Rynki

Rynki

Komentarze

Aktualizacja komentarza 16.08.2021 r.

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 31.07.2021 r.) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

Z całą pewnością nie jest tajemnicą, że obecna sytuacja gospodarcza nadal sprzyja ryzykownym aktywom. Wie o tym każdy z nas, choćby z doniesień medialnych o kolejnych rekordach indeksów giełdowych. Ale co ważne, naszym zdaniem powoli zbliżamy się do szczytu tempa wzrostu gospodarczego wynikającego ze złagodzenia ograniczeń związanych z COVID-19. Nie możemy też nie zauważyć, że wzrost inflacji w wielu krajach (jak na przykład w USA, nie wspominając o Polsce) staje się coraz większym ryzykiem, które może w przyszłości zagrozić hossie na giełdach. Jednak obserwując zachowania inwestorów, łatwo dojść do wniosku, że – być może – nie jest to jeszcze czas na strukturalne ograniczanie ryzyka, ale raczej czas na jego wzmożone monitorowanie. Zwłaszcza w oparciu o dane płynące zza oceanu i komunikaty amerykańskiej Rezerwy Federalnej, określanej mianem Fed i będącej odpowiednikiem naszego banku centralnego oraz sytuację gospodarczą Chin – która zaczyna niepokoić analityków. 

Uważamy, że w obecnym otoczeniu rynkowym szczególnie ważne jest spojrzenie na inwestycje przez pryzmat dywersyfikacji. Zatem czujność i jak najbardziej zróżnicowany wachlarz aktywów wydają się tym, na czym teraz powinni się skupić inwestorzy. Tym bardziej, że działamy w środowisku niskich stóp procentowych, które powoli rozpoczynają marsz na północ. Powszechnie powtarza się jak mantrę, że wzrost stóp procentowych oznacza wzrost rentowności obligacji, czyli spadek ich cen. Jednakże jest to nadmierne uproszczenie. Rynki obligacji z wyprzedzeniem antycypują zmiany stóp procentowych i na bieżąco uwzględniają swoje oczekiwania w cenach instrumentów. Według nas podnoszenie stóp procentowych zostało już w dużym stopniu zdyskontowane przez rynek, więc są już uwzględnione w cenach papierów dłużnych. Mogliśmy to doskonale zaobserwować na krajowym czy regionalnym (Europa Środkowo-Wschodnia) rynku obligacji, na których to ceny papierów ustabilizowały się, a wręcz rosły w ostatnich tygodniach pomimo wysokich odczytów inflacji czy podwyżek stóp procentowych w Czechach i na Węgrzech.

Przechodząc do sytuacji na poszczególnych rynkach, na wstępie warto wspomnieć, że lipiec był miesiącem pozytywnym dla rynków finansowych, a zdecydowana większość monitorowanych przez nas aktywów odnotowała w tym czasie wyniki dodatnie. Przy czym trzeba dodać, że powodem wzrostu tych notowań był przede wszystkim dobry sentyment rynkowy, jak potocznie określa się nastawienie inwestorów. Z kolei sentyment ten najmocniej budowały takie czynniki, jak postępy w światowych szczepieniach, uspokajające komentarze płynące z banków centralnych czy przyzwoite (powyżej konsensusu rynkowego, czyli średniej z oczekiwań analityków) zyski przedsiębiorstw. Trwa bowiem sezon publikacji raportów finansowych firm za drugi kwartał bieżącego roku. To wszystko z kolei pomogło przezwyciężyć obawy dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa w jego bardziej zaraźliwym wariancie Delta, czy obejmujących wiele krajów represji regulacyjnych, jakie mają miejsce w Chinach. W lipcu władze Państwa Środka uświadomiły inwestorów, jak niebezpieczne możne być lokowanie w chińskie spółki debiutujące na giełdzie w USA. Miało to miejsce po tym, jak chiński regulator usunął ze sklepów aplikację spółki DiDi Global (chińska wersja Ubera) – niedługo po jej debiucie na giełdzie w Nowym Jorku. Decyzja wpłynęła nie tylko na akcje tej spółki, ale i na pozostałe spółki technologiczne. Tacy giganci jak Alibaba Group czy Tencent Holdings – mające dominujący udział w indeksach rynków wschodzących – tylko w ubiegłym miesiącu straciły kilkanaście procent. Z kolei indeks Golden Dragon China, agregujący chińskie spółki notowane na giełdzie w USA, stracił w lipcu ponad 20%.

