Rynki

Rynki

Komentarze

Aktualizacja komentarza 14.06.2021 r.

Wyniki funduszy Pekao TFI (stan na 31.05.2021 r.) oraz komentarz rynkowy - zobacz pdf

Patrząc z perspektywy czasu, a także przez pryzmat monitorowanych przez nas dziesiątek indeksów giełdowych, można pokusić się o stwierdzenie, że maj był miesiącem pozytywnym dla rynków akcji, natomiast dla rynków obligacji okazał się jednym z najtrudniejszych w historii. I choć tradycyjnie bywa uznawany przez inwestorów za najsłabszy miesiąc w roku dla ryzykownych aktywów, to w tym roku było odwrotnie. Powiedzenie „Sell in May and go away” (w wolnym tłumaczeniu: sprzedaj w maju i jedź na wakacje) w 2021 roku bardziej pasowało do inwestycji uznawanych za bezpieczne, tj. do światowych rynków obligacji skarbowych. 

Głównym motorem majowych nastrojów wśród inwestorów była rosnąca inflacja. Na przykład w USA w minionym miesiącu ceny konsumenckie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 5% w ujęciu niewyrównanym sezonowo. Podobnie jest w wielu innych krajach, także w Polsce. Tradycyjnie wzrost inflacji budzi niepokój inwestorów.

Z jednej strony – wskazuje na potencjalnie mniejszą opłacalność inwestycji, na przykład w spółki technologiczne, które w ostatnim czasie cieszyły się dużą popularnością. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że spółki technologiczne na początku wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych, które dopiero w dość odległej przyszłości mogą pozwolić na osiągnięcie zysków. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że jeżeli stopy procentowe wzrosną (a takie są oczekiwania) to spadnie bieżąca wartość przyszłych zysków tych firm (zasada wartości pieniądza w czasie). Tym samym oczekiwania co do wyższych stóp procentowych odbiły się na majowej wycenie spółek nowych technologii. Grupujący największe z nich Indeks NASDAQ był słabszy od indeksu tzw. szerokiego rynku (obejmującego spółki od małych po duże, z różnych sektorów), jakim jest S&P500. Z drugiej strony oczekiwania co do poprawy sytuacji gospodarczej sprzyjały spółkom tzw. „starej ekonomii”, np. sektorowi finansowemu. 

Z drugiej strony – rosnąca inflacja rodzi kluczowe pytanie: co ze stopami procentowymi, które są obecnie na poziomie zbliżonym do zera, jak choćby w strefie euro, USA czy Polsce. Napływające z USA dane makroekonomiczne oraz wypowiedzi tamtejszych władz monetarnych (Fed) sugerują inwestorom, że gospodarka jeszcze się nie przegrzewa, a dynamiczny wzrost cen ma charakter wzrostowy. Rosnąca inflacja była też w naszej opinii wspierającym argumentem dla niektórych surowców. Dlatego też inwestorzy baczniej zwracali uwagę na metale szlachetne – jako zabezpieczenie przed inflacją. Z tego też względu złoto i srebro okazały się aktywami o wysokich wynikach w maju. 

Tak jak wspomnieliśmy - rosnące ceny były głównym tematem maja. Obecnie inwestorzy zastanawiają się, czy ostatni globalny wzrost inflacji to tylko krótkoterminowy trend będący wynikiem choćby tego, że pandemia ograniczyła wydatki, które teraz – w okresie luzowania obostrzeń – bardzo wzrosły (nadrabiamy zaległości zakupowe), czy jest to raczej zmiana strukturalna, a więc proces długoterminowy. Tym samym ich uwaga skupia się na kwestii: kiedy banki centralne mogą zatrzymać swoją politykę niskich stóp procentowych i jak potem będzie wyglądał giełdowy parkiet.

W chwili obecnej możemy się pokusić o stwierdzenie, że środowisko inwestycyjne w większości pozostało łagodne, ale większość przyspieszenia gospodarczego została już wyceniona (zdyskontowana) w bijących rekordy cenach akcji. Jednocześnie sądzimy, że z tego powodu inwestorzy prawdopodobnie są zadowoleni, gdyż nadmiernie nie realizują zysków. Zdają sobie sprawę, że wyższa inflacja wypycha kapitał w kierunku akcji i choć premie za ryzyko inwestycyjne w te instrumenty spadły w stosunku do szczytu z 2020 roku (ponieważ wzrost rentowności obligacji oznacza wzrost tzw. stopy wolnej od ryzyka), to według nas indeksy akcyjne nadal wskazują na korzystne wyceny akcji w stosunku do obligacji.

