Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 18.11.2020 r.

Pekao Tygodnik 18.11.2020 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku Maciej Pielok zaprasza do wysłuchania o: wzroście prognozowanej inflacji na kolejne 2 lata, szczepionce Moderny, bezwładzie decyzyjnym w USA, rotacji sektorowej na giełdach, blisko 20% wzroście cen spółek energetycznych oraz najnowszych statystykach pandemii.

Do pobrania w wersji PDF:

transkrypt

 

Finalny odczyt inflacji w październiku wyniósł o 0,1 punktu procentowego więcej niż szacunek, tj. 3,1% r/r. Ciekawsze od spojrzenia w lusterko wsteczne jest natomiast najnowsza projekcja inflacji przygotowana przez NBP1, która zakłada, że w przyszłym 2021 r. ceny dla konsumentów wzrosną najprawdopodobniej o 1,8-3,2%. To ponad 1 punkt procentowy wyższa prognoza inflacji na kolejny rok, niż NBP szacował jeszcze w lipcu. Scenariusz na 2022 jest niewiele lepszy: 1,6-3,6%. Z kolei stan gospodarki, wysokość zadłużenia, globalne trendy w polityce pieniężnej, dotychczasowa pasywność RPP i kadencje jej członków wygasające dopiero w 2022 r. – wszystko to sugeruje, by NIE spodziewać się szybkich podwyżek stóp procentowych.

Efekt? Według nas osoby posiadające oszczędności przez wiele kwartałów będą dalej wystawione na utratę siły nabywczej swoich pieniędzy w tempie 2-3% rocznie. Naszym zdaniem ochrona majątku przed tzw. ujemnymi realnymi stopami procentowymi (czyli właśnie inflacją wyższą od oprocentowania depozytów) wymaga podejmowania ryzyka inwestycyjnego w poszukiwaniu wyższej rentowności. Z myślą o tym celu zbudowaliśmy #PekaoBazowy15ObligacjiWydokodochodowych oraz #PekaoBazowy15Dywidendowy. Perspektywę wzrostu wartości inwestycji szybszej niż dynamika inflacji oferują wg nas również inne, nieco bardziej ryzykowne produkty mieszane (np. #PekaoKompas, #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu) oraz strategie akcyjne (np. #PekaoMegatrendy).

Kolejny tydzień kolejna szczepionka. Tym razem poniedziałkowe nagłówki skradła amerykańska firma farmaceutyczna Moderna, ogłaszając blisko 95% skuteczność swojego prototypu szczepionki w trwających próbach. Dodatkowym pozytywem w stosunku do zeszłotygodniowych „newsów” od Pfizer-BioNTech jest informacja, że szczepionka Moderny może być transportowana i przechowywana w zwykłych lodówkach, a próby wskazują na skuteczność również u starszych pacjentów. Pozostaje wypatrywać, czy zarząd Moderny też zdecyduje się wyprzedawać swoje akcje. Nawiązuję oczywiście do kontrowersyjnej informacji z ubiegłego tygodnia, że prezes Pfizera po publicznym ogłoszeniu skuteczności szczepionki dokonał sprzedaży ponad 60% posiadanych przez niego akcji swojej firmy. Wywołało to falę komentarzy kwestionujących, czy można wierzyć w skuteczność szczepionki. Dobre wieści od Moderny pozwalają upewnić się w tym, że skuteczny lek od tego czy innego dostawcy jest już na horyzoncie. Pewnie do ograniczonego użytku obydwa produkty trafią jeszcze w tym roku. Eksperci szacują natomiast, że ze względu na ograniczenia produkcyjne, powszechna możliwość zaszczepienia się przeciw COVID dostępna będzie zapewne dopiero w okolicach drugiego kwartału 2021 r. Reakcja rynkowa na wiadomość o szczepionce była zdecydowanie bardziej stonowana niż tydzień temu.

Póki co inwestorzy na rynkach akcji zdają się skupiać na pozytywach. Amerykański indeks S&P500 w ten poniedziałek ustanowił nowy historyczny szczyt. Jeszcze ciekawsze jest to, co dzieje się „pod spodem”. Ostatnie 2 tygodnie na giełdach stały pod znakiem silnej #RotacjiSektorowej do branż, które są silnie przecenione i powinny wracać „do życia” wraz z otwieraniem gospodarek. Patrząc na wyniki poszczególnych sektorów na giełdzie amerykańskiej, największe wzrosty cen akcji notowały przez ostatni miesiąc spółki energetyczne (prawie 20% w górę), finansowe (ok. 10% w górę), przemysłowe, budowlane, nieruchomościowe oraz materiałowe. W porównaniu z nimi ok. 2% wzrosty cen akcji technologicznych czy konsumenckich wypadły „blado”. W ostatnich dniach lepsze rezultaty przynosiły również inwestycje w akcje firm o małej i średniej kapitalizacji, nie zaś tzw. „mega-capy”. Trzeba pamiętać, że wiele segmentów rynku akcyjnego pozostaje głęboko pod kreską w ujęciu od początku roku i tak jak powtarzamy regularnie, na giełdach pozostaje wg nas dużo potencjału do wzrostów na kolejne kwartały.

