Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 26.07.2022 r.

Pekao Tygodnik 26.07.2022 r.

Komentarze

W Tygodniku rozmawiamy o ostatnim zrywie cen akcji i obligacji w górę, zamieszaniu we włoskiej polityce oraz kolejnych dowodach na silne hamowanie światowej gospodarki. Zapraszamy!

Pobierz

Kolejne szoki w Europie, hamujący wzrost gospodarczy i zryw inwestycji w górę. Tak w kilku słowach można by podsumować  miniony tydzień. Zacznijmy od barwnej i pełnej zwrotów akcji włoskiej polityki.

Po lipcowym spektaklu politycznym rozpadł się włoski rząd. Druga rezygnacja Mario Draghiego z urzędu premiera była już skuteczna, a Włosi już na jesieni będą oddawać głosy w wyborach parlamentarnych. Dużo dyskusji toczy się na temat dalszego kierunku polityki na Półwyspie Apenińskim i potencjalnych reperkusji gospodarczych lokalnie, jak i w całej Unii Europejskiej. Wśród nowych pretendentów do fotela premierskiego naszą uwagę zwraca najbardziej ich podejście do polityki zagranicznej. Partie Forza Italia Berlusconiego, Liga Salviniego oraz Bracia Włosi Meloniego mają kilka budzących wg nas obawy cech wspólnych. A są to historyczna rusofilia, historycznie wyrażany podziw dla nacjonalizmu Putina oraz antyglobalizacyjne skrzywienie. Włoskie wybory są według nas kolejnym ryzykiem w kontekście i tak już trudnej sytuacji na Starym Kontynencie. Ryzykiem pogłębienia się podziałów wewnątrz Unii Europejskiej oraz ryzykiem powrotu kryzysu zadłużenia. 

Układanka ta jest tym ciekawsza, że w ubiegłym tygodniu Europejski Bank Centralny (EBC) po raz pierwszy od 2011 r. podniósł stopy procentowe. Co więcej, dokonał tego śmielej niż oczekiwali analitycy. Podwyżka o 0,5 punktu procentowego zakończyła trwający od 2014 r. eksperyment ujemnych stóp procentowych w strefie euro. Jednocześnie EBC zrezygnował z komunikowania dalszej ścieżki stóp procentowych, zapowiadając, że decyzje o koszcie pieniądza będą podejmowane z posiedzenia na posiedzenie w zależności od napływających danych. W naszej ocenie dziś rynki wyceniają, że stopy procentowe w strefie euro dojdą do poziomu 1%-2%. Zapowiedziano także wprowadzenie nowego narzędzia, opatrzonego skrótową nazwą TPI (od ang. Transmission Protection Instrument). Jest to program skupu obligacji, mający wyrównywać koszty finansowania poszczególnych krajów w strefie euro. Jest to więc bezpiecznik, który może uratować np. Włochy przed kryzysem zadłużenia, który nieuchronnie nastąpiłby gdyby rentowności włoskich obligacji dalej rosły. A zamieszanie w tamtejszej polityce sprawiało ostatnio, że inwestorzy żądają znacznie wyższej premii za pożyczanie pieniędzy Rzymowi. Taki bezpiecznik oczywiście rodzi ryzyko bycia nadużywanym przez „pasażera na gapę”. Stąd uczestnictwo w programie jest obwarowane kilkoma warunkami. Będziemy bacznie obserwować, jaką rolę TPI odegra w układaniu relacji pomiędzy Brukselą a nową ekipą polityków we włoskim parlamencie.

Podwyżka stóp procentowych pozwoliła wg nas na odreagowanie kursu EUR do USD i choć na chwilę przerwanie wędrówki w kierunku parytetu. Dodatkowym wzmocnieniem dla wspólnotowej waluty było zapewne także wznowienie przepływu gazu przez Nordstream 1. Gaz jednak popłynął, ale w mniejszych ilościach niż przed renowacją. Do tego zapewne dalej będzie to narzędzie szantażu Kremla, który już po weekendzie dodatkowo ograniczono przesył. W naszej ocenie, lepiej zakładać, że gazu w ogóle nie będzie i co najwyżej pozytywnie się rozczarować. Priorytetem jest na pewno zapełnienie magazynów gazu w Europie przed zimą. Na tę chwilę Unia Europejska osiągnęła średnio nieco ponad 60% wypełnienia zbiorników. 

Polityczne zamieszanie we Włoszech, rosnący koszt kredytów w strefie euro i niedobory gazu w całej Europie to wg nas oczywiście prosty przepis na recesję na Starym Kontynencie. Publikacje makroekonomiczne z ubiegłego tygodnia nie pozostawiają złudzeń – gospodarki USA, strefy euro i polska gwałtownie hamują. Ciężko znaleźć jakieś pozytywy w tych danych poza tym, że inflacja powinna słabnąć. W USA wskaźniki wyprzedzające wróżą znaczne spowolnienie sektora usługowego. Z kolei w strefie euro najbardziej spada aktywność w przemyśle. Wydaje się za to, że polska gospodarka obrywa z dwururki – słabnie produkcja przemysłowa, słabnie podaż kredytu w gospodarce, konsumpcja w większości kategorii zakupowych hamuje, a płace przestały nadążać za inflacją. 

