Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 10.05.2022 r.

Pekao Tygodnik 10.05.2022 r.

Komentarze

W Tygodniku opisujemy majową zmianę narracji na rynkach oraz argumentujemy swoją opinię o okazji inwestycyjnej na obligacjach i jej braku (jeszcze) w akcjach.

Pobierz

Za naszymi oknami aż przyjemnie spojrzeć na dużo świeżej zieleni, czego niestety nie można powiedzieć o świecie inwestycji. Globalne rynki finansowe na początku maja zdominowała ostra czerwień. Przełamany w dół został psychologicznie ważny poziom 4000 punktów na indeksie S&P 500. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA przebiły jeszcze bardziej znamienny pułap 3% (ceny tych instrumentów spadły). Dolar umacniał się do zdecydowanej większości walut. W naszej ocenie realizuje się scenariusz, na który staraliśmy się przygotować słuchaczy tego podcastu – na rynkach pojawił się strach, że już niedługo dane makroekonomiczne pokażą znaczące spowolnienie światowej gospodarki, a pomimo to banki centralne są zdeterminowane podnosić koszt pieniądza. 

W ubiegłym tygodniu nie brakowało emocji wokół decyzji banków centralnych. NBP podniósł stopy procentowe o 75 punktów bazowych, zamiast powszechnie oczekiwanego okrągłego 1 punktu procentowego. Zgoła inaczej wyglądało posiedzenie włodarzy polityki pieniężnej w Czechach, na którym nasi południowi sąsiedzi zdecydowali się podnieść stopy mocniej, tj. o 75 punktów bazowych. Efekty tej rozbieżności było szybko widać na kursach walutowych. PLN osłabiał się do koszyka walut z naszego regionu, podczas gdy czeska korona umacniała się. Jastrzębi ton decyzji NBP próbował podbić prezes Glapiński podczas piątkowej konferencji prasowej. W naszym odczuciu najważniejszym przekazem była zapowiedź podwyżek stóp procentowych w Polsce do momentu, gdy inflacja nie zacznie hamować. Wcześniej, w ubiegłym tygodniu prezes PFR Paweł Borys przedstawił swoją opinię, że stopy procentowe w Polsce dojdą do poziomu 7,5%. 

Największe zamieszanie rynkowe wywołała oczywiście podwyżka stóp procentowych w największej gospodarce świata, w USA o 0,5 punktu procentowego. Był to mniejszy ruch niż zakładali analitycy i ekonomiści. W pierwszych chwilach po decyzji rynki przeżywały euforię, ale już następnego ranka tamtejsze rynki akcji i obligacji załamały się pod ciężarem podaży. W efekcie obserwowaliśmy ogromną jednodniową zmienność notowań. Oceniamy, że to zmieniająca się narracja rynkowa jest przyczyną obecnej, drugiej już w tym roku, fali wyprzedaży na giełdach. 

Narracja szoku inflacyjnego powoli się wypala, w najlepsze trwają dyskusje o reakcji banków centralnych (przyczyna wg nas pierwszej nogi spadkowej na wykresach cen aktywów w tym roku), ale dopiero teraz ryzyko recesji przykuwa większą uwagę inwestorów (druga noga spadkowa zarysowująca się na wykresach). Choć Fed i Bank Anglii ledwie rozpoczęły podwyżki, a Bank Japonii czy Europejski Bank Centralny nie ruszyły jeszcze swoich stóp, to jednak już teraz możemy mówić o rekordowym zacieśnianiu warunków finansowych na świecie. Z dwóch powodów: rynkowe stopy procentowe wyprzedzają ruchy bankierów centralnych. Wzrost rentowności obligacji oraz stóp referencyjnych (np. WIBOR) powoduje silny wzrost kosztów obsługi zadłużenia. Do tego dołóżmy skokowy wzrost cen surowców, przede wszystkim energetycznych i żywności. To też drenuje budżety i portfele. Te dwa czynniki już teraz działają jak silnie wciśnięty pedał hamulca dla gospodarki. Dołóżmy do tego zły sentyment wśród konsumentów, pogarszającą się ocenę sytuacji wśród firm, hamujący wzrost płac…i nie zapominajmy o zaburzonych, czy wręcz przerwanych łańcuchach dostaw. Chiny twardo obstają przy polityce lockdownów, a przez ostatni miesiąc ich gospodarka działała co najwyżej na pół gwizdka. Zamknięci na kwarantannach Chińczycy to nie tylko cios dla światowego popytu, ale co gorsza zwiastun braku towarów i półproduktów na całym świecie.  

