Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 28.11.2023 r.

Pekao Tygodnik 28.11.2023 r.

Komentarze

Dlaczego warto nie czekać do Sylwestra z noworocznymi postanowieniami. Np. tymi o systematycznym inwestowaniu!

Pobierz

Zimno wszędzie, ciemno wszędzie… A my zachęcamy do sprawdzenia, co tam w portfelu. I do tego by – właśnie teraz – nie czekając na Sylwestra, podjąć noworoczne postanowienia…  

Zimno, ciemno, ślisko… Czyli klasyczny koniec listopada w Polsce. A ja tu dzisiaj znowu zachęcam do konstruktywnego podejścia do niełatwej rzeczywistości. Niełatwej w najmniejszym stopniu przez czasem koszmarną pogodę, ale nie o tym dzisiaj mowa. W poprzednim Tygodniku sugerowaliśmy, by nie przegapić korzyści, jaką inwestorom funduszowym proponuje program Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (więcej o nim, w tym Warunki uczestnictwa w programie - na naszej stronie internetowej - https://pekaotfi.pl/produkty/programy/ikze). Ale zbliżający się nieubłaganie koniec kolejnego roku to też taki sygnał, by przejrzeć szuflady pełne wydruków, maile i notatniki by sprawdzić, jak to jest z tym naszym portfelem. I już widzę lekceważące machnięcie ręką i westchnięcie „nie ma co sprawdzać, w portfelu jak w polskim listopadzie – ciemno i zimno”. No więc od razu ripostuję – to tym bardziej sprawdźmy i pomyślmy, czy można coś z tym zrobić... Nie, nie będę Państwu tu opowiadał dyrdymałów o szybkiej, łatwej ścieżce do inwestycyjnych fortun. Bo takie opowieści to najczęściej albo wierutne bzdury, albo wspomnienia przestępców. W zamian proponuję spokojne przyjrzenie się realnym możliwościom inwestowania małych kwot przez dłuższy czas. „Wyżej na dłużej” – głosi znane już hasło opisujące politykę czołowych banków centralnych, sugerujące utrzymanie wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas (by tłumić inflację). „Dłużej, by być wyżej” – proponuję w tym Tygodniku. Dla znakomitej większości z nas jedyną dostępną, racjonalną ścieżką do zgromadzenia jakichś oszczędności jest systematyczne inwestowanie przez dłuższy czas. Tak, by być – finansowano – „wyżej” niż teraz. Nie, nie mówię tu o jakichś celach z tanich filmów i kolorowych reklam - kupowaniu drogich samochodów, willi i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Ale o takiej perspektywie, która pozwoli zrealizować nasze prawdziwe marzenia, które dla wielu wydają się równie odległe jak wspomniane luksusowe nabytki multimilionerów. Remont mieszkania, rodzinne wakacje, szkoła językowa dla dziecka… A może po prostu – jakaś finansowa poduszka bezpieczeństwa – na wszelki wypadek. Tak, by nie umierać ze strachu przed chorobą, stratą pracy, nagłymi nieprzewidzianymi wydatkami… Patrzmy na finanse naszymi oczami i naszą miarą. To może nie jest tak porywające i sexy jak reklamy wygranej w lotto, ale na pewno – bardziej realistyczne. No właśnie – te nasze, bardzo nasze, choć może i małe cele są realistyczne. I realne. Nimi się zajmijmy, gdy wokół zimno, ciemno – po to by w przyszłym roku być z siebie dumnym. I by móc powiedzieć sobie – „zrobiłem coś, żeby osiągnąć mój cel”.  

No dobrze – wystarczy tego sosu filozoficzno – motywacyjnego… To teraz - jak to zrobić. Zakładamy oszczędzanie małymi krokami, systematycznie i przez lata.  Od razu też przestrzegam - nie dajmy robić z siebie idiotów tiktokowym „mędrkom” zachwalającym rzekomo genialne sposoby na szybki i łatwy zarobek. Uważajmy na fałszywych proroków i bezczelnych oszustów nakłaniających do „klikania” w podejrzane linki. Próby oszukania i okradzenia nas to plaga, a „przynętą” są często właśnie kłamliwe obietnice wysokich zysków. Dla otrzeźwienia – zobaczmy ostrzeżenia formułowane przez Komisję Nadzoru Finansowego – np. w ramach kampanii https://inwestujswiadomie.com.pl/ , w tym np.: https://inwestujswiadomie.com.pl/index.php/na-co-zwrocic-uwage . 

