Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 29.05.2024 r.

Pekao Tygodnik 29.05.2024 r.

Komentarze

Wojny, cierpienia ludzi i burze na świecie. A jak w gospodarkach i na rynkach?

Pobierz

Prawie pięć miesięcy roku 2024 za nami. Dla świata – rozpalanego wojnami i cierpieniem milionów ludzi, to jest zły czas. Ale gospodarki i rynki radzą sobie dobrze, na razie często ignorując tragiczne wydarzenia. O tym paradoksie, o makro i giełdach wiosną 2024 – w tym wydaniu Tygodnika.  

Wiosna już niedługo ustąpi miejsca latu. Niestety, niezależnie od momentami pięknej wiosenno – letniej pogody, nie jest to dobry czas dla świata. Bezwzględna, krwawa wojna tuż naszą granicą. Coraz częstsze informacje i dyskusje o ryzyku eskalacji działań rosyjskich, w tym – wprost - o ryzyku ataku w przyszłości m.in. na Polskę. Doniesienia o akcjach sabotażu, w tym podpaleniach, także w Polsce. Agresywne działania i groźby Rosji oraz jej białoruskiej marionetki. Presja traktowanych jako białoruska broń zmanipulowanych migrantów z Azji i Afryki na nasze granice. A jednocześnie – Chiny szantażujące militarnie Tajwan. I Korea Północna prowokacyjnie testująca nowe pociski balistyczne nad terytorium innych państw, co zmusza mieszkańców japońskiej Okinawy do ucieczki do schronów. Oraz cały czas - niewyobrażalne cierpienia niewinnych cywilów wciśniętych w Strefie Gazy między zbrodniarzy Hamasu a brutalnych żołnierzy Izraela. Ale i strach w Izraelu doświadczonym ubiegłorocznym bestialskim atakiem i mordami islamskich terrorystów. Jednocześnie – od wielu lat - humanitarna katastrofa i trudna do wyobrażenia udręka ludzi w krajach Afryki i najbiedniejszych zapomnianych zakątkach Azji. Flirtujące dyktatury Rosji, Iranu, Korei Północnej – przymilające się potężnym Chinom. To wszystko dzieje się niemal na naszych oczach. Ktoś mógłby przypuszczać, że tak koszmarne wydarzenia będą paraliżowały światową koniunkturę i szkodziły rynkom. Tymczasem gospodarki i rynki radzą sobie znacznie lepiej, na razie często ignorując tragiczne wydarzenia.   

MAKRO: 
•  KONIUNKTURA. Gospodarka USA, która przez wiele miesięcy zdawała się zaskakiwać zdecydowanie lepszym od oczekiwań zachowaniem, w ostatnich miesiącach zaczyna dostarczać sygnałów „zadyszki”. Choć dane mają mieszany charakter, to pojawiają się kolejne sygnały słabnięcia jej dynamiki, a najbardziej dobitnym był zdecydowanie słabszy od oczekiwań wstępny odczyt danych o wzroście PKB w pierwszym kwartale roku oraz seria słabszych od oczekiwań danych z rynku pracy. Strefa euro po bardzo trudnym roku, nowy rozpoczęła też z  trudnościami, ale i nadziejami na choćby umiarkowane ożywienie. Obciążeniem jest tu nadal kulejąca gospodarka niemiecka, choć np. publikowany niedawno wskaźnik nastrojów w biznesie instytutu ifo pokazał nutkę nadziei na przyszłość. Chińskie władze wyznaczyły ambitny i – w opinii analityków – trudny do realizacji cel wzrostu PKB o 5% w 2024 r. Tymczasem, olbrzymie problemy strukturalne chińskiej gospodarki pozostają aktualne, a rozruszanie tej wielkiej machiny wymagać będzie znacznej stymulacji. W ramach tych działań, niedawno usłyszeliśmy np. o kolejnym planie ratowania sytuacji na rynku deweloperskim przez skup niesprzedanych mieszkań. To zaś może świadczyć o znacznej determinacji w walce z tymi problemami. W Polsce aktualne pozostaje oczekiwanie na ożywienie gospodarcze, mimo, iż pierwsze miesiące nie przyniosły spektakularnego przełomu. Sytuację komplikuje m.in. perspektywa utrzymania restrykcyjnej polityki pieniężnej NBP przez długi czas oraz prawdopodobna konieczność dalszego zwiększania wydatków na obronność (kosztem innych, prorozwojowych).


•  INFLACJA. Bardzo mocny wcześniej proces dezinflacji w USA uległ lekkiemu wyhamowaniu. Inflacja nadal spadała w Europie. Spektakularną skalą spadku inflacji wyróżniła się Polska – zgodnie z naszymi oczekiwaniami, byliśmy świadkami przejściowego „dołka” inflacyjnego wczesną wiosną. Po czym – zgodnie z oczekiwaniami – obserwujemy lekkie odbicie inflacji w górę, co - według nas – może przynieść umiarkowany wzrost tempa inflacji także w kolejnych kwartałach. 


•  STOPY PROCENTOWE. Główne banki centralne świata – Fed i EBC utrzymały swoją restrykcyjną politykę monetarną w pierwszych miesiącach roku 2024, ale aktualne pozostaje oczekiwanie na pierwsze obniżki - prawdopodobnie latem br. Przy czym, na razie, wydaje się, że wcześniej – np. w czerwcu – możemy doczekać się pierwszej obniżki stóp EBC, a pod koniec lata – np. we wrześniu – analogicznej decyzji Fed. Warto jednak podkreślić, że oczekiwania co do polityki i spodziewanego kalendarza ewentualnych zmian stóp ulegały w ostatnich miesiącach niekiedy wręcz dramatycznym zmianom, co prowadziło także do mocnych wahań na rynkach. Tymczasem polski bank centralny, w niedalekiej przeszłości krytykowany za zbyt łagodne podejście, po jesieni 2023 roku bardzo wyraźnie zmienił wizerunek, sprawiając od tego czasu wrażenie niezwykle restrykcyjnego. Projekcje inflacji, ale i ta wyraźna zmiana nastawienia, sprawiają, że należy liczyć się z utrzymaniem stóp bez zmian nawet w całym roku 2024.


