Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  08.03.2022 r.

Pekao Tygodnik 08.03.2022 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku próbujemy zmierzyć się z ekonomicznymi skutkami wojny w Ukrainie, rozważamy kolejne ruchy banków centralnych i komentujemy sytuację na polskim rynku długu.

Pobierz

Już drugi tydzień nasi sąsiedzi poświęcając życie bronią się przed rosyjskim najeźdźcą. Zapewne każdy z Państwa, śledzi w jakimś stopniu rozwój konfliktu na Ukrainie i ma swoją ocenę tamtejszych wydarzeń. Wojna jest zawsze nieprzewidywalna, stąd ciężko mówić o czyjejkolwiek „racji” w ocenie sytuacji. Dlatego w warunkach „mgły wojny” oraz „wojny informacyjnej” powstrzymamy się od wysnuwania własnych tez odnośnie przebiegu obrony Ukrainy. Nie będziemy też powielać na łamach tego podcastu analiz i opinii ekspertów, których bacznie śledzimy. Skupimy się na rozważaniach ekonomicznych i rynkowych. 

W minionych dniach efekt wojny właściwie dopiero zaczął docierać na globalne rynki finansowe. Po pierwotnie niewielkiej reakcji nadeszło nasilenie czerwieni wśród ryzykownych aktywów. Wyjątkiem były oczywiście surowce, których spodziewane niedobory oraz wysokie ceny leżą u podstaw strachu inwestorów. Po pierwszym szoku wybuchem konfliktu, uczestnicy rynków finansowych na świecie zaczynają kalkulować jakie mogą być konsekwencje gospodarcze odcięcia Rosji od zachodnich rynków finansowych. My nie mamy złudzeń, że ekonomiczne odłamki rozprysną się w wielu kierunkach. Wystarczy powiedzieć, że tak duży, skokowy wzrost cen surowców podsyca i tak już bolesną inflację, a jednocześnie uderza we wzrost gospodarczy. W analizach ekonomicznych rośnie ryzyko wystąpienia scenariusza globalnej recesji. 

Nie mniej ważne od zaistniałych warunków gospodarczych, będzie to jak zareagują na nie politycy i włodarze polityki pieniężnej. W skali globalnej gospodarki kluczowe są decyzje FED, EBC i Ludowego Banku Chin. W tym tygodniu będziemy wsłuchiwać się w wypowiedzi Christine Lagarde z Europejskiego Banku Centralnego. Nie zakładamy, by EBC już dziś walczyło ze słabszym euro, upatrując pewnie w tańszej walucie szansę na amortyzację części gospodarczego uderzenia. Nie wykluczamy jednak, że jeśli konflikt na Ukrainie będzie się przeciągał, bądź co gorsza eskalował, to również EBC wzorem NBP może musieć stabilizować wspólnotową walutę. Z kolei Chińczycy już od jakiegoś czasu luzują politykę gospodarczą i spodziewamy się kontynuacji tego trendu. 

Amerykanie, póki co, komunikują utrzymanie kursu na zacieśnianie. Prezes FED konsekwentnie względem poprzednich sygnałów, zapowiedział przed Kongresem, że na posiedzeniu 15 -16 marca zostanie podniesiona stopa procentowa. Sugerował, że będzie to ruch o 25 punktów bazowych, czyli mniej niż wcześniej oczekiwali inwestorzy. To nie będzie wg nas szok dla rynków, ponieważ inwestorzy już od początku roku dyskontowali z wyprzedzeniem ruchy FED. W szczytowym momencie rynek długu wyceniał, że FED wykona 7 podwyżek stóp procentowych. Dziś te oczekiwania na podwyżki nieco się cofnęły, ale nie zniknęły, choć jesteśmy zdania, że FED będzie powoli zacieśniać politykę pieniężną, ale gdy tylko rynki finansowe dadzą ku temu pretekst, znów sięgnie po stymulowanie gospodarki niestandardowymi narzędziami. Niestety ten „rynkowy próg bólu” nie został jeszcze w naszej ocenie osiągnięty. Pozostajemy więc taktycznie ostrożni wobec akcji i obligacji korporacyjnych. Przejawia się to niską alokacją w akcje w funduszach mieszanych, np. #PekaoKompas. Na polu ostrożności w inwestycjach, warto wyróżnić rozwiązanie #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu, który kolejny raz mierząc się z ogromnymi zawirowaniami na rynku dzielnie broni wartości swojego portfela.

