Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 15.02.2024 r.

Pekao Tygodnik 15.02.2024 r.

Komentarze

O podatkach i inwestycjach – w tym wydaniu Tygodnika

Pobierz

Trzy…, dwa…, jeden! I „poszły konie”! Ruszył właśnie kolejny sezon wypełniania PIT-ów. A co to ma wspólnego z inwestowaniem i funduszami? Oj, bardzo dużo, a nawet – coraz więcej! O podatkach i inwestycjach – w tym wydaniu Tygodnika.

Można zażartować, że w Walentynki każdy stara się o miłą niespodziankę dla innych. Prezent na Walentynki – dla nas wszystkich, podatników - przygotowało także… Ministerstwo Finansów. I tu cytat: - „Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy będą rozliczać PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną” – poinformowało 14 lutego Ministerstwo Finansów (źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/nowosci-w-rozliczeniu-pit-za-2023-r). Ruszył więc właśnie kolejny sezon wypełniania PIT-ów. A co to ma wspólnego z inwestowaniem i funduszami? Oj, bardzo dużo, a nawet…coraz więcej!

„Jak połączyć inwestowanie z ulgą podatkową?” – zastanawialiśmy się w Tygodniku 22 listopada 2023. Zwłaszcza, że, jak pisaliśmy w jednym z poprzednich Tygodników – z 28 listopada: „każda odłożona czy zainwestowana „stówa” to krok naprzód. Pod warunkiem, że zaczniemy działać!”. I teraz wracamy do tematu. A to właśnie dlatego, że akurat wystartował sezon na PIT-y. Ta może niezbyt fascynująca czynność bywa oczywiście przykra, bo przypomina nam jak daleko od „brutto” do „netto” i jak ulotne jest owo „netto”. Rozliczamy podatek od dawno wydanych pieniędzy. No i trudno się dziwić, że przy wypełnianiu PIT-a, wielu z nas znowu najdzie refleksja – „a mogłem odłożyć coś na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - IKZE, zapłaciłbym mniejszy podatek, może dostałbym zwrot”. Ale, nawet jeśli wkurza nas to niezmiennie, to zmieńmy jedno. Bądźmy mądrzy teraz, by za rok nie wymyślać sobie w myślach, że znowu przegapiliśmy ulgę IKZE. A ponieważ od początku tego roku zmienił się zasadniczo sposób rozliczania podatku od dochodów kapitałowych przez osoby fizyczne, to w przyszłym może dojść do tego jeszcze refleksja „a mogłem skorzystać z Indywidualnego Konta Emerytalnego - IKE”. Oczywiście, tu zastrzeżenie - jak pewnie Państwo wiecie z mediów, trwają dyskusje o ewentualnych zmianach w zasadach podatku od dochodów kapitałowych.

Na razie jednak skupmy się na tym, co jest dostępne teraz. Przypomnijmy, że potrzebne informacje o programach IKZE i IKE znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Na górnej belce znajdziecie Państwo link „Produkty” – po kliknięciu otworzy się menu „Programy inwestycyjne” – a tam m.in. właśnie IKZE i IKE. Dostępne są tu m.in. Warunki uczestnictwa w programie IKZE oraz Warunki uczestnictwa w programie IKE, które trzeba i warto poczytać aby podjąć przemyślaną decyzję. Oczywiście, jak zawsze, przypominamy, że nasze programy polegają na inwestowaniu w fundusze inwestycyjne. A inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Ryzyka związane z nabyciem jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy wskazane są w prospektach informacyjnych funduszy dostępnych na stronach poszczególnych funduszy/subfunduszy dostępnych w ramach programów. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. 

