Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 22.05.2024 r.

Pekao Tygodnik 22.05.2024 r.

Komentarze

Pięć pytań do zarządzającego – na pięć lat pięciu globalnych megatrendów.

Pobierz

To już prawie pięć lat pięciu globalnych inwestycyjnych megatrendów! W tym Tygodniku – pięć pytań przed pięcioleciem funduszu Pekao Megatrendy - do zarządzającego nim Piotra Stopińskiego.       

Pekao Megatrendy. Jak sugeruje nazwa, fundusz ten inwestuje w wybrane tematy biznesowe – trendy, które kształtują światowy biznes. Inwestujemy więc w akcje spółek z najszybciej rozwijających się trendów światowej gospodarki. Czyli właśnie w tytułowe globalne megatrendy. Opieramy się na wyrazistych trendach społeczno-ekonomicznych. Czyli takich, które kształtują się od dłuższego czasu - tj. kilku dekad. I takich, których prognozy wzrostu świadczą o dalszym potencjale wzrostu w długim terminie - tj. dłużej niż dekadę - ponad globalne przyrosty PKB. O ile w tej strategii rzadko kiedy inwestor otrzyma sowitą dywidendę, o tyle formą nagrody może być dynamiczny wzrost zysków. Stąd punktem wyjściowym tej strategii jest osiągnięcie odpowiedniej dojrzałości firmy. Tak by była dochodowa, aby mówić o stabilności osiąganych przyrostów zysku. I poniekąd o powiększaniu swojego udziału w rynku - również dzięki stabilności finansowej.  Prawie pięć lat temu, gdy startował ten fundusz zarządzający przyjęli, że najciekawiej prezentuje się pięć takich megatrendów: cyfrowe społeczeństwo, robotyzacja życia, zielona przestrzeń, awiacja i infrastruktura.

To fundusz zarządzany aktywnie, bez wyznaczonego benchmarku, czyli nie porównywany z żadnym konkretnym portfelem czy indeksem. Starannie wybieranych jest ok. 30-50 spółek. To liderzy lub czołowe firmy z megatrendów - a tym samym z branż, które zarządzający uważają za przyszłościowe. Takie, które decydują o zmianach w światowej gospodarce. Zarządzający zakładają, że – w długim terminie - kursy akcji tych spółek będą rosły szybciej niż szersze indeksy akcji globalnych. Zarządzający patrzą zarówno na to, jak dana firma wpisuje się w odpowiednie megatrendy, ale też czy można zakwalifikować ją jako firmę jakościową, która wyróżnia się parametrami biznesu na tle szerokiego rynku. Pekao Megatrendy to fundusz akcji, a więc propozycja dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne. To inwestycja na przynajmniej pięć lat. 

A w naszym studio jest już Piotr Stopiński, Dyrektor Zespołu Zarządzania Akcjami Rynków Zagranicznych, zarządzający funduszem Pekao Megatrendy. 

- Piotrze, za nami pięć lat Megatrendów, ale i pięć lat niesamowicie burzliwych na światowych rynkach. Czy teraz wybór tytułowych megatrendów byłby taki sam, jak właśnie pięć lat wcześniej? Czy, Twoim zdaniem, koncepcja tego funduszu obroniła się biorąc pod uwagę sztormy i burze, które przeżyliśmy w tej w sumie koszmarnej dla świata pięciolatce?

- Pięciolecie oczywiście świętujemy w miesiącach letnich, natomiast, tak jak wspomniałeś, nie obyło się bez trochę można powiedzieć nuty jesieni, a nawet mroźnej zimy. Z początku bałem się, powiem szczerze, że będą dominować przede wszystkim megatrendy skupione wokół technologii. I że to zabierze czas przede wszystkim naszym inwestorom, mnie, jako ten megatrend, czy można powiedzieć super-megatrend, który praktycznie dotyczy co najmniej trzech z naszych zidentyfikowanych pięciu. Natomiast po pięciu latach mogę powiedzieć, że jestem o tyle zadowolony, jak portfolio menedżer może być zadowolony, że nie tylko technologia, przyspieszenie wdrożeń technologicznych przez pandemię, ale także między innymi przez pandemię otworzyliśmy trochę oczy mówiąc krótko na własne podwórko, własny ogródek, doceniliśmy to, że jednak potrzebna jest bardzo dobra infrastruktura, żeby obsłużyć wiele naszych zapotrzebowań - i tych codziennych, i tych stricte biznesowych, oczywiście też wszystko w zgodzie z naturą. Tak więc wydaje mi się że te pięć megatrendów, które sobie zidentyfikowaliśmy, jak najbardziej obroniło się i wykazało swoją istotną rolę w kształtowaniu tej naszej rzeczywistości społeczno – ekonomicznej.

