Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  15.02.2022 r.

Pekao Tygodnik 15.02.2022 r.

Komentarze

Zapraszamy na najnowszy odcinek podcastu Tygodnik, w którym komentujemy widmo wojny na Ukrainie, niedźwiedzie pozycjonowanie inwestorów obligacyjnych (i związane z tym szanse) oraz zapowiadamy zmiany w ofercie.

Pobierz

Inflacja i Ukraina – tymi dwoma słowami można podsumować wiodącą narrację ubiegłego tygodnia. Zacznijmy od nowych informacji i reakcji rynkowej na polu wzrostu cen. Opublikowany odczyt inflacji w USA po styczniu okazał się najwyższym odczytem od 40 lat. Konsensus analityków zakładał wzrost cen o 7,2%. Te jednak poszybowały w górę aż o 7,5% w ujęciu r/r. Do tego zaskakująco silna okazała się też inflacja bazowa. Dane te nie pozostawiają złudzeń, że presje inflacyjne wciąż są silne. Równie ważny wydźwięk przyniósł też miernik wzrostu płac z regionalnego oddziału FED w Atlancie. Wskazuje on na 4% wzrost płac r/r, nota bene najwyższy od 13 lat. Płace rosną najszybciej wśród najsłabiej zarabiających uczestników rynku pracy. To z jednej strony dobry sygnał dla konsumpcji, ale z drugiej strony kamyczek do ogródka uporczywej inflacji. W reakcji na dane widoczna była słabość amerykańskich instrumentów skarbowych, szczególnie tych o krótkim terminie zapadalności. Taniały również papiery o średnim i długim terminie do wykupu. W czwartek 10-letnie obligacje skarbowe USA przekroczyły psychologicznie istotny poziom 2%, a inwestorzy wycenili nie 6 lecz 7 podwyżek stóp procentowych przez FED w przeciągu kolejnych 12 miesięcy. 

Naszą uwagę zwraca fakt, że różnica rentowności pomiędzy 10-letnimi i 2-letnimi obligacjami skarbowymi w USA bardzo się zawęziła. Niewiele brakuje, by to papiery o krótkim terminie zapadalności miały wyższą rentowność, czyli byśmy mieli do czynienia z odwróconą krzywą rentowności. Odwrócenie krzywej rentowności zazwyczaj jest sygnałem, że rynek obligacji dyskontuje czającą się za rogiem recesję. Sądzimy, że dziś w głowach inwestorów obligacyjnych na świecie dominuje scenariusz, w którym schodzenie inflacji ze szczytów będzie odbywać się jednocześnie ze znacznym schłodzeniem aktywności gospodarczej. Widzimy też coraz więcej głosów o tym, że ceny amerykańskich obligacji skarbowych zagalopowały się w stosunku do przyszłych ruchów FED. Innymi słowy, coraz częściej pojawiają się opinie, że właśnie ze względu na hamowanie gospodarki amerykańska rezerwa federalna nie zrealizuje tylu podwyżek, ile wycenia dziś rynek. Fakt, coraz więcej jest sygnałów niepokojących z punktu widzenia aktywności w największej gospodarce świata. Najświeższa ankieta sentymentu konsumentów dała najniższy od dekady wynik, pakiet wydatkowy Białego Domu wydaje się na dobre zablokowany w kongresie, wskaźniki wyprzedzające schodzą ze szczytów, gospodarstwa domowe nie wierzą w utrzymanie się inflacji w horyzoncie powyżej 2-3 lat… i jeszcze do tego dochodzi geopolityka. 

Groźba konfliktu zazwyczaj wywołuje fale przepływu kapitału do bezpiecznych przystani. Zeszłotygodniowe zaognienie retoryki wokół potencjalnej wojny rosyjsko-ukraińskiej wspierało ceny obligacji uznawanych za schronienie (np. amerykańskich). My jednak jeszcze nie widzimy wystarczających powodów do optymizmu na rynku amerykańskich obligacji skarbowych.

