Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 30.08.2022 r.

Pekao Tygodnik 30.08.2022 r.

Komentarze

W Tygodniku interpretujemy przemowy z Jackson Hole, wróżymy dalszą słabość polskiego złotego i dyskutujemy o energetyce, także jądrowej.

Pobierz

Wydarzeniem tygodnia bezdyskusyjnie było coroczne sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole1. Z licznych wystąpień przebijał jeden przekaz – włodarze polityki pieniężnej są zdeterminowani by dalej wciskać gospodarczy pedał hamulca. Podkreślano, że walka z inflacją jest priorytetem, nawet jeśli miałoby to doprowadzić do istotnego osłabienia aktywności gospodarczej, zwolnień na rynku pracy i ogólnych trudności finansowych dla firm i gospodarstw domowych. Najbardziej wyczekiwane wystąpienie, tj. przemowa Jerome Powella z Fed, trwało zaledwie 8,5 minuty. Jak na szefa największego banku centralnego to bardzo krótko. Naszym zdaniem Powell podchodził do mównicy z jasnym zamiarem – przywrócić do pionu chwiejące się w ostatnich tygodniach oczekiwania rynkowe odnośnie dalszych podwyżek stóp procentowych. Zapewnił więc, że dalsze podwyżki będą, a zadanie walki z inflacją nie zostało jeszcze wykonane. Wydaje nam się, że celem prezesa Fedu było również rozwianie nadziei inwestorów na obniżanie kosztu pieniądza – do wystąpienia rynki wyceniały pierwsze obniżki stóp procentowych w USA już w pierwszej połowie 2023 r.! Jastrzębia przemowa nieco przesunęła w czasie te oczekiwania. Kontrakty na stopę procentową nadal wyceniają obniżki stóp procentowych w USA, ale już głównie w drugiej połowie 2023 r. Odnotujmy, że zaostrzanie polityki pieniężnej odbywa się przy jednoczesnym rozdmuchiwaniu wydatków federalnych, w tym fiskalizowaniu inflacji przez programy społeczne. Dopiero co Biały Dom zapowiedział umorzenie części pożyczek studenckich. Takie działania, podobnie jak nasze krajowe tarcze antyinflacyjne są na pewno pożądane społecznie, ale niosą ze sobą duże ryzyko, że inflacja utrwali się na wyższym poziomie i będzie nękać nasze portfele latami. Stąd myślimy, że motyw inwestowania w obronie przed inflacją pozostanie z nami na resztę tej dekady.

W podobnym tonie do Jerome Powella utrzymane były wypowiedzi włodarzy polityki pieniężnej z Europejskiego Banku Centralnego. Stwierdzili, że dalsze decyzje monetarne powinny być uzależnione od bieżących danych o inflacji, a nie prognoz, które jak sami przyznali nie sprawdzają się. Co więcej, oficjele EBC zapowiedzieli, że stopy procentowe w strefie euro mogą dojść do poziomu powyżej 1% jeszcze w tym roku. Podsumowując – twarde lądowanie nadmuchanego balona gospodarczego wydaje się nam coraz bardziej prawdopodobne.

