Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 12.04.2022 r.

Pekao Tygodnik 12.04.2022 r.

Komentarze

W Tygodniku m.in.: korekta cen surowców i „ropa z Wieliczki; zamknięty największy port na świecie; przełamanie 40-letniej hossy.

Pobierz

Nie możemy się oprzeć wrażeniu, że przez ostatnie 2 tygodnie na rynkach finansowych znajdowaliśmy się w oku cyklonu. Po pierwszym uderzeniu kataklizmu, ale jeszcze przed kolejną falą oraz niekoniecznie z prognozą dobrej pogody po przejściu huraganu. Można to ująć jeszcze prościej – sądzimy, że najpierw będzie gorzej, zanim zobaczymy poprawę. Skąd ten pesymizm? Otóż oceniamy, że kilka czynników zmusi inwestorów do zweryfikowania swoich scenariuszy, przeszacowania szans na ich realizację. Te negatywne czynniki są dobrze znane, ale pokazują nowe oblicze. W ostatnim tygodniu zwróciły naszą uwagę dwa z nich – nadzieje na szybki pokój oraz COVID. 

W przestrzeni analitycznej i komentatorskiej na rynkach finansowych temat wojny w Ukrainie jest już tematem drugorzędnym. Uwaga z powrotem skierowana została przede wszystkim na banki centralne i ich zamierzone zmiany kosztu i ilości pieniądza w obiegu. Ale wojna trwa. I dalej jest nieprzewidywalna. Dziś jest pokusa, by myśleć z ulgą o wycofaniu rosyjskich najeźdźców spod Kijowa. Jednakże jesteśmy zapewne w przededniu walk na dużą skalę w rejonie Donbasu. A co jeśli Rosja będzie również tam ponosić porażkę w walkach konwencjonalnych? Obawiamy się, że przy rosnącej presji czasowa Kremla na zakończenie działań wojennych świat może jeszcze zdziwić się nieobliczalnością Rosjan. A być może informacje o presji czasowej to tylko - potocznie mówiąc – „podpucha”? Jątrzący się konflikt z możliwością eskalacji w każdym momencie, nie sprzyja stabilizacji w gospodarce czy na rynkach. 

Ciągle obecne jest ryzyko zakręcenia kurka z gazem do Europy. Nie chcemy debatować nad moralnością ciągłych dostaw, a jedynie podkreślić, że ich przerwanie oznaczałoby natychmiastowy szok dla wzrostu gospodarczego i inflacji. Szok, którego ryzyko wystąpienia rynki zdają się dziś bagatelizować. Tymczasem obserwujemy odwilż na rynku paliw – ceny baryłki ropy zanurkowały poniżej 100 USD. To dobry moment, żeby przypomnieć, że surowce jako klasa aktywów cechują się bardzo wysoką zmiennością, a do tego historycznie kiepsko spisywały się jako długoterminowa inwestycja. Dlatego od wybuchu wojny w Ukrainie studziliśmy i dalej studzimy zapędy, by „gonić” za zyskami w tej klasie aktywów. Owszem, uważamy, że ma ona swoje miejsce w zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym, ale naszym zdaniem powinna ona stanowić jedynie niewielką część portfela.. Pośrednią ekspozycję na surowce można stopniowo budować np. przy użyciu #PekaoSurowcówiEnergii. Świeże spadki cen ropy przypisuje się dwóm czynnikom – coraz większej skali oczekiwanego spowolnienia gospodarczego na świecie oraz zamiarowi uwolnienia strategicznych rezerw ropy naftowej w USA (ang. Strategic Petroleum Reserves). Biały Dom zapowiedział wprowadzenie na rynek około 180 mln baryłek ropy, czyli prawie połowę zapasów, liczących dziś ok. 410 mln baryłek. Strategiczne rezerwy wg nas nie są jednak w stanie długofalowo zbijać cen paliw, ani nie są precyzyjnym narzędziem pozwalającym reagować na skoki cen. Wystarczy powiedzieć, że proces sięgania po zapasy ma ograniczoną dzienną wydajność, ponieważ strategiczną rezerwę trzeba „ponownie wydobyć”. Ropę z rezerwy przechowuje się w grotach solnych, a gaz w nieczynnych kopalniach czy jaskiniach. 

