Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 17.05.2022 r.

Pekao Tygodnik 17.05.2022 r.

Komentarze

W tej edycji Tygodnika m.in. analizujemy bieżące dane i zastanawiamy się co wygra – strach przed recesją czy inflacją?

Pobierz

Proces zmiany rynkowej narracji zdaje się dziać na naszych oczach. W poprzednim Tygodniku rozmawialiśmy o tym jak uwaga inwestorów coraz mniej „przekleja się” do tematyki inflacji, a w zamian za to zaczyna skupiać się wokół pytania: czy nadchodzi globalna recesja?  I tak w ubiegłym tygodniu bez większego echa przeszły dane o wzroście cen w poszczególnych gospodarkach i to pomimo faktu, że okazał się on większy od oczekiwań. Inflacja za kwiecień wyniosła 12,4% w Polsce, 7,4% w Niemczech oraz 8,3% w USA. Odnotujmy, że odczyt w Stanach Zjednoczonych był niższy niż w poprzednim miesiącu. Jednakże tak w Ameryce, jak i na Starym Kontynencie wydźwięk publikacji inflacyjnych my odbieramy niestety jako negatywny. Po pierwsze, w statystyce dopiero zaczynają objawiać się wyższe ceny żywności. Po drugie, mamy powszechnie do czynienia z silną inflacją bazową, czyli wzrostem cen w gospodarce po odfiltrowaniu najbardziej zmiennych elementów – paliw i żywności. To właśnie inflacja bazowa jest bardziej uporczywa i to ona miała historycznie większe przełożenie na decyzje bankierów centralnych. Zgadzamy się z naszymi kolegami, ekonomistami Banku Pekao S.A., że szczyt inflacji dopiero przed nami1

Tak samo, dopiero przyjdzie nam zobaczyć spowolnienie gospodarcze i to właśnie ten element coraz bardziej znajduje odzwierciedlenie w rynkowej narracji.  Opublikowane dziś dane o polskim PKB wskazały co prawda bardzo silny wzrost w pierwszym kwartale, ale to już historia. Zdecydowanie ważniejsze naszym zdaniem jest historycznie słaby zestaw danych z Chin – spadek sprzedaży detalicznej o 11% r/r oraz spadek produkcji przemysłowej o 3% r/r. Obydwie dane okazały się znacznie słabsze od oczekiwań ekonomistów, nie wspominając już o tym, że takiej skali hamowania gospodarki w Państwie Środka nie widziano od dekad. To zapewne w dużej mierze efekt polityki zero-COVID i wchodzących już w trzeci miesiąc lockdownów w Chinach. Nie zapominajmy jednak, że Pekin mierzył się już wcześniej z problemami w sektorze budowalnym, będącym jednym z głównych silników tamtejszej gospodarki. Zerwane łańcuchy dostaw z Chin oraz brak stymulacji fiskalnej i monetarnej przez Pekin wg nas przełożą się na znaczne spowolnienie tamtejszej gospodarki. Jest to istotne z 3 powodów: a) jest to druga największa gospodarka świata, b) wg nas to zmiany w dostępności kredytu w Chinach są najważniejszą dźwignią w realnej gospodarce świata (większy wpływ niż zmiany kredytu w USA) c) Chiny wciąż są kluczowym dostawcą towarów na świecie i mnóstwo firm jest zależnych od eksportu z Chin. Potencjał do rozczarowania nadal oceniamy jako duży, ponieważ prognozy wciąż zakładają ok. 5% wzrost PKB w Chinach w tym i w przyszłym roku. 

Dalsze losy światowego wzrostu gospodarczego są kluczowe w rozważanych scenariuszach rynkowych. Jeśli wzrost pozostanie silny, to zapewne czeka nas dłuższy i mocniejszy cykl podwyżek stóp procentowych. Z kolei jeśli gospodarka zacznie tracić impet, wówczas spodziewamy się szybkiej kapitulacji banków centralnych i rządów oraz powrotu stymulacji. Na dziś bardziej prawdopodobny wydaje się nam ten drugi scenariusz – stagflacyjny, tj. znacznego spowolnienia/recesji w  połączeniu z podwyższonym poziomem inflacji, choć niższym niż obecnie. Spowolnienie wzrostu oraz zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych stworzą wg nas korzystne warunki dla stałokuponowych obligacji skarbowych. Niemożliwym będzie znaleźć idealny moment zwrotny na tej klasie aktywów, dlatego wychodzimy z założenia, że już dziś warto rozważyć jej stopniową, powolną akumulację. Na tę chwilę niemieckie Bundy oraz amerykańskie Treasuries – dwie najczęściej omawiane grupy obligacji skarbowych stałokuponowych – testują kluczowe poziomy rentowności odpowiednio 1% i 3%. Wg nas możliwe są oczywiście jeszcze dalsze wzrosty tych rentowności, natomiast to już są w naszej ocenie wysokie poziomy.