Groźba głębokiej recesji jest szczególnie obecna w Europie. Recesji, której może towarzyszyć wciąż bardzo wysoka inflacja. Wystarczy powiedzieć, że ceny energii na Starym Kontynencie biją kolejne rekordy, będąc kilkunastokrotnie wyższe niż średnia z ostatnich lat. Lada moment czeka nas też niemałe zamieszanie we wspólnotowej polityce za sprawą przyspieszonych wyborów parlamentarnych we Włoszech. Na deser zaś, tak jak wiedzą wszyscy fani serialu „Gra o tron” – nadchodzi zima. Krucha sytuacja Europy znajduje odzwierciedlenie w słabości wspólnotowej waluty. Kurs EUR/USD rozgościł się poniżej parytetu i mamy wrażenie, że to tylko kwestia czasu jak testować będzie poziomy 0,95 czy 0,90. Nie pomógł nawet jastrzębi przeciek z EBC. Agencja Reuters podała2, jakoby już na wrzesień szykowana była podwyżka stóp w strefie euro o 0,75 punktu procentowego. Zakładamy, że prawdopodobne jest wycofywanie przez międzynarodowe koncerny produkcji z Europy. Według nas czeka nas również potężny cios w finanse gospodarstw domowych, zdecydowanie brutalniejsze po naszej stronie Atlantyku. Myśląc w horyzoncie dłuższym niż kilka kolejnych miesięcy obawiamy się także zmiany polityki Brukseli wobec Rosji na bardziej ugodową, co wg nas tylko podsyci długofalowo niestabilność geopolityczną regionu. Jesteśmy zdania, że podejmując dziś wybory o geograficznej alokacji portfela lepiej nie kombinować i trzymać się fundamentalnie silniejszych USA, Pacyfiku, a kontrariańskich, przecenionych okazji szukać raczej we wschodzącej Azji, niż w Europie. Stąd np. dominacja walorów z USA w niebenchmarkowo zarządzanych #PekaoMegatrendach, #PekaoEkologicznym, czy w części akcyjnej #PekaoKompas

Oceniamy, że słabość strefy euro w tym przypadku ze zwielokrotnioną siłą będzie oddczuwalna w Polsce. Publikowane w sierpniu dane o kreacji (a właściwie dziś kurczeniu się) kredytu w polskiej gospdodarce wg nas nie pozostawiają złudzeń – będzie źle. Na tym tle, między młotem, a kowadłem jest dziś Rada Polityki Pieniężnej. Uważamy, że dalsze podwyżki stóp procentowych będą mieć znikomy wpływ na poziom inflacji, ale z kolei pewnie będą one wymuszone przez słabość kursu złotego. W najświeższych wypowiedziach prezes Glapiński komunikuje jeszcze dwie małe podwyżki stóp procentowych. Naszym zdaniem skończy się tak, że za dolara będziemy płacić powyżej 5 zł. Przyszłoroczne wybory parlamentarne w Polsce wg nas będą dodatkowo utrudniać aprecjacę naszej waluty. Stąd podkreślamy znaczenie dywersyfikacji walutowej w portfelu inwestycyjnym. Można ją uzyskać choćby poprzez niezabezpieczone walutowo fundusze, takie jak np. #PekaoDochoduUSD. Brak zabezpieczenia walutowego oznacza, że osłabianie PLN do USD wpływa na wynik inwestycyjny dla złotówkowego inwestora. 

Jesteśmy „byczo” nastawieni do obligacji skarbowych, choć sądzimy, że będzie to rozchwiany rynek. Dlatego preferujemy dziś strategie z bardzo elastycznym podejściem do zarządzania wrażliwością na zmiany cen obligacji (duration), których przykładem z naszej oferty jest #PekaoDłużnyAktywny. Uważamy, że obecna przecena obligacji skarbowych na rynkach bazowych – np. amerykańskich Treasuries czy niemieckich Bundów – tworzy też atrakcyjny punkt wejścia na tych światowych rynkach obligacyjnych. Podoba nam się silnie powiązana z nimi grupa obligacji o wysokiej jakości kredytowej (investment grade), szczególnie w wydaniu zabezpieczonym walutowo. W naszej ocenie hedging walutowy PLN do USD w dzisiejszych warunkach rynkowych pozwala zwiększyć rentowność portfela (rentowności nie należy utożsamiać z wynikiem funduszu!) o ponad 5% w skali roku. Najbardziej nakierowany na ten segment rynku obligacji jest portfel #PekaoObligacjiStrategicznych

