Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 19.07.2022 r.

Pekao Tygodnik 19.07.2022 r.

Komentarze

W Tygodniku porównujemy relatywną sytuację Europy na tle USA, omawiamy siłę dolara i słabość złotego oraz odnosimy się do najnowszej projekcji inflacji NBP.

Pobierz

W najnowszym wydaniu ankiet Global Fund Managers Survey1 globalni zarządzający aktywami zadeklarowali w lipcu, że na podium trzech największych ryzyk są dziś: wyższa uporczywość inflacji, globalna recesja i nadmierne wystudzenia gospodarki przez banki centralne. Sam zestaw ryzyk nikogo pewnie nie dziwi, jednak warto zwrócić uwagę, że ryzyko recesji „awansowało” w tym zestawieniu. Jest to według nas kolejny znak, że narracja rynkowa przesuwa się w kierunku słabnącej aktywności gospodarczej. Kluczowymi pytaniami na drugą połowę tego roku jest to na ile gwałtowne będzie hamowanie gospodarki i na ile trwała okaże się przy nim inflacja. My jesteśmy zdania, że inflacja zacznie schodzić ze szczytów, a widmo recesji dopiero wystraszy ekonomistów i inwestorów. Wszystko to przy dużym zróżnicowaniu geograficznym. 

W USA świeży odczyt inflacji na poziomie 9,1% i dużym udziale kategorii bazowych w tym wzroście cen, w naszej opinii gwarantuje utrzymanie przez FED kursu na zacieśnianie monetarne. Rynek dziś wycenia podwyżki stóp o łącznie 1,5 punktu procentowego na najbliższych dwóch posiedzeniach. Uważamy, że tak jak banki centralne za późno zareagowały na inflację, tak też zbyt późno zareagują na słabnącą aktywność gospodarczą. USA są jednak na tle innych regionów w relatywnie komfortowej sytuacji. Niezależność energetyczna, solidny stan finansów gospodarstw domowych oraz status waluty rezerwowej dolara w naszej ocenie pozwolą na wygaszenie inflacji w połączeniu ze znośnym spowolnieniem gospodarczym, być może nawet bez recesji. Przekładając to na preferencje inwestycyjne, dostrzegamy dalej ryzyko dla rynku akcji w USA (a przez to globalnie), ale kusi nas już tamtejszy rynek obligacji. Stąd zmieniliśmy na pozytywne nasze nastawienie do obligacji o wysokiej jakości kredytowej, która to klasa aktywów jest blisko powiązana z obligacjami skarbowymi, ale oferuje nieco wyższą rentowność. W największym stopniu ekspozycję na tę klasę aktywów oferuje #PekaoObligacjiStrategicznych. Dodatkowo inwestując dziś w obligacje zagraniczne i zabezpieczając jednocześnie ryzyko walutowe (hedging), można korzystać z dodatkowej rentowności, jaką to zabezpieczenie generuje. Szacujemy, że hedging generuje dziś 5-6% w skali roku. 

