Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  15.03.2022 r.

Pekao Tygodnik 15.03.2022 r.

Komentarze

W dzisiejszym Pekao Tygodniku studzimy optymizm do ryzykownych aktywów, ale też doceniamy ich rolę w obronie przed inflacją. Dodatkowo rozważamy wysokość polskich rezerw walutowych oraz ryzyko wyizolowania Chin od zachodnich rynków kapitałowych.

Pobierz

Zaczynają pojawiać się pierwsze dane makroekonomiczne za okres lutego. Niestety niekoniecznie obejmują one pierwsze dni inwazji, ponieważ dane do odczytów były zapewne zbierane wcześniej. Nie mniej warto przytoczyć kilka z nich jako bazę do porównań za miesiąc. 

Od kilku miesięcy największym problemem trawiącym gospodarki USA i Europy jest inflacja. Nawet jeśli nie doszłoby do wojny w Ukrainie to i tak w takiej alternatywnej rzeczywistości pewnie dziwilibyśmy się uporczywości inflacji w najnowszych odczytach i zastanawialibyśmy się kiedy wreszcie nastąpi szczyt dynamiki cen. Dziś nie mamy złudzeń, że bieżące dane są tylko przygrywką do eksplozji inflacji, która uwidoczni się w danych marcowych. Póki co, w lutym indeks cen konsumenckich wzrósł w USA o 7,9% r/r (czyli szybciej niż 7,5% w styczniu), w Niemczech o 5,1% r/r, a w Czechach o 11,1%. Tempo wzrostu cen u naszych południowych sąsiadów jest podwójnie znamienne. Po pierwsze jest to pierwszy z pewnie wielu czekających nas dwucyfrowych odczytów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Po drugie, Czesi bardzo szybko wprowadzili restrykcyjną politykę monetarną po pandemii. Agresywne podwyżki stóp procentowych nie pomogły w ujarzmianiu inflacji. Na tym przykładzie można wnioskować m.in., to, że natura inflacji wciąż ucieka rozumieniu ekonomistów, a stopy procentowe są nieefektywnym narzędziem do studzenia cen (szczególnie jeśli inflacja ma charakter podażowy). Naszym zdaniem banki centralne są praktycznie bezsilne wobec inflacji w obecnym otoczeniu, a ich działania mogą jedynie powstrzymywać nakręcenie się spirali inflacyjnej po szoku surowcowym. Mamy tu na myśli przeciwdziałanie spirali płacowej poprzez podrażanie kredytu w gospodarce oraz kotwiczenie długoterminowych oczekiwań inflacyjnych. Jesteśmy jednak pesymistami odnośnie skuteczności polityki pieniężnej na tym polu i obawiamy się, że po inflacji spowodowanej wojną i sankcjami, nastąpi ciąg dalszy wzrostu cen podyktowany podwyżkami płac. 

Nie mniej sądzimy, że w najbliższym kwartale banki centralne pozostaną w trybie zacieśniania polityki pieniężnej. Szczególnie amerykański FED będzie wg nas pod presją by podnosić stopy procentowe. Przemawia za tym silny rynek pracy, duże niezadowolenie społeczne inflacją (pasywność banku centralnego mogłaby wizerunkowo zagrozić Demokratom) oraz będące na szali strzępki reputacji FED jako niezależnego podmiotu skoncentrowanego na obronie stabilności cen. USA musi naszym zdaniem choć stwarzać pozory, że dba o interes posiadaczy dolara i wierzycieli amerykańskich obligacji skarbowych. Szczególnie w czasie, gdy przywództwo tych obydwu aktywów w globalnym porządku finansowym jest pod coraz większym zagrożeniem ze strony juana chińskiego i obligacji skarbowych z Pekinu. 