Największe rozczarowanie po Jackson Hole obserwowaliśmy na rynku akcji – główne indeksy giełdowe na świecie zaliczyły spadek w kilka godzin o ok. 3%. Reakcja ta wręcz ucieszyła członków Fed3, którzy wyraźnie dają do zrozumienia, że walcząc z inflacją nie po drodze im z zielenią na giełdach. Droższe akcje, to zamożniejsi inwestorzy, większe poczucie bogactwa, które może prowadzić do konsumpcji, a ta w obecnych warunkach nakręca wzrost cen. Dla nas jest to tylko potwierdzenie komunikowanego od wielu tygodni niedźwiedziego nastawienia do rynku akcji. Tak jak przez ostatnią dekadę nie warto było walczyć z Fedem obstawiając bessy i załamania rynku, tak dziś też naszym zdaniem nie warto iść pod prąd najważniejszego banku centralnego świata. Przy czym dziś kierunek najmniejszego oporu to naszym zdaniem spadki indeksów. Dajemy temu upust również w poziomach alokacji w akcje naszych strategii mieszanych. Flagowy #PekaoKompas ma dziś najniższą alokację w akcje w swojej historii (za wyjątkiem pierwszych tygodni przy starcie funduszu, gdy portfel był dopiero budowany). W ujęciu sektorowym mamy obecnie preferencję do defensywnych (niecyklicznych) branż i spółek z wysokiej jakości zyskami. Kontrariańskich pomysłów inwestycyjnych, dla odważnych inwestorów, szukalibyśmy w Azji, m.in. w Chinach. Odnotujmy, że w ubiegłym tygodniu Pekin i Waszyngton osiągnęły porozumienie odnośnie zasad audytowania chińskich spółek notowanych w USA4. Istotnie zmniejsza to ryzyko delistingu chińskich walorów oraz utrzymuje dostęp tych firm do amerykańskiego kapitału. Jednocześnie lokalnie Pekin ogłosił pakiet stymulacyjny dla gospodarki o wartośći 44 mld USD5, a Ludowy Bank Chin planuje ratunkowe pożyczki dla sektora nieruchomości w kwocie ok. 150 mld USD6. Naszym zdaniem Chiny jako pierwsze weszły w ekonomiczną zapaść, ale też jako pierwsze mogą zacząć z niej wychodzić. Może to jeszcze odległa perspektywa, ale kto wie kiedy zacznie być ona rozgrywana przez inwestorów. 

Dalsze losy inflacji w dużej mierze będą zależeć od geopolityki i cen surowców. Na tym polu ostro debatujemy w zespole inwestycyjnym i ciężko nam osiągnąć konsensus. Z jednej strony hamująca ostro aktywność gospodarcza i spadek popytu powinien ściągać ceny towarów w dół. Z drugiej strony podaż pozostaje wielkim znakiem zapytania, będąc dźwignią w światowej rozgrywce o gospodarczą dominację. Kolejnymi ruchami na szachownicy były ubiegłotygodniowe wypowiedzi ministra energetyki Arabii Saudyjskiej sugerujące, że OPEC+ może ściąć produkcję ropy by przeciwdziałać spadającemu popytowi7. Tu należałoby jeszcze rozważyć szanse na przywrócenie amerykańsko-irańskiego porozumienia atomowego i  dopuszczenie perskiej ropy na światowe rynki, czy potencjalne stymulowanie gospodarki przez Pekin zgrane z XX kongresem Komunistycznej Partii Chin. Sieć powiązań jest gęsto splątana i właściwie nie sposób przewidzieć dalszego kierunku cen surowców. Postawieni pod ścianą i zmuszeni do odpowiedzi chyba skłaniamy się bardziej do pesymizmu wobec cen surowców w  końcówce tego roku. Przede wszystkim zachęcamy do patrzenia na skład portfela inwestycyjnego przez pryzmat jego horyzontu inwestycyjnego. Naszym zdaniem budując mieszankę aktywów z myślą o wieloletnim bronieniu majątku przed  inflacją należałoby rozważyć wkomponowanie w niego (pośrednio) również elementu surowcowego (poprzez np. #PekaoSurowcówiEnergii), wykorzystując do tego właśnie momenty silniejszych przecen na tym rynku. 

