Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 25.10.2022 r.

Pekao Tygodnik 25.10.2022 r.

Komentarze

W Tygodniku: lawina danych inflacyjnych, kalejdoskop na Downing Street, exodus kapitału z autorytarnych Chin, zadziwiająca odporność giełd oraz sposób na niższe podatki.

Pobierz

Tydzień przerwy i nie ma rady – trzeba odkopać się spod lawiny danych makroekonomicznych publikowanych przez ostatnie 14 dni, a do tego zmierzyć z gorącymi tematami geopolitycznymi.

Odczyty makroekonomiczne wskazują w naszej ocenie na dwie tendencje - uporczywość inflacji i tylko lekko hamującą aktywność gospodarczą (póki co). 

Zacznijmy od tego jak na próbę wystawiana jest teza o hamowaniu wzrostów cen. Wzrost płac w Polsce okazał się znacznie wyższy od konsensusu. Spirala cenowo - płacowa na pewno ma miejsce, ale niezmiernie ciężko ocenić jak jest ona trwała i za jaką część wzrostu wynagrodzeń odpowiada. Nie będziemy zgadywać, za to zwrócimy uwagę, że komentarz do danych wyszczególnia w opisie przyczyn wzrostu płac kategorię premii inflacyjnych. Mamy wrażenie, że przyszłoroczne wybory parlamentarne zwiększają prawdopodobieństwo, że dodatki inflacyjne będą podbijać dynamikę płac jeszcze w kolejnych miesiącach…, a wzrost zarobków to podwaliny pod konsumpcję. Obecnie sprzedaż detaliczna może sprawiać wrażenie wyśmienitej – prawie 22% r/r. Pamiętajmy jednak, że dynamika ta obejmuje też inflację. Jeśli oczyścimy dane o sprzedaży ze wzrostu cen (sprzedaż detaliczna w cenach stałych), to rośnie ona już znacznie mniej spektakularnie, tj. 4,1% r/r. Do tego sprzedaż jest wyciągana w górę przez dobra pierwszej potrzeby oraz odzież i obuwie. Z kolei hamuje sprzedaż dóbr trwałych. Dla nas wygląda to jak sprzedaż napędzana przez przebywających w Polsce uchodźców, co nie wróży odporności tego elementu wzrostu gospodarczego. Wciąż jednak sprzedaż rośnie, a przedwyborcza hojność polityków może sztucznie wspierać ten trend. To z kolei studzi optymizm co do perspektyw hamowania inflacji bazowej, która nie dość, że przekroczyła poziom 10% odczytem 10,7% r/r, to jeszcze dynamicznie przyspieszyła w ujęciu miesięcznym. Na pocieszenie dodajmy, że ogólnie region Europy Środkowo - Wschodniej wiedzie prym pod względem dynamiki inflacji. Wzrost cen boleśnie zaskakuje analityków też w Czechach, na Węgrzech oraz w krajach bałtyckich. Prawie o połowę mniejsza jest inflacja w strefie euro, ale nawet tam przebita została bariera 10% w ujęciu rocznym. Zresztą ujęcie miesięczne nie przynosi żadnego ukojenia – ceny znów wyrwały w górę we wrześniu i to pomimo spadku cen ropy i gazu. Krótko mówiąc podchodzenie pod szczyt inflacji dalej trwa i jest wycieńczające.

Z drugiej strony, w naszej ocenie zestaw danych pokazuje, że gospodarka światowa, jak i nasza krajowa - hamują. Przy czym rozpędzony silnik bardzo powoli „schodzi na niższe obroty”. Wciąż w prognozach przeróżnych zespołów ekonomicznych nie widać wskazywania na recesję. Choćby najnowsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego co do zmiany polskiego PKB w 2023 r. zostały zrewidowane z 2% do 0,5%..., ale wciąż na plusie. Można debatować, na ile wszelkie działania amortyzujące uderzenie wzrostu cen na budżety firm i gospodarstw domowych będą w horyzoncie najbliższego roku podbijać statystykę wzrostu PKB. Jednocześnie jednak można postulować, że te same działania zmniejszą skuteczność walki z inflacją, która niezdławiona może jątrzyć się długimi latami. 

