Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 07.06.2024 r.

Pekao Tygodnik 07.06.2024 r.

Komentarze

Niesztampowe okoliczności cięcia stóp procentowych EBC i…

Pobierz

O tym, że sporo się (za)działo na samym początku czerwca na rynkach świata. Ale i o cały czas rosnącym zagrożeniu internetowymi oszustwami – w tym wydaniu Tygodnika. 

Działo się sporo na początku czerwca. Inwestorzy na rynkach – zwłaszcza tych rozwijających się – doświadczyli nieplanowanych emocji związanych ze zwrotami akcji wokół wyborów w Indiach oraz niepewnością po wyborach prezydenckich w Meksyku. Z USA płynęły mieszane sygnały, sugerujące jednak przeważnie słabnięcie koniunktury. Te wieści z USA bardzo mocno wpływały na rynki obligacji, gdzie obserwowaliśmy ponowne fale obniżek rentowności. Tymczasem stopy procentowe NBP pozostały zabetonowane, a perspektyw na obniżkę w tym roku brak. Zgodnie z oczekiwaniami, doczekaliśmy się pierwszej od bardzo dawna obniżki wysokich stóp procentowych w strefie euro, ale…  

…ale – no właśnie, dziwna to była obniżka. Temu pierwszemu od dłuuugiego czasu obniżeniu stóp procentowych stóp EBC towarzyszyły bowiem: podniesienie projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego w strefie euro. Taki mix powiedzmy, niesztampowy raczej. Można zażartować, że wygląda to tak, jakby EBC, za sprawą całej serii wcześniejszych wypowiedzi oraz analiz, stał się zakładnikiem oczekiwania na to pierwsze cięcie stóp. Stopy zostały więc obniżone o ćwierć punktu procentowego, w tym zwykle szerzej podawana stopa depozytowa – z 4% do 3,75%. Ale wspomniane już podwyższenie projekcji inflacji może nieco ograniczać tempo i skalę kolejnych obniżek. Takie okoliczności cięcia nie przeszkodziły jednak części europejskich rynków akcji we wspięciu się – w dniu ogłoszenia decyzji EBC - na nowe rekordowe poziomy.

Rada Prezesów EBC, w komunikacie argumentowała, że „zasadne jest zmniejszenie obecnie stopnia restrykcyjności polityki pieniężnej po dziewięciu miesiącach utrzymywania stóp na stałych poziomach” (źródło – komunikaty na stronie EBC: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html) – „Od posiedzenia Rady Prezesów z września 2023 inflacja obniżyła się o ponad 2,5 pkt proc., a perspektywy inflacji wyraźnie się poprawiły. Niższa jest także inflacja bazowa, co wzmacnia oznaki osłabienia się presji cenowej, a oczekiwania inflacyjne obniżyły się w każdym horyzoncie. Pod wpływem polityki pieniężnej warunki finansowania pozostawały zaostrzone. Przez tłumienie popytu i utrzymywanie mocnego zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych istotnie przyczyniło się to do powrotu inflacji do niższego poziomu” – czytamy w komunikacie. Ale, jak przyznaje EBC, mimo wspomnianej poprawy sytuacji w ostatnich kwartałach, wewnętrzna presja cenowa pozostaje silna w warunkach podwyższonej dynamiki płac, a inflacja prawdopodobnie utrzyma się powyżej celu przez znaczną część przyszłego roku. 

No i tu dochodzimy do wspomnianego wcześniej niestandardowego połączenia obniżenia stóp z podwyższaniem projekcji inflacji. – „W porównaniu z projekcjami z marca najnowsze projekcje ekspertów Eurosystemu dotyczące zarówno inflacji ogółem, jak i inflacji bazowej zostały zrewidowane w górę na 2024 i 2025. Obecnie eksperci oceniają, że inflacja ogółem wyniesie średnio 2,5% w 2024, 2,2% w 2025 i 1,9% w 2026” – ocenia EBC. Przypomnijmy, że – formalnie - celem EBC jest sprowadzenie rocznego wskaźnika inflacji do poziomu 2%. Dla nas – jako biznesowego partnera strefy euro – pocieszające jest jednak to, że jednocześnie „wzrost gospodarczy zgodnie z oczekiwaniami przyspieszy do 0,9% w 2024, 1,4% w 2025 i 1,6% w 2026”. A dlaczego to takie ważne? Bo, choćby po publikowanych niedawno danych o koniunkturze w polskim przemyśle – takich jak wskaźnik PMI - widać, że ta sfera naszej gospodarki nadal ma problemy. A źródłem naszych bolączek jest m.in. słabość największego silnika strefy euro, czyli gospodarki niemieckiej. Im lepsza koniunktura w strefie euro, tym więcej zamówień dla naszych firm i tym lepiej dla polskiej gospodarki. Co z kolei powinno pomóc także części spółek notowanych na warszawskiej GPW i portfelom ich inwestorów. 

