Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  25.01.2022 r.

Pekao Tygodnik 25.01.2022 r.

Komentarze

W najnowszym Tygodniku rozważamy o receptach na głęboką czerwień na giełdach, rebalancingu i dywersyfikacji w czasie oraz drastycznej różnicy rentowności rozwiązań dłużnych w porównaniu do poprzedniego roku.

Pobierz

Na giełdach rozlała się czerwień. Wyprzedaż najmocniej dotyka najgorętsze spółki ostatnich 2 lat. Przykładowo na dzień tego nagrania Netflix od początku roku przecenił się o ponad 35%, znana wszystkim graczom i zwolennikom kryptowalut NVIDIA potaniała o ponad 20%. Moderna i Biontech tracą od początku roku ponad 40%. Jak zawsze w momencie mocnych ruchów rynkowych nie sposób rzetelnie odpowiedzieć co wywołało przecenę. Media finansowe przyklejają tej już ponad 10% korekcie dla szerokich indeksów akcyjnych łatkę obaw przed podwyżkami stóp procentowych, albo obaw o załamanie chińskiej gospodarki. Nihil novi. Wyprzedaż jest natomiast szeroka i dotyka wszystkich sektorów. Nie obronił się nawet sektor energetyczny – dotychczasowy lider wzrostu cen akcji w 2022 r. W połączeniu ze spadającymi w ostatnim tygodniu rentownościami długoterminowych obligacji w USA (w Polsce również) składa się to na narrację o recesji, w którą wpędzić mają nas banki centralne. Jaki jest więc powód wyprzedaży? Nikt tego nie wie. 

Od długich miesięcy wzmacniały się sygnały kruchości rynku. Jednym z nich była do zeszłego tygodnia malejąca tzw. szerokość rynku amerykańskiego, giełd europejskich, a nawet grupy rynków wschodzących. Szerokość, czyli odsetek firm, których notowania plasują się powyżej swoich długoterminowych średnich. Grono spółek, które „ciągną” indeksy w górę konsekwentnie spadało od połowy ubiegłego roku, co zgrywa się w czasie z pierwszą naszą wzmianką o rosnącym ryzyku korekty na akcjach, w maju 2021 r. Nie chcemy tutaj „zgrywać” jasnowidzów, czy popisywać się zdolnością powtarzalnego przewidywania ruchów rynkowych. Tej nie mamy i dajemy 99,999% prawdopodobieństwa, że nikt nie ma. Natomiast możemy oceniać bieżący klimat inwestycyjny, czy zmienił się on ku zbytniemu optymizmowi, a może marazm jest zbyt głęboki. Z perspektywy czasu wiemy, że indeksy akcyjne pędziły ku górze jeszcze ponad pół roku po tym jak zdecydowaliśmy się dać sygnał ostrożności. Później utrzymywaliśmy ostrożne nastawienie, co zresztą wyraźnie daje się odczuć w naszych materiałach z prognozami i scenariuszami na 2022 r. Jest to dobra okazja do refleksji nad a) nieprzewidywalnością rynków finansowych, b) siłą konsekwentnie realizowanej strategii opartej na zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym. Jest to też przestroga, by swoje emocje chciwości czy strachu próbować okiełznać i dawać im upust poprzez np. redukowanie ryzyka, a nie jego wycinanie, bądź analogicznie - kupowanie wolniej, na raty, cyklicznie, zamiast wyczekiwania na „właściwy moment”. Dalej uważamy, że jest to czas do ostrożności, którą warto wg nas przejawiać poprzez rozkładanie w czasie inwestycji w ryzykowne aktywa, stosowanie globalnej dywersyfikacji akcyjnej oraz utrzymywanie części portfela w płynnych aktywach, mogących w razie ewentualnych korekt finansować zakupy po niższych cenach. Przy rosnącej zmienności rynkowej te elementy strategii mogą być według nas bardzo pomocne, by utrzymać na wodzy emocje towarzyszące inwestowaniu. Według nas pomocne we wdrażaniu wymienionych elementów strategii inwestycyjnej mogą być wyspecjalizowane programy inwestycyjne, takie jak np. #SuperBasket, automatyzujący nabycia ryzykowniejszych strategii w regularnych interwałach czasowych. Więcej o programie na www.pekaotfi.pl/produkty/programy/super-basket.

