Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  20.07.2021 r.

Pekao Tygodnik 20.07.2021 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku o: zaskakująco wysokiej inflacji, która ani nikogo już nie dziwi, ani nie motywuje bankierów centralnych do działania; cenach obligacji skarbowych spragnionych wzrostów; psychologicznych efektach wariantu Delta koronawirusa; naszych bieżących preferencjach na rynkach akcyjnych.

Pobierz

Szanując wakacyjny luz zacznijmy od zagadnienia już powszechnie znanego, oswojonego, niebudzącego zdziwienia – inflacji. Zarówno w Polsce jak i w strefie euro, czy USA obserwujemy kontrast pomiędzy wysokimi odczytami dynamiki cen, a gołębimi wypowiedziami decydentów w bankach centralnych. Zacznijmy od krajowych statystyk. GUS potwierdził inflację na poziomie 4,4% w czerwcu, a Narodowy Bank Polski opublikował najświeższą prognozę zmian cen w Polsce. NBP istotnie podniósł swoje oczekiwania w stosunku do poprzedniej projekcji z marca – środek prognozy na bieżący rok wynosi już nie 3,1%, ale 4,2%. Na przyszły rok polski bank centralny szacuje o pół punktu procentowego wyższą inflację, tj. 3,3%. Zwracamy uwagę, że według najnowszej projekcji aż przez połowę objętego nią horyzontu czasowego (2 lata) inflacja ma być wyższa od celu inflacyjnego. Pomimo to konferencja prasowa z prezesem Glapińskim uwypukliła, że zdaniem naszych włodarzy polityki pieniężnej nie są jeszcze spełnione warunki do podnoszenia stóp procentowych w Polsce. Na ten zestaw warunków składają się według naszych interpretacji trzy elementy: 1) niezagrożony pandemią wzrost gospodarczy, 2) inflacja powyżej 3,5% w horyzoncie prognozy, 3) powrót pełnego zatrudnienia. Wystąpienie prezesa NBP, pomimo wyższej prognozy inflacji, skłoniło wielu analityków ekonomicznych do przesunięcia swoich prognoz pierwszej podwyżki z końca bieżącego roku na pierwszy kwartał 2022 r. My chcemy podkreślić, że takie warunkowe podejście do zmian stóp procentowych daje RPP dużo swobody do opóźniania reakcji na wyższe ceny.

Ten trend przyzwolenia na wyższą inflację przez dłuższy czas zapoczątkował w ubiegłym roku amerykański FED, stawiając sobie za cel kontrolę średniej inflacji oraz kładąc nacisk na przywrócenie pełnego zatrudnienia. W ślady Amerykanów poszedł niedawno EBC, który zmienił określenie swojego celu inflacyjnego z „blisko, ale poniżej 2%” na po prostu 2%. W praktyce oznacza to dopuszczenie wyższych odchyleń inflacji w górę. Warto też napomknąć, że EBC zarekomendował zmianę koszyka inflacyjnego dla wskaźnika HICP. Jest to zharmonizowany indeks inflacji konsumenckiej, czyli inflacja liczona tak samo dla wszystkich krajów UE. Wg rekomendacji ta metodologia miałaby w większym stopniu uwzględniać koszty mieszkania. Obecnie jest to zaledwie niskie kilka procent koszyka, podczas gdy w USA czynsze i ich ekwiwalenty stanowią aż 1/3 branych pod uwagę cen. To pewnie krok w dobrą stronę, jednakże naszym zdaniem nie należy się spodziewać rewolucji w wysokości inflacji. Mowa o podwyższeniu odczytów o jedną, dwie bądź maksymalnie kilka dziesiątych punktu procentowego. Najbardziej zauważalnym dla nas efektem może być wzrost rozbieżności pomiędzy inflacją liczoną przez GUS a Eurostat, ponieważ czynsze w Polsce charakteryzowały się do tej pory dużo większą zmiennością niż w strefie euro.