Zestaw „uporczywa inflacja + słabsza, ale ogólnie niezła, aktywność gospodarcza” okazał się w ostatnich dniach fatalną mieszanką dla instrumentów dłużnych. Odczuwaliśmy kolejną mocną nogę w dół na rynku obligacji skarbowych, a przy tym niechlubne rekordy naszego rodzimego rynku obligacji. Polska 10-letnia obligacja skarbowa odnotowała w miesiąc duży wzrost rentowności, plasujący nasz krajowy papier wśród najgorszych instrumentów z globalnego rynku skarbowego. Patrząc szerzej, na cały indeks polskich obligacji skarbowych (Treasury BondSpot Poland) nasze rodzime papiery przeceniły się w tym roku o blisko 12%, przy czym przez ostatnie 90 dni straciły ponad 6%. Ciężko powiedzieć, czy zaważyły nad tym czynniki lokalne – konflikt sądowniczy z UE i zamrożenie funduszy już nie tylko na KPO, ale także z unijnej polityki wspólności – a może czynniki globalne. Ogólny sentyment na obligacjach był bardzo kiepski w ostatnich tygodniach. Mocno tracili także inwestorzy z ekspozycją na obligacje z rynków bazowych, np. amerykańskiego. W USA indeks obligacji skarbowych o różnych terminach zapadalności traci od początku roku ok. 15%. To i tak „łagodny wymiar kary”, na tle wyników indeksu agregującego długoterminowe (20+ lat) amerykańskie skarbówki – ten traci ponad 35% od początku roku! Choć ostatnie tygodnie były słabe w wykonaniu naszych strategii obligacyjnych, to nie zmieniamy naszej oceny, że obecne poziomy rentowności są już kuszące przy założeniu 2-3 letniego horyzontu inwestycyjnego. W piątek pojawił się na łamach Wall Street Journal artykuł, który inwestorzy odbierają jako kontrolowany przeciek informacji. Tekst rozważa szanse na spowolnienie tempa podwyżek przez FED, a tym samym przywraca nadzieje na szybszy koniec cyklu zacieśniania monetarnego. Szybka zmiana kierunku notowań obligacji na rynkach bazowych wpisuje się w większy obrazek – ogromnej zmienności na rynkach instrumentów dłużnych. Ta zmienność wg nas pozostanie z nami jeszcze na dłużej. 

Ogólnemu rozchwianiu rynków nie pomagają politycy. Tu aż prosi się o zwrócenie uwagi na październikową sagę z Wysp Brytyjskich. Nowa premier Liz Truss swoim programem gospodarczym w zaledwie kilka tygodni doprowadziła do gwałtownej wyprzedaży brytyjskich obligacji, postawienia na krawędzi bankructwa ogromnych funduszy emerytalnych oraz wymuszonej interwencji „drukarskiej” w wykonaniu Banku Anglii. Siłowanie nowej myśli politycznej z rynkami finansowymi nie trwało jednak długo. Pani Truss ze swoim gabinetem, by ratować sytuację, odwoływała kolejne elementy swojego programu… aż w końcu sama została zmuszona do rezygnacji. Na Downing Street za chwilę urzędować będzie kolejny premier. Tak szybkiej rotacji nie spodziewalibyśmy się nawet przy włoskich standardach. Cała sytuacja niesie ze sobą ważny morał – nawet szósta co do wielkości gospodarka świata, igrając z rynkami finansowymi i zaufaniem inwestorów, była w stanie wytrzymać zaledwie kilkanaście dni.

