Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  25.05.2021 r.

Pekao Tygodnik 25.05.2021 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku o: zwodniczych efektach bazowych w danych makro, niemodnej ostrożności, poetyckich wyżynach włodarzy polityki pieniężnej w USA, wypalającej się (?) rotacji sektorowej na giełdach i żywym przykładzie karty „wyjdź za darmo z więzienia”.

Pobierz

Patrząc na najnowsze odczyty ekonomicznych wskaźników można odnieść wrażenie, że ktoś w złym miejscu postawił przecinek. Polska produkcja sprzedana przemysłu +44,5% r/r. Polska sprzedaż detaliczna +21,1% r/r. Wzrost płac w polskich przedsiębiorstwach +9,9% r/r. Prognozy światowego wzrostu PKB w 2021 r. oscylują ok. 6%. Dynamika odbicia gospodarczego robi wrażenie. Pamiętajmy jednak, że dzisiejsze wartości odnoszone są do statystyk sprzed roku, gdy ogromna część aktywności gospodarczej była zamknięta. Mamy więc do czynienia z efektami niskiej bazy. Należy więc zachować perspektywę oceniając, gdzie dziś jest gospodarka światowa. Ewidentnie widzimy, że Europa i USA korzystają ekonomicznie z zaawansowanych postępów w szczepieniach przeciwko COVID. Jednakże w tym samym czasie Chiny studzą swoją gospodarkę, a Azja stawia czoła nowym ogniskom zapalnym COVID. Póki co, poza Indiami ich skala jest niewielka, ale po pierwsze nie mamy dużego zaufania do chińskich statystyk, a po drugie doceniamy ryzyko błyskawicznego rozprzestrzeniania nowych wariantów wirusa w licznych populacjach. Dlatego dziś, gdy optymizm ekonomiczny bierze górę w mainstreamowej dyskusji, my wolimy więcej uwagi poświęcić potencjalnym zagrożeniom. Oczekiwania analityków i inwestorów są wysokie, a wraz z nimi duży jest potencjał do rozczarowań. Warto odnotować tutaj pewien kamień milowy – po raz pierwszy od czerwca 2020 r. indeks zaskoczeń ekonomicznych Citibanku spadł poniżej zera. Oznacza to, że publikowane dane gospodarcze pomimo bardzo wysokich poziomów były ostatnio przeciętnie gorsze od oczekiwań ekonomistów i analityków. Dlatego nasza strategia realizowana dziś w większości portfeli funduszy to ostrożna alokacja (tj. bez istotnego przeważania akcji ponad benchmarki), pilnowanie rozproszenia portfeli oraz unikanie „gorących kartofli”. Sądzimy też, że w takich warunkach rynkowych uzasadnione jest stopniowe, regularne budowanie pozycji w portfelu, stąd wraz z Bankiem Pekao S.A. prowadzimy wspólnie akcję #WiosnaZSystematycznymInwestowaniem.

Innym wyrazem naszej ostrożności jest również brak wiary w bessę na rynku obligacji skarbowych oraz przekonanie o stopniowym, powolnym podnoszeniu stóp na świecie. Dziś inwestorzy boją się, że inflacja wywołana otwarciem gospodarki oraz zatkanymi kanałami handlowymi przełoży się na trwały wzrost cen, m.in. za sprawą żądań podwyżek płac. Zobaczymy we wrześniu, gdy wygasają COVIDowe zasiłki dla bezrobotnych, czy rzeczywiście dalej będzie brakować chętnych do pracy. Naszym zdaniem jest to mało prawdopodobne, by banki centralne zostały zmuszone do szybkiego podnoszenia stóp procentowych. Wg nas do podwyżek jeszcze daleka droga. Sam FED w protokole z ostatniego posiedzenia wspiął się na wyżyny nieokreśloności pisząc, że cytuję „w którymś momencie na nadchodzących spotkaniach może być właściwym, by zacząć dyskusję nad planem dostosowania wielkości zakupu aktywów”1. Prawda, że poezja? 

Obecnie duzi inwestorzy obligacyjni zdają się także nie wierzyć w bessę na obligacjach, ponieważ na głównych rynkach obligacyjnych, np. amerykańskim ceny obligacji „nie chcą spadać” pomimo dynamicznego ożywienia gospodarczego. Wydaje się też, że polskie skarbówki zanotowały dno notowań w ubiegły poniedziałek, dokładnie, gdy publikowaliśmy wideokomentarz dot. wyprzedaży na rynku obligacji. Resztę ubiegłego tygodnia ceny zarówno obligacji stało- jak i zmienno-kuponowych podążały na północ. W funduszach dłużnych krótkoterminowych (np. PekaoKonserwatywnyPlus) odreagowanie cen, pozwoliło w krótkim czasie odrobić około połowę zasięgu ostatnich spadków. Dalsze perspektywy omawiamy w niedawnych komentarzach, które znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, bądź linki do nich zamieszamy w transmisji tego nagrania:
Pekao Focus – „Cierpliwość potrzebna również na rynku długu”
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-focus-14-05-2021-r 
„Ocena sytuacji na rynku obligacji skarbowych”
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/ocena-sytuacji-na-rynku-obligacji-skarbowych
„Perspektywy funduszy dłużnych krótkoterminowych”
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/perspektywy-funduszy-dluznych-krotkoterminowych
Bardzo gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi materiałami, gdzie prezentujemy nasze bieżące opinie na temat rynków długu.

