Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 13.12.2022 r.

Pekao Tygodnik 13.12.2022 r.

Komentarze

W Tygodniku m.in chińskie polowanie na ibuprom oraz rozważania o bliskich i bardziej odległych rozterkach energetycznych świata.

Pobierz

➔ Poznaliśmy wyniki dogrywki wyborów do amerykańskiego Senatu w stanie Georgia – wygrał kandydat Demokratów1. Wszystko zapowiadało więc dominację partii Joe Bidena w Senacie 51 do 49 głosów. Jednakże, dwa dni później Pani Senator z innego stanu, Arizony, ogłosiła swoją decyzję o porzuceniu szeregów partii Demokratów i określiła się jako polityk niezależny2. Demokraci nadal utrzymują większość w Senacie, ale niezależny senator dodatkowo komplikuje układankę na legislacyjnej szachownicy. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku politycy na Zachodzie, a pewnie i u nas, będą musieli mierzyć się ze wzrostem bezrobocia. Już teraz w USA widoczna jest tendencja wzrostowa w liczbie osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Co prawda obecne 1,67 mln blednie w porównaniu do 25 mln Amerykanów na zasiłku w czasie COVID-u oraz ciągle jest to mniej niż w latach 2018, 2019, ale jest to jednak zauważalne pogorszenie kondycji rynku pracy w USA. Sądzimy, że moment znacznego pogorszenia na rynku pracy ma szanse wyznaczyć jednocześnie punkt zwrotny na rynkach ryzykownych aktywów, a to za sprawą powrotu stymulacji fiskalnej i monetarnej. Sądzimy, że politycy na świecie nie zdecydują się na uzdrawianie gospodarki kosztem pasywności wobec bezrobocia, bankructw firm czy nawet ostrego zacieśniania pasa przez gospodarstwa domowe. Dżin populizmu na dobre uciekł wg nas z butelki.
➔ W Chinach na fali protestów przeciwko polityce zero-COVID zdecydowano się na zmniejszenie obostrzeń dotyczących testowania, sposobu odbywania kwarantanny oraz noszenia maseczek. Zmiana zasad początkowo wyszła oddolnie od władz lokalnych3. Kilka dni później mamy już też podobne stanowisko Rady Państwa. Jednocześnie w Pekinie zdaje się narastać fala zachorowań, a Chińczycy rzucili się do aptek. Są informacje o racjonowaniu kończących się zapasów ibuprofenu i paracetamolu. Nie potrafimy określić, na ile trwałe okaże się poluzowanie obostrzeń. Wybiegając jednak kilka miesięcy do przodu, spodziewamy się mimo wszystko stopniowego wychodzenia z zero-COVID, ale na tyle powolnego, by Pekin zachował twarz. Luzowanie obostrzeń pandemicznych w Chinach może dla nas oznaczać wyższe ceny surowców, w tym gazu. Do tej pory Stary Kontynent nie musiał specjalnie konkurować o dostawy gazu z Państwem Środka. Wzrost chińskiej aktywności gospodarczej, a w konsekwencji wzrost zapotrzebowania na paliwa może sprawić, że europejski kryzys energetyczny potrwa dłużej.
➔ Stopy procentowe w Polsce bez zmian. Pojawiają się co prawda wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej o konieczności dalszych podwyżek stóp procentowych, ale to jastrzębie skrzydło RPP jest dziś w mniejszości. My obstajemy przy naszym założeniu, że stopy procentowe pozostaną bez zmian dopóki pozwala na to stabilność polskiego złotego.
➔ Pomóc powinny już teraz słabnące presje kosztowe u producentów. W USA roczna dynamika cen producenckich ma już „tylko” 7-kę z przodu, a w Chinach ceny płacone przez producentów spadały drugi miesiąc z rzędu. Jednakże w przypadku rynków rozwiniętych, co świetnie widać właśnie w składowych odczytu inflacji producenckiej w USA, hamowanie wzrostu cen niestety nie idzie gładko. Pamiętajmy też, że to co daje oddech od inflacji w Europie i u nas (mocniejsze EUR i PLN do USD) może jednocześnie powodować wyższą inflację w USA. Faktem jednak pozostaje, że koszty producentów rosną wolniej, a to naszym zdaniem oznacza zapowiedź (z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem) spadków inflacji odczuwanej przez konsumentów.