- Spróbujmy powiedzieć o tych najlepszych, ale i najgorszych doświadczeniach tych pięciu lat. Gdybyś miał wskazać hity i wpadki tych pięciu lat, to co by to było? 

- Przede wszystkim, jeśli chodzi o podstawę samego działania, to myślę że pandemia bardzo mocno sprawdziła proces inwestycyjny. Jak zaczynaliśmy, to było lato 2019, nic nie zwiastowało nadejścia takiej przeogromnej burzy już tak de facto na początku następnego roku. Byliśmy bardzo skupieni na tym, żeby wyselekcjonować te firmy, które będą dla nas odpowiednie. Z długim horyzontem inwestycyjnym, które, de facto, pozwolą naszym inwestorom, przyszłym inwestorom, osobom zainteresowanym inwestowaniem w akcje, doświadczyć w pewnym sensie tego, co chcemy zaproponować. I zbudować taką pewnie bardziej zdywersyfikowaną albo z dużo bardziej zdywersyfikowaną wersję tego świata megatrendowego, niż to zostało zrealizowane już, że tak powiem, z dobrodziejstwem i piętnem pandemii. Więc, z dobrych rzeczy, można powiedzieć tak: obroniliśmy proces inwestycyjny. Selekcja jakościowych firm wpisujących się w megatrendy absolutnie była kluczowa, szczególnie w tak ciężkich chwilach, jak marzec 2020, ale też pokazała, że w momencie, kiedy świat zaczyna wstawać z kolan, rozkwitać, mamy taki zasób firm tak zorientowanych, że swobodnie przechodzimy, mówiąc krótko, z defensywy do ofensywy. I w związku z tym kreujemy na nasze zapotrzebowania nowe korzystne rozwiązania w ramach tego portfela, tego spektrum. I nie chcę mówić czy jeden megatrend był lepszy czy nie, czy drugi bardziej się obronił. Uważam, że - trochę tak jak w zespole - tak jest w tym portfelu - mamy kolektywny wynik, ale i odpowiedzialność.   

- No dobrze, a jak te pięć lat Megatrendów zmieniło Twój warsztat jako zarządzającego? Bo zapewne pomogło Twoje doświadczenie z pracy na rynkach zagranicznych. Ale jak oceniasz pracę na rynku globalnym – ale z Warszawy, z naszego „dealing roomu” - w nowoczesnym biurze, ale jednak odległym fizycznie od tych światowych rynków i samych globalnych spółek, decydujących o faktycznych globalnych megatrendach?     

- Ciężkie pytanie. Po pięciu latach na pewno trzeba powiedzieć, że nie czuję się, nie wiem, gorzej pozycjonowany czy lokalizowany, dlatego, że to jest też coś, co doświadczałem będąc w Genewie. Nie jesteśmy w tym centrum obrotu informacji i przepływu ludzi, jakim jest Nowy Jork, San Francisco, Londyn. Ale, przez to właśnie, że stoimy z  boku, natomiast wsłuchujemy się, mówiąc krótko, w ten szum informacyjny i jesteśmy w stanie w większym skupieniu selekcjonować to, co jest istotne. I to może brzmieć zawsze dla wszystkich dosyć tak teoretycznie zbyt górnolotnie, natomiast wydaje mi się, że, przede wszystkim, poświęcamy się tym firmom, w które inwestujemy, które analizujemy. Tak na pewno, nawiązując do poprzedniego pytania, co było taką zdobyczą i też pozwala funkcjonować nam jeszcze lepiej z Warszawy, to jest fakt, że możemy organizować po prostu bardzo szybko zdalne spotkania z firmami, które nas interesują. To kiedyś było dużo trudniejsze, wymagało zarezerwowania połączenia telefonicznego, określenia godziny, teraz robimy to tak naprawdę z technologii użytkowej, niekoniecznie z komputera, i można powiedzieć, że dużo łatwiej moim zdaniem wszystkim się w takiej przestrzeni funkcjonuje.