Jednocześnie mamy mocne przekonanie, że reakcją banków centralnych i polityków na ewentualne załamanie rynków finansowych i związane z nim nieodłącznie widmo recesji będą interwencje – wzrost wydatków rządowych i zwiększanie płynności w systemie. Po ponad dekadzie skupu aktywów oraz świeżym doświadczeniu pandemii nie mamy złudzeń, że z dwojga złego – inflacja czy gospodarczy krach – decydenci wybiorą to pierwsze. To wszystko prowadzi nas do wniosku, że długofalowo gotówka jest najmniej atrakcyjną formą lokowania pieniędzy. Największą szansę na utrzymanie wartości nabywczej środków w czasach psucia pieniądza dają wg nas aktywa o charakterze udziałowym, bądź aktywa o z góry ograniczonej podaży. Stąd strategicznie widzimy duży sens utrzymania ekspozycji na akcje światowe (np. #PekaoStrategiiGlobalnej czy #PekaoMegatrendy). Szczególnie w takich warunkach jak dziś kluczowe jest by pamiętać o swoim pierwotnie założonym horyzoncie inwestycyjnym i globalnej dywersyfikacji. Świetny kontekst historyczny, obejmujący krachy indeksu globalnych akcji oraz następujące po nich odbicia, zaprezentował Karol Ciuk, Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi podczas porannego podcastu portalu Analizy.pl. Zachęcam do  obejrzenia, a link dla wygody dołączamy do transkrypcji tego nagrania. Karol był „na antenie” od 45:07: https://www.analizy.pl/tylko-u-nas/29597/wojna-w-ukrainie-07-03-2022.

Ciekawym uzupełnieniem portfela dalej wydają się nam surowce, choć po tak dynamicznych wzrostach bylibyśmy bardzo ostrożni z zajmowaniem pozycji. Po zrywach cenowych do góry zawsze przychodziły okresy odreagowania. Dziś dalsze losy tej klasy aktywów wydają się nam być bardzo zero-jedynkowe. Zakończenie konfliktu na Ukrainie pewnie spowodowałoby gwałtowne spadki ich cen. Z drugiej strony większa eskalacja napięć geopolitycznych może wypchnąć ceny jeszcze wyżej. Żeby złapać jakiś psychologiczny punkt odniesienia: kiedy szczytowały ceny ropy podczas kryzysów naftowych lat 70-tych, to w dzisiejszych dolarach byłaby to wartość ok. 150 USD za baryłkę. Wydaje nam się, że warto pamiętać o surowcach kolekcjonując stopniowo aktywa do portfela. Nie tylko wnoszą one wartościowy element dywersyfikacji, ale także powinny zabezpieczać w momentach wybuchu inflacji. Podkreślamy jednak, że myślimy o tej klasie aktywów w kategoriach niskiej, kilkuprocentowej alokacji w portfelu inwestycyjnym. Ekspozycję (pośrednią) na surowce oferuje w naszej ofercie #PekaoSurowcówiEnergii.

Bliskość wojny odciska się na notowaniach powalającej większości aktywów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Spadki cen nie miały w ostatnich dniach charakteru skokowego. Obserwujemy raczej, powiedzmy potocznie „krwawicę”, czyli stopniowe wkomponowywanie w ceny wyższej wymaganej premii za ryzyko. Odciska się to zarówno na walorach notowanych na GPW w Warszawie oraz na polskich instrumentach dłużnych. W piątek i poniedziałek mocno potaniały zarówno zmienno - jak i stałokuponowe instrumenty dłużne w Polsce. Jest relatywnie niewielki wolumen transakcji na rynku, stąd wahliwość cen długu jest podwyższona. W naszej ocenie spadki cen instrumentów zmiennokuponowych mają jedynie przejściowy charakter i dalej mocno wierzymy w atrakcyjność tej klasy aktywów. Przede wszystkim rentowność portfeli opartych o nią rozwiązań (np.#PekaoKonserwatywnyPlus czy #PekaoObligacjiSamorządowych) jest dziś już w naszej ocenie na tyle wysoka, by w skali roku zniwelować występujące po drodze wahania. Załączamy tabelę z szacunkami tych rentowności. Prezentujemy w niej historyczne, szacunkowe rentowności brutto portfeli, tj. nie uwzgledniające pobieranych opłat obciążających fundusz/subfundusz). Przypominamy, że rentowność nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym, to zupełnie inne zagadnienia:

Szacunkowe rentowności brutto portfeli Na koniec września 2021 Na początku grudnia 2021 Na dzień 12 stycznia 2022 Na dzień 28 lutego 2022
Pekao Spokojna Inwestycja 0,95% - 1,1% 2,3% - 2,8% ok. 3,0% ok. 4,3%
Pekao Obligacji Samorządowych 1,3% - 1,4% 3,1% - 3,5% ok. 3,9% ok. 4,9%
Pekao Konserwatywny 1,4% - 1,5% 2,9% - 3,4% ok. 3,6% ok. 5,0%
Pekao Konserwatywny Plus 2,0% - 2,2% 3,5% - 4,0% ok. 4,3% ok. 5,4%

Dodamy tylko, że na tle konkurencyjnych rozwiązań dłużnych krótkoterminowych produkty z naszej stajni radzą sobie w tym roku wyśmienicie - w zestawieniu wyników od początku bieżącego roku (YTD) dla grupy porównawczej portalu Analizy.pl na wycenę 04.03.2022 r.#PekaoSpokojnaInwestycja oraz #PekaoKonserwatywny zajmują ex aequo pierwsze miejsce pośród 45 konkurentów.