Musimy też zwrócić uwagę na fakt, że polityka fiskalna i pieniężna są nadal akomodacyjne, czyli w pierwszej kolejności nastawione na wspieranie gospodarki i pobudzanie wzrostu gospodarczego, co stanowi wsparcie dla ryzykownych aktywów. W takim otoczeniu nasz długoterminowy pogląd na rynki ryzykownych aktywów pozostaje ogólnie pozytywny, ale zdajemy sobie sprawę, że w perspektywie krótkoterminowej indeksy, prawdopodobnie, pozostaną bardziej niestabilne. Nie możemy zatem wykluczyć większej niż w ostatnich miesiącach zmienności cen. 

Jednocześnie pamiętajmy, że ożywienie gospodarcze trwa i generalnie – pomimo obaw o inflację – światowe giełdy zamknęły miniony miesiąc wyżej niż go rozpoczęły. Po zniesieniu ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 światowa populacja będzie musiała stanąć w obliczu powrotu do pewnego rodzaju normalności. Jednak to, czy ludzie wrócą od razu do swoich starych nawyków, dopiero się okaże. Trudno obecnie jednoznacznie i zdecydowanie stwierdzić, co dokładnie się stanie i czy nie pojawią się jakieś znaczne strukturalne problemy, na przykład z popytem/podażą.  

Przyglądając się dokładniej światowym rynkom akcji, maj był miesiącem, jak już wspomnieliśmy, pozytywnym pod względem wycen. Indeks obrazujący globalne zmiany na rynkach akcji – MSCI World Equity odnotował wzrost o 1,4% licząc w USD. Z geograficznego punktu widzenia wzrost akcji europejskich wyróżniał się na tle reszty świata – z miesięcznymi stopami wzrostów powyżej zwrotów obserwowanych w USA, Azji i na rynkach wschodzących. Z kolei indeks obrazujący sytuację na rynkach wschodzących – MSCI EM wzrósł o 2,3% w dolarach amerykańskich i 1,3% w walutach lokalnych. Ogólnie rzecz biorąc, według naszej opinii akcje rosły na fali lepszych niż oczekiwano wyników finansowych i rosnącego zaufania do ożywienia gospodarczego (oczywiście pomijając efekty wyższej inflacji, która chwilowo zachwiała indeksami).

Przechodząc do rynków dłużnych. Amerykańskie obligacje skarbowe odnotowały w maju niewielkie zyski. Miesiąc ten zaczął się rosnącym wskaźnikiem inflacji w USA – CPI po kwietniu wzrósł o 4,2% (wobec średniej oczekiwań analityków na poziomie 3,6%). W konsekwencji rentowności tych obligacji wzrosły, a ich ceny spadły. Jednak po rozczarowujących danych z rynku pracy, które uspokoiły obawy o przegrzanie gospodarcze, sytuacja na rynku się unormowała. Tej stabilizacji pomogli też członkowie FED, którzy jednogłośnie uznali, że wzrost inflacji jest tymczasowy, a dane inflacyjne nie wpłyną na zmianę polityki pieniężnej. Następnie w ciągu miesiąca został opublikowany protokół z kwietniowego spotkania FOMC (komitet podejmujący decyzje o wysokości stóp procentowych w USA – odpowiednik naszej Rady Polityki Pieniężnej), który ujawnił , że jeszcze nawet nie rozpoczęły się rozmowy na temat tzw. „taperingu” (spowolnienie skupu aktywów i odwrócenie polityki luzowania ilościowego wprowadzonej przez bank centralny w celu stymulowania wzrostu gospodarczego) czy normalizacji polityki pieniężnej,  co oznacza, de facto, podwyżki stóp procentowych. Ostatecznie w maju 10-letnie obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych pozostawały w trendzie bocznym, a ich rentowności wahały się w przedziale 1,55%-1,70%.

W Europie w maju rentowność bazowych obligacji strefy euro początkowo wzrosła (ceny spadły) na fali oczekiwań, że Europejski Bank Centralny może ogłosić spowolnienie skupu obligacji. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Niemiec (Bund) w pierwszej połowie maja wzrosła o około 10 pb (100 pb, czyli punktów bazowych to 1 punkt procentowy). Pod koniec miesiąca rentowność tych obligacji nieco spadła dzięki „gołębim” komentarzom decydentów Europejskiego Banku Centralnego. Ogólnie nie widzą oni twardych dowodów utrzymującej się presji inflacyjnej. W drugiej połowie maja dochodowości 10-letniego Bunda wróciły do poziomów z początku miesiąca, czyli do około –0,19%.

