Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 05.04.2022 r.

Pekao Tygodnik 05.04.2022 r.

Komentarze

W Tygodniku rozważania o atrakcyjności poszczególnych klas aktywów na tle inflacji, podwyżek stóp procentowych i słabnącego wzrostu gospodarczego.

Pobierz

Przez ostatnie 2 tygodnie koncentrowaliśmy się na komentowaniu gorących kwestii rynkowych i gospodarczych w ramach dyskusji i debat…ale z przyjemnością wracamy do naszych bardziej kameralnych, cotygodniowych spotkań. Od razu bardzo zachęcam, żeby znaleźć czas na odsłuchanie zeszłotygodniowego webinarium pt. „Inflacja - jakiej oczekiwać i jak łagodzić jej skutki?”. Razem z Ernestem Pytlarczykiem, głównym ekonomistą Banku Pekao S.A. oraz Dariuszem Kędziorą, Dyrektorem Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi w Pekao TFI, dyskutowaliśmy o tym jak długo utrzyma się dwucyfrowa inflacja, jak wojna w Ukrainie może wpłynąć na nasze realia gospodarcze oraz jak próbować chronić swoje oszczędności przed skutkami inflacji. Nagranie pod linkiem: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/jakiej-inflacji-oczekiwac-webinarium-30-03-2022-r

Konkluzje w dyskusji były niestety dość „brutalne” – szczyt inflacji dopiero przed nami, powinniśmy spodziewać się dwucyfrowej inflacji w kolejnych miesiącach, szybkie wyhamowanie wzrostu cen musiałoby się zapewne odbyć kosztem recesji, scenariusze na najbliższą przyszłość są silnie uzależnione od przebiegu wojny w Ukrainie ochrona przed inflacją wymaga czasu, nie ma gotowego remedium „na już”. 

I rzeczywiście najnowsze dane o inflacji są serią zaskoczeń powyżej konsensusu analityków. Wystarczy zacytować przyspieszenie wzrostu cen w Polsce do 10,9% r/r oraz w strefie euro do 7,5% r/r. Jednocześnie pozostałe dane makroekonomiczne wskazują według nas, że mamy do czynienia z bardziej rozpędzoną gospodarką niż myśleliśmy jeszcze na początku roku. Szczególnie gorący wydaje się rynek pracy w Polsce i na rynkach rozwiniętych. Wygląda na to, że Ci, którzy chcą pracować już etat mają, a przynajmniej sytuacja nie różni się od tej sprzed pandemii. Do takiego wniosku mogą prowadzić choćby dane o liczbie etatów poza rolnictwem w USA z ostatniego tygodnia. Siła rynku pracy idzie w parze z  większym ryzykiem spirali płacowocenowej, a więc ryzykiem „przyklejenia” się wysokiej inflacji. Z drugiej strony pęknięcia i pogłębiające się rysy na pięknym obrazie gospodarki na zachodzie widać od kilku miesięcy wciąż w tych samych miejscach – fatalne nastroje konsumentów, uciążliwe braki komponentów na liniach produkcyjnych oraz zaburzone kanały handlowe. Te negatywy nie zmieniają jednak naszej oceny, że tryby gospodarek Zachodu kręcą się jak szalone na 5-tym biegu.

Na to wszystko nakłada się wg nas wręcz zadziwiająca odporność rynków ryzykownych aktywów, a szczególnie akcji i  obligacji korporacyjnych o ratingu spekulacyjnym. Spready kredytowe – miara ryzyka niewypłacalności emitentów – poszerzyły się nieznacznie. Globalny indeks akcji (MSCI World ACWI) notuje już poziomy wyższe niż w dniu inwazji Rosji na Ukrainę.  