Patrząc bardziej szczegółowo na światowe rynki akcji, obrazujący ogólną sytuację na globalnych rynkach rozwiniętych indeks akcyjny MSCI World Equity wzrósł w lipcu o 1,8%, licząc w USD. Z perspektywy geograficznej to indeksy amerykańskie odnotowały największe wzrosty, na drugim miejscu uplasowała się Europa, natomiast Azja i znaczna część rynków wschodzących pozostawały w tyle wskutek gwałtownego spadku cen akcji w Chinach.
Amerykański indeks obrazujący zmianę cen tamtejszych pięciuset największych spółek – S&P500 – dobrze rozpoczął kwartał, odnotowując wzrost o 2,4%. Miało to miejsce dzięki silniejszemu, niż spodziewany, sezonowi sprawozdawczemu spółek za drugi kwartał. Indeks akcji technologicznych Nasdaq wzrósł o 1,2%, podczas gdy indeks FANG+ odnotował ujemny wynik, tj. 2-procentowy spadek. Przypomnijmy że FANG+ to określenie grupy technologicznych gigantów, a skrót bierze się od nazw czterech firm : Facebook, Amazon, Netflix i Google (formalnie właściciel wyszukiwarki Google nazywa się Alphabet). Na sentyment tego sektora wpłynęło zamieszanie na rynku chińskich spółek technologicznych.
W Europie większość śledzonych przez nas indeksów akcji przyniosła dodatnie stopy zwrotu. Indeks MSCI Europe wzrósł w lipcu o 1,5%, licząc w walutach lokalnych.

Tak jak wcześniej sygnalizowaliśmy, dla rynków południowo-wschodniej Azji był to ogólnie słaby miesiąc. Powodem była rosnąca liczba przypadków COVID-19 (i to niemal w całym regionie) oraz represje regulacyjne w Chinach. Indeks akcji Hang Seng (Hongkong) był na dole naszych zestawień ze stopą zwrotu –9,9%, a Shanghai Composite ze zwrotem na poziomie –5,4%. Warto przy tym wspomnieć, że z napływających za pierwszą połowę bieżącego roku danych wynika, iż chińska gospodarka wypadła słabiej niż oczekiwano, co również dodatkowo wpływało na nastroje w tamtym regionie. Warto też zwrócić uwagę, że analitycy zaczynają rewidować  poziom wzrostu gospodarczego w dół odnośnie przyszłych kwartałów. Spowolnienie gospodarcze w Chinach może mieć duże przełożenie na planowaną produkcję. Niższa produkcja to niższe zapotrzebowanie na surowce czy półprodukty, a to naszym zdaniem może oznaczać spadki cen, w tym inflację.

Słabości gospodarczej nie widać natomiast w Stanach Zjednoczonych. W USA pod względem danych ekonomicznych produkt krajowy brutto w II kwartale 2021 wzrósł o 6,5% kwartał do kwartału (dane za kwartał), wskazując na imponującą siłę prywatnego popytu krajowego. Co prawda odczyt PKB był poniżej oczekiwania, ale okazał się dobrą wiadomością dla rynków ryzykownych aktywów. Dlaczego? Ponieważ powstrzymał oczekiwania dotyczące szybkiego tempa jego wzrostu w najbliższej przyszłości. 
Inflacja w USA również zaskoczyła - oczywiście wzrostem. I to czwarty miesiąc z rzędu. Ten wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągnął w czerwcu 5,4% r/r (czytaj: rok do roku) z silnym udziałem sektorów dotkniętych „pocovidowym otwarciem”, takich jak na przykład branża turystyczna. Wysokie wskaźniki inflacji są jednak nadal postrzegane jako tymczasowe.
Jeśli chodzi o politykę pieniężną, komitet FOMC (czyli amerykański odpowiednik naszej Rady Polityki Pieniężnej) wysłał swój pierwszy sygnał po lipcowym posiedzeniu, że zbliża się „tapering” (spowolnienie skupu aktywów i odwrócenie polityki luzowania ilościowego wprowadzonej przez bank centralny w celu stymulowania wzrostu gospodarczego). Tym samym komitet ten uznał, że gospodarka poczyniła postępy i teraz wiele zależy od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja na rynku pracy.
Z kolei na Starym Kontynencie wyraźnie było widać, że PKB strefy euro w II kwartale rósł w szybkim tempie, korzystając ze złagodzenia ograniczeń związanych z COVID-19. Jednak największe pozytywne niespodzianki pochodziły z południa Europy, gdzie Hiszpania i Włochy kolejno odnotowały wzrosty o 2,8% i 2,7%. Dla porównania – w tym samym czasie gospodarka Niemiec wzrosła o 1,5%, a Francji zaledwie o 0,9%.

