Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  28.09.2021 r.

Pekao Tygodnik 28.09.2021 r.

Komentarze

W najnowszym Tygodniku: Czym jest dziś „jastrzębiość” w gronie Rady Polityki Pieniężnej, przyczyny i skutki wiszącego nad Europą kryzysu energetycznego oraz analiza wyników niemieckich wyborów powszechnych.

Pobierz

Ceny wciąż podnoszą ciśnienie Polakom. Finalny odczyt inflacji za sierpień w Polsce okazał się nieco wyższy od wstępnego szacunku i wyniósł 5,5% w ujęciu r/r. O przejściowości bądź trwałości aż tak wysokiej inflacji przesądzać będzie według nas między innymi psychologia, a konkretnie to czy pensje będą indeksowane do inflacji oraz czy konsumenci będą równie skłonni wydawać pieniądze. Sytuacja na rynku pracy daje mieszane sygnały. Z jednej strony z ok. 270 tys. etatów utraconych w przedsiębiorstwach w trakcie pandemii, wróciło ok. 170 tys. W ostatnim miesiącu zatrudnienie spadło i ciągle do stanu sprzed pandemii brakuje nam ok. 100 tys. etatów. Pomimo to w badaniach koniunktury prowadzonych przez NBP, polscy przedsiębiorcy wskazują na rosnące żądania płacowe pracowników oraz niedobór pracowników. Brak rąk do pracy bądź mówiąc precyzyjniej brak rąk gotowych podjąć pracę objawia się po pandemii jako powszechny problem nie tylko w Polsce, ale też choćby w USA. Z kolei badania dot. nastrojów konsumentów wskazują, że wysokie ceny działają już zniechęcająco przy decyzjach zakupowych. Jak rozegrają się te dwa czynniki – konsumpcja i płace – będziemy wiedzieć dopiero za kilka miesięcy. A do tego czasu na inflację naszym zdaniem będą silniej oddziaływać dotychczasowi winowajcy drożyzny. Ceny frachtu międzynarodowego, póki co nie spadają, brakuje subkomponentów na liniach produkcyjnych, rośnie ryzyko niedoborów energii w Europie. Sądzimy, że odkorkowanie podaży potrwa jeszcze kilkanaście miesięcy. Jedynymi hamulcami dla cen jawią się więc statystyczne efekty bazy (inflacja spadnie, bo za chwilę będziemy porównywać się do już wyższego poziomu cen z przeszłości) oraz potencjalne negatywne zaskoczenie trajektorią pandemii.

Na tym tle warto przytoczyć myśli z niedawnego wystąpienia jednego z członków Rady Polityki Pieniężnej. Profesor Łukasz Hardt w trakcie corocznej konferencji stowarzyszenia CFA Polska wskazywał, że jego zdaniem potrzebna jest prędzej niż później podwyżka stóp procentowych w Polsce, która miałaby mieć charakter sygnalizacyjny i studzący oczekiwania inflacyjne konsumentów. Bardzo wymowne jest, że proponowana przez profesora podwyżka o 15 punktów bazowych, w jego opinii,uchodzi w gronie RPP za jastrzębią propozycję. Daje to do myślenia jak bardzo włodarze polityki pieniężnej w Polsce są dziś przywiązani do prawie zerowych stóp procentowych. Członek RPP zwracał również uwagę na silne powiązanie polityki fiskalnej oraz monetarnej oraz polemizował nad koniecznością wygaszania programu skupu aktywów przed podwyżkami stóp procentowych. Sygnalizował też, że wśród decydentów monetarnych trwa dyskusja nad tym, czy być może potrzebujemy w Polsce bardziej trwałego programu skupu aktywów, być może poszerzonego o kryteria ekologiczne – zielone QE. Całościowo wystąpienie profesora odbieramy jako potwierdzenie naszych oczekiwań, że stopy procentowe w Polsce długo jeszcze pozostaną niższe od inflacji.

Za oceanem obserwowaliśmy posiedzenie FED-u. Nie doszło do zaostrzenia polityki pieniężnej USA, ale komunikat i konferencja po posiedzeniu miały wg nas na celu przygotować rynek pod zbliżające się ograniczanie zakupów w ramach amerykańskiego QE, tzw. tapering. Najbardziej zauważalna różnica widoczna była w tzw. kropkach FED-u, czyli prognozach jego członków co do ścieżki stóp procentowych. Już połowa członków Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku spodziewa się pierwszej podwyżki stóp procentowych w USA w 2022.

Rynkowe narracje i nasze przemyślenia

Nie sposób mówić o rynkowej narracji z ostatnich dwóch tygodni bez przytoczenia nazwy chińskiego dewelopera – Evergrande. Obszerny komentarz do wydarzeń w Państwie Środka wraz z naszym stanowiskiem znajdziecie Państwo na 3-stronach A4 na stronie internetowej Pekao TFI – Pekao Fokus 23.09.2021. Napisaliśmy tam, cytuję: „W naszej opinii problemy płynnościowe i potencjalna upadłość chińskiego dewelopera Evergrande nie stwarzają ryzyka systemowego ani dla gospodarki, ani rynków finansowych Państwa Środka. Sądzimy, że duża medialność tego wydarzenia jest niewspółmierna do niskiego ryzyka negatywnych scenariuszy dla dalszego rozwoju sytuacji. Uważamy, że wpływ wydarzeń z Państwa Środka będzie mieć ograniczony i jedynie przejściowy wpływ na notowanie ryzykownych klas aktywów.” Koniec cytatu. Wg najnowszych doniesień Evergrande poszukując gotówki wycofało się z pierwotnej emisji akcji swojego biznesu samochodów elektrycznych, a wcześniej, w ubiegły czwartek nie wypłaciło kuponów od obligacji. Tym samym zegar już tyka do końca 30-dniowego okresu karencji, po którym brak spłaty oznaczać będzie wg nas bankructwo. Nowe informacje nie zmieniają naszej oceny sytuacji. Więcej o tym dlaczego uważamy, że porównywanie Evergrande do Lehman Brothers to nieporozumienie opisujemy we wskazanym komentarzu, do którego link znajdziecie Państwo również w transkrypcji tego Tygodnika: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-focus-23-09-2021-r