Łącząc trzy powyższe czynniki – uporczywą inflację, rozgrzaną gospodarkę i odporne rynki finansowe – wg nas otrzymujemy prosty przepis na podwyżki stóp procentowych. Jesteśmy zdania, że bankierzy centralni będą agresywnie podwyższać stopy procentowe w najbliższych tygodniach. Zobaczymy też jaki plan amerykański FED przedstawi w kwestii redukowania swojego bilansu, czyli czy i w jakim stopniu zdecyduje się „niszczyć dodrukowane dolary” w procesie zwanym zacieśnianiem ilościowym (QT – quantitative tightening, przeciwieństwo znanych nam od lat programów skupu aktywów QE). Sądzimy, nauczeni polskim doświadczeniem z IV kw. 2021 r., że nawet jeśli dziś rynki długu dyskontują już ok. 10 podwyżek stóp procentowych w USA, to jednak urzeczywistnienie się wzrostu kosztu pieniądza będzie chwiać rynkami finansowymi. Obecnie do czynienia mamy z szokiem inflacyjnym, który stopniowo przeradza się w szok monetarny – mniejsza płynność i droższy pieniądz.

I właśnie z tego powodu obecnie taktycznie, czyli w horyzoncie 1-6 miesięcy pozostajemy konsekwentnie, tak jak od początku roku, zachowawczo nastawieni do podejmowania ryzyka. Naszą preferowaną klasą aktywów pozostają obligacje zmiennokuponowe, w które inwestują choćby #PekaoObligacjiSamorządowych czy #PekaoKonserwatywnyPlus. Nie możemy też oprzeć się wrażeniu, że już bliżej niż dalej do końca cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce. Jutro, w  środę 6 kwietnia zapewne RPP podniesie po raz kolejny stopy procentowe. My obstawiamy, że o 50 pkt. bazowych. Umocnienie PLN w ostatnich dniach tworzy wg nas przestrzeń na pauzę, bądź przynajmniej zmniejszenie tempa podwyżek. Na tym tle uważamy, że w przeciągu 1-2 kwartałów możemy zobaczyć przełamanie na rynku obligacji stałokuponowych, gdy narracja zmieni się z szoku inflacyjnego i zacieśniania stóp procentowych na omawianie ryzyka recesji. Moment zmiany narracji będzie niesamowicie trudny do uchwycenia. Dlatego zamiast wyczekiwać idealnego punktu wejścia w tę część rynku, wydaje nam się zasadne stopniowo dokładać też ekspozycji na obligacje stałokuponowe. Rozwiązaniem obligacyjnym, które dodatkowo bardzo aktywnie zmienia wrażliwość portfela na zmiany ich cen jest w naszej ofercie #PekaoDłużnyAktywny

Wydaje nam się, że na akcjach jeszcze nie ma okazji, a obecne odbicie notowań może być pułapką na byki. Dlatego w rozwiązaniach aktywnie zarządzających alokacją portfela w akcje, np. #PekaoKompas, utrzymujemy niski poziom zaangażowania na giełdach. Nie możemy wykluczyć, że zieleń jeszcze chwilę pogości na giełdach, ale wydaje nam się, że zaostrzanie polityki pieniężnej oraz presja na marże i zyski przedsiębiorstw może skutecznie przeszkadzać w powrocie hossy w bliskiej przyszłości. Co prawda, mamy już do czynienia ze znacznym dopasowaniem wycen w dół, tj. akcje są wyceniane znacznie taniej niż na początku roku, ale sądzimy, że prognozy zysków dla spółek wciąż są optymistyczne i  nie odzwierciedlają nadchodzącego spowolnienia gospodarczego. Pewnym rozwiązaniem tego problemu mogłoby być trzymanie się spółek z wysokiej jakości biznesami, których marże i zyski mogą obronić się w dzisiejszych realiach. Tego typu walory odsiane przez rygorystyczny filtr jakościowy, staramy się dobierać do portfela #PekaoMegatrendy. Oceniamy jednocześnie, że premia za ryzyko w zagranicznych obligacjach korporacyjnych jest wciąż nieadekwatna do wysokości tego ryzyka. Kolejną klasą aktywów wobec, której studzimy zapał są surowce. Jesteśmy już po 2 latach bardzo silnych wzrostów i mamy przeczucie, że najłatwiejsze zyski na tej klasie aktywów już za nami. Spowolnienie gospodarcze w USA, fale COVID-a w Chinach oraz deeskalacja wojny w Ukrainie (przynajmniej w oczach inwestorów globalnych) nie sprzyjają dalszym wzrostom cen koszyka surowców. #PekaoSurowcówiEnergii może czekać okres konsolidacji na cenie jednostki, a może wręcz korekty. Podkreślmy jednak, że nie mamy monopolu na przewidywanie przyszłości, a przedstawione oceny są wyrazem naszej oceny prawdopodobieństwa różnych scenariuszy. Wydarzenia mogą potoczyć się zupełnie inaczej niż obecnie zakładamy. Dlatego niezmiennie kluczowe w inwestowaniu jest posiadanie i konsekwentne trzymanie się obranej strategii wyznaczonej na konkretny horyzont inwestycyjny. Im dłuższy tym lepiej.