Na polu geopolityki nie chcielibyśmy lekceważyć jeszcze dwóch czynników ryzyka. Po pierwsze blokada Morza Czarnego oraz walki zbrojne znacznie ograniczają dostawy żywności do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Niedobory żywności, a  wręcz głód mogą podsycić rewolucyjne nastroje w tamtejszych społeczeństwach. Za jedną z przyczyn wybuchu Arabskiej Wiosny z lat 2010-2012 podaje się właśnie niedobory żywności. Po drugie, po pierwszym zrywie solidarności w Europie, obawiamy się, że ponownie do głosu dojdą stare podziały i kłótnie, a proces wykuwania konsensusu energetycznego czy wojskowego będzie mozolny. Po zwycięstwie Fideszu na Węgrzech, Wiktor Orban obiera prorosyjską retorykę i wyłamuje się z szeregu, deklarując chęć zakupu surowców od Rosji za ruble (Węgry są w niechlubnej czołówce zestawień zależności surowcowej od Rosji). Po przemowach Olafa Scholza i historycznym zwrocie w niemieckiej polityce zagranicznej…nastała cisza. Głośno jest za to we Francji, gdzie druga tura wyborów prezydenckich 24 kwietnia zapowiada się na bardzo wyrównaną pomiędzy Emanuelem Macronem, a jego prawicową kontrkandydatką - Marine Le Pen. Jeśli brać dotychczasowe deklaracje Le Pen za mapę jej agendy politycznej to wg nas jej zwycięstwo mogłoby oznaczać bardziej pro-rosyjską, antyunijną i izolującą się Francję. Z zasady wolimy nie zwiększać ryzyka inwestycyjnego, gdy wynik zależny jest od zero-jedynkowych wydarzeń geopolitycznych. 

Narastają obawy o głębokość spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego. Podsyca je wróg, o którym zdawało się mieliśmy już zapomnieć - COVID. Chiny borykają się z rosnącą liczbą zachorowań, na co odpowiadają dalej twardą polityką „zero-COVID”.  Dynamicznie rośnie liczba obostrzeń pandemicznych w miastach całego Państwa Środka. Wymowny jest przykład Szanghaju. Po kilkunastu dniach stopniowania kwarantanny wprowadzono pełny lockdown. Doceńmy skalę tego wydarzenia. Szanghaj, będący domem 28 mln osób, jest trzecim największym miastem na świecie. Jest też jednym z największych, o ile nie największym portem handlowym na świecie. Lockdowny oznaczają zapewne jeszcze większe problemy w łańcuchach dostaw.  

Nałóżmy na to wciąż dobre dane o sytuacji w sektorze usług (indeks PMI) i rozgrzany rynek w USA, a otrzymamy „burzę doskonałą” (ang. Perfect storm) dla inflacji. Rozpędzona gospodarka, ciasny rynek pracy, zatrzymane łańcuchy dostaw, niedobory surowców, potrzeba transformacji energetycznej, pocovidowa ambicja przenoszenia produkcji bliżej własnego rynku…można wymieniać jeszcze przez kilka minut czynniki proinflacyjne. Uderzenie inflacji właśnie zaczynamy widzieć w danych. W Czechach inflacja w marcu wzrosła do 12,7% r/r. Jeszcze straszniejsze jest ekstrapolowanie miesięcznych zmian cen. Jak zauważają nasi bankowi ekonomiści, annualizowane wzrosty cen, czyli szacunek „ile wyniosłaby roczna inflacja gdyby ceny rosły w tempie z marca”, wyniosły w krajach europejskich często ponad 15%. 1 Inwestorzy na świecie chcieliby zapewne szacować kiedy nastąpi szczyt inflacji. Być może niedługo. Ale dużo ważniejsze wg nas jest to jak długo ta inflacja się utrzyma. Ciężko nam uwierzyć dziś w powrót niskiej dynamiki cen. Nawet jeśli mielibyśmy doświadczyć recesji w krajach rozwiniętych i Polsce. Wydaje nam się, że próg bólu gospodarczego wymaganego do zduszenia inflacji, będzie zbyt wysoki i nie do przełknięcia przez społeczeństwa i polityków.

