Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 26.10.2023 r.

Pekao Tygodnik 26.10.2023 r.

Komentarze

Sprzeczne sygnały z Chin. Dramatyczne – z Bliskiego Wschodu. I rynki falujące w rytm wahań rentowności amerykańskich obligacji.

Pobierz

Sprzeczne sygnały z Chin. Dramatyczne – z Bliskiego Wschodu. I rynki falujące w rytm wahań rentowności amerykańskich obligacji… To główne tematy tego wydania naszego Tygodnika.

Obyś żył w ciekawych czasach… W ostatnich latach mieliśmy niestety zdecydowanie zbyt często okazję do przypominania sobie tego ponoć chińskiego przekleństwa. I ciągle żyjemy nadzieją, że lista plag, z którymi musimy się mierzyć jest już na wyczerpaniu. Wierzmy, że, trawestując innego klasyka, coś do licha musi być za zakrętem. jednak, także jako inwestorzy – musimy nadal bacznie przyglądać się szalejącemu światu. Czasy nie przestają być – w sensie negatywnym – „ciekawe”, ale – czasem zupełnie wbrew racjonalnym obawom – rynki robią swoje.    

Geopolityka nadal jest mocnym obciążeniem – także dla rynków. Niestety, nie widać na razie perspektywy zmniejszenia cierpień ludzi żyjących w Strefie Gazy i Izraelu. Kiedy przygotowujemy to wydanie Tygodnika, światowe agencję donoszą, iż izraelskie oddziały lądowe dokonały wypadu na teren Strefy Gazy, co może podnieść napięcie w tym tragicznym regionie. Wcześniej informowały  o kolejnych atakach rakietowych Hamasu. Jednocześnie przynosiły przerażające informacje o śmierci nawet tysięcy dzieci w Strefie Gazy w ciągu kilkunastu dni (źródło: https://us.cnn.com/2023/10/24/middleeast/israel-hamas-gaza-war-tuesday-intl-hnk/index.html). Amerykanie ostrzegli Iran, że atak na ich żołnierzy wywołała „zdecydowaną odpowiedź”. Wojna, już tysiące ofiar wśród bezbronnych cywili i nieustające napięcie na razie, mimo obaw, nie wpłynęła bardzo mocno na notowania ropy naftowej. Owszem, ceny poszły do góry po ataku Hamasu na Izrael, ale – mimo iż Bliski Wschód wręcz kipi emocjami, potem nieco spadły. Inwestowanie na rynku ropy – pośrednio - poprzez przede wszystkim tytuły uczestnictwa w zagranicznych funduszach surowcowych - umożliwia nasz fundusz Pekao Surowców i Energii. Patrząc przez pryzmat danych historycznych, właśnie taka pośrednia ekspozycja na surowce z grupy „energia” stanowiła ok. 30% całego portfela funduszu. Bardzo duże znaczenie miała właśnie ropa i jej pochodne – mowa o pośredniej ekspozycji na rynek ropy WTI, Brent, benzyny i diesla – łącznie ok. jednej piątej całego portfela. Fundusz inwestuje oczywiście także – pośrednio – poprzez tytuły uczestnictwa wspomnianych zagranicznych funduszy surowcowych  - na rynku innych surowców (metale przemysłowe i szlachetne, towary rolne – roślinne i żywiec).

W cieniu tragedii Bliskiego Wschodu pozostaje koszmarna sytuacja Ukrainy, nieustannie atakowanej i częściowo okupowanej przez Rosję. Końca tej wojny także nie widać… A warto pomyśleć, że ewentualny koniec wojny i spadek napięcia mógłby być świetnym impulsem i dla polskich aktywów.

