wyjść z twarzą przed swoim narodem i jednocześnie taktyką, którą zastosowano już w Abchazji i Południowej Osetii. Pośrodku są dziś Ci, którzy wskazują na potencjalne zaognienie walk w Donbasie, gdzie granice nowych „republik” są niedookreślone, a rosyjscy separatyści kontrolowali do tej pory zaledwie ok. 30% powierzchni regionu. Pozostajemy więc z wieloma znakami zapytania i poczuciem niepokoju – dokładnie takim efektem, jaki wg nas Rosja chce utrzymywać. 

W takich warunkach ciężko pokusić się o rzetelną prognozę zachowania klas aktywów w najbliższym czasie. Powtórzymy tezę, którą komunikujemy od listopada/grudnia 2021 r. – należy zachować ostrożność. Rozumiemy przez to rozkładanie inwestycji na raty, rozkładanie w czasie oraz utrzymywanie niższej niż normalnie alokacji w ryzykowne klasy aktywów. Nie mamy tu jednak absolutnie na myśli unikania inwestycji. Sądzimy, że kryzys ukraiński jest argumentem właśnie za tym by inwestycjami interesować się wyjątkowo mocno i w swoim portfelu próbować zabezpieczyć się na różne scenariusze. Szczególnie, że bazowym scenariuszem w dzisiejszych realiach jest utrzymywanie się rozpędzonej inflacji na wysokim poziomie. 

Napięcia geopolityczny tylko wyostrzają groźbę inflacji. Ciężko dziś ocenić kto bardziej ucierpiałby na obustronnych sankcjach gospodarczych i finansowych – Europa czy Rosja. Rosja jest głównym dostawcą energii do Europy oraz metali do europejskiego przemysłu. Nie trudno sobie wg nas wyobrazić scenariusz, w którym niedobory ropy naftowej, gazu ziemnego, niklu czy platyny windują ceny surowców na nowe szczyty. Nie zapominajmy, że gaz jest kluczowym półproduktem w produkcji nawozów, a więc jego cena rzutuje na późniejsze ceny surowców rolnych. Ostre sankcje mogłyby stanowić więc inflacyjny szok, dodatkowo komplikujący układ na szachownicy banków centralnych. FED, EBC, Bank Anglii oraz wiele innych instytucji zarządzających polityką monetarną wg nas znalazło się potrzasku. Z jednej strony przy tak wysokiej inflacji brak podwyżek stóp procentowych wydaje się nam politycznie niemożliwy. Z drugiej strony, nie doszło jeszcze do żadnej podwyżki stóp procentowych w USA czy strefie euro, a już słychać jak uzależnione od darmowego pieniądza rynki finansowe trzeszczą w szwach. Wciąż nie widać też oznak, by inflacja ustępowała. Najnowsze dane o cenach producentów (indeksy PPI) wykazują, że w ujęciu rocznym dynamika cen jest cały czas wysoka – 25% wzrost cen producentów styczeń do stycznia w Niemczech, prawie 15% w Polsce i blisko 10% w USA. Wydaje się nam, że w tym roku czeka nas wiele zwrotów akcji odnośnie polityki pieniężnej, co uniemoż-liwi wyznaczenie jasnego kierunku dla rynków finansowych. Warto wg nas w swoich inwestycjach postawić na cierpliwość, spokój i dywersyfikację.

Naszym zdaniem zabezpieczanie się na scenariusz dalszych szoków inflacyjnych może odbywać się poprzez wkomponowanie do portfela inwestycyjnego pozycji opartej o surowce, np. poprzez fundusz inwestycyjny taki jak #Pekao SurowcówiEnergii. W krótkim terminie zapewne to wydarzenia za naszą wschodnią granicą będą najbardziej wpływać na ceny surowców. Dalsze zaognienie może prowadzić do znacznego wzrostu cen surowców. Deeskalacja wg nas przyniosłaby spadki na tej klasie aktywów. W średnim terminie duże znaczenie będzie mieć też poziom aktywności gospodarczej. Ta wydaje się nieco słabnąć, patrząc po danych o sprzedaży detalicznej. Znakiem zapytania pozostają jednak perspektywy dużych wydatków rządowych przez Chiny i USA oraz decyzje milionów gospodarstw domowych. Wydaje się nam, że napięcia geopolityczne nie sprzyjają zwiększaniu konsumpcji, a więc powinny hamować zarówno aktywność gospodarczą, oraz inflację. Dlatego w okresie najbliższych 2-4 kwartałów ceny surowców mogą napotkać opór w postaci słabnącego popytu. Długofalowo jednak bliżej nam jest do tezy, że surowce skończyły swoją ponad 10-letnią bessę i mogą okazać się wartościowym elementem portfeli inwestycyjnych w kolejnych latach. Dotyczy to również spółek surowcowych i paliwowych, które selektywnie wybieramy już dziś w portfelach naszych niebenchmarkowych strategii akcyjnych, np. #PekaoKompas. To dobre miejsce, by podkreślić, że pomimo niesprzyjających warunków rynkowych na świecie od początku roku, ta strategia wykazuje dużą odporność i skuteczność w obronie przed dużymi spadkami. Wracając do surowców w ujęciu długoterminowym powiedzmy jeszcze o nieintuicyjnym scenariuszu – podwyżki stóp procentowych mogą wzmagać inflację poprzez utrwalanie braku surowców. To jeden z niszowych, kontrariańskich scenariuszy, ale niezmiernie ciekawy do rozważenia. Od kilku lat trend zielonej rewolucji ograniczał inwestycje w moce wytwórcze spółek paliwowych i surowcowych oraz zwiększał ich koszt kapitału. Co jeśli podwyżki stóp procentowych tylko pogłębiłyby niedostatki kapitału w tych „brudnych” branżach? Mogłoby to oznaczać dłużej trwające niedobory surowców. Ciężko spodziewać się, by agenda ochrony środowiska miała zniknąć z ust polityków i tekstów ustaw. Stąd wsparcie dla cen surowców może okazać się długofalowe.