Na tym tle odnotujmy ubiegłotygodniową podwyżkę stóp procentowych przez RPP do poziomu 4,5%. Duży ruch, o cały punkt procentowy, zazwyczaj pewnie bylibyśmy skłonni interpretować jako przymiarka do pauzy, czy wręcz finiszu cyklu podwyżek stóp procentowych. Jednakże, takiej interpretacji wprost zaprzeczał prezes NBP podczas konferencji prasowej. Przywykliśmy już do braku określonego kierunku polityki pieniężnej ze strony NBP oraz niemożliwości określenia intencji RPP. To oznacza dalej duże wahania na rynku obligacji stałokuponowych. Obstajemy przy tezie z poprzedniego Tygodnika – na teraz preferujemy dług zmiennokuponowy (np. #PekaoObligacjiSamorządowych czy #PekaoKonserwatywnyPlus), ale także przy tych poziomach cenowych widzimy już zasadność strategii stopniowego, konsekwentnego akumulowania obligacji długoterminowych (np. #PekaoDłużnyAktywny). Mówimy o tym z pełną świadomością, że nie sposób uchwycić „dołek” cenowy. Myślimy jednak w kontekście zalecanego horyzontu inwestycyjnego, który dla  funduszy obligacyjnych to min. 2-3 lata. Szacunki rentowności rozwiązań dłużnych po ostatniej podwyżce stóp procentowych znajdą Państwo w oddzielnym komentarzu na naszej stronie internetowej: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/fundusze-dluzne-krotkoterminowe-31-03-2022  

Wydaje nam się, że dalsze ruchy RPP będą raczej reakcją na warunki zewnętrzne. Mocna podwyżka nie wystarczyła by trwale umocnić polskiego złotego. Po kilku godzinach aprecjacji nasza waluta poddała się globalnym, minorowym nastrojom. Im słabszy złoty, tym większa presja na kolejne podwyżki. Jednocześnie im bardziej agresywny w podwyższaniu stóp będzie amerykański FED tym a) znów większa presja na PLN oraz b) rosnący pułap rentowności, ponad który jako kraj musimy oferować premię za ryzyko. Niestety im bardziej globalni inwestorzy klasyfikują polski dług jako dług rynku wschodzącego, tym większej premii za ryzyko mogą wymagać. Dziś rentowności naszych średnio- i długoterminowych obligacji skarbowych, a tym bardziej nasze stopy procentowe, nie kompensują nawet inflacji bazowej. Inflacja bazowa, czyli liczona po wyłączeniu zmian cen żywności i energii, pewnie jest dziś bliżej 7% w Polsce. Rozważając scenariusze dla stóp procentowych w Polsce zwracamy też uwagę na zjawisko fiskalizacji inflacji. Tarcze antyinflacyjne, być może za chwilę pakiety ochronne dla kredytobiorców, czy kontrola cen wybranych produktów (nie wykluczamy niczego) to działania, które wymagają dużych wydatków budżetowych i nie pozbywają się inflacji. Mogą ją jedynie rozkładać w czasie, tj. zamiast wysokiego szczytu w danym momencie, dynamika cen może zarysowywać formację płaskowyżu. Dłużej pozostawać wysoka. Zważywszy też na cykl wyborczy w Polsce takie działania wydają się nam prawdopodobne. Możliwe, że działania fiskalne, będą musiały być równoważone podwyżkami stóp procentowych. Choćby ze względu na kanał walutowy. Fiskalizacja inflacji długofalowo może prowadzić do pogorszenia się kondycji finansów publicznych i trwałego wzrostu premii za ryzyko wymaganej przy inwestycji w nasze obligacje. Trudne dylematy dla polityków i RPP. 