Inflacja w strefie euro obniżyła się w czerwcu, aby przejściowo złagodzić obawy o to, że sytuacja gospodarcza po otwarciu ponownie przyczyni się do wzrostu cen. Z perspektywy monetarnej w ciągu miesiąca Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), potwierdziła ogólny gołębi ton, a więc optujący za utrzymaniem niskich stóp procentowych. EBC oczekuje, że stopy procentowe pozostaną na obecnym (lub nawet niższym) poziomie, dopóki nie zobaczymy inflacji sięgającej 2% na długo przed końcem horyzontu ich projekcji. Sugerowałoby to, że do tego jeszcze daleka droga…
Trudno też upatrywać wzrostu stóp procentowych na naszym rodzimym rynku, choć kwestia inflacji wygląda zgoła odmiennie. W chwili obecnej Polska z inflacją na poziomie około 5,0% (liczoną według krajowej metodologii CPI) i stopami procentowymi na poziomie 0,1% ma najwyższą inflację i najniższe stopy w regionie. W lipcu Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił nową projekcję inflacji oraz PKB przedstawiającą prognozowany rozwój sytuacji w naszej gospodarce zarówno w roku bieżącym, jak i w dwóch kolejnych latach. Pomimo nowych prognoz NBP wskazujących na wyższe ścieżki inflacji oraz PKB, krajowa Rada Polityki Pieniężnej nie wprowadziła zmian w parametrach polityki pieniężnej. W przeciwieństwie do innych państw regionu, retoryka Narodowego Banku Centralnego pozostała bardzo łagodna (utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie w dłuższej perspektywie).

Co dalej?

Notowania głównych światowych indeksów akcji uświadamiają nam niebywałą odporność na pojawiające się negatywne informacje, a każdy pretekst do korekty jest szybko wykorzystywany przez inwestorów do zwiększania ekspozycji w akcje. W konsekwencji niska zmienność głównych indeksów giełdowych może też przysłaniać to, co dzieje się wewnątrz sektorów i spółek. Dynamiczne wychodzenie z pandemicznego kryzysu i rosnąca inflacja były głównymi katalizatorami rotacji w ramach sektorów branżowych. Naszym zdaniem w najbliższych miesiącach można się spodziewać podwyższonej zmienności na poziomie sektorowym. W takiej sytuacji właśnie tutaj będziemy upatrywać największych szans do generowania dodatkowych stóp zwrotu. Wariant Delta nie spowodował, jak na razie, dużego spadku aktywności gospodarczej.  Także widomo powrotu do obostrzeń ekonomiczno-społecznych w krajach zachodnich oddala się – ze względu na niski poziom hospitalizacji. Jednak z drugiej strony nie można też wykluczyć powrotu na rynki akcji negatywnego sentymentu (nastawienia inwestorów) w momencie pojawienia się, chyba już nieuniknionej, kolejnej fali zakażeń. Wówczas tę sytuację z pewnością postaramy się wykorzystać do zwiększenia naszej alokacji w akcje oraz dalszej przebudowy portfela naszych subfunduszy. Uważamy też, że w średnim i długim terminie pozostają w mocy argumenty przemawiające za kontynuacją wzrostów cen akcji, w tym przede wszystkim: utrzymujące się dobre wyniki spółek oraz oczekiwana dalsza poprawa dynamiki wzrostu gospodarczego. W przypadku rynku obligacji w lipcu wyjątkowo dobrze radziły sobie amerykańskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym i obligacje skarbowe wspierane spadkiem rentowności w Stanach Zjednoczonych. Pozytywnie zachowywały się też inne kluczowe klasy aktywów, to jest amerykańskie obligacje zabezpieczone aktywami i obligacje korporacyjne o ratingu spekulacyjnym. W naszej ocenie w obecnym otoczeniu niskich stóp procentowych dywersyfikacja oszczędności, na przykład poprzez ulokowanie ich części w funduszach mieszanych o zasięgu globalnym, może pozwolić na podwyższenie rentowności oraz stabilizację portfela (mniejsza zmienność niż na wybranych lokalnych rynkach).

Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej.

Szczegółowe dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy/subfunduszy Pekao znajdą Państwo w tabelach podsumowujących stopy zwrotu za poszczególne okresy, prezentowanych w załączonym materiale. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

Nota prawna

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%. Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny
z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno
państwo członkowskie UE. 
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny) może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Komentarz rynkowy zawarty w materiale i wszystkie informacje w nim zawarte, zostały przygotowane na podstawie informacji ogólnie dostępnych w mediach, jak i w specjalistycznych serwisach informacyjnych. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A., analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy.

Niniejszy materiał jest przeznaczony wyłącznie do własnego użytku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika w zależności od jego indywidulanej sytuacji podatkowej, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wyniki prezentowane w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika, uwzględniają zaś pobrane opłaty za zarządzanie. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Konserwatywny oraz Pekao Konserwatywny Plus ani żaden inny fundusz bądź subfundusz zarządzany przez Pekao TFI nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}