Na pewno wiele osób zadaje sobie pytanie, „co to będzie dalej z tą Ukrainą” i jak wojna na wschodzie wpłynęłaby na Polskę, moje życie i pieniądze. Na pewno widmo konfliktu tuż za naszą wschodnią granicą nie jest powodem do optymizmu. Jednakże musimy pamiętać, że jest to tylko jeden z możliwych scenariuszy. Niemożliwe jest wg nas wiarygodne oszacowanie jego prawdopodobieństwa. Nikt z nas nie zna myśli Putina, Bidena czy Scholza. Nikt z komentujących nie ma dostępu do rozmów za zamkniętymi drzwiami. Widzimy, że im więcej doświadczenia i ekspertyzy geopolitycznej ma dana osoba komentująca możliwy rozwój wydarzeń, tym bardziej podkreśla nieprzewidywalność przyszłości i mnogość dalszych scenariuszy. Zdajemy sobie też sprawę, że informacja podawana publicznie sama w sobie jest orężem. Przez ostatnie dni Zachód ostrzega przed atakiem lada dzień i informuje o wycofywaniu swojego personelu z terytorium  Ukrainy. Na chwilę przed tym nagraniem z kolei rosyjskie biura agencji prasowych podają informację o tym, że część żołnierzy rosyjskich ma wracać z ukraińskiej granicy do baz.1 Dosłownie kilka godzin wcześniej Amerykanie dawali sygnał, że dyplomacja zawiodła, a Rosjanie wskazali w mediach na dalsze nadzieje w negocjacjach2. Chaos informacyjny na całego. Mamy też z tyłu głowy, że napięcia wokół Ukrainy są na rękę zarówno Rosji…jak i USA. Interes Putina jest znacznie bardziej widoczny – ustępstwa NATO wobec poszerzania sojuszu, ustępstwa UE dotyczące gazociągu Nordstream2, zasianie niepewności co do amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa na Starym Kontynencie, unaocznienie podziałów i osłabienie polityczne Europy, związanie sojuszników USA na wschodnim froncie, ułatwiającym tym samym rywalizację Chin z USA… Można by długo wymieniać. W Waszyngtonie interes polityczny Białego Domu jest znacznie trudniejszy do zdiagnozowania, jednak sądzimy, że dla Bidena mediacja przy potencjalnym konflikcie zagranicznym jest drogą ucieczki od problemów wewnętrznych. Ze względu na chorobę jednego z Senatorów, Demokraci nie mają większości w wysokiej izbie. Nawet gdy ją mieli, programy Białego Domu nie mogły uzyskać poparcia wewnątrz własnej partii. Do tego Amerykanie obarczają Bidena winą za wysoką inflację. Krótko mówiąc notowania urzędującego prezydenta są kiepskie i słabo rzutują też na szanse Demokratów w wyborach do Kongresu w listopadzie bieżącego roku. Skoro Biały Dom zdaje się mieć związane ręce w polityce wewnętrznej, logicznym krokiem wydaje się poszukiwanie zwycięstwa wizerunkowego w polityce zagranicznej. Do tego widmo konfliktu poprawia pozycję negocjacyjną USA z liderami UE oraz jak przed chwilą analizowaliśmy, wzmacnia USD i przyciąga kapitał do USA. Mocniejszy USD od razu działa łagodząco na inflację, a napływający kapitał obniża koszty finansowania w amerykańskiej gospodarce. Pora na pointę. Podkreślmy, że nie jesteśmy ekspertami od geopolityki i mamy bardzo ograniczone informacje. Rozważając skutki sytuacji rosyjsko-ukraińskiej warto wg nas postawić na zachowanie spokoju, chłodną analizę scenariuszy i zabezpieczenie się na różne możliwości. Sądzimy, że trzeba studzić swoje emocje, jeśli np. uwagę pożera tylko czarny scenariusz, np. cyberataków, potopu uchodźców czy wręcz czołgów z gwiazdami na pancerzu. Absolutnie nie lekceważymy ryzyka eskalacji do konfliktu zbrojnego, lecz traktujemy je jako jeden, wg nas wciąż mało prawdopodobny scenariusz. Wybuch wojny na wschodzie byłby wg nas wspierający dla cen surowców (na które ekspozycję oferuje np. #PekaoSurowcówiEnergii), kursu USD w stosunku do szerokiego koszyka walut oraz amerykańskich obligacji skarbowych (dwa ostatnie będące przedmiotem inwestycji #PekaoDochoduUSD). Z polskich instrumentów dłużnych najbardziej odporne na geopolityczne napięcia wydają się nam być zmiennokuponowe instrumenty dłużne, m.in. ze względu na fakt, że w ich obrocie dominuje kapitał polskich banków i funduszy. Zmiennokuponowe instrumenty stanowią trzon portfeli funduszy dłużnych krótkoterminowych takich jak np. #PekaoKonserwatywnyPlus. Z kolei deeskalacja konfliktu powinna sprzyjać polskim akcjom i obligacjom. Ekspozycję na te klasy aktywów oferują od-powiednio np. #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja#PekaoDłużnyAktywny. Wydaje nam się, że dążenie do skutecznej ochrony majątku nie tylko przed inflacją, ale i ryzykami geopolitycznymi jest argumentem za zgłębianiem świata inwestycji, a nie jego unikaniem.