W znacznie trudniejszej sytuacji od USA jest Stary Kontynent. Trudne czasy obnażają podziały w Unii Europejskiej oraz niejednorodność kondycji finansowej poszczególnych krajów. Wystarczy podać przykład wysoce zadłużonych Włoch, w których polityce wewnętrznej aż kipi w ostatnich tygodniach. Zaryzykujemy stwierdzeniem, że gdyby nie interwencje Europejskiego Banku Centralnego na rynku obligacji, to Włosi mierzyli by się dziś z kryzysem zadłużenia i ogromnie większymi kosztami obsługi swoich zobowiązań. W tym tygodniu zapewne będziemy świadkami długo oczekiwanej podwyżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. Zobaczymy jak gospodarki strefy euro zniosą pierwszy od ponad dekady wzrost kosztu pieniądza. Europa jest też w energetycznym i surowcowym potrzasku Rosji. Transformacja energetyczna wymaga gigantycznych ilości surowców, którymi Europa nie dysponuje. Transformacja to zresztą pieśń przyszłości. Problemy są tu i teraz. W czwartek dowiemy się czy gaz popłynie znów gazociągiem Nordstream 1 do Niemiec. Są podstawy by obawiać się, że Niemcy będą od teraz odcięci od gazu z Rosji. Gazprom już bowiem powołuje się na działanie siły wyższej, uniemożliwiające dostarczenie zakontraktowanego paliwa. Całkowity brak dostaw gazu z Rosji oznaczałby głęboką recesję w tej największej europejskiej gospodarce. Niektóre szacunki zakładają, że mógłby to być nawet dwucyfrowy spadek PKB w Niemczech. Zatrzymany przemysł w Niemczech niewątpliwie spowodowałby efekt domina w całej Europie. Myśląc o kolejnych miesiącach dla Europy niestety nasze myśli podążają w ciemną stronę. Obawiamy się m.in., że szantaż energetyczny w połączeniu z populistycznymi tendencjami i roszczeniowymi elektoratami sprawią, że Europa ugnie się przed Rosją. To z kolei oznaczałoby, że geopolityczne ryzyko w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej może pozostać tykającą bombą przez jeszcze wiele lat.     

Rynki finansowe oczywiście dają wyraz już teraz tym ryzykom oraz dużej dychotomii pomiędzy USA, a Europą. Widać to choćby w kursie EUR do USD, który od kilku tygodni flirtuje z parytetem i nawet już na chwilę go złamał. Słabe euro przekłada się także na słabość walut w naszym regionie. Złotemu przeszkadza też skokowy spadek zaufania inwestorów do węgierskiego forinta. Bliskość geograficzna, jak i bliskość polityczna Fideszu i PIS-u z ostatnich lat, sprawiają, że również polska waluta jest dziś na świeczniku. Cała gama rynkowych wskaźników zaufania do naszego kraju wykazuje znaczne pogorszenie w lipcu. Widać to m.in. w premii jaką inwestorzy żądają za pożyczanie EUR i USD polskim emitentom. Na marginesie jest to właśnie czynnik, który ściągał w ostatnich dwóch tygodniach w dół notowania jednostek uczestnictwa bardziej ryzykownych rozwiązań dłużnych krótkoterminowych z naszej palety, tj. #PekaoKonserwatywny oraz #PekaoKonserwatywnyPlus. Sądzimy jednak, że dzisiejszy stres i epizod gorszego sentymentu do naszych euroobligacji minie, a oferowane przez nie rentowności z czasem wynagrodzą za podjęte dziś ryzyko. 