Na giełdach możemy mówić obecnie o trendzie bocznym. Przy dużych wahaniach rynki wschodzące (reprezentowane indeksem MSCI Emerging Markets) stoją w miejscu od początku marca. Rynki rozwinięte (MSCI World) podobnie, przy czym dryfują w bok krócej, tj. od połowy kwietnia. W przekroju sektorowym wyjątkowo silnie zarysowuje się nasza teza o #RotacjiSektorowej. Pod względem wzrostu cen akcji od początku roku przoduje sektor paliwowy i energetyczny z prawie 30% wzrostem. Niedaleko za nim plasuje się sektor finansowy (ok. +25%). W dalszej kolejności po kilkanaście procent podrożały walory z sektorów budowlanego, przemysłowego i surowcowego. Technologia oraz dobra konsumpcyjne wyższego rzędu (tu klasyfikowani są giganci e-commerce) są na tym tle jedynie na kosmetycznych plusach (odpowiednio +4% oraz +5% YTD). Mamy wrażenie, że duża część rotacji wywołanej otwieraniem gospodarki już za nami. Dlatego poszukujemy obecnie mniej oczywistych okazji inwestycyjnych, spoglądając głębiej w łańcuchy wartości poszczególnych biznesów. Więcej na ten temat opowiada Andrzej Kubacki, Dyrektor Zespołu Zarządzania Akcjami, w wideokomentarzu dot. #PekaoKompas. Znajdziecie Państwo tę wypowiedź pod linkiem: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-kompas.

Jednym z pomysłów, któremu według nas warto poświęcić na nowo więcej uwagi jest poszukiwanie racjonalnie wycenianych wzrostowych biznesów. W momencie, gdy narracja rynkowa koncentruje się na inflacji i ryzyku podwyżek stóp procentowych, a najbardziej rozchwytywanymi spółkami są banki czy kopalnie, warto naszym zdaniem popatrzeć w drugą stronę z myślą o akumulacji jakościowych spółek z długoterminowym potencjałem. Mamy tu na myśli biznesy, które ze względu m.in. na swoją pozycję rynkową oraz wieloletnie trendy w gospodarce, charakteryzują się wysoką siłą cenotwórczą. Takie, które mogą dyktować ceny. Bez dwóch zdań jedną z takich branż w naszym mniemaniu są producenci aparatury specjalistycznej do produkcji półprzewodników. Nie dość, że popyt rośnie na nie wykładniczo, a wraz z nim czas oczekiwania na dostawy, to również w górę idą ceny sprzedaży. Braki półprzewodników oraz strategiczna waga dostępu do nich wymuszają wręcz desperackie działania polityków i firm. W ubiegłym tygodniu amerykańskie koncerny złożyły prośbę do prezydenta Korei Południowej o wypuszczenie z więzienia byłego szefa Samsunga2. Lee Jae-yong, bo o nim mowa, odsiaduje wyrok 2,5 roku za przekupstwo. Amerykanie nalegają jednak na jego ułaskawienie, argumentując, że doświadczony menedżer będzie kluczowym wsparciem w projekcie budowy fabryk półprzewodników w USA. Aaaa, o tym jeszcze nie wspomnieliśmy – Samsung rozważa zlokalizowanie swoich nowych fabryk właśnie w USA. Wydaje się, że gros producentów półprzewodników będzie musiało ogłosić nowe plany biznesowe, ponieważ nawet te prezentowane niedawno bledną wobec realizującej się dobrej passy. Supercykl przewodników jest jednym z tematów inwestycyjnych, który realizujemy w portfelu #PekaoMegatrendy.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Komentarze wideo dla Pekao Kompas
By nie uciekło - jeszcze raz gorąco polecamy Państwa uwadze wspomniane już dziś komentarze wideo dot. Pekao Kompas. Traficie do nich Państwo z naszej głównej strony internetowej, bądź poprzez link załączony w transkrypcji tego Tygodnika: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-kompas.

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#RotacjaSektorowa 
#  Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy. 

#WielobiegunowyŚwiat
#  Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału. 
 
#WyborczaPolaryzacja
#  Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
#  Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

1 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20210428.htm
2 https://www.ft.com/content/26d77bfe-b55a-4edb-bc57-7370b6c6a670

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.