Do koloru, do wyboru – oferta legalnie działających, prawdziwych instytucji finansowych w zakresie systematycznego oszczędzania i inwestowania jest tak szeroka, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i, jak przystało na podcast firmy z branży asset management, powinienem teraz zacząć zachwalać inwestowanie w funduszach. Ale ponieważ gramy fair, to zacznę jednak od przypomnienia, że inwestowanie nie jest dla każdego. Dla wielu z nas ofertą wystarczającą i odpowiednią będą zapewne tradycyjne propozycje lokat bankowych, rachunków oszczędnościowych czy detalicznych obligacji oszczędnościowych skarbu państwa. Dla tych, jednak, którzy – akceptując wyższe ryzyko, szukają czegoś więcej – tym kolejnym „poziomem wtajemniczenia” może być właśnie szeroka oferta naszych funduszy inwestycyjnych. A w Pekao TFI https://pekaotfi.pl/  mamy ich naprawdę sporo! Pełną listę, ich opisy oraz informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej  https://pekaotfi.pl/produkty/fundusze-inwestycyjne.  Oczywiście przypominamy, ze żaden fundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wybór konkretnych funduszy do Państwa portfela – niezależnie od jego rozmiaru – jest już zadaniem inwestora, bo zależy od indywidualnych możliwości, potrzeb i poziomu akceptowanego ryzyka.  

Zwróćmy  uwagę na narzędzia i metody, które ułatwiają długoterminowe, systematyczne inwestowanie. Informacje o oferowanych przez nas programach znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://pekaotfi.pl/produkty/programy-inwestycyjne. Ale oczywiście, taki dopasowany do naszych możliwości, „autorski” program systematycznego inwestowania możemy skonstruować również sami. Co jest do tego potrzebne? Głównie – uczciwa ocena własnych możliwości i konsekwencja. Czyli najpierw musimy wiedzieć i zdecydować, czy dla nas lepszym wyborem jest fundusz dłużny czy mieszany czy może akcyjny (a, lepiej, parę funduszy by nasz portfel był zróżnicowany i bardzie odporny na nieoczekiwane zawieruchy). Najprostszą metodą jest systematyczne inwestowanie w tak wybrany portfel – np. co miesiąc. Nie oznacza to oczywiście, że to recepta na „murowany sukces”. Inwestując np. co miesiąc zapewne trafimy na możliwość nabywania jednostek uczestnictwa w różnych okolicznościach rynkowych – to jest np. gdy wyceny tych jednostek będą rosły lub spadały. Zwłaszcza w przypadku funduszy akcyjnych, najbardziej korzystny scenariusz dla takiego „systemu” to trafienie z zakupami na rynkową bessę, „napakowanie” portfela przy relatywnie niskich wycenach i późniejsza hossa podnosząca wartość całego, budowanego przez lata, portfela. Ale trudno zakładać, że akurat na takie czasy trafimy. Najgorszym z kolei scenariuszem byłoby inwestowanie w czasach hossy, a konieczność zakończenia operacji i spieniężenia oszczędności w momencie bessy. Jak zatem ograniczyć takie ryzyko? Przede wszystkim – dywersyfikować portfel, czyli – w tym przypadku - różnicować go w ten sposób by znalazło się tam miejsce na zabezpieczenie przed wspomnianym negatywnym scenariuszem. Dla tych, których nie stać będzie na budowę portfela z kilku funduszy, rozwiązaniem mogą być fundusze mieszane. Kiedyś, przed laty, znane i popularne, potem nieco zepchnięte w cień przez mnogość innych rozwiązań. W naszej ofercie przykładami takich produktów są np. fundusze Pekao Stabilnego Wzrostu https://pekaotfi.pl/produkty/fundusze-inwestycyjne/pekao-stabilnego-wzrostu?currency=PLN  i Pekao Zrównoważony https://pekaotfi.pl/produkty/fundusze-inwestycyjne/pekao-zrownowazony?currency=PLN . W różnych proporcjach, łączą inwestowanie w obligacje i akcje. Ostatnie kilka lat było czasem olbrzymiej zawieruchy, wywracającym niekiedy wyobrażenia o zachowaniu rynków. Skok inflacji i gwałtowne podwyżki stóp procentowych przez jakiś czas zmasakrowały rynki obligacji (stwarzając okazje inwestycyjne, ale to już inna historia). Ale w „normalniejszych” czasach część dłużna portfela powinna stabilizować cały portfel, zmniejszając skalę wahań naszego „kapitału”. Wspomniane fundusze to także propozycja dla  tych, którzy szukają sposobu na choćby taką podstawową dywersyfikację i możliwość inwestowania relatywnie małych kwot. W obu przypadkach bowiem pierwsza wpłata to minimum 1 tys. PLN a każda dopłata to co najmniej 100 PLN. Szczegółowy opis wspomnianych funduszy i ryzyk związanych z inwestowaniem w nie – na naszej stronie internetowej i u dystrybutorów.                      

Zimno, ciemno, ślisko… I, z doświadczenia, wiemy doskonale, że długo jeszcze lepiej nie będzie. Ale, wiemy też, że po ponurych miesiącach przyjdzie wiosna. I to samo zobaczymy w naszym portfelu. Pod warunkiem, że sukces będziemy oceniać własną miarą. Każda odłożona czy zainwestowana „stówa” to krok naprzód. Pod warunkiem, że zaczniemy działać! 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA!
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwa-rantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.