Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  19.10.2021 r.

Pekao Tygodnik 19.10.2021 r.

Komentarze

W najnowszym Tygodniku Maciej Pielok, CFA komentuje m.in.: zmianę zasad gry na rynku pieniądza, szanse na zatrzymanie drożyzny, strategie alternatywne dla rozwiązań obligacyjnych.

Pobierz

O ile na początku roku analizując dane makroekonomiczne szukaliśmy przede wszystkim sygnałów nadciągającego ożywienia ekonomicznego, o tyle dziś publikowane statystyki gospodarcze filtrujemy przede wszystkim przez pryzmat prognozowania inflacji. Wzrost cen stał się nie tylko utrapieniem posiadaczy oszczędności, ale także kluczową zmienną, która zapewne będzie determinować koszt pieniądza i jego ilość w obiegu na rynkach finansowych. Przy dynamicznie rosnących cenach nieuchronne wydają się podwyżki ujemnych, bądź zerowych stóp procentowych i ograniczenie programów skupu aktywów. To zmiana kluczowych „zasad gry” na rynkach finansowych. Zasad, którymi przez prawie 12 lat nasiąkały decyzje inwestycyjne. Ogromne przełożenie na zachowanie rynków finansowych mieć będzie nie tylko kierunek zmian polityki pieniężnej, ale też sposób i styl jaki przyjmą na tej ścieżce poszczególne banki centralne. Nie powinno więc dziwić, że każdy odczyt inflacji jest rozkładany dziś przez inwestorów na czynniki pierwsze.

Dane publikowane w ostatnich dniach zdają się dokładać argumentów, że problemem pozostaje uporczywość inflacji. Wzrost cen konsumenckich w Polsce we wrześniu wyniósł po weryfikacji 5,9% r/r. Nasza krajowa drożyzna jest powszechna i rozpościera się na większość kategorii zakupowych. Niewiadomą pozostają ceny energii (uzależnione m.in. od zimowej pogody oraz polityki subsydiowania gospodarstw domowych), a już na początku przyszłego roku ważyć się będzie także skala podwyżek cen administrowanych i być może akcyzy na dobra luksusowe.

Poznaliśmy także wysokość i strukturę inflacji w USA, gdzie ceny wzrosły powyżej oczekiwań analityków, w tempie 5,4% r/r. Ciekawym aspektem amerykańskiego wskaźnika inflacji jest, że w przeciwieństwie do polskiej metodyki, Amerykanie uwzględniają w koszyku inflacyjnym również kondycję rynku nieruchomości. W USA poza drożejącą żywnością i energią do inflacji kontrybuują mocno także wzrosty czynszów za wynajem mieszkań. Historia sugeruje, że czynsze zapewne będą gonić wzrosty cen nieruchomości. Pewnym pocieszeniem jest delikatny spadek cen używanych samochodów, przelotów i hoteli.

Pozostając za oceanem, sprzedaż detaliczna kontynuuje wzrosty, osiągając poziomy znacznie powyżej przedpandemicznego trendu. Oczekiwano lekkiego spowolnienia zakupów we wrześniu (-0,2% m/m), a jednak sprzedaż rosła w takim samym tempie jak miesiąc wcześniej (0,7% m/m). Patrząc na amerykańskie dane rodzi się kilka pytań. Czy będziemy kupować prezenty świąteczne wcześniej niż w ubiegłych latach, obawiając się o braki na półkach? Czy może jednak zwycięży oszczędność wobec najgorszych od dekady nastrojów konsumentów, mierzonych przez Uniwersytet w Michigan? Ankietowani dostrzegają, że jest to zły czas na zakupy i zwracają uwagę na dominującą drożyznę. Być może odłożymy w czasie tylko duże wydatki, takie jak np. zakup samochodu czy domu? A może, dzisiejsze słabe nastroje konsumentów mogą już tylko ulegać poprawie i dolewać oliwy do zakupowego ognia? Zachowania konsumentów będą mieć decydujący wpływ na trajektorię inflacji. Psychologia zakupowa jest jednak bardzo trudna do prognozowania.

Z kolei w Chinach, inflacja daje się we znaki przede wszystkim firmom. Tamtejsze przedsiębiorstwa produkcyjne odczuwają najwyższy wzrost cen składników produkcji od 25 lat! Materiały, podzespoły i półprodukty drożeją w dwucyfrowym tempie, wgryzając się w marże firm. Póki co nie widać, by fabryki przerzucały koszty na konsumentów. Inflacja konsumencka w Państwie Środka wręcz wyhamowała w porównaniu z sierpniem. Jesteśmy zdania, że już niedługo wyższe ceny zapłacą nie tylko chińscy konsumenci, ale również importerzy z całego świata. To kolejny czynnik zwiększający ryzyko utrwalenia się wysokiej inflacji. Tyle dobrego, że ceny frachtów przestały rosnąć, ale wątpliwe by ceny transportu miały drastycznie spaść w krótkim czasie.

Rynkowe narracje i nasze przemyślenia

Na to wszystko nakłada się pytanie – ile inflacji zydskontowały już ceny różnych klas aktywów. Według nas duża część narracji o uporczywej drożyźnie jest już odzwierciedlona w notowaniach akcji, surowców czy obligacji. Oczywiście nie sposób określić dalszego kierunku giełdowych wykresów, ale wydaje nam się, że warto dziś powstrzymać się od podążania z decyzjami za „inflacyjną mantrą”, a zamiast tego poszukać wyważonego podejścia w portfelu inwestycyjnym. Podejścia uwzględniającego różne scenariusze na przyszłość. Naszą ulubioną klasą aktywów, rozważając stosunek potencjalnego zysku do ryzyka, pozostają akcje. Szczególnie akcje rynków rozwiniętych, dobierane w sposób niebenchmarkowy. Innymi słowy, selekcjonowane według naszego autorskiego klucza, a nie nabywane według wag w indeksie. Tę preferencję utożsamiają takie produkty jak np. #PekaoKompas czy #PekaoMegatrendy. Niezmiennie uważamy, że trzon portfela inwestycyjnego powinny stanowić aktywa zagraniczne, co stosujemy w rozwiązaniach z linii strategii globalnych Pekao, np. #PekaoStrategiiGlobalnej.