Te niedobory i braki to znana nam już od półtora roku podażowa strona inflacji. Wygląda na to, że należy pożegnać się z nadzieją na odblokowanie produkcji i kanałów handlowych w tym roku. Niedobór rodzi presję na wzrost cen. Na te czynniki banki centralne nie mają wpływu. W walce z inflacją pozostaje im więc przeciwdziałanie jej popytowemu obliczu. To wymaga dławienia wzrostu konsumpcji oraz kotwiczenia długoterminowych oczekiwań inflacyjnych. Porażka w upilnowaniu któregokolwiek z tych dwóch elementów oznaczałaby wg nas rozkręcenie się spirali płacowo-cenowej oraz wejście gospodarki w reżim wysokiej inflacji. Czujemy, że w najbliższych latach po części się to pewnie wydarzy. Jednakże na drugą połowę roku widzimy zdecydowanie większe szanse na zejście inflacji ze szczytów oraz hamowanie popytu. Uważamy wręcz, że banki centralne przesadzą z hamowaniem gospodarki i spowodują znaczące jej spowolnienie, o ile nie recesję. Wspomniany już dziś czeski bank centralny opublikował świeży zestaw prognoz, w którym oczekuje w tym roku średniorocznej inflacji na poziomie 13,1% (wcześniej 8,5%) oraz dynamiki PKB zaledwie 0,8% (wcześniej 3,0%). Przy realizacji takiej prognozy można byłoby już w pełni z uzasadnieniem mówić o stagflacji – recesji w drugiej połowie roku połączonej z galopującym wzrostem cen. Sądzimy, że banki centralne będą dopóty zaciskać pętle na gospodarczej szyi, dopóki kolokwialnie mówiąc „coś nie pęknie”. Albo inflacja, albo wzrost gospodarczy, albo stabilność systemu finansowego. Najbardziej kruchy wydaje się ten ostatni element. Stąd też oczekujemy, że włodarze polityki pieniężnej relatywnie szybko wrócą do stymulowania monetarnego, zalewania rynków płynnością i być może nawet obniżania stóp procentowych. To oczywiście byłoby wodą na młyn dla ryzykownych klas aktywów. Wcześniej jednak naszym zdaniem zobaczymy jeszcze niższe poziomy notowań ryzykownych klas aktywów. 

Tu od razu chcemy poczynić kluczowe zastrzeżenie – nie wiemy jaką ścieżkę obiorą rynki finansowe. Nikt tego nie wie. Możemy jedynie rysować scenariusze i szacować ich prawdopodobieństwo. Dziś wydaje nam się, że to jeszcze nie koniec nerwów na rynkach. Nie można natomiast wykluczyć, że zaliczymy niedługo istotne odbicie w górę. Na dowód nieprzewidywalności rynków finansowych przytoczmy dwa fakty – na dzień nagrania tego podcastu wśród walut na tle dolara od początku roku najmocniej umocnił się brazylijski real…a tuż za nim jest rosyjski rubel. Ten sam rubel, który jest obłożony sankcjami z każdych stron. Do tego spadki cen na rynku obligacji skarbowych w USA uciekają jakimkolwiek porównaniom historycznym. Trzeba sięgać wstecz do XIX wieku, żeby znaleźć analogie. Nie sposób przewidzieć co zarysują wykresy. Można jedynie chwytać tendencje oraz analizować, który kierunek ma większe prawdopodobieństwo, w jakim horyzoncie czasowym. 

Uważamy mimo to, że okazji na rynku akcyjnym jeszcze nie ma. Jest to oczywiście bardzo subiektywne stwierdzenie. Dla kontrastu, jeśli ktoś zupełnie nie ma akcji w swoim portfelu inwestycyjnym o długim horyzoncie inwestycyjnym, to oczywiście mocne spadki są świetnymi okazjami do akumulacji. Odpowiedź na pytanie „czy to już okazja?” jest więc bardzo subiektywna. Podkreślamy, że nadrzędną sprawą wg nas pozostaje trzymanie się obranej strategii inwestycyjnej. Tu od dawna podkreślamy wagę stopniowych i rozłożonych w czasie zakupów ryzykownych aktywów, dywersyfikacji oraz rebalansowania portfeli. 

W naszej strategii wciąż preferujemy taktycznie zmiennokuponowe obligacje, stanowiące trzon portfeli funduszy dłużnych krótkoterminowych, czy np. w części dłużnej #PekaoKompas. Fundusze dłużne krótkoterminowe Pekao, a szczególnie #PekaoObligacjiSamorządowych, przeszły suchą nogą przez ostatnie zawirowania na rynku długu. Kluczowa jest już wysoka rentowność brutto portfeli tych funduszy, która oscyluje powyżej 7%. Wg naszych szacunków dla #PekaoKonserwatywnyPlus przekroczyła ona już 8%. Rentowność brutto nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym. Mierzy ona za to ile przed opłatami portfel generuje przychodu w skali roku z utrzymywanych instrumentów. Stąd do wyniku inwestycyjnego dzieli nas jeszcze opłata za zarządzanie pomniejszająca wynik, oraz zmiany cen instrumentów. Zmiany cen w ostatnich miesiącach działają na niekorzyść, ale ta tendencja w przyszłości na pewno się odwróci. Ceny na rynkach fluktuują. 

