Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  08.12.2020  r.

Pekao Tygodnik 08.12.2020 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku Maciej Pielok zaprasza do wysłuchania o: rozwarstwieniu w ramach sektora spółek technologicznych, kalejdoskopie pomysłów ukrytych w Kompasie, naszej analizie ostatniej przeceny obligacji, terminarzu szczepień na COVID i pierwszych urodzinach samorządowej strategii.

Pobierz

-4,2s% r/r. O tyle wg najświeższej prognozy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ucierpi w całym 2020 r. światowe PKB1. Pomimo występowania fal wtórnych pandemii, jest to znacznie mniejsza skala zniszczeń gospodarczych niż OECD zakładała w wakacje. Co więcej, ww. prognoza zakłada, że symetrycznie, o 4,2% r/r globalne PKB wzrośnie w 2021 r., co oznaczałoby że prawie odrobiłaby ona pandemiczne straty w rok (zabrakłoby ok. 0,2 punktów procentowych).

Jednakże, tak jak mówiliśmy tydzień temu, są obszary, gdzie ekonomiczne blizny pozostaną. Chociażby na rynku pracy. Liczba miejsc pracy poza rolnictwem w USA rozczarowała i w listopadzie wzrosła o 245 tys. wobec oczekiwań na poziomie ok. 400 tys. Oznacza to, że odbudowa etatów w Stanach Zjednoczonych spowolniła, a patrząc na obecną dynamikę zakażeń, może być jeszcze gorzej. Do tej pory w największej gospodarce świata powróciła zaledwie nieco ponad połowa (12 z 22 mln) utraconych etatów. Słabość rynku pracy niekoniecznie jednak przeszkadza indeksom akcyjnym we wzrostach. Owszem pod presją mogą być firmy silnie zależne od sytuacji finansowej konsumentów. Jednakże, dla szerokiego indeksu wysokie bezrobocie może być interpretowane w kategoriach „złe informacje to dobre informacje”. Dlaczego? Problemy rynku pracy dają pretekst do dalszego stymulowania gospodarki przez bank centralny, a jednocześnie wywierają presję na politykach, by doszli do porozumienia odnośnie kolejnego pakietu fiskalnego.

W kraju warto zwrócić uwagę na szybki odczyt inflacji za listopad. Wzrost cen wyniósł okrągłe 3% r/r. Oczekujemy, że w przyszłym roku inflacja średnio będzie trochę niższa, tj. wyniesie ok. 2,5%. Na pierwszy rzut oka widać, że to zdecydowanie wyżej niż możliwe do uzyskania na depozytach oprocentowanie. Podtrzymujemy naszą tezę, że w kolejnych kwartałach siła nabywcza niezainwestowanych oszczędności będzie topnieć. Ochrona przed inflacją wymagać natomiast będzie według nas podejmowania ryzyka inwestycyjnego i wkomponowywania do portfela produktów zawierających akcje, obligacje korporacyjne, czy obligacje rynków wschodzących.

W tym tygodniu czeka nas czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Brak zwiększenia skali skupu aktywów byłby zapewne rozczarowaniem dla inwestorów, którzy poprzednie wypowiedzi prezes Legarde o „rekalibracji polityki pieniężnej” odczytują właśnie jako zapowiedź większego „dodruku”. W czwartek rozpoczyna się również dwudniowy szczyt unijny, którego głównym punktem agendy jest dalsza dyskusja nad budżetem. Na tę chwilę polsko-węgierskie veto blokuje uruchomienie pakietu odbudowy na kwotę 750 miliardów EUR.

Za nami kolejny tydzień notowań giełdowych z widoczną rotacją kapitału do spółek cyklicznych, tj. prowadzących biznes wrażliwy na tempo aktywności gospodarczej. Silne wzrosty spółek energetycznych i producentów materiałów szły w parze z odbiciem sektora finansowego oraz medycznego. Pod presją podaży znajdowały się natomiast akcje spółek użyteczności publicznej, a szczególnie producentów energii elektrycznej. Czerwień w ich notowaniach może mieć źródło w realizacji zysków przez inwestorów, którzy na modzie na akcje „odnawialnej energii” w tym roku mogli zarobić do tej pory ok. 100%.