Ciekawym i konsekwentnie promowanym przez nas rozwiązaniem, pomagającym w budowie dobrze, wg nas, zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w czasach inflacji pozostaje stratgia absolutnej stopy zwrotu. Z założenia, ma ona poszukiwać zysków, które nie dość że pochodzą z wielu źródeł, to jeszcze mają być stosunkowo niezależne od panującej koniunktury. Oczywiście, niemożliwe jest zupełne wyeliminowanie ryzyka rynkowego, jednak optymalizacja składu portfela naszego rozwiązania absolute-return pozwalała skutecznie ograniczać wahania cen jego jednostki, jednocześnie zachowując potencjał wzrostowy. Wydaje się nam, że wysoce niestandardowe strategie jak np. arbitraż przy przejęciach i fuzjach spółek brytyjskich, łączenie pozycji krótkich i długich na akcjach (tzw. long-short czyli ekspozycja na wzrost cen jednego waloru, a jednocześnie na spadek cen innego), budżetowanie ryzyka w strategii wielu klas aktywów, strategie opcyjne…te skomplikowane strategie mogą być pomocne w obecnych warunkach, gdy obligacje skarbowe tanieją, a ceny akcji pozostają wygórowane. Większość tych strategii jest niedostępna dla inwestorów indywidualnych, szczególnie w Polsce. Jednakże zaradzamy tej niedogodności „opakowując” specjalistyczne, zagraniczne rozwiązania inwestycyjne w otwarty fundusz inwestycyjny -#PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu. Cieszy nas, że swoje rezultaty historyczne osiągał on przy ryzyku zbliżonym do funduszy zagranicznych obligacji.

Na rynku obligacji skarbowych mierzymy się z trzecim już tygodniem intensywnej wyprzedaży. W ubiegłym tygodniu przeceniały się nawet obligacje o zmiennym oprocentowaniu, tzw. seria WZ – zjawisko, którego na tę chwilę nie potrafimy jednoznacznie wytłumaczyć. Sądzimy, że spadek cen zmiennokuponowych instrumentów ma bardziej techniczny charakter i jest przejściowy. Uważamy, że nie wpływa negatywnie na perspektywy rozwiązań dłużnych krótkoterminowych, takich jak np. #PekaoKonserwatywnyPlus.

Rosną rentowności (spadają ceny) stałokopunowych papierów skarbowych o krótkim, średnim i długim terminie do wykupu. Ruchy cen są dość gwałtowne, ponieważ obdywają się przy zmniejszonych obrotach. Co gorsza, pojawiły się doniesienia, że po stronie podażowej stanęły polskie banki. W ostatnich latach, to właśnie sektor bankowy stanowił największe źródło popytu na obligacje skarbowe, nabywając na bilans papier o wartości ponad 400 mld PLN. Zwiększona podaż nie została zamortyzowana przez niedawną aukcję skupu aktywów prowadzoną przez NBP. Polskie QE, oceniając po ostatniej aukcji, zdaje się dogorywać.

Spadki cen obligacji skarbowych są obecnie bolączką inwestorów na całym świecie. Podobnie do polskich instrumentów skarbowych tanieją ich czeskie, węgierskie czy rumuńskie odpowiedniki. Spadki nie omijają Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. W USA obligacje wyceniły podwyżkę stóp procentowych przez FED już w czerwcu 2022 r. Na Wyspach Brytyjskich obserwowaliśmy bezprecedensową skalę ruchów cen instrumentów skarbowych, a inwestorzy wycenili już 4 podwyżki stóp procentowych. Wydaje się, że mamy do czynienia z globalnym przetasowaniem portfeli inwestycyjnych i wycenianiem scenariusza uporczywej inflacji. Jest to trudne otoczenie dla inwestorów obligacyjnych. W portfelach naszych funduszy staramy się obecnie niedoważać ryzyka stopy procentowej, tj. utrzymujemy krótsze duration niż wynikałoby to z benchmarku. Mamy też z tyłu głowy, że narracje rynkowe potrafią się bardzo dynamicznie zmieniać. Choć ciężko nam w tej chwili oczekiwać szybkiego odbicia cen obligacji skarbowych, to jednak uważamy, że w swoim zalecanym horyzoncie inwestycyjnym, fundusze obligacyjne mają swoją rolę do odegrania w portfelach inwestycyjnych. Po pierwsze, oferują już teraz rentowność brutto, czyli przed opłatami, zbliżoną do 3% (rentowność nie jest tożsama z wynikiem). Po drugie, są klasą aktywów, która zdaje się nam być ,,ubezpieczeniem” na załamanie wzrostu gospodarczego i ewentualny scenariusz deflacyjny. Pozostajemy na stanowisku, że szukając dziś „bezpiecznych” inwestycji, warto łączyć fundusze dłużne krótkoterminowe ze strategiami mieszanymi. W tych drugich część dłużna opiera się w naszym przypadku głównie na strategiach obligacyjnych.

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#RotacjaSektorowa 
# Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy.

#WielobiegunowyŚwiat
# Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
# Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
# Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.