•  RYZYKA. Poza kwestiami makroekonomicznymi podstawowym ryzykiem dla światowej koniunktury – w tym - dla handlu – pozostaje coraz bardzo poważna sytuacja geopolityczna. Wojna Rosji z Ukrainą stwarza bezpośrednie, fizyczne zagrożenie zwłaszcza dla naszej części Europy, ale podnosi także ryzyko globalne. Krwawy konflikt w Gazie oraz napięcia w Azji (Tajwan, Korea Północna) czy blokowanie transportu morskiego przez Morze Czerwone i Kanał Sueski – to tylko te najważniejsze problemy, z którymi żyjemy wiosną roku 2024.


RYNKI: 
•  WALUTY. Globalnie jednym z najciekawszych wydarzeń ostatnich miesięcy było osłabianie japońskiego jena. Działo się to mimo historycznej decyzji o rezygnacji z polityki ujemnej stopy procentowej Banku Japonii. Taniejący jen prowokował kolejne dyskusje o ewentualnych dalszych podwyżkach stóp w Japonii. W Polsce obserwowaliśmy per saldo wzmocnienie złotego, co z jednej strony pomagało w ograniczaniu inflacji, ale z drugiej wywoływało dyskusję np. o spadku konkurencyjności naszego eksportu.  


•  OBLIGACJE. Rozbudzone późną jesienią przesadne nadzieje na szybkie i znaczące obniżki stóp procentowych głównych banków centralnych zostały wyraźnie ostudzone – także przez narrację samych bankierów centralnych. Efektem tej „normalizacji” oczekiwań były wahania, ale – generalnie – zwyżki rentowności długoterminowych amerykańskich obligacji skarbowych. Podobny proces można było obserwować na rynku skarbowych papierów niemieckich. Z nieco innych przyczyn rosły w tym samym czasie także rentowności japońskie - tam z uwagi na oczekiwanie, a potem faktyczną rezygnację z polityki ujemnej stopy procentowej banku centralnego (co zresztą nastąpiło). W Polsce z kolei wzrost rentowności wynikał zarówno z efektów procesów na rynkach bazowych (tzw. „core” – dla nas: USA, Niemcy), jak i wizji odbicia inflacji w drugiej połowie roku oraz przekonania o braku szans na obniżkę stóp NBP co najmniej w roku 2024. Należy jednak zwrócić uwagę, że sytuacja była i jest dynamiczna, a poziomy rentowności na rynkach światowych ulegają wahaniom m.in. w rytm zmieniających się oczekiwań co do dynamiki inflacji i polityki banków centralnych, z amerykańskim Fed na czele.  


•  AKCJE. Mimo bardzo znacznych zwyżek w roku 2023, i przy - momentami - sporych wahaniach, w pierwszych niemal pięciu miesiącach roku nadal dobra koniunktura panowała na rynkach akcji. Część flagowych indeksów kluczowych rynków akcji w maju ustanawiała nawet nowe rekordy historyczne, co jednak podnosiło wyceny spółek i mogło wzmagać pytania o ewentualne przyszłe korekty. Im bliżej było końca maja tym sytuacja na rynkach akcji bardziej się psuła, co prowadziło do wahań i spadków indeksów. W pierwszych miesiącach roku relatywnie najlepiej zachowywały się indeksy japońskiego rynku akcji (nowe historyczne rekordy) oraz ustanawiające także nowe maksima indeksy w USA i Europie Zachodniej. Po katastrofalnych wcześniejszych latach, w br. pewne oznaki ożywienia wykazywały rynki chińskie. Ze względu na trudne wcześniejsze lata, po świetnym roku 2023, może mniej spektakularne, ale godne odnotowania są także nowe historyczne rekordy polskiego WIG. Polski rynek też jednak podlegał prowokowanym przez zjawiska globalne wahaniom widocznym pod koniec maja.  


•  SUROWCE. Szerokie indeksy surowcowe zyskiwały w pierwszych niemal pięciu miesiącach roku. Przyczyniały się do tego m.in. rosnące (ale przy wahaniach) notowania ropy, a zwłaszcza – bardzo mocno zwyżkujące notowania złota, srebra czy miedzi. Nadal znaczący wpływ na wahania kursów ropy miały – poza kwestiami makroekonomicznymi – także manipulacje tj. ograniczenia podaży ropy przez państwa OPEC i Rosję oraz nawracające incydenty terrorystyczne, poważnie wydłużające transport i podnoszące koszty frachtu.

Te wszystkie - negatywne i pozytywne – wydarzenia i procesy, mają oczywiście konsekwencje dla inwestycji. O czym – w kolejnych wydaniach Tygodnika. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Komentarze zarządzających, nowe opracowania i materiał Rynki

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 
•    Materiał w formie pytań i odpowiedzi „Zmiany sposobu rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych niebędących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wyso-kości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. W  przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno w PLN jak i w walutach obcych)  podstawą do naliczenia podatku od zysków kapitałowych jest kwota ustalona w PLN. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu USD, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo. Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wyso-kodochodowych do 100%, Pekao Dochodu USD do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.