Ekspozycję na rynek amerykańskich obligacji skarbowych można znaleźć chociażby w dwóch rozwiązaniach:  #PekaoDochoduUSD oraz #PekaoObligacjiStrategicznych. Ten pierwszy jest niezabezpieczony walutowo, tj. zmiany kursu USD do PLN mają wpływ na wyniki. Im słabszy polski złoty, tym wyższy wynik w złotych tego subfunduszu. Natomiast drugi, Pekao Obligacji Strategicznych reprezentuje znacznie szerszą grupę funduszy z naszej oferty – tj. rozwiązań zabezpieczonych walutowo. W nich wpływ zmian dolara czy euro do polskiego złotego nie ma bezpośredniego wpływu na wynik. Pośrednio jednak, to zabezpieczenie walutowe przy dzisiejszych różnicach stóp procentowych powinno dołożyć ok. 5% w skali roku dodatkowo do wyniku ponadto, co portfel generuje przez inwestycje na obligacjach.

Wg nas, pomimo tego że to spowolnienie pojawia się na horyzoncie, banki centralne pozostaną jeszcze w trybie podwyżek. Nawet Europejski Bank Centralny, który bardzo „ociąga się” z jakąkolwiek reakcją na inflację,  zapowiada już ustami pani prezes Lagarde, że w wakacje możemy zobaczyć pierwszą podwyżkę stóp procentowych w strefie euro. Spodziewamy się także kontynuacji podwyżek stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach amerykańskiego Fedu. W Polsce po reelekcji prezesa Glapińskiego spodziewamy się raczej utrzymania jastrzębiego tonu i kolejnych podwyżek, najbliższych rzędu pół punktu procentowego.

Tym bardziej, że w Polsce spodziewamy się słabszego oddziaływania polityki pieniężnej w walce z inflacją. Skuteczność polityki monetarnej według nas będzie skutecznie ograniczana przez działania polityki fiskalnej, chociażby przez zapowiadane wakacje kredytowe. Te sprawiają, że podwyżki stóp procentowych będą zapewne mieć opóźniony efekt na dochodzie gospodarstw domowych. A skoro efekt może być mniejszy i wolniejszy, to istnieje ryzyko, żeby przeciwdziałać inflacji pewnie dojdzie do większej liczby podwyżek stóp procentowych. Poza inflacją będzie to pewnie oddziaływać również na polskiego złotego. I niestety nie mamy tutaj dobrych wieści. 

Oczekujemy, że polski złoty pozostanie pod presją. Co prawda w ubiegłym tygodniu pomagały informacje o postępach w  rozmowach z Unią Europejską odnośnie uwolnienia pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Jednakże, jednocześnie mamy do czynienia pogarszającym się bilansem obrotów bieżących, czyli wzrostem importu relatywnie do eksportu w ostatnich kwartałach. Fundamentalnie nie sprzyja to sile polskiego złotego względem walut bazowych. 

Wzrost obaw o gospodarkę przekłada się od kilku tygodni na premię, jakiej inwestorzy wymagają pożyczając pieniądze firmom o niższej wiarygodności. Rosną więc rentowności (spadają ceny) obligacji o ratingu spekulacyjnym – high yield. Przecena obejmuje obligacje high yield zarówno w Chinach, ale również w Stanach Zjednoczonych. Naszym zdaniem najbliższe miesiące mogą być akurat dla tego segmentu obligacji niestety niekorzystne. Oceniając zysk do ryzyka swoją preferencję utrzymujemy więc na ten moment przy rozwiązaniach, które trzymają się bliżej wysokiej jakości kredytowej, np. tak jak wymienione obydwa Pekao Dochodu USD oraz Pekao Obligacji Strategicznych. Kolokwialnie mówiąc, na tę chwilę „odkładamy na półkę” Pekao Obligacji i Dochodu. 

Po stronie akcyjnej natomiast warto odnotować, że dopiero właśnie teraz kończy się sezon publikowania wyników przez firmy. Obyło się bez dużych negatywnych zaskoczeń i w całości obraz kondycji firm w pierwszym kwartale był dobry. Jednak już teraz firmy są bardzo ostrożne w swoich estymacjach przyszłych wyników i przygotowują grunt pod słabsze rezultaty biznesowe w drugim kwartale. 

