• Strona Główna
  • Dwie Alfy 2022 oraz liczne wyróżnienia dla funduszy Pekao TFI
Dwie Alfy 2022 oraz liczne wyróżnienia dla funduszy Pekao TFI

Dwie Alfy 2022 oraz liczne wyróżnienia dla funduszy Pekao TFI

09.02.2023

9 lutego 2023 r. ogłoszono zwycięzców nagrody Alfa 2022 dla najlepszych funduszy inwestycyjnych w najpopularniejszych kategoriach. Nagroda Alfa przyznawana jest co roku przez Analizy Online. 

Po raz kolejny fundusze Pekao TFI znalazły się w gronie najlepszych w 2022 roku, tym razem w dwóch kategoriach: 

  • dla najlepszego funduszu papierów dłużnych polskich długoterminowych - Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (zarządzany przez zespół w składzie: Jacek Babiński, Dariusz Kędziora, Łukasz Tokarski, Tomasz Pawluć),
  • za najlepszy fundusz stabilnego wzrostu – Pekao Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez zespół w składzie: Jacek Babiński, Dariusz Kędziora, Łukasz Tokarski, Piotr Sałata, Tomasz Pawluć).

Ponadto aż pięć subfunduszy Pekao TFI zdobyło wyróżnienia Alfy 2022:

a także Pekao TFI zostało wyróżnione w kategorii „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych”. 

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych dostępna jest pod linkiem: https://www.analizy.pl/alfa/2022

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z zawierającymi opis ryzyk funduszu prospektem informacyjnym i Dokumentem zawierającym kluczowe informacje.

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
e-mail: agata.stepniewska@pekaotfi.pl

Niniejsza informacja ma charakter reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Pekao TFI S.A. (Towarzystwo) prowadzi działalność od 1992 r. i jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 17 mld złotych (30.09.2022), zgromadzonymi w blisko 50 funduszach inwestycyjnych. Pekao TFI S.A. jest jednym z największych Towarzystw na rynku, pod względem wartości aktywów w funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo obsługuje blisko 440 tys. klientów. Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. W ofercie dostępne są również programy systematycznego oszczędzania a także programy dedykowane oszczędzaniu z myślą o emeryturze, takie jak IKE, IKZE. Pekao TFI S.A. posiada również doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ofercie Towarzystwa dostępne są rozwiązania nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również firm, a także usługa asset management. 
Pekao TFI S.A. regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, takie jak: II miejsce w rankingu najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych „Rzeczpospolitej” z dn. 27.10.2022r., nagroda specjalna Agencji ISBNews „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce 2021” za całokształt prowadzonej działalności, dwa Złote Portfele „Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet” za wyniki w 2021 r.: subfundusz Pekao Obligacji Dolarowych Plus zdobył Złoty Portfel w kategorii „fundusz zagranicznych papierów dłużnych”, zaś subfundusz Pekao Akcji Amerykańskich zdobył Złoty Portfel w kategorii „fundusz akcji zagranicznych. Ponadto subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek otrzymał nagrodę Alfy 2021 Analiz Online w kategorii funduszy „polskich akcji małych i średnich spółek” oraz trzy subfundusze Pekao TFI otrzymały wyróżnienia w swoich kategoriach. Pekao TFI otrzymało, „Złoty Laur Klienta” w latach 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 w kategorii „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”, Złoty Portfel „Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet” za najlepszy wynik w 2020 r. w kategorii fundusz zagranicznych papierów dłużnych. 

Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji zależy m.in. od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, zwłaszcza wysokości podatku od dochodów kapitałowych. 

Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A. Właścicielem Pekao Investment Management S.A jest Bank Pekao S.A. Dzięki bliskiej współpracy z Bankiem Pekao S.A. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI S.A. są dostępne w kilkuset placówkach bankowych na terenie całego kraju. 

{category}

{title}

{author}
{content}