Ciekawe rozwarstwienie widoczne było w ramach sektora technologicznego – słabość producentów elektroniki oraz gigantów software’owych, a jednocześnie bardzo dobre zachowanie kursów akcji producentów półprzewodników, układów scalonych, czy kart graficznych. Ci ostatni raportują obecnie, że nie nadążają za nawałnicą zamówień, a zaległości z produkcją i wysyłaniem produktów wynoszą po kilka tygodni. Tę bardziej namacalną, twardą część sektora technologicznego oceniamy jako atrakcyjny obszar rynku i wkomponowujemy należące do niego walory do portfeli naszych strategii, szczególnie #PekaoMegatrendy oraz #PekaoBazowy15Dywidendowy.

Z kolei do portfela #PekaoKompas znaleźliśmy też kilka firm, które wydają się nam być dobrze eksponowane na rewolucję 5G i nie być narażone na polityczne starcie światowych potęg w walce o dominację nad tą technologią. Do tego w portfelu tego bardzo elastycznego subfunduszu również wykorzystujemy perspektywę cyklicznego ożywienia w gospodarce poprzez spółki materiałowe i chemiczne, np. cementownie, kopalnie kruszyw, czy producentów plastików. W trakcie bieżącego roku udało nam się uchwycić zyski z boomu na rynku samochodów używanych w USA, teraz wybieramy firmy według nas dobrze spozycjonowane na powrót popytu na rynku pierwotnym. Poza sektorem przemysłowym jesteśmy także aktywni w selekcji deweloperów – zarówno tych od gier, jak i tych stawiających budynki. Bacznie śledzimy też zmiany zachowań konsumentów i jak byłyby one dziwne i nieoczywiste, próbujemy się pod nie „podczepić inwestycyjnie”. Przykładowo, jedną z przynoszących dobre rezultaty inwestycji w ramach #PekaoKompas, jest spółka produkująca osprzęt do prywatnych basenów. Takiego popytu na swoje produkty nie widziała od prawie 15 lat…

Ubiegły tydzień na rynku instrumentów dłużnych odznaczył się spadkiem cen obligacji skarbowych w Polsce i Czechach. Już od poniedziałku rentowności dryfowały w górę, ale przełom nastąpił w piątek, gdy skala wyprzedaży była największa od miesięcy. Ciężko mówić o jednoznacznej przyczynie przeceny. Liczne źródła analityczne próbują tłumaczyć ją polskim wetem wobec budżetu unijnego, jednakże wydaje nam się to nietrafioną diagnozą. Po pierwsze polska waluta pozostała silna i stabilna, co przeczyłoby tezie o ucieczce kapitału zagranicznego. Po drugie, jednocześnie spadały ceny obligacji czeskich, a w ich przypadku ciężko mówić o ryzyku politycznym związanym ze szczytem unijnym. W naszej ocenie bardziej prawdopodobne jest to, że zostaliśmy razem z naszymi południowymi sąsiadami zaliczeni do koszyka krajów dobrze pozycjonowanych na reflację gospodarczą Innymi słowy, nasza gospodarka miałaby reagować silnie pozytywnie na ponowne „napompowanie” światowej gospodarki (reflację), a ten mocny wzrost miałby rodzić ryzyko podwyżki stóp procentowych. My jesteśmy przekonani, że Rada Polityki Pieniężnej jeszcze wiele kwartałów, a najprawdopodobniej do końca swojej kadencji w 2022 r., nie podniesie stopy referencyjnej NBP. Do takich wyprzedaży jak ubiegłotygodniowa podchodzimy jako do okazji otworzenia taktycznych pozycji w portfelu inwestycyjnym naszych rozwiązań dłużnych, szczególnie tych z dużą elastycznością wobec ryzyka stopy procentowej, tj. np. #PekaoDłużnyAktywny czy #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2. Do tego przypominamy, że stabilizatorem na rynku polskich obligacji skarbowych pozostaje program skupu aktywów prowadzony przez Narodowy Bank Polski.