No dobrze, ale skoro zakładamy, że FED zafunduje największej gospodarce świata szok monetarny, to wprost prowadzi to do spadku aktywności gospodarczej. Przecież tego nie zrobią, prawda? Myślimy, że jednak mają duże szanse i motywację wpędzić gospodarkę na tory silnego spowolnienia. Po pierwsze, tylko studząc gospodarkę banki centralne mogą dziś oddziaływać na długoterminowe oczekiwania inflacyjne firm i gospodarstw domowych. Niekontrolowany wzrost tych oczekiwań jest najgorszym koszmarem Jerome Powella i jego koleżeństwa.  Po drugie, największym problemem politycznym dziś dla Demokratów w USA jest właśnie inflacja. Do czasu listopadowych wyborów do amerykańskiego Kongresu politycy mają jasny interes by pokazać zacięcie w walce z drożyzną. Na walkę z recesyjnymi tendencjami będzie jeszcze czas. Tłumaczyłoby to zaskakująco silne zaangażowanie USA we wsparcie Ukrainy. Zwycięstwo na europejskim froncie i  usamodzielnienie się militarne Starego Kontynentu wpisują się w amerykańskie priorytety na kilku polach – strategicznej współpracy gospodarczej, uwolnienia zasobów militarnych USA na Pacyfik oraz złagodzenia szoku podażowego ze strony surowców. Wreszcie po trzecie, stymulowanie gospodarki po jej studzeniu stopami procentowymi też dobrze wyglądałoby przed wyborcami. Duże pakiety rządowe, opiekuńcze państwo, strategiczne inwestycje…te programy, których dziś Biały Dom nie może przeforsować w Senacie mogą za rok okazać się „odgrzewanym, ale zjadliwym kotletem”. Uważamy, że dziś za wcześnie by mówić o recesji czy stagflacji, ale jednocześnie sądzimy, że gospodarki będą zmierzać w tym kierunku za sprawą działań banków centralnych. 