Energetyka jest na naszych językach od początku roku i nie zanosi się by końcówka roku przyniosła zmianę lidera w narracji. Dziś głośniej słychać głosy krytyków transformacji energetycznej, ogłaszających kompromitację polityki klimatycznej. Po części na pewno mają rację. Jednocześnie sądzimy jednak, że tak dużo kapitału politycznego zostało już zaangażowane w kierunku zmiany mixu energetycznego, że legislatorzy będą wykazywać tendencję do podwajania stawki i obrony tego kierunku zmian. Nawet kosztem wysokich cen, niedoborów towarów i kompromisów po drodze. Bowiem zanim, o ile w ogóle, dojdziemy, do generowania większości prądu z odnawialnych źródeł, czeka nas jeszcze wiele zwrotów akcji w dzisiejszym systemie. Sądzimy, że szybko na wokandzie w Brukseli stanie system kredytów na emisję CO2. Uważamy też, że wiele krajów będzie musiało tymczasowo przeprosić się nie tylko z węglem, ale i z atomem. Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że wizyta premiera Morawieckiego we Francji dziwnie zbiega się w czasie z upływającym niedługo terminem wyboru dostawcy technologii atomowej do Polski. Unia Europejska w lipcu uchwaliła, że energię atomową uznaje za zieloną . Z kolei w ubiegłym tygodniu Japonia ogłosiła zamiar ponownego uruchomienia 17 reaktorow atomowych (obecnie działa ok. 10 z 33) oraz plany wybudowania nowych . Jest to ostry zwrot w polityce energetycznej tej trzeciej co do wielkości gospodarki na świecie. Przez ostatnie 11 lat, po tragicznej awarii elektrowni w Fukushimie, Japonia wygasiła reaktory i oparła się mocno o węgiel, ropę i gaz. To jednak zwiększyło zależność od importowanej energii, co z kolei w bieżącym roku postawiło ciągłość dostaw prądu w Tokio pod znakiem zapytania. Póki co światła neonów w japońskiej stolicy nie zgasły, ale ryzyko pozostaje. Jeśli Kraj Kwitnącej Wiśni chce zachować konkurencyjność produkcji oraz strategicznie zwiększyć zasoby militarne (co wymaga ogromnych nakładów przemysłowych) to nie obejdzie się naszym zdaniem bez trwałych przeprosin narodu z energetyką jądrową. Z zaciekawieniem obserwujemy rozwój wydarzeń, szczególnie, że japońskie kontrasty do Zachodu nieraz przyprawiają o uśmiech. Ten stereotypowo naród pracoholików, wg statystyk coraz bardziej stroni od kieliszka. Przychody podatkowe ze sprzedaży sake weszły w wieloletni trend spadkowy. Najwyraźniej na tyle poważny, że tamtejszy fiskus, za przyzwoleniem resortu zdrowia, uruchomił kampanię „Viva sake”, promującą alkohol wśród młodego pokolenia.  Pozostaje nam tylko rzec „kampai”, czyli „na zdrowie”. 

 

1 https://www.ft.com/content/f2a6d9ac-24de-4e10-8fd6-924e8a45b047 
2 https://www.reuters.com/business/finance/some-ecb-policymakers-want-75-basis-point-hike-discussed-sept-sources-says-2022-08-26/ 
3 https://www.reuters.com/markets/europe/feds-kashkari-happy-with-market-reaction-powell-speech-bloomberg-2022-08-29/ 
4  https://www.ft.com/content/a9d18d7e-1e75-49fb-842d-d8554b420553
5 https://www.ft.com/content/9ceb1b80-215b-4b9b-ab47-fb982a34273a
6 https://www.ft.com/content/777fc269-e54f-442e-8b43-115c4937b421 
7 https://www.ft.com/content/11c4568f-41e2-48d1-aae4-8f3fb1ef6a55 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowy-mi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emi-towane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.