Do tej pory NBP od początku marca skupił skarbowe oraz gwarantowane przez Skarb Państwa instrumenty o wartości prawie 110 mld PLN, przy czym większość aktywności NBP rozegrała się do końca czerwca2. Od lipca wielkość aktywów krajowych na bilansie NBP pozostaje stabilna, czyli QE zostało wygaszone. Nie mamy natomiast wątpliwości, że istotne osłabienie cen instrumentów skarbowych napotkałoby się z szybką reaktywacją skupu aktywów. Szczególnie, że kurs PLN do USD czy EUR pozostaje stabilny, wręcz pewnie silniejszy niż życzyłaby sobie Rada Polityki Pieniężnej, a rezerwy walutowe pozwalające w razie potrzeby na stabilizację polskiego złotego również wzrosły.

Obostrzenia sanitarne w Europie przynoszą zamierzony skutek, zaś amerykańska pasywność zgodnie z naszymi oczekiwaniami ujawnia się w znacznym przyspieszeniu dynamiki zakażeń. Na Starym Kontynencie średnio dziennie przybywa dziś ok. 120 tys. nowych przypadków zakażeń, podczas gdy w listopadowym szczycie było to 215 tys. W Stanach Zjednoczony w tydzień średnia ta wzrosła z ok. 160 tys. do ok. 190 tys.

Średnio dzienna liczba zgonów na infekcję COVID19 drgnęła w dół w Europie i wynosi obecnie ok. 3500 zgonów każdego dnia. W ślad za spadającą liczbą nowych zachorowań, śmiertelność w Europie powinna maleć w kolejnych dniach. Z kolei za oceanem trzecia fala pandemii dopiero zaczyna straszne żniwa – średnio dzienna liczba zgonów w tydzień wzrosła wykładniczo z ok. 1500 do ok. 2150.

Dziś w Wielkiej Brytanii ruszają powszechne szczepienia przeciwko COVID19 z wykorzystaniem szczepionki Pfizer/BioNTech. W pierwszej kolejności zastrzyk otrzymają pacjenci powyżej 80 roku życia zgłaszający się, bądź wypisywani ze szpitali.

Jak może wyglądać dalszy harmonogram wykorzystania szczepionki na COVID w Europie? Ubiegłotygodniowa konferencja prasowa z francuskim ministerstwem zdrowia dostarczyła wg nas wielu wskazówek w tym zakresie. Paryż zapowiedział, że szczepienia będą bezpłatne i nieobowiązkowe. W pierwszej turze w styczniu mają objąć najbardziej zagrożoną grupę społeczną tj. seniorów w domach opieki oraz tamtejszy personel. W lutym szczepienia mają być rozszerzone na lekarzy, osoby starsze lub te z przewlekłymi schorzeniami. Trzecia faza ukierunkowana na wybrane grupy społeczne ma zostać przeprowadzona na wiosnę. Dopiero latem szczepionka ma trafić do reszty społeczeństwa. Francuskie ministerstwo zdrowia przestrzega jednak, że w najbliższych miesiącach szczepienia nie zmienią drastycznie kursu pandemii, a pozwolą jedynie ograniczyć śmiertelność. Podkreślono, że zaszczepienie milionów obywateli zajmie sporo czasu i w przewidywalnej przyszłości należy spodziewać się utrzymania restrykcji sanitarnych i zakazów zgromadzeń. Z kolei w USA, prezydent-elekt, Joe Biden, zapowiedział, że poprosi Amerykanów o noszenie maseczek (nie ma takiego obowiązku) przez pierwsze sto dni jego prezydentury3. W tym tygodniu natomiast Federalna Agencja ds. Leków będzie obradować nad dopuszczeniem w USA szczepionki Pfizera do użytku w nagłych wypadkach, co dziś należałoby wg nas rozumieć jako zielone światło dla szczepienia personelu medycznego. Wszystko to wpisuje się to w naszą tezę, że kolejne miesiące mogą przynieść rozczarowanie tym, którzy liczyli na szybki powrót normalności w gospodarce.

 

1 https://www.oecd.org/economic-outlook/
2 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/bilans_nbp_mon.html
3 https://www.ft.com/content/59eaa88d-d643-3e9e-8511-932ecca8d851#post-58028
4 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-tygodnik-01-12-2020-r

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.