Duża niepewność i nerwowość ostatnich dni przyćmiły całą salwę publikowanych danych makroekonomicznych. Wśród nich warto wyróżnić te o płacach i produkcji przemysłowej. Po pierwsze, średnie wynagrodzenie w styczniu w Polsce okazało się istotnie niższe niż w grudniu. To wspiera tezę, że spirala płacowa w naszym kraju póki co jeszcze się nie nakręca. Po drugie dane o produkcji przemysłowej z Polski, strefy euro i USA wskazują, że fabryki chodzą pełną parą. Zapewne pozostaje w nich jeszcze wiele wolnych mocy wytwórczych, ale co ważne, produkcja jest coraz mniej wstrzymywana brakami półproduktów. To z kolei kolejna jaskółka zwiastująca udrożnienie w globalnych kanałach dostaw, a co za tym idzie szanse spadek podażowej presji inflacyjnej. 

Na tle danych makro oraz minorowych nastrojów na rynkach finansowych zyskiwały obligacje skarbowe w USA, strefie euro, a także w Polsce. Obstajemy przy preferencji do instrumentów o zmiennym kuponie, na tle ich stałokuponowych odpowiedników. W funduszach przekłada się to na naszą preferencję do funduszy dłużnych krótkoterminowych względem funduszy obligacji. Jednakże dotychczasowe ruchy cen polskich obligacji skarbowych w 2022 r. skłaniają nas już do poszukiwania momentów wejścia w tę klasę aktywów. Stopniowo, powoli i wybierając póki co najbardziej elastyczne podejście do ryzyka stopy procentowej. Największą swobodę w zakresie zarządzania duration mamy w strategii #PekaoDłużnyAktywny

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

1 https://www.ft.com/content/09fb49b9-c611-4b19-b1ee-3fd2cbdf44fc 
2 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-tygodnik-15-02-2022-r 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Pekao Dynamicznych Spółek z Alfą i 3 inne wyróżnienia za 2021 r.!

Nasze flagowe rozwiązanie akcyjne inwestujące w małe i średnie spółki – Pekao Dynamicznych Spółek – zostało uznane przez portal Analizy.pl najlepszym polskim funduszem MIŚ 2021 r.! Wiem, że Panowie w swojej skromności pewnie pomyślą, że nagrody nagrodami, ale bieżący wynik sam się nie zrobi…Celebrować jednak warto i dlatego z tego miejsca pozwolę sobie na gratulacje dla naszego zespołu Zarządzających. Szczególnie, że dodatkowo otrzymaliśmy wyróżnienie za Pekao Akcji-Aktywna Selekcja, Pekao Stabilnego Wzrostu i Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2. Naszą ambicją jest dostarczać Państwu najwyższej jakości rozwiązania inwestycyjne i cieszymy się, że nasze starania znajdują odzwierciedlenie w niezależ-nych ocenach zewnętrznych. 
https://www.analizy.pl/tylko-u-nas/29498/alfy-2021-najlepsze-fundusze

Zmiany w ofercie – połączenie funduszy

W ubiegłym tygodniu przeprowadziliśmy pierwsze z zaplanowanych połączeń subfunduszy. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego przejął subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku. Z kolei w najbliższy piątek Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu przejmie Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego. Mamy nadzieję, że w wyniku zmian w ofercie, będzie ona dla Państwa bardziej przejrzysta i łatwiejsza w użytkowaniu. Poniższa tabela podsumowuje niedawne/nadchodzące procesy łączeń funduszy/subfunduszy:

Fundusz/Subfundusz PRZEJMUJĄCY

Fundusz/Subfundusz PRZEJMOWANY

DATA
PRZEJĘCIA

Link do ogłoszenia

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku

18.02.2022

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23

Pekao Alternatywny -
Globalnego Dochodu

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego

25.02.2022

Pekao Dynamicznych
Spółek

Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego

04.03.2022

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2021-12-23

Pekao Akcji - Aktywna
Selekcja

Pekao Akcji Polskich

08.04.2022

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-03

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego

06.05.2022

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-10

 

Źródło: www.pekaotfi.pl

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#WielobiegunowyŚwiat
# Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
# Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
# Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

Informacja prawna

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim   u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 
Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji Polskich, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Stra-tegii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż pa-piery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.