Na giełdach wciąż obserwujemy ogromną zmienność i to już chyba przestaje kogokolwiek dziwić. Natomiast zeszłotygodniowe bardzo silne spadki mogły rodzić nadzieje na to, że ma już miejsce kapitulacja na rynku akcyjnym. Według nas jeszcze nie. Niestety, zakładamy, że w tym roku przyjdzie nam zobaczyć jeszcze pogłębienie czerwieni, właśnie ze względu na determinację banków centralnych do podnoszenia stóp procentowych oraz dopiero rozkręcające się spowolnienie gospodarcze. Jeśli zobaczymy w najbliższych dniach, czy tygodniach wzrosty indeksów akcyjnych, to my jesteśmy raczej skłonni traktować je jako odbicie korygujące w bessie, a nie początek nowej mocnej fali wzrostowej, która miałaby nas wyprowadzić na nowe szczyty. Dlatego po stronie akcyjnej dalej tam, gdzie mamy do czynienia z decyzjami o alokacji pomiędzy akcje i obligacje utrzymujemy niskie zaangażowanie w akcje. Przykładem tego niech będzie chociażby #PekaoKompas. Jednocześnie stawiamy na jakość spółek oraz uczestnictwo w silnych trendach zmian gospodarczych, wg nas wspierających ich biznes w horyzoncie dłuższym niż tylko najbliższe kwartały. W takie podejście wpisują się często przytaczane #PekaoMegatrendy oraz #PekaoEkologiczny

Na koniec zauważmy jeszcze bardzo ważną rzecz odnośnie różnych rodzajów antyinflacyjnych inwestycji alternatywnych. Otóż widać ewidentny boom na wszystko co tylko daje jakiekolwiek szanse na zabezpieczenie przed inflacją, w tym na alternatywne sposoby lokowanie pieniędzy. Bardzo ciekawym punktem danych są informacje chociażby z rynku używanych zegarków luksusowych. Według platformy aukcyjnej Chrono 242 wywołany inflacją popyt na prestiżowe szwajcarskie zegarki (mówimy tutaj o takich, których ceny kształtują się raczej powyżej kilkudziesięciu tysięcy złotych) sprawił, że ceny w  przeciągu roku niejednokrotnie dla wielu modeli podwoiły się na rynku wtórnym. W podobnym tonie można dziś pewnie mówić o bardzo wielu niszowych sposobach lokowania pieniędzy, z których chyba najbardziej szeroko dostępnym są surowce. Naszym zdaniem surowce, tak jak i różne alternatywne klasy aktywów mają swoje miejsce w portfelu inwestycyjnym. Surowce do tego są jeszcze relatywnie płynne, co ciężko powiedzieć o zegarkach czy działkach. Jednakże naszym zdaniem spowolnienie gospodarcze rodzi również znaczne szanse na to, że zobaczymy zejście inflacji ze szczytów, a takie połączenie - spowolnienia inflacji jak i wzrostu gospodarczego – sprawia, że ceny surowców i innych alternatywnych inwestycji mogą okazać się bardzo wrażliwe. Dlatego raczej studzimy optymizm i przestrzegamy za pogonią za historycznymi zyskami. Niemniej w konsekwentnie realizowanej, długoterminowej strategii inwestycyjnej, przy długim horyzoncie inwestycyjnym warto brać pod uwagę alternatywne klasy aktywów, dostępne pośrednio np. poprzez #PekaoSurowcówiEnergii oraz #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu, bądź #PekaoAlternatywnyGlobalnegoDochodu

Reasumując, co do akcji zachowujemy dzisiaj ostrożność. Strategicznie znajdujemy cały czas dla nich miejsce w portfelu inwestycyjnym, uważając że wraz z upływem czasu to właśnie akcje  zapewnią najskuteczniejszą ochronę przed inflacją. Z  drugiej strony, taktycznie pojawia się już okazja na stałokuponowych obligacjach skarbowych (np. #PekaoDłużnyAktywny). Nie wiemy dokładnie kiedy będzie moment zwrotny na tej klasie aktywów, więc już dzisiaj jesteśmy zwolennikami stopniowej akumulacji. A jeśli mielibyśmy wskazać najbardziej preferowaną dziś przez nas klasę aktywów, to cały czas obstajemy jeszcze przy zmiennokuponowym długu różnej maści – skarbowym, korporacyjnym, samorządowym. Zmiennokuponowe obligacje są szeroko obecne w funduszach dłużnych krótkoterminowych takich jak np. #PekaoObligacjiSamorządowych czy #PekaoKonserwatywnyPlus.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Zmiany w ofercie – połączenia funduszy podsumowanie

Fundusz/Subfundusz PRZEJMUJĄCY Fundusz/Subfundusz PRZEJMOWANY
 
DATA 
PRZEJĘCIA
 
Link do ogłoszenia
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
 
18.02.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23 
Pekao Alternatywny 
Globalnego Dochodu
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 25.02.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23 

Pekao Dynamicznych 
Spółek

 

Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 04.03.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2021-12-23 
Pekao Akcji- Aktywna 
Selekcja

 
Pekao Akcji Polskich 08.04.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-03
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 06.05.2022 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-10
 

Źródło: www.pekaotfi.pl

 

1 https://www.pekao.com.pl/dam/jcr:e360d5c4-8f89-4c33-8e53-29ae0f72bca6/Pekao_Tygodniowy_20220516.pdf 
2 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-30/inflation-is-a-good-thing-for-seller-of-used-rolexes-eyeing-ipo 

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odnie-sieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.  

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.