- Mimo tych burzliwych pięciu lat, to był bardzo dobry czas dla funduszu Pekao Megatrendy.  No ale teraz zapytajmy o przyszłość, o to jak planujesz zarządzać nim w kolejnych pięciu latach, by kontynuować tą dobrą tradycję?   

- Na pewno to, co, moim zdaniem, sprawdziło się stricte jeśli chodzi o nasz modus operandi, to jest to, że chcemy mieć i zachować ten dobór jakościowy firm i nie rzucać się na wszystko co przysłowiowo „rośnie” albo wydaje się być jakąś dobrą okazją. Tak więc ten dobór jakościowy zostaje, tak samo jak uważam, że prowadzenie skoncentrowanego portfela jest korzystniejsze i łatwiejsze dla nas, niż takiego bardzo, bardzo zdywersyfikowanego. Więc myślę, że te dwie bazy naszego działania obroniły się. Pytanie jest pewnie, jak chcemy dalej realizować naszą politykę? Czy możemy brać większe jeszcze ekspozycje na firmy? Wydaje mi się, że nie jest to konieczne. Natomiast, na pewno konieczne jest cały czas poświęcanie się analityce. I o ile potrafimy analizować firmy – tam myślimy - i chcemy utrzymać ten nasz proces inwestycyjny, tak co jakiś czas pojawiają się pytania o może jakieś inne filtry, może jakieś skorzystanie z dobrodziejstw dzisiejszej technologii. Patrzymy na to. Nie wszystko jest łatwe do takiego zaimplementowania na potrzeby naszego zespołu, ale jest to jakaś możliwość w przyszłości. 

- No i trzymamy za to kciuki, ale trochę Cię jednak pomęczę o tą przyszłość. Trochę futurystyki – co, Twoim zdaniem, może okazać się najciekawszym wielkim tematem inwestycyjnym – megatrendem – na kolejne pięć lat? Czyli gdzie szukać tych wszystkich przyszłych Amazonów, Applów, Nvidii – tak, by teraz kupować może nieznane jeszcze firmy,  a cieszyć się z odkrycia zyskownych inwestycji za lat pięć?

- Trochę teorii może i trochę praktyki, tak żeby odpowiedzieć na to pytanie. Numer jeden - jesteśmy transparentni z  tym, co robimy, jak robimy, jeśli chodzi o ogólne podejście. Między innymi, to, co mówiłem przy okazji prezentowania podejścia w tym funduszu, to jest to, że żeby był nowy megatrend w naszym spektrum inwestycyjnym, potrzebujemy około 50 inwestowalnych pomysłów. Na dzień dzisiejszy wydaje nam się, że nie możemy zidentyfikować tak jasno, z takim doborem w tym naszym spektrum inwestycyjnym, kolejnego megatrendu, natomiast - bo wiem, że chciałbyś żebym tutaj uchylił rąbka tajemnicy - to wydaje mi się, że musimy wrócić do idei wymiany. Mamy kilka megatrendów, gdzie następuje, nazwijmy to wymiana, odnowa technologiczna. Natomiast podstawą istnienia gospodarki wolnorynkowej jest wymiana i teraz można to szeroko rozumieć. „Piję” tutaj trochę do możliwości chociażby nowoczesnych systemów płatności i tak dalej. I myślę, że ten temat jest bardzo przyszłościowy i mam nadzieję, że być może będzie mógł być zgłębiony w ciągu następnych pięciu lat. 

- Z Piotrem oczywiście porozmawiamy prędzej niż za pięć lat. Pamiętajcie Państwo - te pięć dotychczasowych lat – trudnych, ciężkich, ale naprawdę świetnych dla Pekao Megatrendy, dla funduszu, dla inwestycji, dla jego uczestników, no i dla zarządzającego. Liczymy na kolejnych pięć świetnych lat – ciekawych, które zapewne też przyniosą wiele zakrętów, niespodziewanych sytuacji, ale i szans inwestycyjnych. I tego życzymy sobie i Tobie Piotrze. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę! 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Komentarze zarządzających, nowe opracowania i materiał Rynki

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 
•    Materiał w formie pytań i odpowiedzi „Zmiany sposobu rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych niebędących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wyso-kości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. W  przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno w PLN jak i w walutach obcych)  podstawą do naliczenia podatku od zysków kapitałowych jest kwota ustalona w PLN. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu USD, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo. Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wyso-kodochodowych do 100%, Pekao Dochodu USD do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.