Władze

Władze

Towarzystwem zarządzają profesjonaliści z szeroką wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem na rynku finansowym.

Zarząd Pekao TFI S.A.

Łukasz Kędzior

Łukasz Kędzior

Prezes Zarządu Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialny za Pion Zarządu, Pion Finansowy oraz Pion Sprzedaży i Marketingu.

Łukasz Kędzior związany jest z rynkiem finansowym od ponad 17 lat. To jeden z najlepszych menadżerów na rynku funduszy inwestycyjnych, wysokiej klasy ekspert z bogatym doświadczeniem zdobytym w obszarze sprzedaży produktów inwestycyjnych. 

Od 2017 r. przez blisko cztery lata pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w TFI PZU S.A. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za obszar sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz kreowanie i implementację strategicznych celów spółki. Wcześniej w latach 2014 – 2017 był członkiem zarządu w Skarbiec TFI, gdzie odpowiadał za obszar sprzedaży, wsparcia sprzedaży i marketingu. Od stycznia 2012 do czerwca 2014 był dyrektorem biura sprzedaży w TFI PZU. Jego głównym zadaniem było zbudowanie zewnętrznych kanałów sprzedaży, przede wszystkim w oparciu o współpracę z bankami i domami maklerskimi oraz nadzór nad całością działań sprzedażowych. W latach 2011 - 2012 dyrektor departamentu klientów prestiżowych w Skarbiec TFI. Uprzednio pracował również w Pioneer Pekao TFI na stanowisku dyrektora ds. kluczowych klientów, zaś swoją karierę zawodową zaczynał w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.

Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku zarządzanie i marketing, specjalność rachunkowość, jest także absolwentem studiów doktoranckich.  

Ponadto ukończył  studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University z zakresu zarządzania firmą. Posiada tytuły MBA o specjalności finanse międzynarodowe oraz  marketing międzynarodowy, uzyskane w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Erasmus University Rotterdam. 
 

Jacek Babiński

Jacek Babiński

Wiceprezes Zarządu Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami.

Jacek Babiński posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku finansowym, które zdobywał zarówno w PTE, jak i TFI, był związany nie tylko z dużymi korporacjami, ale również z niezależnymi firmami asset management.


Fundusze zarządzane przez Jacka Babińskiego osiągały bardzo dobre stopy zwrotu i zdobywały podium w rankingach (najlepsze OFE w latach 2011-2016, najlepsze DFE za 2012-2014, kilkunastokrotnie 1. miejsce w miesięcznych zestawieniach OFE od 10.2013).

Jacek Babiński w okresie od stycznia do lipca 2017 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora inwestycyjnego (CIO) w Skarbiec TFI, szefa zespołu produktów akcyjnych, doradcy zarządu Skarbiec Holding oraz zarządzającego funduszem.

Wcześniej przez prawie 10 lat (2007-2016) związany był z Metlife PTE (wcześniej AIG i Amplico), gdzie pełnił kolejno funkcje: zarządzającego ryzykiem inwestycyjnym, analityka akcji, analityka obligacji korporacyjnych oraz zarządzającego portfelami akcji, obligacji korporacyjnych i funduszy nieruchomości. W latach 2006-2007 pracował w KDPW S.A. na stanowisku starszego specjalisty.

Swoją karierę zawodową rozpoczął po stronie regulatora, w latach 2005-2006 był zatrudniony w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na stanowisku specjalisty, gdzie odpowiadał za nadzór nad systemami giełdowymi i rozliczeniowymi oraz implementację przepisów adekwatności kapitałowej instytucji finansowych. Ekspert KPWiG ds. dyrektyw MiFiD i CRD/Bazylea II.

Jacek Babiński posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 313. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Handel Zagraniczny oraz International Business School w Bredzie. Uczestnik stażu i szkoleń inwestycyjnych w Nowym Jorku.

Maciej Łoziński

Maciej Łoziński

Wiceprezes Zarządu Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialny za Pion Zarządzania Ryzykiem oraz Pion Operacyjny.

Maciej Łoziński posiada blisko 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Do zespołu Pekao TFI dołączył w styczniu 2020 r. jako dyrektor Zespołu ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych.

Od października 2017 r. do września 2019 r. był związany z Rockbridge TFI, gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego obszaru ryzyka. Od listopada 2016 r. do września 2017 r. w Skarbiec TFI był odpowiedzialny za Departament Zarządzania Ryzykiem. Wcześniej przez 10 lat swoją karierę zawodową rozwijał w Grupie PZU. Najpierw w PZU Asset Management, na stanowiskach menedżerskich w Biurze Kontroli Ryzyka, a także jako Dyrektor Biura Monitoringu Inwestycji w TFI PZU, PZU S.A. i PZU Życie (od 2012 r. do 2016 r.). Od stycznia 2003 r. do lipca 2006 r. związany był z Bankiem Handlowym w Warszawie, a swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Invesco TFI w 2002 r. jako analityk. 

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, w którym uzyskał tytuł magistra na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Posiada również tytuł Executive MBA uczelni Université du Québec à Montréal. Jest również certyfikowanym Professional Risk Managerem oraz posiada tytuł CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst). Absolwent licznych szkoleń i kursów m.in. z zakresu zarządzania ryzykiem. Jest również członkiem Komitetu ds. Ryzyka KDPW CCP S.A.

Rada Nadzorcza Pekao TFI S.A.

Mariusz Jelonek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Nietrzepka

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Dominika Latusek-Jurczak

Członek Rady Nadzorczej

Karolina Laurentowska-Perez

Członek Rady Nadzorczej

Radosław Piesiewicz

Członek Rady Nadzorczej