Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: subfunduszu Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu z subfunduszem Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego

15.06.2022