Niepokojące jest w naszej ocenie, że w danych o konsumpcji widać, że poza dobrami podstawowymi konsumenci zwiększają także zakupy dóbr/usług z kategorii „premium”, bądź „zachcianki”. To może być sygnał, że społeczeństwo śpieszy się z zakupami póki towary/usługi są dostępne, ale być może także póki wartość pieniądza nie została przejedzona przez inflację. Jeśli byłaby to ta druga motywacja, to do czynienia mielibyśmy z odkotwiczającymi się oczekiwaniami inflacyjnymi. Te z kolei prowadziłyby do bardziej uporczywej inflacji bazowej. Wydaje nam się, że pomimo bardzo prawdopodobnego według nas hamowania inflacji w najbliższych kwartałach, pozostanie ona i tak podwyższona. To wg nas właśnie jeden z argumentów za tym, by w swoich inwestycjach nie rezygnować z aktywów o charakterze wzrostowym, np. akcji globalnych. Dlatego pozostajemy zwolennikami stopniowego akumulowania akcji zgodnie z obraną strategią inwestycyjną. Taka indywidualna strategia powinna według nas brać pod uwagę nie tylko profil ryzyka inwestora, ale także umożliwiać długofalowe konkurowanie z inflacją. Dlatego wśród rozwiązań do budowy portfela inwestycyjnego warto wg nas niezależnie od „rynkowej pogody” rozpatrzyć także rozwiązania mieszane (np. #PekaoKompas) czy akcyjne (np. #PekaoMegatrendy). 

Coraz więcej sygnałów zwiastujących spowolnienie gospodarcze wzmacnia oczekiwania na koniec cyklu podwyżek stóp procentowych. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami taka narracja z czasem przełamie tegoroczną złą passę obligacji stałokuponowych. W ubiegłym tygodniu doznaliśmy znacznego wzrostu cen tych instrumentów, a w ślad za tym także skokowego wzrostu notowań funduszy obligacyjnych. Pochwalimy się, że #PekaoDłużnyAktywny w ujęciu od początku tego roku ma już po ostatnim tygodniu dodatnią stopę zwrotu. Uważamy, że potencjał do wzrostu cen obligacji pozostaje jeszcze duży. Jednocześnie nie należy oczekiwać, że ich aprecjacja będzie przebiegać „po sznureczku”. Wręcz przeciwnie, spodziewamy się, że będzie jeszcze dużo, potocznie mówiąc, „szarpaniny” na wykresach cen obligacji. Niemniej jednak szeroko komunikujemy nasze już obecnie pozytywne nastawienie do tej klasy aktywów. Uważamy, że to już czas na doważanie jej w portfelach inwestycyjnych. Jednym z dowodów tego przekonania, jest skład portfela defensywnego w wykonaniu Jacka Babińskiego, naszego szefa inwestycji, w ramach Ligi Ekspertów Analiz.pl. Jest to wirtualny portfel inwestycyjny odzwierciedlający bieżące nastawienie inwestycyjne naszego Chief Investment Officera. Od 21 czerwca 2022 r. portfel ten składa się w 100% z #PekaoDłużnyAktywny, a jego wyniki plasują go na pierwszej pozycji wśród rywali. Zachęcamy do śledzenia poczynań Jacka w Lidze Ekspertów. Link: https://www.analizy.pl/liga-ekspertow/portfele-defensywne 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Perspektywy rynkowe na 2 połowę 2022 r.

Gorąco zachęcamy do lektury prognoz inwestycyjnych naszego zespołu Zarządzających opublikowanych na stronie internetowej Pekao TFI:
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/perspektywy-rynkowe-scenariusze-dla-rynkow-na-drugie-polrocze-2022-r

Wyższe stawki faktycznie pobieranej opłaty za zarządzanie funduszami 

Decyzją Zarządu Pekao TFI od 1 sierpnia 2022 r. wzrosną opłaty za zarządzanie w wybranych funduszach/subfunduszach dłużnych krótkoterminowych oraz obligacyjnych, zarządzanych przez Pekao TFI. Zachęcamy do zapoznania się po tej dacie z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, dostępnymi na naszej stronie internetowej. Dla każdego funduszu/subfuduszu ten dokument prezentuje m.in. poziom opłat bieżących, tj. kosztów (w tym opłaty za zarządzanie) obarczających aktywa (pomniejszających wynik) danej strategii. Dla Państwa wygody, w transkrypcji tego nagrania zamieszczamy tabelę prezen-tującą zmiany opłat za zarządzanie:

Fundusz/Subfundusz

Stawka opłaty za zarządzanie dla j.u. kat. A w skali roku

Maksymalna dopuszczona statutem

Aktualna faktycznie pobierana

Faktycznie pobierana od 1 sierpnia 2022 r.

Pekao Konserwatywny

0,88%

0,85%

0,88%

Pekao Konserwatywny Plus

1,13%

1,00%

1,05%

Pekao Spokojna Inwestycja

1,00%

0,65%

0,70%

Pekao Obligacji Plus

1,40%

1,05%

1,20%

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2

1,60%

1,05%

1,20%

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

1,90%

1,05%

1,20%

Pekao Bazowy 15 Dywidendowy

2,00%

1,20%

1,25%

Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych

2,00%

1,20%

1,25%

 

Kolejne łączenia funduszy przed nami

5 sierpnia 2022 r. zostanie przeprowadzone połączenie, w wyniku którego Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu przejmie Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego. Z kolei 9 września Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny przejmie Pekao Zmiennej Alokacji. Pełne treści ogłoszeń o zamiarze połączenia funduszy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod linkami załączonymi w transkrypcji tego podcastu:
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-06-15
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-07-08
 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu prze-pisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych pra-wem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 
Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową insty-tucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.