Kończąc jeszcze o inflacji, nie sposób nie podkreślić, że jest ona globalną zmorą. Wystarczy przytoczyć najświeższy odczyt inflacji z USA na poziomie 5,4% r/r, który okazał się aż o pół punktu procentowego wyższy od oczekiwań. Szybciej niż myśleli analitycy drożały używane auta, hotele i transport lotniczy. Dane niestety nie odpowiadają na kluczowe pytanie – na ile wzrost cen jest przejściową bolączką. Można znaleźć argumenty za tym, że to nie koniec za-skoczeń inflacyjnych. Pierwsze dwa z brzegu to: a) ogromny, odłożony popyt konsumpcyjny finansowany z ponad 5000 miliardów USD nadmiarowych oszczędności zgromadzonych globalnie w pandemii oraz b) rosnące ceny najmu i płace mogące dalej napędzać spiralę wzrostu cen. Ale można też złożyć przekonującą obronę tezy, że po otwarciu gospodarki i wypaleniu się pierwszej fali entuzjazmu w konsumentach i firmach wygra ostrożność, a powracające fale pandemii skutecznie będą ograniczać wzrost gospodarczy i mogą wręcz wymusić kolejną falę stymulacji. Nie sposób dziś powiedzieć, która wersja wydarzeń wygra. Możemy natomiast z dużą pewnością stwierdzić 2 rzeczy. Po pierwsze, wg nas inflacja wyższa od stóp procentowych, a zatem także zapewne od oprocentowania lokat czy obligacji skarbowych stałokuponowych, pozostanie z nami przez jeszcze przynajmniej kilka kwartałów (choć przypomnijmy, że Biały Dom w USA zakłada całą dekadę ujemnych realnie stóp procentowych). Dlatego w  takim scenariuszu, jeśli celem inwestora jest ochrona realnej wartości nabywczej swoich oszczędności, to nie obejdzie się bez podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Wierzymy, że wehikułami, które mają dużą rolę do odegrania na tym polu są oferowane przez nas strategie mieszane, np. #PekaoBazowy15Dywidendowy, #PekaoKompas, czy #PekaoStrategiiGlobalnejkonserwatywny. Po drugie, odczyty inflacji oraz szerzej mówiąc mocne dane makroekonomiczne należy według nas oddzielić od reakcji rynków na te dane. 

Co mamy na myśli? Po publikacji zaskakująco wysokiej inflacji w USA, ceny tamtejszych obligacji skarbowych praktycznie nie drgnęły. W Polsce na rynku instrumentów dłużnych też praktycznie zero reakcji. Ba, równo miesiąc temu pisaliśmy1 o niełatwym żywocie niedźwiedzi na rynku obligacji. W tym tygodniu, po już prawie dwóch miesiącach wzrostu cen obligacji skarbowych w USA czy strefie euro, obserwowaliśmy wręcz kapitulację niedźwiedzi. Rentowności obligacji spadły o kilkanaście punktów bazowych w przeciągu zaledwie jednego dnia (ich ceny wzrosły), co było zauważalne w wycenie za 19 lipca 2021 jako skokowy wzrost notowań funduszy obligacyjnych, np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacjaFIO. Jest to żywy przykład tego, że na rynkach finansowych najbardziej liczy się zmiana oczekiwań inwestorów. Ci najwyraźniej już zdyskontowali wzrosty inflacji i swoją uwagę kierują na to co będzie dalej. Być może właśnie obserwujemy istotną zmianę narracji rynkowej, która skupia się wokół zagrożeń dla wzrostu gospodarczego, z nowymi wariantami koronawirusa na czele. Ciężko wg nas spodziewać się, że COVID-owi mutanci ponownie doprowadzą do zamknięcia gospodarek. Jednak można już sobie wyobrazić, że wpłyną na skłonność do wydawania pieniędzy przez firmy i konsumentów, szczególnie w tych branżach, gdzie konieczny jest fizyczny kontakt. To potencjalnie zły omen dla usług, a te jak wiemy są głównym filarem rozwiniętych gospodarek. Problem polega więc wg nas na tym, że rynki finansowe mogły za szybko i zbyt ochoczo zdyskontować wzrost gospodarczy w przyszłych kwartałach poprzez wyższe wyceny akcji, surowców, obligacji korporacyjnych. Przyszłość może być w gospodarce bardzo dobra, ale jeśli inwestorzy oczekiwali wyśmienitej, to rozczarowanie może odbić się na cenach ryzykownych aktywów. Dlatego również od wiosny trochę „straszymy” korektą, widząc coraz większy optymizm na rynkach, coraz bardziej odbiegający od rzeczywistości. Ewentualną korektę, której zalążki być może właśnie obserwujemy, mamy zamiar wykorzystywać na zakupy, by zwiększać udział agresywniejszych instrumentów w portfelach. Dalej sądzimy, że stopniowe budowanie pozycji w ryzykownych, wzrostowych klasach aktywów jako strategia dla inwestorów indywidualnych ma duży sens, a przejściowe okresy słabości i strachu na rynkach warto wykorzystać do przyspieszenia zakupów. W horyzoncie kolejnych kwartałów oczekujemy bowiem, że giełdy nie powiedziały jeszcze swojego ostatniego słowa i jako bazowy scenariusz przyjmujemy kontynuację hossy. Wierzymy, że politycy, którzy zasmakowali na całym świecie słodyczy wydawania dodrukowanych pieniędzy nie będą w stanie oprzeć się tej pokusie i częściej niż rzadziej będziemy obserwować próby stymulacji gospodarki. Pierwsze ruchy widać w Chinach, gdzie bank centralny znów przestawia się na mocniejsze wspieranie aktywności ekonomicznej - dopiero co zmniejszono tam stopę wymaganych rezerw obowiązkowych w  bankach, tym samym ułatwiając ekspansję akcji kredytowej. 