Wojny więc nadal trwają. Brutalna prawda jest jednak taka, że – na co dzień – światowe rynki, dostrzegając ryzyka eskalacji obu wspomnianych wojen, żyją jednak innymi tematami. A jednym z ich jest niezmiennie kwestia rentowności obligacji. Zwłaszcza tych amerykańskich. A tu właściwie mamy festiwal czasem sprzecznych opinii – a to, że może Fed jeszcze podniesie, a to że już nie podniesie, a to, że utrzyma wysokie stopy na bardzo długo, a to pytania kto kupi te wszystkie obligacje, które będzie musiał emitować rząd amerykański, żeby sfinansować gigantyczny deficyt i obsłużyć kosmiczny dług. Wraz tymi zmiennymi opiniami, falują i rentowności obligacji amerykańskich. W ostatnim czasie rentowności te, przy wahaniach, pozostawały jednak na pułapach najwyższych od kilkunastu lat a np. 10-letnie obligacje handlowane były na rynkach z rentownością około a nawet i nieco ponad 5%. Powody do falowania czasem potrafią zaskakiwać. Oto np. w poniedziałkowy wieczór 23 października odnotowano szybki i widoczny spadek wcześniej rosnących rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Niektórzy wskazywali, że impulsem do tego zwrotu akcji (na obligacjach) był tweet Billa Ackmana, miliardera i szefa Pershing Square Capital Management. Tweet obwieścił zamknięcie krótkiej pozycji na obligacjach (czyli mówiąc bardziej po ludzku – koniec gry „na spadek” cen obligacji). Rozważanie, czy takie tweety (ze strony wpływowych „graczy”) są etyczne czy nie – pozostawiam Państwu, ale wydarzenie pokazuje, jak wrażliwy na różne newsy pozostaje ten olbrzymi przecież rynek. Jak z tym wszystkim nie zwariować? Myślę, że warto tu przypomnieć październikową wypowiedź naszego zarządzającego – Karola Ciuka, dla „Pulsu Biznesu” (źródło: https://www.pb.pl/czy-to-juz-czas-na-obligacje-usa-1197533). Nasz ekspert przypominał wówczas, że rentowności amerykańskich obligacji w zależności od terminu zapadalności wzrosły o ok. 4-5 pkt proc. od pandemicznego dołka ponad trzy lata temu. W efekcie pojawiła się więc możliwość zakupu obligacji z rentownościami najwyższymi od 16 lat. - „Co istotne, rentowności wzrosły także w ujęciu realnym przekraczając wyraźnie długoterminowe oczekiwania inflacyjne, które w Stanach Zjednoczonych są obecnie na poziomie około 2,3 proc. Lepsze dane makroekonomiczne, w szczególności z rynku pracy, wskazują na większą od oczekiwań odporność amerykańskiej gospodarki na trwające zacieśnienie warunków finansowych. To zwiększa oczekiwania na utrzymanie stóp procentowych na wyższym poziomie przez dłuższy czas. Jednak historia ostatnich kilkunastu cykli podpowiada nam, że po ostatniej podwyżce stóp procentowych pierwsza obniżka pojawia się najczęściej w perspektywie kolejnych kilku kwartałów. Jeśli więc jesteśmy obecnie blisko końca podwyżek stóp procentowych, tak, jak wskazują wyceny instrumentów finansowych, to jesteśmy w momencie, kiedy warto rozważyć długoterminowe inwestycje w amerykańskie obligacje skarbowe” – tłumaczył wówczas zarządzający Pekao TFI.  A w amerykańskie obligacje inwestuje m.in. nasz fundusz Pekao Obligacji Dolarowych Plus. Inwestując w dolarach pamiętajmy jednak m.in. o ryzyku kursowym.   

Wahania rentowności amerykańskich obligacji wpływały ostatnio na zachowania innych rynków, w tym – na rentowności obligacji innych państw – emitentów (np. Niemiec czy Polski). Jak zatem w tym kapryśnym otoczeniu radzą sobie nasze fundusze? No cóż, liczby mówią same za siebie :) Wystarczy rzucić okiem na zmiany wartości wycen jednostek uczestnictwa przykładowych funduszy prezentowanych w naszej TYGODNIK-owej tabeli. Jak zobaczycie Państwo sami, np. w okresie 12 miesięcy – od 20 października 2022 r. do 20 października 2023 roku – wartość jednostki uczestnictwa  np. Pekao Konserwatywny Plus wzrosła o 13%, Pekao Obligacji Plus o prawie 15,9%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 – o 17,3% a Pekao Dłużny Aktywny – o blisko 22,6%. Wyniki w innych układach czasowych – w tabeli. Oczywiście, jak zawsze, przypominamy, że wyniki historyczne nie są gwarancją, ani obietnicą wyników przyszłych.

