Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 21.06.2024 r.

Pekao Tygodnik 21.06.2024 r.

Komentarze

Ogłuszający łoskot wodospadu danych i newsów.

Pobierz

Ogłuszający łoskot wodospadu danych i newsów. Globalne giełdowe mega sukcesy. I nieoczywista siła cierpliwości. Nie tylko o tym – w tym wydaniu Tygodnika!  

Inflacja spadnie czy wzrośnie? A jak wzrośnie, to kiedy zacznie znowu spadać? A może w ogóle nie spadnie tylko okaże się lepka jak miód (tyle, że bynajmniej nie słodka…). No i jak sprzedadzą się kolejne astronomiczne emisje amerykańskich obligacji? I kiedy te stopy wreszcie zetną? Jeśli zetną… A co jak tego nie zrobią? A tak w ogóle, to co powie Powell? A Lagarde? No i jaki numer wytnie nam OPEC-plus? Kto jeszcze wyskoczy z przedterminowymi wyborami i rozhuśta waluty i obligacje? Jakie kolejne odczyty PMI-ów, ISM-ów, sprzedaży detalicznej, „dżoblesów”, „dżoltsów”, CPI-ów, PPI-ów, PCE, itd-e, itp-e… I ile jeszcze może być tych rewizji danych z rynku pracy w USA? I czy można w ogóle wierzyć statystyce makro z Chin? A tak w ogóle to ci Amerykanie nadal biegną, czy zaraz dostaną zadyszki? I może zamiast „soft landing” będzie jednak recesja? No i co, do licha, z tym naszym polskim ożywieniem?

Zawodowe życie inwestorów, analityków i zarządzających toczy się w rytm ogłuszającego czasem huku strumienia danych i newsów, które czasem co chwilę kołyszą rynkami to w górę, to w dół. Można zwariować? Można. Zwłaszcza, że – chcąc nie chcąc – człowiek skazany jest na próbę budowania scenariuszy choćby na dłuższy termin. Ze świadomością, że wystarczy jakiś jeden czy drugi fikołek statystyczny, by cała misternie tkana sieć wzajemnie oddziałujących danych i ich łącznych konsekwencji rozleciała się w mgnieniu oka. No i dlatego, czasem warto jednak spojrzeć na filozofię inwestowania jakby z boku i w dłuższej perspektywie. Okazję ku temu dały ostatnie wydarzenia na globalnym rynku.

I tak - słynny i sławny kolos inwestycyjny – Berkshire Hathaway poinformował o zejściu poniżej 7% udziału w chińskim dominatorze rynku aut elektrycznych – BYD (źródłem tej informacji był serwis CNBC.com). Ktoś może wzruszy ramionami – no i co z tego? Wszak to „bogacze” i mają akcje bez liku różnych spółek na świecie. No i tu dochodzimy do sedna. Tak – spółka Warrena Buffetta, ale i nieżyjącego już Charlesa Mungera, to światowy potentat inwestycyjny. I od dziesiątek już lat – obiekt zazdrości inwestorów na całym świecie. Ale ten wspomniany komunikat – to okazja, żeby pokazać długoterminowe transakcje marzeń. Dla autora tego komentarza to zresztą także sprawa sentymentalna, bo, przed wielu laty, zanim „moda na Buffetta” dotarła nad Wisłę, zjeździł Polskę prezentując zalety długoterminowego, racjonalnego inwestowania w wykonaniu wspomnianego duetu mistrzów z Nebraski. No więc, wracając do sprawy – zapewne choćby część z Państwa słyszało przynajmniej, a może i widziało samochody elektryczne BYD. To firma, konkurująca z Teslą Elona Muska o miano największego producenta samochód elektrycznych (przy czym produkuje także hybrydy). Tyle, że – podejrzewam – ta świadomość istnienia BYD to w wielu przypadkach - sprawa ostatnich lat. Tymczasem, jak relacjonował serwis CNBC.com, za sprawą analizy nieżyjącego już partnera inwestycyjnego Buffeta - Charlie Mungera – Berkshire zaczęło kupować akcje BYD w 2008 r. Wtedy, gdy ich cena wahała się w granicach kilkunastu Hongkong – dolarów (HKD). To wtedy spółka Buffetta zaczęła kupować akcje BYD – na początku - za równowartość ok 230 mln USD. Z czasem ich udziały rosły. W międzyczasie kurs akcji zwyżkował, ale czasem mocno się korygował. Jednak od ok. 2020 wręcz wystartował jak rakieta - do mocno ponad 250 HKD w ostatnich latach. Co Berkshire wykorzystywał do sprzedaży znacznej części swoich udziałów – z bardzo godziwym zyskiem. Ale piszę (i mówię) o tym nie dlatego, żeby epatować jak to świetnie Munger z Buffettem znowu wykombinowali (choć w sumie też i po to), ale – głównie - po to by zwrócić uwagę na horyzont czasowy tej inwestycji. Mówimy o - dotychczas - około 16 latach. Ciekawe, czy – poza inwestycjami o charakterze emerytalnym – znajdziemy na naszym rynku wiele przykładów takiej inwestycyjnej cierpliwości? Zarówno do kalendarza, jak i do nie zawsze przecież tylko rosnących notowań? 

