Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  24.11.2020 r.

Pekao Tygodnik 24.11.2020 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku Maciej Pielok zaprasza do wysłuchania o: pogłębiającym się rozdźwięku usług i przemysłu, ekonomicznych bliznach, zawiłościach dawkowania nowej szczepionki, zielonej rewolucji przemysłowej oraz naszym podejściu do zarządzania ryzykiem wobec rozpędzającej się pandemii w USA. Dzisiejsze informacje dotyczą m.in. :#PekaoBazowy15Dywidendowy #PekaoKompas, #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu #PekaoMegatrendy.

Pobierz

Niezaprzeczalnie druga fala pandemii powoduje spowolnienie aktywności gospodarczej. Wszystko wskazuje na to, że recesja będzie mieć drugie dno w IV kw. 2020 r. Jednakże, według nas będzie to „płytsze” dno, a więc skala strat gospodarczych będzie dalece mniejsza niż podczas wiosennego załamania. Ścieżka globalnego PKB na wykresie powinna zatem z czasem przypominać „trącone W”. Od kuchni, trajektoria gospodarki dalej oddaje K-kształtną odbudowę gospodarczą. Niektóre sektory radzą sobie świetnie, inne są w tarapatach. Widać to choćby w trwającej dobrej passie przemysłu na tle usług.

W strefie euro, listopadowe odczyty wskaźników wyprzedzających, a dokładnie ankiet PMI wskazują na polepszenie rozwojowej tendencji w przemyśle (55,5 pkt.) oraz pogorszenie trendu spadkowego w usługach (41,3 pkt.). Za oceanem, o ile przemysł trzyma się też dobrze, o tyle drastycznie różnie prezentują się nastroje w amerykańskim sektorze usług. PMI dla usług w USA wzrosło aż do poziomu 57,7 pkt. Tak duża dysproporcja (16 pkt.) pomiędzy USA i strefą euro pewnie będzie się zmniejszać wraz z pogarszającymi się statystykami pandemii w Stanach Zjednoczonych oraz opanowywaniem sytuacji w Europie.

Już twarde dane makroekonomiczne z amerykańskiej gospodarki zdają się potwierdzać sygnały wspomnianych ankiet. Październikowa aktywność przemysłowa w USA odnotowała kosmetyczny wzrost (pozostaje ona jeszcze ok. 4,5% poniżej poziomu z początku roku), natomiast silnie powiązana z usługami sprzedaż detaliczna osunęła się w tym okresie w dół. Pomimo to poziom sprzedaży detalicznej pozostaje w USA zauważalnie powyżej poziomu z początku roku. Jak widać, amerykański konsument nie zawodzi pokładanych w nim oczekiwań i niezłomnie przejawia skłonność do wydawania, tym bardziej jeśli otrzymywał w ostatnich miesiącach bezpośredni zasiłek covidowy wyższy niż pensja z utraconej pracy. Do końca września (ostatni odczyt) stopa oszczędności amerykańskich gospodarstw domowych zdążyła spaść z rekordowych 33,6% do 14,3%. Stopa oszczędności mówi o tym, ile procent swojego dochodu na rękę odkładają amerykańskie rodziny. Przed pandemią Amerykanie odkładali ok. 7% swojego rozporządzalnego dochodu. Nie jest jednak powiedziane, że stopa oszczędności spadnie do tego poziomu. Podobnie, wysoce prawdopodobne wydaje się, że rynek pracy szybko nie wróci do rekordowej formy sprzed 10 miesięcy. Owo zjawisko relatywnie trwałych strat w gospodarce coraz częściej wskazywane jest w komentarzach analitycznych i określane jako „ekonomiczne blizny”.

Co natomiast skutecznie opiera się pandemii, to nasza krajowa inflacja. Mówiliśmy o niej w dwóch poprzednich nagraniach, mówimy dziś i myślę, że będziemy mówić coraz częściej. Inflacja jest wrogiem wszystkich oszczędzających, a szczególnie tych przyzwyczajonych do lokowania środków na lokatach bankowych, czy rozwiązaniach dłużnych opartych o obligacje skarbowe. Według ujednoliconej, europejskiej metodologii liczenia zmian cen konsumentów, mamy w Polsce do czynienia z najwyższą inflacją na tle całej Unii Europejskiej, tj. 3,8% r/r. Przypomnijmy, że wg metodologii GUS inflacja wynosi 3,1%.

Miniony tydzień był raczej spokojny, szczególnie na tle dużych emocji z pierwszej połowy listopada. Nie obserwowaliśmy znaczących ruchów cenowych ani na giełdach, ani na rynku długu. Nic specjalnego nie rzuca się w oczy. No może poza dalszą dobrą passą spółek energetycznych oraz relatywną słabością spółek z branży energii odnawialnej.

Choć saga Brexitu trwa i zbliża się końcoworoczny deadline na wypracowanie umowy handlowej z Brukselą, to z przyjemnością skupimy się na dwóch innych, świeżych doniesieniach z Wielkiej Brytanii. Po pierwsze brytyjsko-szwedzka Astra Zeneca we współpracy z Uniwersytetem Oksforda ogłosiła 90% skuteczność swojej szczepionki. Co ciekawe, kluczowe okazało się dawkowanie, gdzie powściągliwość procentowała. Najlepsze rezultaty – ów 90% skuteczności – osiągnięto na grupie pacjentów, która przyjęła najpierw pół dawki, a dopiero w drugim zastrzyku po miesiącu pełną drugą dawkę. U pacjentów, którzy otrzymali dwie pełne dawki, skuteczność wynosiła zaledwie 63%. Producent leku nie potrafi jeszcze wytłumaczyć tego fenomenu. My możemy z tego wnioskować, że przyspieszanie procesu wynajdowania szczepionki, może ograniczać jakość testowania. Najwyraźniej trzecie ogłoszenie o szczepionce to już nihil novi dla uczestników giełd – notowania nie wykazały zauważalnej reakcji.