Obecnie ważne wydaje nam się, by wybierać takie akcje spółek, które nawet jeśli przejścio-wo potanieją w korekcie, to w perspektywie kolejnych 2-5 lat mają solidne perspektywy rozwoju biznesu. W to podejście naturalnie wpisują się #PekaoMegatrendy, #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja oraz #PekaoBazowy15Dywidendowy. W #PekaoKompas przyjmujemy bardziej krótkoterminowe podejście do oceny poszczególnych składników portfela, nie przywiązując się do żadnej konkretnej branży czy rynku (Europa, USA czy Polska). W odpowiedzi na spływające do nas pytania odnośnie „płaskiego wykresu” #PekaoKompas w ostatnich 2-3 miesiącach chcemy podkreślić, że jest to naturalny i nieodłączny element takiej strategii. Czasem trzeba poczekać kilka, kilkanaście tygodni zanim rynek zweryfikuje, czy nasza teza inwestycyjna odnośnie poszczególnych spółek okaże się słuszna. Obecnie w części „kompasowych” spółek wyczekujemy na sezon wyników i mamy nadzieję na pozytywne zaskoczenia, które  będą katalizatorem wzrostu cen ich akcji. Obserwowana w ostatnich tygodniach realizacja zysków i spadki cen akcji w branżach cyklicznych, wrażliwych na omówioną dziś narrację wokół wzrostu gospodarczego, była utrudnieniem dla wzrostu notowań tego funduszu. Pozostaje on wierny swojemu podejściu i konsekwentnie poszukuje okazji inwestycyjnych. Udział akcji w  portfelu uzależnia właśnie od tego, ile takich okazji znajdzie. Obecnie jest ich ok. 20%, czyli bliżej dolnego, historycznego przedziału alokacji w akcje (historycznie wahała się ona od niskich kilkunastu procent do prawie czterdziestu). Niezmiennie motto w tej strategii to ciągła, ciężka praca analityczna u podstaw i brak miejsca na sentymenty do poszczególnych walorów.

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#RotacjaSektorowa 
#   Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy. 

#WielobiegunowyŚwiat
#   Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału. 
 
#WyborczaPolaryzacja
#   Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie. 

#Drukujemy&Wydajemy
#   Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.
 

1https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-tygodnik-15-06-2021-r

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.