Ale wróćmy do ulg podatkowych przy inwestowaniu. W programie IKE polega ona na zwolnieniu z 19% podatku od dochodów kapitałowych dla każdego uczestnika programu (tj. osobę fizyczną, która ukończyła 16 lat i gromadzi środki na IKE) dokonującego wypłaty na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. W programie IKZE zaś na tym, że wpłaty dokonane na IKZE w danym roku kalendarzowym uczestnik programu (tj. osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i gromadzi środki na IKZE) może odliczyć od dochodu (podstawy opodatkowania) w zeznaniu rocznym PIT. Jak co roku, podniesieniu uległy roczne limity wpłat do programów IKE i IKZE. I tak, na IKE w 2024 r. można wpłacić maksymalnie 23 tys. 472 złote. Natomiast na IKZE można wpłacić 9 tys. 388 zł 80 gr, ale osoby prowadzące działalność pozarolniczą mogą skorzystać z wyższego limitu wpłat podwyższonego do 14 tys. 83 zł 20 gr (źródło: www.pekaotfi.pl). 

Oczywiście, limity określają maksymalne możliwe do wpłacenia kwoty. Nie musimy jednak wpłacać aż tyle - wpłacamy tyle, na ile nas stać. I wtedy, kiedy możemy – oczywiście pamiętając także o ustawowych terminach, czyli – mówiąc w uproszczeniu – po prostu o kalendarzu i o tym by nie czekać na ostatnią chwilę. Zapewne dla większość z nas racjonalnym rozwiązaniem byłoby po prostu traktowanie tych inwestycji jako comiesięcznej lub np. cokwartalnej płatności, tak by rozłożyć je w czasie i zmniejszyć tym samym jednorazowe obciążenia domowego budżetu. A czy to w ogóle się opłaca? – zapytacie Państwo. Tak się znakomicie składa, że w naszym studiu gościmy Andrzeja Brenko, Dyrektora Zespołu Wsparcia Sprzedaży Pekao TFI. Zatem posłuchajmy, jak w Pekao TFI pomagamy Inwestorom, by przekonać ich, że inwestowanie z ulgą podatkową ma sens:

- ,,Wiemy doskonale, że do ludzi najbardziej przemawiają liczby – zwłaszcza jeśli mówią one o konkretnych kwotach. Na naszej stronie internetowej www.pekaotfi.pl obecni i potencjalni Klienci – Inwestorzy znajdą proste w użyciu kalkulatory, które mogą uzmysłowić, dlaczego warto korzystać z IKZE i IKE. I tak np. kalkulator ulgi podatkowej w  IKZE wskaże, jaką ulgę podatkową przyniesie inwestycja konkretnej kwoty w tym produkcie – oczywiście w  ramach ustawowego limitu – przy konkretnej stawce podatkowej. Mamy tam dwa kalkulatory – bo limity dla osób prowadzących pozarolniczą działalność są wyższe i mogą się one rozliczać także wedle innych stawek niż tzw. etatowcy. Z kolei kalkulator IKE pozwoli na symulację, ile możemy zgromadzić na tym rachunku przez lata, inwestując określoną kwotę – znowu oczywiście w ramach limitu ustawowego – przy wybranej przez siebie przykładowej stopie zwrotu. I oczywiście zobaczymy też jaką korzyść podatkową osiągnęlibyśmy z tego tytułu” – tłumaczy Andrzej Brenko, Dyrektor Zespołu Wsparcia Sprzedaży Pekao TFI. 

Rozmawiamy w momencie, gdy Ministerstwo Finansów ogłosiło start kolejnego „sezonu” wypełniania PIT-ów. Z biegiem lat, programy z korzyścią podatkową czyli IKZE i IKE co prawda zyskują kolejnych uczestników, ale skala nadal jest daleka od potencjalnych możliwości. Oczywiście, wiele osób słusznie będzie argumentowało, że nie stać ich na odkładanie żadnych pieniędzy. My zawsze zachęcamy, by starać się odłożyć choćby najmniejsze kwoty, bo zawsze coś to więcej niż nic. Ale wiele osób zwyczajnie przegapia możliwości skorzystania z ulg podatkowych przy inwestowaniu, albo po prostu nie ma o tych możliwościach zielonego pojęcia. 