Drugi przykład to już znacznie głośniejsza sprawa. Oto zupełnie niedawno, od jakieś czasu sławna i modna spółka Nvidia przegoniła pod względem kapitalizacji (czyli wartości rynkowej) innego giganta – Microsoft. Mniejsza o same liczby – mówimy tu o pułapach rzędu ponad 3 bilionów 300 miliardów dolarów – to już niemal abstrakcja. Już wcześniej Nvidia – jako główny światowy wodzirej tematu AI – sztucznej inteligencji – szokowała rajdem notowań. No i znowu – zapewne wielu inwestorów zazdrości tym, którzy kupili akcje Nvidii, gdy nie były jeszcze globalnie „modne”. Umówmy się zresztą, że – choć większość z nas mogła już dość dawno spotkać się z oznaczeniem kart graficznych Nvidii, to zapewne nie miała fiołkowego pojęcia, kto zacz, zanim – właściwie w roku 2023 – eksplodował temat AI. No więc – długo zanim ta Nvidia stała się globalnie modna, to wykresy jej notowań przez lata dostarczały również wielkich emocji inwestorom. I choć teraz – z perspektywy czasu – to historia kosmicznego sukcesu inwestycyjnego, to momentami były to emocje skrajne – także negatywne. Jak to? – zapytacie pewnie. Ano – tak to, że notowania spółki zaliczały w przeszłości niekiedy kilkudziesięcioprocentowe spadki. Teraz „mądrzy post factum” powiedzą – „korekty”, tyle że wtedy niekoniecznie musiało na to wyglądać…Na wykresach kursu z lata lat 1999 – 2007 można było dostrzec załamania rzędu ponad 50%. Ci, którzy wytrzymali – a może i wykorzystali kupując taniej – mogli stać się królami inwestycji. Tyle, że – przypominam – mówimy o historiach sprzed ćwierćwiecza. Ten przykład można chyba pokazywać edukacyjnie inwestorom – że czasami na rynku cierpliwość naprawdę popłaca (akurat w tym przypadku – nie tyle „popłaca” co „ozłaca”), ale wymaga akceptacji niezwykle wysokiego ryzyka. Bo jeśli ktoś przed wielu laty kupił, dzisiaj – sławną, ale wtedy – niekoniecznie tak znaną Nvidię i potem musiał ją sprzedać ze stratą rzędu np. 50%, to raczej inaczej patrzy na zachwyty nad jej historią. Oczywiście, gratulujemy tym, którzy mają nosa, cierpliwość, wytrzymałość, pieniądze i pewnie sporo szczęścia by – czekając lata dożyć fortuny dzięki takim historiom, jak wspomniane w tym komentarzu. Ale nauka z tego taka, że – do zapału inwestycyjnego – warto dołożyć sporo cierpliwości. Nie, nie oznacza to wcale, że – sama cierpliwość wystarczy. I nie jest gwarancją sukcesu. Ale cierpliwość jest potrzebna, by dać szansę sobie i swoim inwestycjom. O czym warto pamiętać w ogłuszającym szumie wodospadu danych, newsów i zwyczajnych giełdowych plotek.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Komentarze zarządzających, nowe opracowania i materiał Rynki

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 
•    Materiał w formie pytań i odpowiedzi „Zmiany sposobu rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych niebędących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wyso-kości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. W  przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno w PLN jak i w walutach obcych)  podstawą do naliczenia podatku od zysków kapitałowych jest kwota ustalona w PLN. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu USD, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo. Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wyso-kodochodowych do 100%, Pekao Dochodu USD do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.