W przypadku naszego rynku krajowego dane makroekonomiczne potwierdziły, że spadek PKB w I kwartale bieżącego roku wyhamował do 0,9% r/r (rok do roku). Mocnemu ożywieniu gospodarczemu w Polsce towarzyszy podwyższona inflacja. Według wstępnych danych za maj inflacja w Polsce wzrosła do 4,8% wobec 4,3% w kwietniu.

W maju nastąpiła też silna wyprzedaż na polskim rynku obligacji skarbowych. Dochodowość 10-letnich obligacji wzrosła o około 15 pb, osiągając poziom 1,85%. Rentowność 5-latki zwyżkowała o ponad 30 pb, a rentowność 2-letnich obligacji wzrosła o blisko 15 pb. W konsekwencji, indeks polskich obligacji skarbowych obliczany przez ICE BofA obniżył się o 0,81%. W naszej opinii źródłem zmian rentowności tych obligacji, oprócz trendów płynących na fali globalnego ożywienia gospodarek, były przede wszystkim narastające obawy o dalszy wzrost inflacji w Polsce i na świecie. Co więcej, wzrost rentowności polskiego długu był wspierany przez zmiany w komunikacji NBP  otwierające wg nas pole do dyskusji o możliwych podwyżkach stóp procentowych w pierwszej połowie 2022 roku oraz informujące o zakończeniu programu skupu aktywów (QE). Spekulacje na temat rychłego zacieśniania polityki pieniężnej przez NBP były wspierane wypowiedziami niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej.

Co dalej?

Sezon publikacji wyników kwartalnych za pierwszy kwartał 2021 roku, który w naszej opinii znacząco wspierał wzrosty w ostatnich miesiącach na rynkach akcji, dobiegł już końca. Tym samym możemy pokusić się o stwierdzenie, że „paliwo” do dalszych wzrostów na globalnych giełdach wyczerpało się – przynajmniej na chwilę. Dodatkowo w naszej opinii pojawiła się niepewność w zakresie poziomu skłonności inwestorów do realizacji zysków w obawie przed normalizacją polityki monetarnej. Warto też zwrócić uwagę, że z całą pewnością zaskakujący był poziom tempa wzrostów cen walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ze względu na wspomniane powyżej obawy nie wykluczamy zatem wystąpienia – w krótkim terminie – korekty, którą będziemy chcieli wykorzystać do zwiększenia naszej alokacji w akcje oraz dalszej przebudowy portfeli naszych funduszy. W średnim i długim terminie pozostają wg nas w mocy argumenty przemawiające za kontynuacją wzrostów. Wśród nich przede wszystkim utrzymujące się dobre wyniki spółek oraz oczekiwana dalsza poprawa dynamiki globalnego wzrostu gospodarczego.

W przypadku rynków obligacji maj był trudnym miesiącem. Tym niemniej, w perspektywie zalecanego przez fundusze minimalnego horyzontu inwestycyjnego upatrujemy szans w poprawie wyników nominalnych. Stabilizacja obligacji rynków bazowych oraz niepewne średnio- i długoterminowe losy światowego wzrostu gospodarczego mogą temu sprzyjać. Rentowności na wielu rynkach wydają nam się na atrakcyjnych poziomach, aczkolwiek nadal preferujemy selektywne podejście do poszczególnych rynków.

 

Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z serwisu Bloomberg, chyba, że wskazano inaczej.

Szczegółowe dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy/subfunduszy Pekao znajdą Państwo w tabelach podsumowujących stopy zwrotu za poszczególne okresy, prezentowanych w załączonym materiale. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

 

Nota prawna

Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne fundusze/subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy/subfunduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%. Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny
z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno
państwo członkowskie UE. 
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny) może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Komentarz rynkowy zawarty w materiale i wszystkie informacje w nim zawarte, zostały przygotowane na podstawie informacji ogólnie dostępnych w mediach, jak i w specjalistycznych serwisach informacyjnych. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A., analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy.

Niniejszy materiał jest przeznaczony wyłącznie do własnego użytku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika w zależności od jego indywidulanej sytuacji podatkowej, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wyniki prezentowane w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika, uwzględniają zaś pobrane opłaty za zarządzanie. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Konserwatywny oraz Pekao Konserwatywny Plus ani żaden inny fundusz bądź subfundusz zarządzany przez Pekao TFI nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}