Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  14.09.2021 r.

Pekao Tygodnik 14.09.2021 r.

Komentarze

W najnowszym Tygodniku Maciej Pielok, CFA analizuje reakcje banków centralnych na inflację, opisuje pomysły na uzależnienie ceł od ilości spalin i próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: na jakim etapie jest trend inwestowania odpowiedzialnie społecznie i środowiskowo.

Pobierz

Napływające dane makroekonomiczne wskazują na hamującą aktywność gospodarczą i jednocześnie wyższą od oczekiwań inflację. Coraz częściej w komentarzach pojawia się słowo „stagflacja”. My nie wierzymy, by szanse na stagflacyjny scenariusz były wysokie, ale trzeba przyznać, że obecnie postpandemiczny wzrost gospodarczy hamuje. Najważniejsze według nas obrazujące te odczyty z ostatnich dwóch tygodni, to rozczarowująco niewielki przyrost etatów w USA w lipcu oraz spadki indeksów wyprzedzających w przemyśle praktycznie na całym świecie. Pierwsze zjawisko może być podyktowane ostrożnością branży restauratorskiej i hotelarskiej w dalszym przywracaniu etatów. W kilku poprzednich miesiącach te branże generowały prawie połowę wzrostu liczby miejsc pracy po pandemii. Na pewno sytuację na rynku pracy utrudnia dodatkowo wzrost liczby dzieci hospitalizowanych na COVID do poziomów najwyższych od początku pandemii i wynikające z tego zamknięcia szkół1. Z kolei gorsze nastroje wśród menedżerów w przemyśle (ankiety PMI) zdają się mieć przyczynę w coraz większych trudnościach logistycznych. Ze względu na braki subkomponentów coraz częściej dochodzi do przestojów produkcji, a opóźnienia w dostawach wciąż się wydłużają.

Niedobory surowców, komponentów, towarów prowadzą do wzrostu kosztów producentów, a ci na tyle na ile mogą przerzucają to na konsumentów. Zaczynamy tu wręcz używać określenia szok podażowy. Ostatnie odczyty inflacji konsumenckiej zaskoczyły w górę nie tylko w Polsce, ale też w Europie. 

Europejski Bank Centralny (EBC) zapowiedział jedynie kosmetyczną zmianę w prowadzonej polityce monetarnej, tj. zmniejszenie tempa skupu aktywów w ramach pojedynczego programu, a mianowicie Pandemicznego Programu Zakupów Awaryjnych (od angielskiej nazwy skrót PEPP). Ciężko wg nas mówić o jakiejkolwiek zmianie kierunku polityki pieniężnej w strefie euro. Choćby dlatego, że nawet pomimo podniesienia prognoz inflacji na lata 2022 i 2023 EBC nadal jest w nich daleki od osiągniecia wymarzonej inflacji na średnim poziomie ok. 2%. Dlatego sądzimy, że wspomniany program pewnie będzie wygaszony, ale jego rolę przejmą pewnie inne programy, których zakres EBC może dowolnie zmniejszać i zwiększać.

W powszechnej ocenie bardzo gołębi charakter miały również konferencja oraz wywiad z szefem Narodowego Banku Polskiego. Prezes Glapiński nie widzi przesłanek do podnoszenia teraz stóp procentowych, a nawet oceniałby taki ruch jako „kardynalny błąd”, ponieważ jego zdaniem źródła inflacji są poza strefą wpływu polityki monetarnej NBP. Prezes wymienił też trzy przesłanki, które musiałyby zostać spełnione, żeby podnoszenie stóp było uzasadnione. Są to: a) inflacja powyżej celu NBP, b) popytowy charakter inflacji (czyli wzrosty płac, ceny napędzane konsumpcją w obawie przed rozpędzającymi się oczekiwaniami inflacyjnymi), c) utrzymanie się takich warunków w średnim okresie. O ile pierwszy warunek jest spełniony, to dwa ostatnie najwyraźniej w oczach włodarzy polityki pieniężnej jeszcze nie są potwierdzone. Zwróćmy też uwagę, że w porównaniu do poprzednich wypowiedzi jedno kryterium zostało już podmienione. Wcześniej warunkiem miało być uporanie się z pandemią, a nie popytowy charakter wzrostu cen. Wypowiedzi Prezesa NBP silnie kontrastują z komunikacją banków centralnych Czech, Węgier czy Rosji. Nasi sąsiedzi dość wyraźnie wypowiedzieli wojnę inflacji, a szczególnie na tym polu wyróżnia się Centralny Bank Federacji Rosyjskiej, który podkreśla rolę polityki pieniężnej także w zarządzaniu oczekiwaniami inflacyjnymi społeczeństwa. Duże różnice pomiędzy krajami Europy Środkowo - Wschodniej w podejściu do bieżącego problemu inflacji tworzą dla nas pole do licznych transakcji arbitrażowych z wykorzystaniem zagranicznych instrumentów. Chętnie sięgamy po te narzędzia w całej gamie naszych rozwiązań dłużnych, a w największym stopniu mają one wpływ na #PekaoDłużnyAktywny#PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2. Naszym zdaniem NBP będzie mógł sobie pozwalać na taką gołębiość, dopóki polska waluta utrzymuje relatywnie stabilny poziom wymiany do EUR czy USD. Póki co, nie widać by działania NBP zdołały istotnie osłabić złotego. Ciężko według nas liczyć na atrakcyjniejsze oprocentowanie depozytów w przewidywalnej przyszłości…

