Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  30.11.2021 r.

Pekao Tygodnik 30.11.2021 r.

Komentarze

Dziś w Tygodniku: trendy inflacyjne, komentarz do osłabienia polskiego złotego, korekty na GPW w Warszawie oraz potencjalnych skutków Omikrona.

Pobierz

Po prawie miesięcznej przerwie w podcaście tabela z danymi makro do omówienia aż pęka w szwach. Próbując wyłuskać kluczowy przekaz jaki płynie z kolejnych odczytów nasuwają nam się dwie tezy. Po pierwsze, globalny wzrost gospodarczy zdaje się słabnąć. Po drugie, inflacja w Polsce i na świecie szczytuje, ale jednocześnie spadają szanse na jej znaczne wyhamowanie. Przy okazji napomknijmy, że dzisiejszy wstępny odczyt inflacji konsumenckiej w Polsce za listopad znów okazał się wyższy od prognoz ekonomistów (7,4%) i wyniósł 7,7% r/r. 

Słabnąca aktywność gospodarcza wydaje się naturalna po okresie bardzo dynamicznego nadrabiania „zaległości” po pandemii. Naszym zdaniem podaż dóbr i usług nadal nie może dogonić popytu, ale ten popyt słabnie. Czy to za sprawą wygasającego impulsu fiskalnego, czy konsumentów wstrzymujących wydatki. Jednym z częściej pojawiających się w ankietach motywów jest spadek nastrojów wśród konsumentów detalicznych podyktowany wysokimi cenami. Konsumenci w USA czy w Polsce oceniają, że era powszechnej drożyzny to nie jest dobry czas na wydawanie pieniędzy.

Niestety ta drożyzna może potrwać dłużej niż byśmy sobie tego życzyli. Owszem, stopy procentowe idą w górę. Vide np., zapowiadane podwyżki w USA, ostatnie szokowe podwyżki w Polsce i prawie pewna wg nas podwyżka przez RPP na posiedzeniu 8 grudnia. Jednakże, duża część inflacji może nie zareagować na wzrost kosztu pieniądza. Drożyzna wynika dziś w dużej mierze z globalnych niedoborów/przestojów/zatorów, ale już za chwilę głównym motorem cen może być uporczywa spirala płacowo-cenowa. Naszym zdaniem rośnie prawdopodobieństwo scenariusza utrwalenia się inflacji na wysokim poziomie na długie kwartały. Zamiast osiągnąć szczyt i spadać, dynamika wzrostu cen wg nas „pozostanie na płaskowyżu”.

Na tym tle nie sposób nie wspomnieć też o drastycznym osłabieniu polskiego złotego w ostatnich tygodniach. Przy kursie USD/PLN ok. 4,10 mamy do czynienia z dwucyfrowym osłabieniem naszej waluty do dolara od początku 2021 r. Ciężko przypisać ten ruch jednemu czynnikowi. Składać się na niego mogą: sytuacja na granicy z Białorusią, dyplomatyczne utarczki z UE, niejasny dalszy kierunek polityki pieniężnej przy mocno ujemnych stopach procentowych. Być może nie jest to sama słabość złotego, a ogólna siła dolara? Indeks dolara amerykańskiego, czyli syntetyczna zmiana jego kursu w stosunku do koszyka walut ważonego handlem, też zaliczył ostatnio skok w górę, a licząc od początku roku wzrósł o ponad 7%. Innymi słowy, nie tylko polski złoty jest słaby wobec dolara. Mamy przeczucie, że rynek walutowy oraz amerykański rynek długoterminowych obligacji skarbowych zaczęły już dyskontować trudniejszy 2022 r., w którym wzrost gospodarczy nie będzie już tak powszechny i tak łatwy do osiągnięcia. Dolar historycznie wykazywał właściwości antycykliczne – tj. jak trwoga/spowolnienie/panika, to kapitał uciekał do bezpiecznej przystani. Dziś możemy obserwować właśnie ten mechanizm, ale rozłożony w czasie na miesiące. Nie mniej jednak słaba krajowa waluta działa proinflacyjnie. Sam NBP mierzy wpływ kursu na inflację CPI – wg badań z 2020 r. każdy 1 punkt procentowy osłabienia PLN z opóźnieniem 6-8 kwartałów przekłada się na wzrost inflacji o 0,06 do 0,08 punktu procentowego. Jest przy tym szacunku dużo zastrzeżeń, w tym, że jest to relacja nieliniowa, tj. szokowe zmiany mają większy wpływ niż niewielkie wahania. Nasi koledzy z biura ekonomicznego Banku Pekao S.A. pokusili się o szacunek,1 jak kurs walutowy kontrybuuje i może kontrybuować do inflacji w Polsce. Wnioskują, że w bieżącym roku słabszy złoty dokłada do inflacji niecały punkt procentowy, a po listopadowej deprecjacji do twardych walut może wygenerować aż 1,5% dodatkowej inflacji w 2022 i 2023 r.  