Niewygodne wybory podobnie dotykają też decydentów na Zachodzie. Pisaliśmy o tym w ubiegłym tygodniu. Warto dodać, że już od kilku tygodni krzywa rentowności w USA jest odwrócona w segmencie od 2 lat do 10 lat. Oznacza to, że 2 letnie amerykańskie obligacje skarbowe oferują wyższą rentowności niż ich 10-letnie odpowiedniki. Odwrócenie krzywej rentowności historycznie było bardzo silnym sygnałem nadchodzącej kilka miesięcy później recesji. Trwa wielka debata, czy tym razem patrzenie na ten wskaźnik ma sens. I oczywiście to tylko jeden sygnał, który niekoniecznie musi się sprawdzić. 

My jednak bardziej wierzymy, niż wątpimy w jego przekaz. Naszym zdaniem wzrost gospodarczy będzie mocno spowalniać sam z siebie, a jednocześnie FED będzie zmuszony dociskać pedał hamulca. Amerykański rynek długu zdaje się coraz bardziej zdawać sobie sprawę z tego, że FED nie blefuje z agresywnym zacieśnianiem polityki pieniężnej. To czy blefuje czy nie to pokaże dopiero historia, ale ważna jest narracja panująca na rynku. Odnotujmy, że amerykańskie 10-letnie obligacje  skarbowe zaliczają najgorszy start roku w historii. Inwestorzy od początku roku na tych instrumentach stracili ok. 10% (wynik w USD). Ich rentowności wyłamały się ponad trend 40-letni spadkowy. Tak, 40-letnia hossa obligacyjna może właśnie dobiegła końca. Być może jest to dziś najważniejszy wykres w całym świecie inwestycji. Czas pokaże. 

Szybciej natomiast dowiemy się w jakiej kondycji po pierwszym kwartale są firmy w USA. Rusza sezon publikacji sprawozdań finansowych. Po stronie akcyjnej pozostajemy zwolennikami aktywnego, niebenchmarkowego podejścia do selekcji spółek. Przede wszystkim zwracamy dziś uwagę na dwie strategie - #PekaoMegatrendy oraz #PekaoEkologiczny. Nie dlatego, że są one odporne na bessę. Żadne strategie akcyjne nie są i wahania cen akcji są nieodłącznym elementem tej klasy aktywów. Chcąc korzystać z ich potencjału do generowania wyższych zysków trzeba niestety liczyć się z przejściowymi stratami. Tym natomiast co podoba nam się w tych dwóch strategiach jest wg nas duża szansa na to, że wchodzące do ich portfeli spółki, obronną ręką wyjdą z dzisiejszych zawirowań na świecie. Ba, wg nas powinny na nich skorzystać. Na przykładzie firm o proekologicznym profilu działalności. Wysokie ceny paliw oraz ich niepewne dostawy z Rosji wymuszą nie tylko dywersyfikację geograficzną dostaw w Europie, ale też ogólniej dywersyfikację źródeł energii. Wydaje nam się bardzo prawdopodobne, że zobaczymy duże programy rządowe subsydiujące poszerzanie miksu energetycznego. Elementy tego trendu to nie tylko farmy solarne i wiatrowe, ale także np. baterie, wodór, optymalizacja zużycia energii w zakładach, odpowiedni obieg powietrza na halach produkcyjnych i magazynach, rolnictwo wymagające mniejszej ilości nawozów…Przykładów jest mnóstwo, a zmiany dzieją się szybciej niż myślimy na co dzień. W tym miesiącu mają w USA odbyć się loty próbne prototypu samolotu na wodór. 