Co ciekawe, zawirowania na rynku długu odbywały się w ostatnich dwóch tygodniach przy w miarę stabilnych kursach walutowych (jak na tegoroczne warunki). Jednocześnie, na tle obligacji czy surowców dużą relatywną odporność wykazywały  indeksy akcyjne, szczególnie amerykańskie. Skąd ta siła na giełdach, gdy koszt pieniądza rośnie jak szalony, gospodarka hamuje, a geopolityczny tygiel nie stygnie? To pytanie pozostaje dziś bez odpowiedzi. Wskazówką być może są uporczywe napływy kapitału do akcji – w przeciwieństwie do kontynuacji odpływów z surowców i obligacji. Być może inwestorzy są gotowi zamknąć oczy i kupić udziały w firmach z myślą o długim horyzoncie czasowym? Może wizja długoletniej inflacji wypycha kapitał w kierunku aktywów będących udziałem w zyskach (akcje), a nie czyimś zobowiązaniem (obligacje)? A może, w myśl filozofii „kupuj dołek”, walory są skupowane dziś przez coraz słabsze ręce inwestorów indywidualnych, którzy mogą spanikować, jeśli upragnione zyski nie przyjdą szybko? A może znów „ulica” wykiwa „profesjonalistów” tak jak w 2020 r.? Równie dobrze inwestorzy mogą racjonalnie dyskontować obniżki stóp procentowych i przyszły dodruk pieniądza, a jednocześnie nie wkomponowują jeszcze w swoje wyceny recesji? Lista znaków zapytania zdaje się nie mieć końca. Naszym zdaniem jednak linia najmniejszego oporu na kolejne 3-6 miesięcy wciąż przebiega dla akcji w dół. Naszym zdaniem lepszym podejściem od wróżenia kierunku indeksów giełdowych jest trzymanie się obranej strategii inwestycyjnej. Jeśli ta zawiera element akcyjny, to takie jak dziś okresy dużej niepewności i strachu z perspektywy 5-10 lat mogą wg nas okazać się atrakcyjnymi okresami do akumulacji. 

Preferujemy dalej trzymanie się rynków rozwiniętych oraz spółek o wysokiej jakości zysków. Ryzyka rynków wschodzących objawiły się brutalnie po tym, jak indeks chińskich spółek zanurkował w poniedziałek o ponad 10%. Już same czynniki wewnętrzne - konsolidacja władzy przez chińskiego prezydenta Xi Jinpinga oraz gospodarczy zwrot Państwa Środka… do środka (nastawienie na samowystarczalność), w połączeniu z rosnącym autorytaryzmem i agresywniej komunikowanymi ambicjami terytorialnymi, skutecznie odstraszyły inwestorów. Dodatkowym ciosem dla chińskich spółek okazało się poszerzenie zakazu eksportu półprzewodników wytworzonych w amerykańskiej technologii do Chin. Te chipy są niezbędne w wysokotechnologicznych zastosowaniach takich jak algorytmy sztucznej inteligencji lub superkomputery. W naszym zespole pojawiają się głosy, że tak silna wyprzedaż na jednej sesji, i tak już po kilku miesiącach głębokich spadków cen, to dobry kandydat na tzw. kapitulację. Wydaje nam się, że w zdywersyfikowanym portfelu zagranicznych walorów nie powinno zabraknąć ekspozycji na Chiny. Przyznajemy, że ryzyka inwestowania w Pekinie, Shenzhen i HongKongu wzrosły, ale jednocześnie nie chcemy poddać się dzisiejszej jednokierunkowej narracji pesymizmu wokół tamtejszych walorów. Szczególnie, jeśli budujemy portfel z myślą o świecie, który zastaniemy za 5-10 lat. 

No właśnie. Któryś już raz pada dziś odniesienie do wystarczająco długiego horyzontu inwestycyjnego. Ten jest kluczowym elementem skutecznego inwestowania. Jego pilnowanie jest też jednym z najtrudniejszych wyzwań dla początkujących inwestorów. Z pomocą mogą przyjść produkty, które swoją konstrukcją premiują długoterminowe inwestowanie. Przykładami są programy IKE i IKZE, które przy spełnieniu kilku warunków mogą okazać się ułatwieniem w pilnowaniu horyzontu inwestycyjnego. Nie bez powodu są to programy z rocznym limitem wpłat. A ten na 2022 r. przepadnie już 31 grudnia…

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 
Subfundusze:  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywi-dendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papie-ry wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają in-deksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.