Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: subfunduszu Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny z subfunduszem Pekao Zmiennej Alokacji

08.07.2022