W to wpiszmy zeszłotygodniową podwyżkę stóp procentowych przez NBP do poziomu 3,5%. Podwyżkę o 75 pkt. bazowych oceniamy jako kompromis pomiędzy stabilizowaniem kursu walutowego, a studzeniem gospodarki. Jednocześnie powstrzymanie się RPP przed ruchem o cały punkt procentowy w naszych oczach wygląda na sygnał „nie panikujemy”. Poznaliśmy też założenia najnowszej projekcji inflacyjnej NBP. Biorąc pod uwagę dane z 7-go marca 2022 NBP szacuje, że średnioroczna inflacja w Polsce będzie znacznie wyższa niż szacowano w listopadzie i wyniesie w bieżącym roku 10,8% (wcześniej 5,8%) i 9% w 2023 (wcześniej 3,7%). Jednocześnie wzrost gospodarczy wg NBP miałby wynieść 4,4% w bieżącym roku i 3% w przyszłym. Prognozy banków centralnych, tak jak wszystkie zresztą prognozy makroekonomiczne, nie mają wysokiej sprawdzalności, ale są użyteczne by ocenić skalę wpływu bieżących czynników na procesy gospodarcze. Na kanwie najnowszej projekcji trzeba wg nas przyjąć, że przez dużą część 2022 r. inflacja będzie zapewne dwucyfrowa w Polsce. Naszym zdaniem prognozy gospodarcze są jednak zbyt optymistyczne. Szczególnie, że dopiero uwidocznią się skutki kryzysu humanitarnego jaki dzieje się na naszych oczach. Prognozy ekonomiczne nie biorą też nigdy pod uwagę takich czynników jak choćby potencjalny wzrost napięć społecznych. Spodziewamy się, że coraz częściej będziemy dyskutować o stagflacyjnych warunkach – słabym wzroście, bądź wręcz recesji i jednocześnie wysokiej inflacji.

Jastrzębio można ocenić też posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Europejscy bankierzy centralni nie zmienili co prawda poziomu stóp procentowych, ale zapowiedzieli, że programy skupu będą wygaszane szybciej niż do tej pory komunikowano. Sformułowania w komunikacie po decyzji nie wykluczają podwyżki stóp procentowych w strefie euro w końcówce bieżącego roku. EBC podniósł w swoich prognozach oczekiwania odnośnie inflacji z 2,6% na 5,1% średnio w tym roku. W przyszłym roku oczekuje inflacji na poziomie 2,1%. 

Wybiegając myślami na drugą połowę roku, wydaje nam się, że relatywnie szybko dadzą się we znaki znane już powszechnie problemy rozwiniętego świata - wysokie zadłużenie w gospodarkach, ich bardzo duża wrażliwość na zachowanie rynków finansowych, które same są uzależnione od taniego pieniądza. Dlatego spodziewamy się w dalszej części roku przestawienia zwrotnicy w polityce pieniężnej na kierunek stymulowania gospodarki.

Będąc jeszcze przy bankach centralnych, zwracamy uwagę na podane w ubiegłym tygodniu aktywa rezerwowe NBP. W ich skład wchodzą rezerwy walutowe, złoto i środki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Arsenał naszego banku centralnego do obrony waluty był konsekwentnie powiększany od początku pandemii w 2020 r. Po lutym jego rozmiary to 160,66 mld USD, czyli 610 mln USD mniej niż przed miesiącem. Odczyt ten obejmuje zaledwie 3 dni robocze od inwazji Rosji na Ukrainę, wliczając w to 24 lutego. Będziemy bacznie obserwować przy kolejnym odczycie, jaką wartość rezerw pochłonęły interwencje stabilizujące polskiego złotego w pierwszym tygodniu marca. Oceniamy, że rozmiar rezerw jest solidny i poza nimi NBP oraz rząd mają jeszcze inne narzędzia by stabilizować kurs naszej waluty. Rozmawialiśmy o tym wspólnie z Darkiem Kędziorą, szefem strategii dłużnych w Pekao TFI, a nagranie tej wymiany myśli znajdziecie Państwo pod załączonym linkiem: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/wojna-w-ukrainie-wplyw-na-gospodarke-i-strategie-dluzne