A skoro od chińskiego powiedzenia wychodziliśmy, to musimy odnotować sporą porcję informacji z Chin. Informacji potencjalnie istotnych, ale o sprzecznym wydźwięku. Oto Chińczycy zrobili kolejny krok w kierunku emisji obligacji za bilion yuanów (137 mld USD). Jak podał Reuters.com (źródło: https://www.reuters.com/markets/global-markets-wrapup-1-2023-10-25/ ), plany te zatwierdzili przedstawiciele chińskiego parlamentu (jednoizbowego, zresztą liczebnie największego na świecie – to ok. 3 tys. osób). Tak pozyskane pieniądze miałyby być zainwestowane w infrastrukturę i wesprzeć tym samym koniunkturę. Wg tego samego źródła,  chińska inwestycyjna agenda rządowa Central Huijin poinformowała o kupowaniu ETF-ów. Z kolei serwis China Daily (https://www.chinadaily.com.cn/a/202310/25/WS6538684ba31090682a5ea83a.html) precyzował, że  chodzi o wzrost zaangażowania w chińskie akcje przez ETF-y właśnie. Z informacji tego źródła wynikało, że celem jest wsparcie (choć może raczej – przywrócenie) zaufania do rynku chińskiego. Z drugiej strony jednak, Chiny nie przestają serwować gestów wręcz wrogich wobec świata zachodniego. Działania Chin wyglądają więc trochę schizofrenicznie – z jednej strony emisja obligacji, zapowiedzi inwestycji wspierających koniunkturę, kupowanie ETF-ów na chińskie akcje. A z drugiej – toksyczna, agresywna i brutalna narracja antyzachodnia, widowisko aresztowań w firmach współpracujących z Amerykanami, ograniczanie eksportu kolejnych metali niezbędnych dla sektorów high tech na Zachodzie, spektakularne gesty przyjaźni z Putinem… I, żeby rynkom się nie nudziło, to ciągle, niczym bumerang, wracają także problemy sektora deweloperskiego. Jeden z chińskich mastodontów tego rynku – nie spłacił właśnie odsetek od części swoich długów – informował Bloomberg.com. Przypomnę, że Chinom poświęciliśmy wrześniowy komentarz Focus: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/focus-sytuacja-na-rynku-chin . Inwestowanie na rynku chińskim umożliwiają nasze subfundusze: Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego i – częściowo – Pekao Akcji Rynków Wschodzących. Subfundusze te są aktywnie zarządzanymi tzw. „fund of funds” - inwestują w bardzo starannie wybierane i monitorowane globalne fundusze, lokujące głównie w akcje spółek – właśnie m.in. z Chin i Hongkongu. Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego łączy strategię inwestowania w fundusze akcji z inwestowaniem w globalne fundusze dłużne z rynków wschodzących.

Jak widać po tych, nomen omen – chińskich. przykładach, żyjemy i inwestujemy w czasem nawet zbyt „ciekawych” czasach… Co dalej? O tym – w kolejnych wydaniach Tygodnika! Zapraszamy do słuchania i lektury!

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.
 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Focus „Inflacja – stopy – obligacje – fundusze. Mechanizmy”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/inflacja-stopy-obligacje-fundusze-mechanizmy 
•    Focus „Przykładowe fundusze Pekao TFI”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/przykladowe-subfundusze-pekao-tfi 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 

Przypominamy również, że dostępne są „Perspektywy rynkowe Pekao TFI na II półrocze 2023 r.: 
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/perspektywy-rynkowe-scenariusze-dla-rynkow-na-drugie-polrocze-2023-r
 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA!
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.