Znacznie bardziej namacalnym ryzykiem dla rynków oraz gospodarek są wg nas przestoje na liniach produkcyjnych w przemyśle. Żeby zobrazować skalę problemu przytoczmy przykład z Japonii – linie produkcyjne Honda Motors w okresie sierpień-wrzesień nie pracowały nawet na pół gwizdka. Produkcja postępowała zaledwie w 40% założonego tempa!

W trudniejszej sytuacji znajdują się europejskie zakłady przemysłowe, którym w tym roku grożą przestoje w dostawie energii elektrycznej. Za dużą część generacji prądu w Europie odpowiadają elektrownie gazowe, które dziś mierzą się z topniejącymi rezerwami tego surowca. Jak do tego doszło, że mówimy dziś o ryzyku kryzysu energetycznego na Starym Kontynencie? Po pierwsze, świat nadrabiający zaległości produkcyjne po pandemii zaburzył równowagę na rynku energii elektrycznej zmasowanym popytem. Skala jest na tyle duża, że pomimo trzykrotnego wzrostu cen gazu w tym roku, jego główny dostawca w regionie – Rosja – decyduje się w pierwszej kolejności uzupełniać własne rezerwy strategiczne. Po drugie, czysta energia jest coraz bardziej w cenie nie tylko w krajach rozwiniętych. Wiele wskazuje na to, że Chiny są gotowe przepłacić Europejczyków, by generować energię z gazu, a nie brudniejszych paliw. Może to być element geopolitycznej rywalizacji, ale równie dobrze Pekin może po prostu realizować założenia planów pięcioletnich, w których od lat za jeden z celów stawia sobie redukcję smogu w miastach. Po trzecie, mści się zamknięcie elektrowni węglowych i nuklearnych, podczas gdy odnawialne źródła energii nie oferują wystarczającego bufora bezpieczeństwa. Jak dziwnie by to nie brzmiało w XXI wieku, ale europejska gospodarka będzie silnie uzależniona w najbliższych miesiącach od pogody. Ostra zima mogłaby oznaczać „blackouty” oraz jeszcze droższy prąd. Rządy już starają się chronić konsumentów przed wyższymi cenami energii, ale ktoś musi ten rachunek zapłacić. Dyskusja nad bezpieczeństwem energetycznym może wg nas skłonić Europę do utrwalenia zapoczątkowanych w pandemii planów wydatków rządowych ukierunkowanych na szybkie zwiększenie produkcji czystej energii. Być może UE będzie zmuszona przyznać, że droga do zielonego prądu nie obędzie się bez spalania kopalin. Potencjalnym długofalowym zwycięzcą dzisiejszej drożyzny gazu może okazać się wodór. Z myślą o inwestorach, którzy już dziś chcą budować ekspozycję na pęd ku zieleni wprowadziliśmy do oferty #PekaoEkologiczny. Megatrend zielonej przestrzeni eksplorujemy również w #PekaoMegatrendy. Z kolei strategiami, które przyjmują bardziej oportunistyczne podejście i mogą próbować wykorzystać także potencjalnie lepszy sentyment do brudnej energii są niebenchmarkowo zarządzane #PekaoKompas i #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja.

Znamy już wyniki niemieckich wyborów i zapowiada się zmiana u sterów. Chrześcijańscy demokraci z poparciem 24,1% przegrali z Socjaldemokratami, którzy osiągnęli wynik 25,7%. O różnych scenariuszach dla niemieckich wyborów pisaliśmy już miesiąc temu na łamach Tygodnika1. Wówczas jeszcze tylko sondażowe zwycięstwo Socjaldemokratów analizowaliśmy następująco: „Patrząc na program polityczny oraz historyczne głosowania mogłoby to oznaczać Niemcy bardziej skupione na sobie, skręcające w kierunku redystrybucji dochodu oraz stawiające na większą rolę państwa w gospodarce. Postulaty to zwiększenie płacy minimalnej do 12 EUR/h, większe wydatki rządowe i wsparcie socjalne finansowane z wyższych podatków dla najbogatszych.” Nie wszystko jednak jest przesądzone. O tym, która partia będzie rządzić oraz kto zostanie kanclerzem zadecydują wg nas koalicjanci. Partia Zielonych i partia Liberałów uzyskały w sumie aż 26,3% głosów i wyraźnie komunikują, że koordynują swoje stanowiska. To bardzo ciekawy układ polityczny, który w naszej ocenie znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jeszcze większego zaangażowania Niemców w wyścig ekologiczny.

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz:

#RotacjaSektorowa
#   Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy. 

#WielobiegunowyŚwiat
  Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału. 
 
#WyborczaPolaryzacja
#   Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie. 

#Drukujemy&Wydajemy
#   Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

1https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-tygodnik-31-08-2021-r

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż pa-piery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.