Krótkoterminowo nie zdziwilibyśmy się, gdyby indeksy giełdowe dostały zadyszki. Jeszcze przed wyborami w USA biliśmy na alarm, że pandemia za oceanem przyspiesza, a przed- i powyborczy bezwład decyzyjny nie pomaga w jej opanowaniu. Nadal nie ma porozumienia co do uruchomienia kolejnego pakietu pomocowego. Donald Trump nadal nie przyznaje się do przegranej w wyborach, a jego wyborcy nie przestają protestować na ulicach. Tym samym  w okresie przejściowym do zaprzysiężenia Joe Bidena 20 stycznia 2021 r., trzecia fala pandemii tworzy duże ryzyko dla rynku pracy, konsumpcji i wypłacalności biznesów w największej gospodarce świata. Pamiętajmy, że czeki 600$, a później 300$ tygodniowo były potężnym zastrzykiem płynności dla gospodarstw domowych i bez wątplienia przyłożyły się do szybkiej odbudowy otwieranych części gospodarki USA. Dziś nie są prowadzone takie bezpośrednie transfery fiskalne. Może to sprawić, że podczas zaostrzania środków bezpieczeństwa „ból” w sektorze usług w USA będzie bardziej dotkliwy. Stąd w krótkim czasie doceniamy ryzyko negatywnego rozczarowania i w zarządzanych produktach staramy się wyważyć krótkoterminowy nowy konserwatyzm, z poszukiwaniem potencjału wzrostu na kolejne kwartały. Przeceny rynkowe wydają nam się dobrymi punktami wejścia na rynek i z zasady tworzą korzystniejsze warunki do akumulacji po niższych cenach strategii z elementem wzrostowym, tj. strategii mieszanych (np. #PekaoBazowy15Dywidendowy czy #PekaoKompas) , alternatywnych (np. #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu), bądź akcyjnych (np. #PekaoMegatrendy czy #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja).  

Optymizm co do powrotu normalności zatrzymał się już na rynku długu, gdzie rentowności obligacji ustabilizowały się (ceny przestały spadać). Sądzimy, że po „szczepionkowej” przecenie, obecnie obligacje oferują atrakcyjniejszy stosunek rentowności do ryzyka. Stąd w strategiach dłużnych uniwersalnych, np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2 wykorzystujemy moment by dobierać ryzyko stopy procentowej (zwiększać duration), a z drugiej strony realizujemy zyski na pozycjach, które silnie kontrybuowały in plus do wyniku w poprzednich tygodniach

Twarde „lock-downy” wracają punktowo na mapie Europy. Austria zdecydowała się na ścisłe ograniczenie przemieszczania2. Wprowadzono całodobową godzinę policyjną, a wyjście z domu dopuszczalne jest tylko w celu zrobienia zakupów, dotarcia do pracy, bądź zapewnienia niezbędnej pomocy. Wdrożono obowiązek pracy zdalnej.

Dobrą wiadomością jest to, że krzywa nowych wykrytych przypadków koronawirusa na starym kontynencie zdaje się „przeginać”. Nowych case’ów przybywa wolniej, ale wciąż jest to blisko 200 tys. średnio dziennie za ostatnie 7 dni. Analogicznie liczona śmiertelność na COVID w Europie wzrosła jedynie nieznacznie z 2600 do 2800 zgonów. W Polsce z ok 300 do 340 zgonów.

Co jednak niepokoi to ogólna, nadwyżkowa liczba zgonów w porównaniu do lat poprzednich. Według danych GUS średniotygodniowa liczba zgonów w październiku wzrosła wykładniczo. Średnio tygodniowo umiera ponad 5 tys. więcej osób, niż w analogicznym okresie lat 2010-2019. Statystyki śmiertelności COVID tłumaczą tylko ok. 2 tys. zgonów średniotygodniowo. Liczby te wskazują najprawdopodobniej na przeciążenie systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.

Zachorowania w USA ponownie rosną w wykładniczym tempie i obecnie średniodziennie przybywa 140 tys. nowych przypadków. Liczba hospitalizowanych osób jest najwyższa od początku pandemii.

 

1 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji.html
2 https://www.ft.com/content/33242eab-79c3-4b93-a266-9e3a7be6164e

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.