Globalnie, politycy przestawiają się naszym zdaniem z retoryki ratowania wzrostu na retorykę walki z inflacją. Jednym z wydarzeń wpisujących się w ten trend jest zeszłotygodniowa decyzja administracji Joe Bidena o powołaniu Jerome Powella na kolejną kadencję u steru Rezerwy Federalnej. Przez długie tygodnie realnym konkurentem na to stanowisko była członkini Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej – pani Lael Brainard. Jej zamysł przyszłej polityki pieniężnej inwestorzy oceniali na jeszcze bardziej gołębi niż dotychczasowe działania FED. Stąd re-nominacja Jerome Powella mogła być odebrana jako oznaka przyzwolenia Białego Domu na kontynuację zacieśniania polityki pieniężnej. 

W Polsce namacalnym przykładem antyinflacyjnego zwrotu polityki jest zapowiedziana tarcza antyinflacyjna. Ten pakiet fiskalny ma zbijać ceny paliw, energii i gazu poprzez przejściowe zmniejszenie akcyzy i opodatkowania. Oceniamy, że tarcza, choć pewnie obniży wysokość inflacyjnego szczytu i poziom średniej inflacji w przyszłym roku, to jednak jest ryzyko, że średnioterminowo doleje oliwy do inflacyjnego ognia. Szacujemy, że tarcza ma szansę obniżyć średni poziom inflacji w przyszłym roku o 0,3 do 0,5 punktu procentowego. Członkowie RPP sygnalizują, że tarcza ograniczy wymagany poziom podwyżek stóp procentowych. Nie podzielamy tego przekonania. 

Rynkowe narracje i nasze przemyślenia

Pora na garść naszych przemyśleń na kanwie tezy o spowalniającym wzroście oraz utrzymującej się wysoko inflacji. Spodziewamy się kontynuacji ujemnych realnych stóp procentowych, czyli niższych stóp procentowych od inflacji. To z kolei sprawia, że bez podejmowania wyższego ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem w akcje, obligacje korporacyjne, czy surowce, ciężko będzie obronić wartość nabywczą oszczędności. Na tym polu naszym zdaniem bardzo dużą rolę mają do odegrania silnie zdywersyfikowane rozwiązania o charakterze mieszanym. Ich przykłady to: #PekaoKompas, #PekaoStrategiiGlobalnejkonserwatywny czy #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu. Każde z podanych rozwiązań stosuje inną politykę inwestycyjną i w inny sposób generuje wartość dla inwestorów. Wszystkie mają jednak cechę wspólną – wymagają cierpliwości i przyjęcia minimum średniego horyzontu inwestycyjnego. Z kolei na rynkach dłużnych zbliżamy się naszym zdaniem do momentu przełamania, w którym silnie wyprzedane dziś instrumenty dłużne mają szanse na odreagowanie. 

Być może pretekstem do tego okaże się nowy wariant koronawirusa – Omikron. Światowa Organizacja Zdrowia oznaczyła nowego mutanta jako „wariant ryzyka”, a pierwsze przypadki są już wykryte w Europie, Wielkiej Brytanii, i tylko kwestią czasu wydaje się potwierdzenie zakażeń na pozostałych kontynentach. O nowym wariancie wiemy, że jest znacznie bardziej zaraźliwy od Delty. Wobec braku danych jedynie spekulujemy, że skuteczniej omija nabytą odporność.  W tym tonie wypowiadają się eksperci medyczni, m.in. szef koncernu farmaceutycznego Moderna, spekulując, że skuteczność szczepionek będzie wobec Omikrona „zdecydowanie niższa”2. Wiele krajów zdecydowało się od razu wprowadzić pandemiczne restrykcje, w tym ograniczenie ruchu pasażerskiego (np. Japonia zamyka się na przyjezdnych), przywrócenie nakazu noszenia maseczek, lokalne lockdowny. Rynki finansowe zareagowały silną przeceną surowców, przede wszystkim ropy naftowej. Inwestorzy zaczynają wyceniać, że zimą Omikron może cofnąć świat z powrotem do izolacji. W tym otoczeniu zyskują właśnie obligacje skarbowe, a tracą w ostatnich dniach akcje. Uważamy, że ryzyko korekty na rynkach jest jak najbardziej realne zważywszy na dotychczasowe silne wzrosty, jednakże mamy też z tyłu głowy, że typowa ścieżka ewolucji wirusów kieruje kolejne mutacje ku bardziej zaraźliwym, a mniej śmiertelnym. Wyczekujemy twardych danych i póki co, nie zmieniamy naszej preferencji do wplatania wzrostowych aktywów do portfeli inwestycyjnych. Już pół roku temu konkludowaliśmy, że pandemia wchodzi w etap, w którym nowe mutanty koronawirusa będą ścigać się ze szczepionkową odpornością. Dziś ruch jest po stronie firm farmaceutycznych. Firma Biontech3 ocenia, że potrzebuje ok. 150 dni na rozpoznanie, opracowanie, wyprodukowa-nie i wdrożenie nowej wersji szczepionki. Czyżby dzieliło nas 5 miesięcy od kolejnej kampanii wakcynacyjnej? Czas pokaże. 

