Władze

Władze

Towarzystwem zarządzają profesjonaliści z szeroką wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem na rynku finansowym.

Zarząd Pekao TFI S.A.

Jacek Janiuk

Jacek Janiuk

Prezes Zarządu Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialny za Pion Zarządu, Pion Finansowy, Pion Sprzedaży i Marketingu oraz Pion Operacyjny.

Jacek Janiuk posiada ponad 19-letnie doświadczenie na rynku finansowym, które zdobywał zarówno w Polsce, jak i zagranicą w firmach zarządzających aktywami (Invesco, AIG, KBL European Private Bankers, Citigroup). Przeszedł wszystkie szczeble kariery inwestycyjnej od analityka, przez zarządzającego funduszami, dyrektora departamentu inwestycyjnego, dyrektora departamentu bankowości prywatnej oraz członka zarządu.

Przed dołączeniem do zespołu Pekao TFI S.A., w latach 2017 - 2019, pełnił funkcję członka zarządu Skarbiec TFI S.A. odpowiedzialnego za sprzedaż oraz rozwój produktów. Wcześniej, przez ponad 5 lat związany był z Bankiem Citi Handlowy, gdzie w latach 2016 - 2017 odpowiadał m.in. za zarządzanie Departamentem Bankowości Prywatnej oraz w latach 2011 - 2016 jako Dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego za zbudowanie i wdrożenie procesu usługi doradztwa inwestycyjnego, której Euromoney przyznał pierwsze miejsce w Polsce, w kategorii „najlepsze analizy i doradztwo inwestycyjne”. Od 2009 do 2011 był Dyrektorem Departamentu Zarzadzania Aktywami w KBL European Private Bankers. W okresie od 2007 do 2008 był Zarządzającym Funduszami Inwestycyjnymi w AIG TFI. W latach 2003 - 2007 pełnił funkcję Kierownika Biura Transakcji i Analiz w Budimex (Grupa Ferrovial). W okresie od 1999 do 2002 Zarządzający Funduszami oraz Dyrektor Inwestycyjny w Invesco TFI.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra (Finanse i Inwestycje) oraz absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach z tytułem inżyniera (Matematyka). Ukończył także studium podyplomowe negocjacji i mediacji na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Jacek Janiuk posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuł CIIA.

Jacek Babiński

Jacek Babiński

Wiceprezes Zarządu Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami.

Jacek Babiński posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku finansowym, które zdobywał zarówno w PTE, jak i TFI, był związany nie tylko z dużymi korporacjami, ale również z niezależnymi firmami asset management.


Fundusze zarządzane przez Jacka Babińskiego osiągały bardzo dobre stopy zwrotu i zdobywały podium w rankingach (najlepsze OFE w latach 2011-2016, najlepsze DFE za 2012-2014, kilkunastokrotnie 1. miejsce w miesięcznych zestawieniach OFE od 10.2013).

Jacek Babiński w okresie od stycznia do lipca 2017 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora inwestycyjnego (CIO) w Skarbiec TFI, szefa zespołu produktów akcyjnych, doradcy zarządu Skarbiec Holding oraz zarządzającego funduszem.

Wcześniej przez prawie 10 lat (2007-2016) związany był z Metlife PTE (wcześniej AIG i Amplico), gdzie pełnił kolejno funkcje: zarządzającego ryzykiem inwestycyjnym, analityka akcji, analityka obligacji korporacyjnych oraz zarządzającego portfelami akcji, obligacji korporacyjnych i funduszy nieruchomości. W latach 2006-2007 pracował w KDPW S.A. na stanowisku starszego specjalisty.

Swoją karierę zawodową rozpoczął po stronie regulatora, w latach 2005-2006 był zatrudniony w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na stanowisku specjalisty, gdzie odpowiadał za nadzór nad systemami giełdowymi i rozliczeniowymi oraz implementację przepisów adekwatności kapitałowej instytucji finansowych. Ekspert KPWiG ds. dyrektyw MiFiD i CRD/Bazylea II.

Jacek Babiński posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 313. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Handel Zagraniczny oraz International Business School w Bredzie. Uczestnik stażu i szkoleń inwestycyjnych w Nowym Jorku.

Rada Nadzorcza Pekao TFI S.A.

Mariusz Jelonek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Litwińczuk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dominika Latusek-Jurczak

Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Ostachowski

Członek Rady Nadzorczej

Karolina Laurentowska-Perez

Członek Rady Nadzorczej