Na koniec powiedzmy jeszcze słowo o najświeższym odczycie inflacji w Polsce. Po wczorajszym zaskoczeniu w górę w Czechach, gdzie inflacja wystrzeliła z 6,6% do 9,9%, inwestorzy obawiali się dwucyfrowego odczytu w Polsce. Tymczasem dynamika cen w styczniu w naszym kraju wyniosła 9,2% r/r, mniej niż oczekiwali analitycy. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale to niewątpliwie dobry sygnał. Do tego wydaje się, że polskie obligacje zdyskontowały już dużą część zacieśnienia monetarnego przez NBP. Po podwyżce stóp procentowych w ubiegłym tygodniu do 2,75% oraz konferencji prezesa Glapińskiego obligacje nie wykazywały dużej reakcji cenowej. Pomimo iż, prezes sam określał swoje stanowisko jako jastrzębie i wielokrotnie kotwiczył słuchaczy na docelowym poziomie stóp procentowych ok. 3,5-4,0%, twierdząc, że taki poziom stóp procentowych nie zaszkodzi polskiej gospodarce. Naszym zdaniem dużymi krokami zbliżamy się do momentu, w którym inflacja zacznie hamować, a rynek zacznie wybiegać myślami do być może obniżek stóp procentowych w Polsce. Ba, wystarczy by ceny dyskontowały utrzymanie stóp na docelowym poziomie, a wysoka rentowność już zrobi swoje dla inwestujących w polskie obligacje skarbowe. Dlatego coraz więcej będziemy mówić o #PekaoDłużnyAktywny czyli naszym rozwiązaniu obligacyjnym, które bardzo dynamicznie zarządza ekspozycją na ryzyko zmiany rynkowych stóp procentowych (duration). W ubiegłym roku bardzo dobrze wychodziła nam obrona wyniku na tle konkurencji w tym rozwiązaniu. Choć wynik w ostatnim roku był ujemny, to jednak wg wyceny na 11.02 plasuje on nasze rozwiązanie w 12-miesięcznym zestawieniu na 4 z 27 pozycji3. W bieżącym roku produkt jest wśród tych rozwiązań obligacyjnych, których wynik od początku roku jest dodatni. 

Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

1 https://www.aljazeera.com/news/2022/2/15/us-offers-ukraine-1bn-loan-guarantee-liveblog
2 https://www.ft.com/content/bb04e043-8425-416c-a088-26d04226433e
3 https://www.analizy.pl/fundusze-inwestycyjne-otwarte/PIO82/pekao-dluzny-aktywny

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

#KarnawałMożliwości2022 – niebenchmarkowe strategie akcyjne
Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Andrzejem Kubackim, Dyrektorem Zespołu Zarządzania Akcjami i liderem strategii #PekaoKompas, w którym rozmawiamy nie tylko na temat sztuki doboru akcji, ale także czynników wpływających na za-chowanie indeksów giełdowych oraz pozycjonowania w Pekao Kompasie na początku 2022 r. 
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/karnawalmozliwosci2022-wybiorcze-podejscie-do-akcji 
Tematykę akcyjną pogłębiamy też w kolejnym filmie z serii #KarnawałMożłiwości2022, który zaserwujemy Państwu w bieżącym tygodniu.

Zmiany w ofercie – połączenie funduszy

Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy ogłoszenie połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe SFIO. Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny wchłonie w maju bieżącego roku subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia:
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-10
Poniższa tabela podsumowuje niedawne/nadchodzące procesy łączeń funduszy/subfunduszy:

Fundusz/Subfundusz PRZEJMUJĄCY

Fundusz/Subfundusz PRZEJMOWANY

DATA
PRZEJĘCIA

Link do ogłoszenia

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku

18.02.2022

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23

Pekao Alternatywny
Globalnego Dochodu

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego

25.02.2022

Pekao Dynamicznych
Spółek

Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego

04.03.2022

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2021-12-23

Pekao Akcji – Aktywna
Selekcja

Pekao Akcji Polskich

08.04.2022

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-03

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego

06.05.2022

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-10

Źródło: www.pekaotfi.pl

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#WielobiegunowyŚwiat
# Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
# Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
# Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

Informacja prawna

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim   u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji Polskich, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. 

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Stra-tegii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż pa-piery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.