Wspomniane ryzyko korekty, właściwie należałoby nazwać ryzykiem pogłębienia korekty. W listopadzie obserwowaliśmy ogólnoświatowe pogorszenie nastrojów na rynkach światowych. Spadki nie ominęły szerokiego grona walorów notowanych na GPW w Warszawie. Listopadowa przecena mogła być według nas podyktowana odpływem kapitału zagranicznego, co byłoby spójne ze znacznym osłabieniem polskiego złotego do walut bazowych (USD i EUR) w tym samym okresie. Należy podkreślić, że wcześniej, we wrześniu i październiku, indeks WIG wyróżniał się siłą na tle rynków europejskich. Naturalnym elementem rytmu giełdowego wydaje się więc realizacja zysków. Ta mogła być dodatkowo zintensyfikowana przez pogorszenie sentymentu wobec naszego rodzimego parkietu, czego przyczyn można upatrywać znów w: zaostrzeniu się kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią, obawach o niekontrolowany wzrost inflacji, znacznym pogorszeniu statystyk pandemicznych już przed Omikronem. Z czynników lokalnych, wpływ na zachowanie indeksu WIG mogły mieć również dwie duże publiczne emisje pierwotne spółek, które po wejściu na parkiet trafią najpewniej od razu w szeregi indeksu mWIG40. Sfinansowanie zapisów na emitowane akcje mogło wymuszać sprzedaż walorów z portfeli inwestorów instytucjonalnych. Dalsze perspektywy dla polskich akcji oceniamy jako pozytywne. Sądzimy, że duży udział spółek o późno-cyklicznym charakterze biznesu dobrze pozycjonuje naszą rodzimą giełdę na otoczenie podwyższonej inflacji oraz wzrostu stóp procentowych.

Przekonanie to odzwierciedlamy przykładowo w portfelu #PekaoKompas. Ponad połowa części akcyjnej w portfelu (akcje stanowią ok. 20% całości portfela) jest obecnie oparta o akcje polskich spółek. W Polsce nasze pomysły in-westycyjne koncentrują się w branży bankowej oraz w branżach z ekspozycją na polskiego konsumenta. Z kolei ekspozycja zagraniczna jest już zdecydowanie bardziej zróżnicowana. Warto zaznaczyć, że nasza strategia realizo-wana na polskich spółkach broni się na tle konkurencji nawet na rynku spadkowym. Wg wyceny na 29.11.2021 r. nasza flagowa strategia polskich akcji #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja pod względem miesięcznego wyniku plasuje się na 17-tym miejscu z 48 pozycji. W okresie od początku roku zajmuje 8. pozycję, a w horyzoncie 3-letnim 4.

Na koniec, pozostajemy na stanowisku, że szeroka dywersyfikacja geograficzna w akcjach jest wysoce wskazana. W dalszym ciągu oceniamy rynki rozwinięte jako atrakcyjniejsze od wschodzących na tym etapie cyklu gospodar-czego. Preferujemy na nich podejście niebenchmarkowe, poszukujące spółek oferujących solidne perspektywy wzrostu, jakość biznesu dowiedzioną zyskami oraz rozsądną cenę za te korzyści. Wypisz wymaluj podejście stoso-wane od początku w #PekaoMegatrendy

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Nowe komentarze dotyczące rynku długu
Celowo w tym odcinku poświęciliśmy niewiele czasu na omawianie sytuacji na rynku długu. Zrobiliśmy to, chcąc na koniec zaprosić Państwa do zapoznania się z komentarzami dedykowanymi takim funduszom obligacyjnym (np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacjaFIO) czy dłużnym krótkoterminowym (np. #PekaoKonserwatywnyPlus. Gorąco polecamy lekturę opublikowanych na naszej stronie internetowej komentarzy:
•    „Krótkoterminowy dług - dopasowanie cen do wyższego WIBORU”
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-focus-16-11-2021-r
•    „Co mogę zrobić z moim funduszem obligacji?”
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/co-moge-zrobic-z-moim-funduszem-obligacji
•    oraz jeszcze gorący „Przecena funduszy dłużnych krótkoterminowych - czynniki wpływające na wynik”
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/przecena-funduszy-dluznych-krotkoterminowych

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#RotacjaSektorowa 
# Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy.

#WielobiegunowyŚwiat
# Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
# Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
# Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

1 „Jak osłabienie złotego może wpłynąć na inflację?”, 26.11.2021, Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych Banku Pekao S.A.
2 https://www.ft.com/content/27def1b9-b9c8-47a5-8e06-72e432e0838f
3 https://www.theguardian.com/society/2021/nov/26/biontech-says-it-could-tweak-covid-vaccine-in-100-days-if-needed

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.