Słabość złotego poza czynnikami zewnętrznymi odczuwamy też w pewnej mierze na własne życzenie, za sprawą komunikacyjnego chaosu ze strony NBP. Publikacja najnowszej projekcji inflacyjnej NBP, a konkretnie jej niespójność z wcześniejszymi wypowiedziami prezesa Glapińskiego na konferencji prasowej, narobiły niemałego zamieszania na rynku walutowym i rynku obligacji. Przypomnijmy, że prezes Glapiński nieprecyzyjnie nakreślił ścieżkę inflacji znacznie niższą niż ta, którą przedstawili kilka dni później ekonomiści NBP. Analitycy NBP prognozują stagflacyjne otoczenie w polskiej gospodarce, tj. spowalniający wzrost gospodarczy, przy rozpędzającej się jeszcze aż do marca 2023 r. inflacji. W pierwszej chwili szokiem dla odbiorców był też sam poziom prognozowanej ścieżki inflacji, która niepokojąco ociera się w projekcji o poziomy ok. 20% r/r. Należy jednak opatrzyć tę projekcję trzema komentarzami, znacznie wpływającymi na jej wydźwięk. Po pierwsze, nie przewiduje ona w Polsce recesji, co w naszej ocenie wydaje się odważnym założeniem. Po drugie, nie uwzględnia ona załamania cen surowców, które ma miejsce od początku lipca i z pewnością znacznie ograniczy presję cenową. Po trzecie, projekcja nie uwzględnia przedłużenia fiskalnych działań łagodzących skutki inflacji – tzw. tarcz antyinflacyjnych. Wydaje nam się wysoce nieprawdopodobne, by w roku wyborczym rząd zrezygnował z tarcz antyinflacyjnych. Już teraz, ponad rok przed wyborami, politycy z prawie wszystkich stron ścigają się na obietnice kolejnych wydatków socjalnych. Brak dyscypliny w działaniach fiskalnych oraz łagodzenie skutków inflacji dziś, mają oczywiście swój koszt. Tym kosztem w horyzoncie kolejnych lat mogą być strukturalnie słabszy polski złoty, strukturalnie wyższy koszt finansowania budżetu (wyższe rentowności obligacji) oraz bardziej uporczywa inflacja bazowa. Będziemy bacznie obserwować jak rozwija się sytuacja. Na dziś jesteśmy pewni jednego – w swoich portfelach inwestycyjnych warto stawiać na geograficzną dywersyfikację, poprzez wykorzystywanie strategii z ekspozycją na rynki zagraniczne.  

W krótkim i średnim horyzoncie czasowym spodziewamy się, że narracja rynkowa skupi się na słabnącej aktywności gospodarczej, co powinno wg nas przełożyć się na spadek rentowności obligacji stałokuponowych na naszym rodzimym rynku. Dlatego już teraz zmieniliśmy nastawienie do rozwiązań obligacyjnych (np. #PekaoDłużnyAktywny czy #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2) na pozytywne i myślimy, że warto przymierzać się do ich stopniowej, rozłożonej w czasie akumulacji. Niestety, jesteśmy taktycznie negatywnie nastawieni za to do polskich akcji. Zapowiedzi premiera Morawieckiego, że firmy gazowe i paliwowe mogą zostać opodatkowane okazały się kolejnym ciosem w notowania indeksu WIG, który i tak już jest pod dużą presją bessy w sektorze finansowym. Notowane banki mają oczywiście negatywną aurę na giełdzie za sprawą bijących w ich zyski wakacji kredytowych oraz ciągnącej się sagi wokół kredytów frankowych.


Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Czy jest jeszcze nadzieja dla obligacji? Jakie wybierać w jakich scenariuszach?

Wszystkich zainteresowanych tematyką inwestowania w obligacje gorąco zachęcamy do obejrzenia retransmisji dyskusji z dwójką ekspertów – Emilem Szwedą z portalu Obligacje.pl oraz Łukaszem Tokarskim, Z-cą Dyr. Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi w Pekao TFI. 90 minut potężnej dawki wiedzy dostępne jest w formie nagrania video na naszej stronie internetowej, a link załączamy też poniżej:

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/obligacje-czy-to-zawsze-sie-oplaca 

Kolejne łączenia funduszy przed nami

Porządków w ofercie ciąg dalszy. Już 5 sierpnia 2022 r. zostanie przeprowadzone połączenie, w wyniku którego Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu przejmie Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego. Później, na początku września szykujemy z kolei połączenie pod innym parasolem – 9 września Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny przejmie Pekao Zmiennej Alokacji. Przeglądając i optymalizując ofertę mamy za główny cel by była ona dla Państwa przejrzysta oraz coraz przyjaźniejsza w użytkowaniu. Pełne treści ogłoszeń o zamiarze połączenia funduszy znajdą Państwo na naszej stronie internetowego pod linkami załączonymi w transkrypcji tego podcastu:

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-06-15

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-07-08


1 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-19/bofa-survey-shows-full-investor-capitulation-amid-dire-pessimism
 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu prze-pisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych pra-wem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 
Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową insty-tucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się nu-merem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.