Zmierzając do końca naszego podcastu wróćmy jeszcze do kwestii pesymizmu. Chcemy uczulić, że mówimy o jakimś, pojedynczym scenariuszu na przyszłość. Możemy bardzo się pomylić. Jest multum niewiadomych, które mogą zgotować nam dużo korzystniejsze środowisko inwestycyjne. Może świadome wybory konsumentów pozwolą inflacji zawrócić szybciej, wbrew naszym oczekiwaniom. Może Chiny nieoczekiwanie drastycznie złagodzą regulacje wobec swoich firm i jednocześnie tym razem to Pekin będzie liderem stymulacji gospodarczej, ratującej światową aktywność ekonomiczną. Już teraz Chiny luzują swoją politykę pieniężną, a kreacja kredytu w pierwszym kwartale bieżącego roku była najwyższa od 10 lat. Może dopiero zobaczymy wielką falę napływu kapitału do akcji. Może firmy utrzymają wyniki i marże dzięki poprawie produktywności, napędzanej innowacyjnością. Może, może, może. Nigdy nie należy lekceważyć tego jak nieprzewidywalna jest przyszłość. I dlatego właśnie nigdy nie będzie sprawdzać się timing rynkowy, czyli próba kupna tanio, uchwycenia trendów wzrostowych, sprzedaży drogo i ucieczki z rynku przed spadkami. Co natomiast może się sprawdzić, to konsekwentnie realizowana strategia, w której portfel inwestycyjny zawiera wiele klas aktywów, a co się zmienia to co najwyżej ich proporcja w ramach zarządzania ryzykiem. Pesymizm wyrażamy właśnie stosując ostrożną alokację w akcje, rozkładając zakupy w czasie oraz stosując duże rozproszenie inwestycji. Zarządzanie ryzykiem, a nie jego unikanie. Łatwo jest być pesymistą na rynkach finansowych. Szczególnie dziś. Ale gdy robi się za dużo pesymistów, wówczas pojawiają się najatrakcyjniejsze okazje inwestycyjne. Połączmy to z naszym przekonaniem, że inflacja łatwo nie odpuści i przynajmniej my dochodzimy do wniosku, że nie warto dziś rezygnować z ryzykownych klas aktywów. Wręcz przeciwnie, wierzymy, że warto je powoli, stopniowo, konsekwentnie akumulować, myśląc o tym jakie inwestycje mogą pozwolić zachować wartość nabywczą oszczędności przez 3,4,5,10 lat. Wygodnym pierwszym krokiem ponad ryzyko funduszy dłużnych w naszej opinii pozostaje #PekaoKompas.

1 Pekao Biuletyn Tygodniowy, „Tydzień pod znakiem marcowych odczytów inflacyjnych”, 11.04.2022 r.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Zmiany w ofercie – połączenia funduszy

Pekao Akcji Aktywna Selekcja przejął Pekao Akcji Polskich. Tym samym w ubiegłym tygodniu przeprowadziliśmy największe pod względem aktywów łączenie funduszy w ramach obecnej akcji porządkowania oferty. Ostatnia fuzja w tym „rzucie” zaplanowana jest po majówce, na 6 maja 2022 r. 

Fundusz/Subfundusz PRZEJMUJĄCY Fundusz/Subfundusz PRZEJMOWANY DATA 
PRZEJĘCIA
Link do ogłoszenia
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 18.02.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23
Pekao Alternatywny 
Globalnego Dochodu
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 25.02.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23
Pekao Dynamicznych 
Spółek
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 04.03.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2021-12-23 
Pekao Akcji – Aktywna 
Selekcja
Pekao Akcji Polskich 08.04.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-03
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 06.05.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-10

Źródło: www.pekaotfi.pl

Obligacje komunalne alternatywą dla obligacji przedsiębiorstw

Jak słusznie zauważył redaktor Analizy.pl, Robert Stanilewicz, „to jest jeden z najbardziej egzotycznych produktów na polskim rynku”. Ale to taka bliska egzotyka, oferująca unikalne zalety. Przede wszystkim Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) nie mają zdolności upadłościowej, a więc ryzyko ich upadłości jest pomijalne. Pomimo tak bardzo niskiego ryzyka kredytowego, emitowane przez JST obligacje oferują solidne premie dla inwestorów – ich rentowności są dziś porównywalne z tymi, które można uzyskać na obligacjach korporacyjnych dużych giełdowych firm. Kłopot w tym, że dla inwestora indywidualnego jest to bardzo trudno dostępna klasa obligacji. Do tego specyficzna, pracochłonna i pełna zakamarków. Odpowiedzią może być gotowe rozwiązanie, jakim jest #PekaoObligacjiSamorządowych. Zapraszamy do zapoznania się z webinarium, na którym wspólnie z Analizy.pl pokazywaliśmy „kuchnię inwestycyjną” tego funduszu. Nagranie jest dostępne na kanale KupFundusz.pl, a link to: https://www.youtube.com/watch?v=arwj0si6-BA&t=141s

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pe-kao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papie-ry wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.