Podsumowując dotychczasową dzisiejszą dyskusję nabieramy przekonania do dwóch tez. Po pierwsze, tak jak świat sprzed pandemii już nie wróci, tak w momencie inwazji Rosji na Ukrainę przestał istnieć dotychczasowy porządek go-spodarczy. Spodziewamy się, że na trwałe wkroczyliśmy w czasy wysokiej inflacji wynikającej z deglobalizacji oraz redystrybucji dochodów i zasobów przez rządy. Po drugie, znacznie rośnie ryzyko globalnej recesji w nadchodzących kwartałach. Zakładamy, że gospodarczy „ból” lub spadki rynków finansowych spowodują znaną nam już reakcję polityków i bankierów centralnych – stymulację i dodruk. Obydwie tezy silnie przemawiają za tym, że ciężko będzie obronić wartość nabywczą oszczędności bez cierpliwego i konsekwentnego inwestowania, obejmującego wzrostowe klasy aktywów, a przede wszystkim akcje. Sądzimy, ze niezmiennie dużą rolę na tym polu do odegrania mają fundusze o charakterze mieszanym i alternatywnym, np. #PekaoKompas, #PekaoStrategiiGlobalnejkonserwatywny czy #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu.

Co natomiast czeka inwestorów w krótkim horyzoncie czasowym? My pozostajemy ostrożni, czyli nie widzimy jeszcze uzasadnienia do zwiększania ryzyka w portfelach mieszanych. Owszem, rynki finansowe są brutalnie obojętne na ludz-kie aspekty wojen i dość szybko przechodzą z konfliktami do porządku dziennego. Po pierwszym szoku obserwujemy obecnie znaczne odreagowanie na surowcach i walutach – na moment tego nagrania ceny ropy wróciły poniżej 100 USD za baryłkę, PLN umocnił się do poziomów sprzed inwazji. Giełdy globalnie świecą czerwienią. Zdaje się, że inwestorzy zaczęli dyskontować wpływ długofalowych sankcji na wynik spółek. Uważamy, że za wcześnie jeszcze na świętowanie końca szoku surowcowego. Wojna w Ukrainie trwa, rozmowy na linii Teheran-Waszyngton załamały się, niepewne czy Biały Dom przekona do zwiększenia produkcji Arabię Saudyjską… Scenariusz zakręconych kurków z gazem i ropą do Europy wciąż jest realnym zagrożeniem. Nie ma dobrego sposobu, by określić kiedy skończą się spadki. Budując pozycję akcyjną w portfelu wychodzimy z założenia, że na przecenach warto jest stopniowo, konsekwentnie, rozkładając w czasie, akumulować jakościowe spółki. Preferujemy obecnie te biznesy, które naszym zdaniem utrzymają siłę biznesu w obliczu ryzyka recesji, przedłużenia sankcji czy presji płacowych. Naturalnymi kandydatami wydają nam się branże będące w orbicie zainteresowań #PekaoMegatrendy oraz #PekaoEkologiczny.

Wśród rozwiązań o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego utrzymujemy preferencję do funduszy dłużnych krótkoterminowych, np. #PekaoKonserwatywnyPlus bądź #PekaoObligacjiSamorządowych. Głodnych kolejnych informacji nt. perspektyw różnych instrumentów dłużnych, dalszych losów inflacji oraz wpływu wojny w Ukrainie na te zagadnienia od-syłamy do nagrania panelu dyskusyjnego z czternastego kongresu inwestycyjnego DI Xelion. Link załączamy do transkrypcji tego podcastu: https://www.youtube.com/watch?v=lnMPbZ2yyP8 