- „Edukacja ekonomiczna, w tym przypominanie o potrzebie i zaletach systematycznego, długoterminowego inwestowania to jest proces, którym zajmujemy się od wielu lat. I zapewne nie skończy się nigdy. Ważne, żeby w pełni korzystać z możliwości, które daje prawo w Polsce. Dla większości pracujących podatników IKZE powinno być oczywistym wyborem, a IKE – uzupełnieniem. Ale oczywiście jest tak, że ludzie przypominają sobie o zaletach podatkowych obu tych produktów albo pod koniec roku – gdy zbliża się termin wpłat na dany rok kalendarzowy, albo właśnie w lutym – marcu, gdy startuje sezon rozliczania PIT-ów. I wtedy przychodzi refleksja: „a przecież mogłem zaoszczędzić na podatku korzystając z IKZE”. Dobrze byłoby, żeby tą refleksję wykorzystać z pożytkiem dla swoich finansów. Nawet jeśli zagapiliśmy się z otwarciem czy dopłatą do IKZE w poprzednim roku, to właśnie teraz wykorzystajmy ten impuls i zacznijmy inwestować w ten sposób. Wpłacać można przecież praktycznie w dowolnym tempie i dla zdecydowanej większości z nas najlepszym rozwiązaniem może być rozłożenie rocznego limitu np. na comiesięczne raty. Zresztą przy okazji rozłożymy w czasie nasze inwestycje, więc z biegiem czasu wykorzystamy może także gorsze momenty na rynkach do inwestycji po niższej cenie”  - przekonuje rozmówca Tygodnika.

Zatem – bądźmy mądrzejsi przed szkodą i wykorzystajmy – choćby częściowo – możliwości, jakie dają obecnie programy IKZE i IKE. I nie zapominajmy, że – od początku tego – 2024 roku – zasadniczej zmianie uległy zasady rozliczania podatku od dochodów kapitałowych z inwestycji w fundusze! Mówiąc w wielkim uproszczeniu - jeżeli osiągniesz dochód z inwestycji w funduszach, będziesz zobowiązany do samodzielnego obliczenia i zapłaty podatku od dochodów kapitałowych – obecnie wedle stawki 19%. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.pekaotfi.pl - pod linkiem: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne. Zapraszamy do lektury tego materiału, zastrzegając jednakże, że przedstawione odpowiedzi i wyjaśnienia nie stanowią porady podatkowej

Niezależnie od naszych wszelkich koncepcji inwestycyjnych i zmian podatkowych, przy rozliczaniu PIT nie zapomnijmy o najważniejszych inwestycjach – w pomoc innym, potrzebującym ludziom. Skorzystajmy z możliwości, jakie daje możliwość przeznaczenia cząstki podatku na sprawdzone organizacje pożytku publicznego. A o inwestowaniu w pomoc innym ludziom pamiętajmy przez cały, okrągły rok. Możemy to także połączyć z późniejszym rozliczaniem PIT. I pamiętajmy także o jednym – nie wszystko, co warto robić w życiu musi mieć sens ekonomiczny czy inwestycyjny. Faktyczne darowizny na prawdziwe cele charytatywne to jedna z tych rzeczy, które warto robić. I z nimi jest trochę tak, jak z systematycznym, długoterminowym oszczędzaniem i inwestowaniem. Każdy mądrze przekazany złoty ma sens. W ostatecznym rozrachunku to inwestycje w drugiego człowieka pokażą kiedyś najwyższą – bo moralną – stopę zwrotu. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 
•    Materiał w formie pytań i odpowiedzi „Zmiany sposobu rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych niebędących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. W  przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno w PLN jak i w walutach obcych)  podstawą do naliczenia podatku od zysków kapitałowych jest kwota ustalona w PLN. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Dochodu USD, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo nale-żące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%, Pekao Dochodu USD do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych  może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.