Ale w ostatnich dniach sporo było także informacji z innego obszaru, ale niezwykle ważnych dla wszystkich nas. Mowa o wzbierającej niemal codziennie fali ataków cybernetycznych i prób włamań do systemów informatycznych. Już otwarcie mówi się w tym względzie o coraz większej aktywności służb wrogich nam państw. Niemniej myślę, że to także pretekst by przypomnieć i uczulić nas wszystkich na rosnące zagrożenia w internecie. Paradoksalnie, powodem wzrostu tych zagrożeń jest szalony wręcz postęp technologiczny. To, co może pomagać firmom i konsumentom – jak np. sztuczna inteligencja, czy coraz bardziej wydanje procesory, jest także wymarzonym narzędziem dla przestępców, także tych rodzimych, niekoniecznie związanych z wywiadem z Kremla czy Pekinu.

– „Oglądałam wiadomości telewizyjne w internecie. Ta znana pani mówiła, że teraz jest okazja, by wreszcie zarobić więcej niż oferuje bank…” – pewnie tak może wyglądać początek dramatycznych opowieści o ludzkich tragediach. Tragediach, bo przecież słyszymy o przypadkach ogołocenia kont bankowych i utracie oszczędności całego życia. Schemat może wyglądać choćby tak: niekoniecznie starsza osoba, ale z niską pensją czy emeryturą i małymi oszczędnościami, natrafia w internecie na coś, co WYGLĄDA jak np. fragment programu telewizyjnego. Osoba WYGLĄDAJĄCA i BRZMIĄCA dokładnie tak jak ktoś znany z programów telewizyjnych, znanym widzowi głosem opowiada jak to świetnie zarobić można klikając w jakiś link, podając swoje dane na jakiejś platformie, czy przelewając pieniądze na jakieś konto… Chcąc wierzyć, że to właśnie ta życiowa, wymarzona okazja, ofiary złodziei dają się zmanipulować, oszukać i okraść. -„Bo przecież ta pani z telewizji coś chwaliła”. Zresztą przecież nie tylko „pani z telewizji”. W technologii deep fake złodzieje podszywają się – obrazem i głosem – pod polityków, sportowców.

-„E tam, nigdy się nie dam nabrać…To sztuczki na stare babcie…” – zapewne niektórzy z Państwa tak zareagują na te opisy. Nie tak szybko… Nowe technologie są naprawdę potężne. Jak relacjonowano nie tak dawno, ofiarą wyrafinowanej mistyfikacji internetowej padł pracownik jednej z firm w Azji. Przyzwyczajony do zdalnego trybu pracy i wideokonferencji online nie zdziwił się gdy został wezwany przez dyrektora finansowego firmy – za pośrednictwem powszechnie używanego komunikatora - na kolejne tego typu spotkanie – na równie znanej platformie. Dzień jak co dzień, co może pójść nie tak? W komputerze zobaczył znajomą twarz i usłyszał znajomy głos. Takie tam zwykłe, korporacyjne ustalenia. Jak szef z pracownikiem. Normalka… Efektem było polecenie dokonania serii przelewów łącznie gigantycznej kwoty, w związku z prowadzoną zmianą organizacyjną. Pieniądze poszły w świat… Niestety, jak się wkrótce okazało nie było żadnej wideokonferencji. Nie było żadnych poleceń przelewów. Dyrektor finansowy nie zapraszał tego pracownika na spotkanie online. Zrobili to złodzieje. I to oni, wykorzystując zdjęcia i nagrania dyrektora finansowego z social mediów, w operacji deep fake, stworzyli animowanego cyfrowego sobowtóra owego dyrektora. Jednym słowem – mistyfikacja w internecie, ale gigantyczna kradzież i straty w świecie realnym. 

A teraz wyobraźcie sobie, że to Państwo jesteście tym celem przestępców. I że - podobnie jak to było we wspomnianym dramacie pracownika firmy w Azji – ktoś podszywa się pod kogoś z rodziny, kolegę z pracy. A może… doradcę bankowego, zachęca do zainwestowania w interes życia, do zmiany limitów przelewów, do podania kodów, numerów karty, danych z dowodu, peselu. Wraz z upowszechnianiem i doskonaleniem narzędzi do syntezy głosu i obrazu takie przerażające oszustwa i kradzieże będą coraz powszechniejsze. I nie trzeba do tego agentów rosyjskich służb, choć i oni zapewne będą wykorzystywali wszystkie możliwe nowinki. Pamiętajmy o tym korzystając z usług finansowych i inwestycyjnych. Żarty się skończyły.

Mimo tego mrożącego memento, życzę nadziei i optymizmu. I zapraszam na kolejny Tygodnik, tym razem po krótkiej urlopowej przerwie. 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Komentarze zarządzających, nowe opracowania i materiał Rynki

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 
•    Materiał w formie pytań i odpowiedzi „Zmiany sposobu rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych niebędących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wyso-kości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. W  przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno w PLN jak i w walutach obcych)  podstawą do naliczenia podatku od zysków kapitałowych jest kwota ustalona w PLN. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu USD, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo. Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wyso-kodochodowych do 100%, Pekao Dochodu USD do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.