➔ Długofalowo jednak obrazek nie wygląda różowo za sprawą ogromnej niepewności na rynku energii. Dopiero co grupa G7 wprowadziła embargo na import ropy z Rosji. Jednocześnie chcąc utrudnić po prostu przerzucenie dostaw gdzie indziej przez Moskwę, nałożono górny limit ceny na baryłkę rosyjskiego czarnego złota. Limit wynosi 60 USD za baryłkę i dotyczy ropy przewożonej statkami. Sposobem na wyegzekwowanie maksymalnej ceny ma być przymus dla firm ubezpieczeniowych z G7, by nie ubezpieczały tankowców, których ładunek rosyjskiej ropy miałby być sprzedany za wyższą stawkę. Jesteśmy bardzo ciekawi, na ile taki niedoskonały mechanizm „oclenia” rosyjskiej ropy sprawdzi się w kolejnych miesiącach. Nie trwało to długo, jak Turcy zaczęli blokować tankowce na Bosforze, żądając właśnie dodatkowych ubezpieczeń. Pytanie na ile zakorkuje to przy okazji import nierosyjskiej ropy… Oj coś nie widzi nam się szybki spadek cen na stacjach paliw. Szczególnie, że Biały Dom od miesięcy nie jest w stanie przekonać swojego sektora naftowego do zwiększenia mocy wydobywczych. Po spektakularnych bankructwach łupkowych firm, dziś zarządy firm paliwowych wolą postawić na pilnowanie zysków swoich i akcjonariuszy, a nie ekspansję. Na to Biały Dom odpowiada ostrą krytyką, ale też brakiem konkretnych gwarancji bezpieczeństwa dla sektora4.
➔ Wspomnijmy jeszcze przy okazji o sytuacji „gazowej” w Europie. Zapełnienie magazynów wciąż jest bliskie maksimów, ale uderzenie zimy w ostatnich dniach niweluje gazowe oszczędności poczynione w końcówce października. O ile o gaz w zimie się nie boimy, to nie widzimy łatwego rozwiązania problemu niedoborów gazu na Starym Kontynencie w przyszłym roku. To z kolei rzutuje też na ceny żywności – drogi gaz to drogie nawozy.
➔ Naszym zdaniem problemy energetyczne pozostaną z nami na kilka lat. To oczywiście powinno po drodze stworzyć szereg okazji inwestycyjnych w tym sektorze – wg nas zarówno po stronie zielonej energii oraz „brudnej energetyki”. Ta druga jest niezbędna, by przeprowadzić transformację energetyczną. Jednocześnie sądzimy, że w kolejnych latach na fali będą biznesy oferujące optymalizację kosztową produkcji, zautomatyzowane zarządzanie energią w firmach. Wreszcie, dobre perspektywy mają też wg nas branże związane z automatyzacją produkcji. Im wyższe koszty osobowe, tym większa zachęta, by sięgnąć po robota. A może już za chwilę te wszystkie problemy odejdą w zapomnienie, wraz z okiełznaniem fuzji jądrowej? Próby czerpania energii z łączenia zamiast rozszczepiania atomów trwają od długich dekad, ale zdaje się, że jesteśmy coraz bliżej przełomu. W USA osiągnięto bowiem kamień milowy – eksperyment wyprodukował więcej energii niż zużył do zapoczątkowania reakcji5. Jeśli opanujemy fuzję jako źródło energii, to kto wie, może nie tylko na zawsze rozwiążą się problemy z energią (a co za tym idzie pewnie drastycznie przebudowałby się układ sił na świecie), ale może także będziemy mogli sięgnąć po życie opisywane do tej pory w literaturze science fiction.

 

https://www.ft.com/content/1c0a2463-6c5b-4896-aff6-fd1624b8815a
2 https://www.ft.com/content/db26d471-b8d7-45f8-bf6d-e260c9267f64
3 https://www.ft.com/content/bfbc7afb-3994-4e4c-b649-ca791675b296
4 https://www.ft.com/content/27462ffb-0cd0-4822-ba29-c2c258c63bfe
5 https://www.ft.com/content/4b6f0fab-66ef-4e33-adec-cfc345589dc7

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Karol Ciuk w debacie PAP Biznes „Strategie rynkowe TFI”

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z Debaty PAP Biznes, w której uczestniczył Karol Ciuk, Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi. Podsumowania różnych części debaty znajdziecie państwo na stronie PAP Biznes, a link do jednego z artykułów dla wygody wklejamy tu: https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3355198,debata-pap-biznes:-polske-czeka-recesja--rynek-akcji-pod-wplywem-wojny--obligacje-krotkoterminowe-ciekawa-opcja 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitało-wych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.