Kolejną ważną wiadomością z Wysp jest ogłoszenie planu Zielonej Rewolucji Przemysłowej, jako sposobu na tworzenie miejsc pracy po pandemii. W swoim 10-punktowym planie premier Boris Johnson zapowiedział dążenie do rozwoju energetyki atomowej, wodorowej i wiatrowej. Wielka Brytania ma też dołączyć do Norwegii w dążeniu do eliminacji samochodów spalinowych, jako pierwsze kraje w Europie. Zgodnie z nowo wprowadzonymi przepisami od 2030 r. w Wielkiej Brytanii obowiązywać ma zakaz sprzedaży diesli i „benzyniaków”. Odpowiedzialność spółek wobec środowiska i społeczeństwa już jest ważnym elementem w decyzjach inwestycyjnych gigantycznych firm inwestycyjnych oraz inwestorów indywidualnych. Spodziewamy się, że znaczenie tego czynnika będzie coraz większe. Na tym tle warto przypomnieć, że #PekaoMegatrendy jako jeden z megatrendów odzwierciedlanych w portfelu zdefiniował „zieloną przestrzeń”. Dzięki temu w centrum zainteresowania zespołu Zarządzających jest wiele firm, które nie tylko są nadzieją dla środowiska naturalnego, ale też korzystają na wzroście świadomości inwestorów w tym zakresie.

Trzeci tydzień z rzędu hamuje średnio dzienne tempo nowych przypadków koronawirusa w Europie. Ze szczytu 7 listopada, gdy średnio notowano 215 tys. nowych zakażeń dziennie, spadło do 170 tys. w ostatni weekend. Niestety śmiertelność reaguje z opóźnieniem i póki co, nie wykazuje oznak spowalniania. Statystyki dla starego kontynentu osiągnęły nowy czarny rekord, średniodziennie na COVID umiera blisko 3300 osób, najwięcej od początku pandemii. W kwietniu było to 2950 zgonów dziennie.

W tym samym czasie wykładniczo rosła liczba wykrywanych zachorowań w USA – z ok. 100 tys. średniodziennie po 1 tygodniu listopada do ok. 166 tys. obecnie. W USA śmiertelność wynosi ok 1,5 tys osób dziennie i można spodziewać się jej dynamicznego wzrostu.

O ile w Europie w powalającej większości krajów wprowadzono silne obostrzenia pandemiczne, o tyle w USA środki zapobiegawcze są daleko w tyle za statystykami. W momencie, gdy ciężko mówić o sprawnym przekazaniu władzy w białym domu, jeszcze ciężej oczekiwać federalnie wprowadzanych lockdown-ów. Decyzje o obostrzeniach pozostawione są więc władzom stanowym. W większości stanów środki bezpieczeństwa na tle Europy pozostają wręcz kosmetyczne. Do tego, w ten czwartek dziesiątki milionów Amerykanów ma zamiar podróżować do rodzin na obchody święta dziękczynienia. Sądzimy, że Amerykanie pewnie są właśnie na kursie kolizyjnym z brutalną rzeczywistością pogłębiającej się pandemii. Duża doza optymizmu (naszym zdaniem przesadzonego) odnośnie szczepionek, brak skoordynowanych działań federalnych oraz fiskalnych pakietów pomocowych, to w naszej ocenie koktajl sprzyjający raczej rozczarowaniom i strachowi.

Tym samym, po bardzo dobrym okresie początku listopada, preferujemy obecnie konserwatywne podejście do podejmowania ryzyka w zarządzanych produktach. Z drugiej jednak strony, spójnie z wiodącą rynkową narracją, oczekujemy, że po trudnej zimie czeka nas silny rok odbudowy gospodarczej. Tym samym, wyzbywanie się obecnie wzrostowych elementów portfela rodzi wg nas potrójne ryzyko utraconych szans. Po pierwsze, nie sposób określić, czy giełdy będą reagować pozytywnie, czy negatywnie w końcówce roku. Przecież złe wiadomości z gospodarki i polityki mogą być wodą na młyn w dyskusjach o jeszcze większym „dodruku” pieniądza przez banki centralne. Po drugie, zamknięcie ryzykownej pozycji to łatwiejszy krok. Należy zadać sobie pytanie, czy wystarczy dyscypliny i odwagi by do niej wrócić. Po trzecie, inflacja nie śpi. Stąd jesteśmy zwolennikami nie ucieczki od ryzyka, ale zarządzania nim poprzez zmianę poziomu alokacji w akcje – cecha szczególnie obecna w #PekaoKompas, stosowanie większego rozproszenia w portfelu, dobieranie bardziej defensywnych spółek (np. w portfelach #PekaoBazowy15Dywidendowy czy #PekaoMegatrendy) oraz uwzględnianie alternatywnych klas aktywów w naszej palecie produktowej (np. #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu).

Na naszej stronie WWW zostały zamieszczone komentarze inwestycyjne do poszczególnych subfunduszy. Warto zajrzeć do nich, by docenić ważną rolę jaką w funduszach dłużnych pełni dywersyfikacja po różnych rynkach stopy procentowej w naszym regionie. W komentarzach znajdziecie też Państwo informacje o równoważeniu spółek cyklicznych i defensywnych w naszych strategiach (np. Pekao Bazowy 15 Dywidendowy), czy krytyczną ocenę perspektyw spółek farmaceutycznych w kadencji Joe Bidena (Pekao Megatrendy). Miłej lektury!

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.

Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE. Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO. Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.