Choć nie wiemy w jakim czasie przyjdzie nam się mierzyć z perspektywą recesji oraz do jakiego stopnia aktywność gospodarcza może hamować, to jednak jedno możemy stwierdzić z dużą dozą pewności. Reakcją polityków i bankierów centralnych na spowolnienie gospodarcze będzie według nas dodruk pieniądza, duże wydatki rządowe i psucie siły nabywczej walut fiducjarnych (niemających oparcia w dobrach materialnych, ich wartość opiera się na wierze społeczeństwa). Taka reakcja byłaby naturalnie bardzo silnym wiatrem w żagle dla ryzykownych klas aktywów – akcji i surowców. Dlatego choć taktycznie dostrzegamy ryzyka i wolimy zachować ostrożne podejście to mówimy to w kontekście inwestowania długofalowego w zdywersyfikowany koszyk klas aktywów. Innymi słowy, naszym zdaniem próby zero-jedynkowego wyczucia odpowiedniego momentu na inwestycje są skazane na porażkę. Rozważania poświęcamy zarządzaniu ryzykiem, a nie jego unikaniu. Przedstawiony scenariusz stanowi co prawda oszacowanie przyszłych wyników w oparciu o aktualne warunki rynkowe i nie jest dokładnym wskaźnikiem, a uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania funduszu, tym niemniej  zakładamy, że przy zachowaniu cierpliwości, konsekwencji i zalecanego horyzontu inwestycyjnego największe szanse na stopy zwrotu powyżej inflacji daje globalna mieszanka akcji, obligacji i alternatywnych inwestycji (dostępnych poprzez #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu), w tym (pośrednio) domieszki surowców dostępnych w #PekaoSurowcówiEnergii. W obecnych realiach rynkowych stawiamy na stopniowe budowanie pozycji. Trzeba zawsze pamiętać, że nie ma jednej przyszłości, a jedynie mnogość scenariuszy. Może zdarzyć się, że już dziś inwestorzy globalnie zdecydują się zignorować słaby okres dla zysków firm i popyt na akcje nie osłabnie. Wówczas, z każdym tygodniem rynek mógłby „uciekać” komuś kto w ogóle nie zainwestował, bo czekał na lepszy moment. Nigdy nie ma idealnego momentu, a niestety za dobre wyniki z inwestycji, zazwyczaj trzeba z góry zapłacić dyskomfortem na początku. Takie już piękno świata inwestycji… a może i ogólnie życia – kto nie ryzykuje, nie pije szampana.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Zmiany w ofercie – połączenia funduszy

Kolejne łączenie subfunduszy zaplanowane jest na 08.04.2022.

Fundusz/Subfundusz PRZEJMUJĄCY Fundusz/Subfundusz PRZEJMOWANY DATA 
PRZEJĘCIA
Link do ogłoszenia
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 18.02.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23
Pekao Alternatywny 
Globalnego Dochodu
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 25.02.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23
Pekao Dynamicznych 
Spółek
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 04.03.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2021-12-23 
Pekao Akcji – Aktywna 
Selekcja
Pekao Akcji Polskich 08.04.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-03
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 06.05.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-10

Źródło: www.pekaotfi.pl

Złote portfele dla 2 funduszy walutowych Pekao TFI

Subfundusze Pekao TFI zdobyły w 2022 roku nagrody aż w dwóch spośród 6 kategorii, w których przyznawane są „Złote Portfele” Parkietu. Pekao Obligacji Dolarowych Plus zdobył Złoty Portfel w kategorii „fundusz zagranicznych papierów dłużnych”, zaś Pekao Akcji Amerykańskich zdobył Złoty Portfel w kategorii „fundusz akcji zagranicznych”. Wyróżnienia za najlepsze wyniki w swoich kategoriach są świetnym pretekstem by podkreślić zalety dywersyfikacji walutowej w portfelu inwestycyjnym. Inwestując część portfela w rozwiązanie niezabezpieczone walutowo historycznie patrząc ograniczaliśmy zmienność wartości inwestycji. Pekao TFI oferuje 6 subfunduszy umożliwiających inwestycje w walutach obcych bez zabezpieczenia kursu do PLN: #PekaoDochoduUSD #PekaoObligacjiDolarowychPlus #PekaoObligacjiEuropejskichPlus #PekaoAkcjiAmerykańskich #PekaoAkcjiEuropejskich #PekaoZrównoważonyRynkuAmerykańskiego.

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz: 

#WielobiegunowyŚwiat
#   Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału. 
 
#WyborczaPolaryzacja
#    Wybory prezydenckie oraz uzupełniające wybory do Senatu w USA, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie. 

#Drukujemy&Wydajemy
#   Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już więk-szość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Akcji Polskich, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pe-kao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo człon-kowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządo-wych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papie-ry wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.