Wielu inwestorów podczas mocnych wzrostów giełdowych wyczekuje momentu by kupić walory taniej. Dziś wg nas mamy właśnie do czynienia z jedną z takich okazji. Przy tym od razu uprzedzamy pytanie – nie wiemy niestety przy jakim poziomie korekta się zatrzyma i ile potrwa. Sądzimy natomiast, że jest to tylko korekta, a nie koniec hossy. Co więcej, w obecnym układzie geopolitycznym, ekonomicznym i społecznym spodziewamy się, że rynki prędzej czy później zweryfikują realną zdolność do zacieśniania monetarnego przez banki centralne. Innymi słowy, to rynki finansowe w ostatnich latach wymuszały kapitulację banków centralnych i stymulację. Nie widzimy powodów dlaczego tym razem miałoby być inaczej. Dodajmy tu jednak, że nawet bez zmiany nastawienia FED zakładamy, że akcje globalne są w stanie utrzymać swój trend wzrostowy. W poprzednim Tygodniku pisaliśmy o tym, że indeksy mogą w 2022 r. mozolnie wspinać się po ścianie strachu, a większość walki z „grawitacją” rozegra się przy silnej rotacji kapitału pomiędzy branżami i sektorami. Używając alpinistycznej metafory, na ostatnich sesjach indeksy akcyjne „odpadły od ściany”, ale mają solidną asekurację w postaci wciąż silnej gospodarki, mocnych zysków, nadmiarów gotówki w gospodarstwach domowych przejadanej inflacją. Nawet jeśli siła upadku miałaby wyrwać kotwy asekuracyjne, to nie raz widzieliśmy już banki centralne pędzące z ratunkową trampoliną. Kluczem wg nas w takiej sytuacji jest zachowanie spokoju i konsekwentne budowanie swojego portfela inwestycyjnego, pamiętając o horyzoncie inwestycyjnym.

Zarządzanie emocjami w chwilach rynkowych prób cierpliwości może też odbywać się automatycznie poprzez rebalancing portfeli w rozwiązaniach mieszanych. To niesamowicie proste narzędzie jest  powszechnie stosowane w naszych mieszanych funduszach, np. #PekaoKompas czy #PekaoStrategiiGlobalnejkonserwatywny. W momencie gdy cena akcji silnie spada, zmniejsza się też ich udział w portfelu na tle obligacji. Zarządzający przywraca neutralne wagi sprzedając bardziej odporne aktywa (np. obligacje), a dokupując przecenione walory. W ten sposób rozwiązania mieszane automatycznie „kupują na spadkach”.

Po raz kolejny zwracamy też uwagę na kluczową różnicę pomiędzy 2021 a 2022 rokiem w kontekście rozwiązań dłużnych. W bieżącym roku, już od samego jego początku poziom rentowności portfeli naszych rozwiązań przekracza ponad 3%, podczas gdy rok temu przychody z utrzymywania papierów w portfelu były śladowe. W transkrypcji tego nagrania publikujemy najnowszy szacunek rentowności brutto naszych rozwiązań. Przypomnijmy, że rentowności portfeli nie można utożsamiać z wynikiem inwestycyjnym funduszu. Rentowność obrazuje jakie przychody do portfela w skali roku generują jego składowe. Na wynik funduszu składają się do tego jeszcze m.in. wynik z obrotu papierami wartościowymi (aktywny trading), opłaty w funduszu oraz zmiany cen instrumentów. 

Źródło: Obliczenia własne Pekao TFI S.A.

FUNDUSZ/SUBFUNDUSZ rentowność (brutto) na 12 stycznia – środek przedziału szacunkowego
Pekao Spokojna Inwestycja 3,0%
Pekao Obligacji Samorządowych 3,9%
Pekao Konserwatywny 3,6%
Pekao Konserwatywny Plus 4,3%
Pekao Obligacji Plus 4,1%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 4,3%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 4,3%

 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Komentarze miesięczne do funduszy za grudzień 2021
Zapraszamy do lektury komentarzy Zarządzających, dopiero co opublikowanych na naszej stronie internetowej:
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych

Rusza #KarnawałMożliwości2022…
…czyli seria wywiadów z Zarządzającymi Pekao TFI, w których mierzymy się z najbardziej palącymi dziś pytaniami inwestorów i szukamy na nie konkretnych rozwiązań. Zapraszamy co tydzień w końcówce tygodnia na naszą stronę internetową po świeże video!

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#WielobiegunowyŚwiat
# Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
# Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
# Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.