Rynkowe narracje i nasze przemyślenia

Wg danych na dzień 10 września strategie ESG globalnie przyciągnęły od początku roku ponad 15% napływów do funduszy dłużnych oraz ok. 30% napływów do funduszy akcyjnych. Innymi słowy, co trzeci dolar wpłacany dziś na świecie do funduszu akcyjnego, trafia do strategii używającej kryteriów odpowiedzialności społecznej i ekologicznej inwestowania! Dziś co trzeci, a wedle coraz powszechniejszych opinii w dekadę możemy dojść nawet do „co drugi”. To przykład na to, że czynniki nieekonomiczne mają już duże i ciągle rosnące przełożenie na przepływy kapitału inwestycyjnego. Inwestowanie odpowiedzialnie społecznie i środowiskowo nie jest może nowym trendem, ale według nas jest cały czas w swoich wczesnych stadiach rozwoju. Odzwierciedleniem tego przekonania jest uwzględnienie „Zielonej Przestrzeni” jako oddzielnego megatrendu w #PekaoMegatrendy oraz uruchomienie strategii dedykowanej ochronie środowiska - #PekaoEkologiczny.

Jednym z powodów, dla których sądzimy, że kryteria środowiskowe będą miały coraz większe przełożenie na notowania aktywów na rynkach finansowych, jest istotny zwrot w polityce gospodarczej w kierunku wydatków na ochronę naszej planety. Pandemia zdaje się być katalizatorem również tej tendencji. Przypomnijmy, że ochrona środowiska była ważnym elementem kampanii wyborczej Joe Bidena w ubiegłym roku. Dziś jest kluczowym elementem debat wyborczych w Niemczech, o czym pisaliśmy dwa tygodnie temu na łamach Tygodnika (https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-tygodnik-31-08-2021-r). Unia Europejska powiązała znaczną część antykryzysowych programów właśnie z ochroną środowiska. Trwa rywalizacja pomiędzy USA, UE i Chinami o dominację na polu rozwoju zielonych technologii. Wystarczy podać przykład elektryfikacji samochodów. Po obydwu stronach Atlantyku rozpędzają się już kolejne propozycje programów rządowych nakierowanych na ESG.

Pierwszą jest proponowana przez Biały Dom i opiewająca na 3500 mld USD propozycja kompleksowego programu rządowego obejmującego inwestycje w służbę zdrowia, ochronę środowiska, edukację, opiekę nad dziećmi i mieszkalnictwo. Choć zakres planu wg nas zostanie finalnie okrojony w Senacie, to jednak widzimy duże szanse na jego częściowe wdrożenie. To potencjalnie ogrom pieniędzy skierowanych na rozwój kapitału ludzkiego i ochronę środowiska. 

Druga inicjatywa to unijny pakiet „Fit for 55”, czyli szeroko zakrojona propozycja mająca na celu ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Najbardziej medialne hasła dotyczyły transportu – pakiet zakłada, że od 2035 roku wszystkie nowo rejestrowane w UE samochody mają być zeroemisyjne, a infrastruktura drogowa ma zostać zmodernizowana o sieć stacji ładowania baterii i tankowania wodoru. Dodatkowo jednak pakiet zawiera dwie propozycje bardzo istotne dla energetyki i handlu. Po pierwsze zaostrzone mają być standardy na rynku sprzedaży praw do emisji CO2. Oznacza to pewnie znaczny wzrost kosztów energii pozyskiwanej z paliw kopalnianych. Już dziś konieczność zapłaty za emitowanie dwutlenku węgla ma istotny wpływ na wzrost cen energii w UE. Po drugie zaproponowano Carbon Border Adjustment Mechanism, czyli nowy zestaw ceł na produkty spoza UE. Wysokość cła byłaby uzależniona od tego jak dużo spalin wyemitowano przy produkcji towaru. Dodajmy, że w USA Senatorowie z Partii Demokratycznej zaproponowali w lipcu podobne rozwiązanie.

Podporządkowanie handlu, energetyki, wydatków rządowych kryteriom środowiskowym będzie wg nas mieć ogromny wpływ na układ sił w globalnej gospodarce. Być może tak jak wyścig o szczepionkę na COVID przyrównywano do projektu Manhattan, tak ochrona środowiska będzie bardziej przypominać wyścig kosmiczny – ciągnącą się dekadami kampanię, której zawdzięczamy nie tylko nowe technologie, ale także szerszą perspektywę w naszych codziennych wysiłkach na „wyblakłej niebieskiej kropce” (słynne określenie Ziemi przez astrofizyka Carla Sagana na podstawie zdjęcia wykonanego przez Sondę Voyager 1 z odległości 50 mld kilometrów)2.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów
Prawdziwie zielona strategia dostępna dla Klientów Banku Pekao S.A.

Od 16 września nasi inwestorzy otrzymują do wyboru kolejną, niebenchmarkowo zarządzaną strategię akcyjną. Nowy tematyczny fundusz koncentruje się na spółkach, których działalność ma pozytywny wpływ na środowisko. Zapraszamy Państwa do zapoznania się bliżej ze strategią Pekao Ekologiczny!
https://pekaotfi.pl/produkty/fundusze-inwestycyjne/pekao-ekologiczny?currency=PLN 

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz:

#RotacjaSektorowa
#   Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy. 

#WielobiegunowyŚwiat
  Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału. 
 
#WyborczaPolaryzacja
#   Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie. 

#Drukujemy&Wydajemy
#   Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

1 https://www.ft.com/content/3a42d517-0fcd-42a8-bba0-03271c69f90f
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Do

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż pa-piery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.