Relatywnie gorzej prezentuje się sytuacja na rynku obligacji stałokuponowych. Słabość PLN do USD i EUR wg nas wymusi zdecydowane działania NBP. Do tej pory NBP komunikuje, że przeprowadził trzy interwencje walutowe stabilizujące rynek poprzez sprzedaż części rezerw. Spodziewamy się, że do repertuaru dziś NBP dołoży zdecydowaną podwyżkę stóp procentowych. Oczekiwania rynkowe przesuwają się w kierunku podwyżki o cały punkt procentowy na dzisiejszym posiedzeniu RPP. Dopóki uwaga inwestorów skupia się na trwającym konflikcie oraz inflacji, dopóty relatywnie atrakcyjniej oceniamy dług zmiennokuponowy od stałokuponowego. Preferencję tę zapewne zmienimy dopiero gdy priorytetem politycznym stanie się przeciwdziałanie spowolnieniu gospodarczemu, a nie dławienie cen i stabilizowanie kursu walutowego. Gorąco polecamy zapoznanie się z wywiadem z Dariuszem Kędziorą, Dyrektorem Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi w Pekao TFI, w którym szukamy odpowiedzi m.in. na pytania: Czy grozi nam krach walutowy i bankructwo Polski? Czy banki centralne zaniechają podwyżek stóp procentowych? Jak oceniamy perspektywy poszczególnych rodzajów obligacji? Wywiad dostępny jest na naszej stronie www. Dla wygody link podajemy w transkrypcji tego nagrania: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/wojna-w-ukrainie-wplyw-na-gospodarke-i-strategie-dluzne.

Drugi tydzień z rzędu świadomie pomijamy komentarz do danych makroekonomicznych. Po pierwsze odnoszą się one do rzeczywistości sprzed wojny, a zatem ich wartość prognostyczna jest niewielka. Po drugie, mamy wrażenie, że odczyty większości danych makroekonomicznych mają dziś pomijalny wpływ na rynek. Liczyć się będzie wg nas skala podwyżek stóp procentowych, wszelka komunikacja dalszego kierunku ich zmian, dane o inflacji oraz ankiety sentymentu obrazujące skalę zniszczeń w globalnej gospodarce. W tym tygodniu całość uwagi wśród danych makro zapewne ściągnie na siebie publikacja amerykańskiej inflacji za luty.

W miejsce omawiania danych makro, polecamy Państwa lekturze raport specjalny ekonomistów Banku Pekao S.A. „Wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę”2. Materiał stanowi wg nas świetną analizę dostępnych informacji i porusza palące pytania – jak napływ uchodźców może wpłynąć na polską gospodarkę, które branże mogą najbardziej stracić, a które skorzystać oraz czego spodziewać się po inflacji. Tu zdradzimy, że wg stanu informacji na  04.03.2022 ekipa ekonomistów żubra szacuje, że wojna podniesie średnioroczną inflację w 2022r. o 1,5 punktu procentowego do poziomu 8,4%.

 

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.  

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Zmiany w ofercie – połączenia funduszy

Trwają łączenia subfunduszy. Pekao Dynamicznych Spółek przejął subfundusz Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego. Kolejne zmiany są zaplanowane na początek kwietnia. Zamierzamy 8 kwietnia przeprowadzić największe pod względem zaangażowanych aktywów łączenie w tej rundzie zmian ofertowych. Poniższa tabela podsumowuje niedawne/nadchodzące procesy łączeń funduszy/subfunduszy:

Fundusz/Subfundusz PRZEJMUJĄCY Fundusz/Subfundusz PRZEJMOWANY DATA 
PRZEJĘCIA
Link do ogłoszenia
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 18.02.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23
Pekao Alternatywny 
Globalnego Dochodu
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 25.02.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23
Pekao Dynamicznych 
Spółek
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 04.03.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2021-12-23 
Pekao Akcji – Aktywna 
Selekcja
Pekao Akcji Polskich 08.04.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-03
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 06.05.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-10

Źródło: www.pekaotfi.pl

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz: 

#WielobiegunowyŚwiat
   Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału. 
 
#WyborczaPolaryzacja
   Wybory prezydenckie oraz uzupełniające wybory do Senatu w USA, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie. 

#Drukujemy&Wydajemy
   Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już więk-szość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

https://www.analizy.pl/fundusze-inwestycyjne-otwarte/PIO43/pekao-spokojna-inwestycja#competition
2 https://www.pekao.com.pl/analizy-makroekonomiczne/raporty-specjalne.html

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymo-gów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Po-wielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwesty-cyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Akcji Polskich, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pe-kao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji. 

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kom-pas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warsza-wie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowe-mu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.