Bardzo ciekawe jest wypłaszczenie wyników rozwiązań obligacyjnych w ostatnich tygodniach. Oparte o stałokuponowe instrumenty fundusze takie jak np. #PekaoDłużnyAktywny nadal traciły, ale tempo i skala tych spadków wycen było mniejsze niż w IV kwartale 2021 r. czy pierwszych miesiącach roku bieżącego. Tu też rolę zaczęła odgrywać wyższa rentowność tych portfeli. Wspomniany #PekaoDłużnyAktywny wg wyceny z 6 maja 2022 r., w zestawieniu portalu Analizy.pl bronił się przed spadkami według nas najlepiej ze wszystkich konkurencyjnych funduszy z grupy porównawczej. Nie sposób określić kiedy tendencja spadku cen na obligacjach stałokuponowych się odwróci. Wg nas im silniejsze obawy o recesję, tym bliżej jesteśmy punktu przegięcia. Jednakże uchwycenie idealnego punktu wejścia jest tylko kwestią szczęścia. Już dziś natomiast oceniamy poziomy cen tych obligacji jako atrakcyjne. Patrząc z perspektywy horyzontu inwestycyjnego minimum 3 lat, obecne rentowności jawią się nam jako atrakcyjne do rozpoczęcia akumulacji. 

Po stronie akcyjnej stawiamy na ostrożność. Dlatego preferujemy rozwiązania o charakterze mieszanym, np. #PekaoKompas, który nota bene będąc funduszem mieszanym od początku roku traci mniej niż fundusze oparte o stałokuponowy dług. W długoterminowej części portfela stawiamy na jakość spółek i zgodność z politycznym kierunkiem zmian na zachodzie, stąd odpowiednio lubimy #PekaoMegatrendy oraz #PekaoEkologiczny. Zdajemy sobie sprawę, że dziś ciężko jest być optymistą na rynku akcji i tym trudniej podejmować decyzję o budowaniu pozycji. Jednak zawsze mamy z tyłu głowy zależność, że za dobre wyniki w przyszłości, trzeba z góry, wcześniej zapłacić strachem i niepewnością.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

Zakończyliśmy wiosenne łączenia funduszy:

W ubiegły piątek przeprowadziliśmy ostatnie z planowanych w tej turze łączenie funduszy. Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny przejął Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego. W ramach porządkowania oferty, odchudziliśmy ją o 5 subfunduszy. Mamy nadzieję, że w nowej odsłonie będzie ona dla Państwa bardziej przejrzysta. 

Fundusz/Subfundusz PRZEJMUJĄCY Fundusz/Subfundusz PRZEJMOWANY DATA 
PRZEJĘCIA
Link do ogłoszenia
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 18.02.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23
Pekao Alternatywny 
Globalnego Dochodu
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 25.02.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23
Pekao Dynamicznych 
Spółek
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 04.03.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2021-12-23 
Pekao Akcji – Aktywna 
Selekcja
Pekao Akcji Polskich 08.04.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-03
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 06.05.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-10

Źródło: www.pekaotfi.pl

Zmiany stawek opłaty za zarządzanie w funduszach dłużnych
Decyzją Zarządu Pekao TFI od 1 maja 2022 r. podniesiona zostaje faktycznie pobierana opłata za zarządzanie w 8 produktach obligacyjnych i dłużnych krótkoterminowych. Największy wzrost, o 0,4 punktu procentowego dotyczy Pekao Obligacji Samorządowych oraz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO. Zmiany opłat za zarządzanie zostały ujęte w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów w pozycji „Opłaty i koszty bieżące”. Zachęcamy do zapoznania się z odświeżonymi KII oraz dla wygody słuchaczy zamieszamy w transkrypcji tego nagrania tabelę porównującą poziom opłaty za zarządzenie przed i po ostatniej zmianie. Tabela ta prezentuje opłaty dla jednostek uczestnictwa kategorii A.

Fundusz / Subfundusz
 
Nowa stawka opłaty za zarządzanie obowiązująca od 01.05.2022 dla jednostek uczestnictwa kategorii A Nowa stawka opłaty za zarządzanie obowiązująca do 30.04.2022 dla jednostek uczestnictwa kategorii A
Pekao Obligacji Samorządowych 0,80% 0,45%
Pekao Spokojna Inwestycja 0,65% 0,45%
Pekao Konserwatywny 0,85% 0,60%
Pekao Konserwatywny Plus 1,00% 0,80%
Pekao Obligacji Plus 1,05% 1,00%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 1,05% 1,00%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 1,05% 0,60%
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych 1,20% 1,00%

 

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pe-kao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papie-ry wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.