Na koniec zahaczmy jeszcze o Chiny. Na tamtejszych indeksach akcyjnych zarysowała się formacja wodospadu. Walory w Szanghaju i Hong Kongu notują po tygodniu często ponad 20% spadki. Czym je tłumaczyć? Powodów nakłada się wiele. Fala zachorowań na wariant Omikron koronawirusa powoduje zamykanie wielomilionowych miast. Do tego Pekin daje kolejne sygnały, że nie odpuszcza jeszcze technologicznym magnatom i to dobro obywateli, a nie spółek, ma pierwszeństwo. W tym samym czasie Amerykanie grożą usunięciem ze swoich giełd właśnie technologicznych gigantów z Chin, jeśli te nie spełnią nowych wymogów księgowych. Na domiar złego, administracja Joe Bidena podała informacje, jakoby Pekin miał pozytywnie przychylać się do rosyjskich próśb o wsparcie poprzez dostawy sprzętu wojskowego. Biały Dom ostrzegł  też Chiny, że jeśli pomogą Rosji omijać sankcje, to sami poniosą tego konsekwencje. W skrócie, koronawirus, redystrybucja dochodu i widmo rozdarcia światowej gospodarki odbijają się na notowaniach cen akcji chińskich. Naszym zdaniem rynki kapitałowe Chin mogą pozostać pod ostrzałem zarówno Pekinu jak i Amerykanów. Fundamentalnie, spółki chińskie mogą doświadczyć w tym roku spadku wyników, jeśli znacznie nie przyspieszy akcja kredytowa, zależna od stymulacji gospodarki Państwa Środka. Nie widać póki co oznak tej stymulacji. Nie możemy wykluczyć scenariusza, że kraje rozwinięte blokują dostęp kapitału do rynków wschodzących, co by oznaczało, że aktywa chińskie pozostaną pod strukturalną presją. Byłby to jednak scenariusz bardzo niekorzystny też dla pozostałych dużych rynków finansowych, dla światowej gospodarki i pewnie dla światowego bezpieczeństwa. Mimo wszystko, bardziej prawdopodobnym wydaje nam się, że rywalizacja między USA i Chinami będzie odbywać się bardziej stopniowo i bez siłowej eskalacji. Jeśli założymy, że Chiny pozostaną kluczowym ogniwem globalnej gospodarki i rynków finansowych przez jeszcze wiele lat, to dzisiejsze ceny walorów z tamtejszych giełd wydają się nam kuszące. Wydaje nam się ciekawym pomysłem wkomponowywanie chińskich aktywów do portfela, choćby np. poprzez #PekaoDochoduiWzrostuRynkuChińskiego. Jest to jednak pozycja „dla odważnych”, na pewno wymagająca dużo cierpliwości i akceptacji dużych wahań wartości inwestycji. Jeśli natomiast ktoś wierzy w scenariusz, w którym Zachód miałby usuwać chińskie podmioty ze swojego rynku kapitałowego, to pewnie byłby to młyn na wodę dla spółek megatrendowych z USA i Europy. 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Zmiany w ofercie – połączenia funduszy

Kolejne łączenie subfunduszy zaplanowane jest na 08.04.2022.

Fundusz/Subfundusz PRZEJMUJĄCY Fundusz/Subfundusz PRZEJMOWANY DATA 
PRZEJĘCIA
Link do ogłoszenia
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 18.02.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23
Pekao Alternatywny 
Globalnego Dochodu
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 25.02.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23
Pekao Dynamicznych 
Spółek
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 04.03.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2021-12-23 
Pekao Akcji – Aktywna 
Selekcja
Pekao Akcji Polskich 08.04.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-03
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 06.05.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-10

Źródło: www.pekaotfi.pl

Za tydzień nie będzie Tygodnika…

W kolejnym tygodniu koncentrujemy się na spotkaniach ONLINE dla obecnych i być może przyszłych Klientów Bankowości Premium Pekao S.A. 
22 i 23-go marca wczesnym wieczorem zapraszamy Państwa na transmisję na żywo ze studia, w której wraz z Głównym Ekonomistą Banku Pekao S.A. będziemy rozmawiać o dalszych perspektywach inflacji i narzędziach zabezpieczania przed nią. Gorąco zapraszamy na te spotkania online. Linki do webinarium będą dostępne na głównej stronie Pekao TFI. 

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz: 

#WielobiegunowyŚwiat
#   Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału. 
 
#WyborczaPolaryzacja
   Wybory prezydenckie oraz uzupełniające wybory do Senatu w USA, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie. 

#Drukujemy&Wydajemy
#   Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już więk-szość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymo-gów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Po-wielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwesty-cyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Akcji Polskich, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pe-kao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji. 

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kom-pas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warsza-wie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowe-mu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.