Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  13.04.2021 r.

Pekao Tygodnik 13.04.2021 r.

Komentarze

W dzisiejszym Tygodniku Maciej Pielok, CFA, zaprasza do wysłuchania o: niewzruszonych inflacją bankierach centralnych, kontynuacji COVIDowej hossy, nieustających tarciach na linii Pekin-Waszyngton oraz o niepokojąco wysokiej śmiertelności w Ameryce Łacińskiej.

Pobierz

Dane, publikacje i wydarzenia makroekonomiczne

Amerykańska Rezerwa Federalna opublikowała protokoły z marcowego posiedzenia. Dokument pozwala bliżej ocenić, co chodzi po głowie włodarzom polityki monetarnej w największej gospodarce świata. Tekst wskazuje, że nie obawiają się oni zbytnio przegrzania gospodarki, a szale ryzyka inflacji oraz deflacji uważają za wyważone. Dodatkowo członkowie FEDu wyraźnie nie kwapią się do ograniczania stymulacji monetarnej. Naszym zdaniem nacisk położony jest obecnie na przywrócenie pełnego zatrudnienia w USA. Zanim to nie nastąpi, ciężko wg nas spodziewać się wyższych stóp procentowych, czy ograniczania programów skupu aktywów. Dodatkowo, FED odnotował spadek cen obligacji skarbowych i wskazał, że ich uporczywa, bądź nadmierna przecena może być powodem do zmartwień dla banku centralnego.1

Odczytujemy to jako sygnał, że w razie potrzeby FED będzie ingerował na rynku obligacji, kontrolując ich poziom cen poprzez dostosowanie programów QE. Póki co, jednak próg bólu nie został jeszcze przekroczony. Co to oznacza dla rozwiązań obligacyjnych (np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2) i dłużnych krótkoterminowych (np. #PekaoKonserwatywnyPlus)? Pisaliśmy o tym obszernie w opracowaniu Polowanie na Oprocentowanie2 oraz w marcowym Pekao Fokus3. Obydwa materiały są dostępne na stronie internetowej Pekao TFI, a linki do nich dla wygody znajdują się też w przypisach z transkrypcji tego Tygodnika. W pigułce – więcej zmienności na rynku obligacji skarbowych, asekuracja banków centralnych chroniąca przed mocnymi spadkami cen tychże papierów, otoczenie wymagające dużej aktywności od zespołu zarządzających.

Kolory rynku

Kwiecień mija na światowych giełdach, póki co, pod znakiem wzrostów. Od początku miesiąca indeks rynków rozwiniętych (MSCI World) zwyżkuje 3,4%. Akcje na rynkach wschodzących (Indeks MSCI Emerging Markets) podrożały symbolicznie o 0,4%. Siłą napędową hossy pozostają Stany Zjednoczone. W ujęciu sektorowym na czoło w ostatnich dniach wysunął się sektor technologiczny i komunikacyjny. W natarciu uczestniczyły również spółki konsumenckie.

Nowy skład w Białym Domu z prezydentem Bidenem na czele nie dostarcza tylu kontrowersyjnych nagłówków co ich poprzednicy. Nie prowadzi wojny handlowej na Twitterze. Nie oznacza to jednak, że poprawie uległa nadwyrężona relacja USA z aspirującymi do roli globalnego lidera Chinami. Wizyty amerykańskich urzędników na Tajwanie i zabezpieczanie dostępu do tamtejszej technologii produkcji półprzewodników, mogły być odebrane w Pekinie jako zagrywka na nosie i prowokacja. Późniejsza inicjacja rozmów pomiędzy obydwiema potęgami podczas marcowej wizyty dyplomatycznej na Alasce zakończyła się wymianą oskarżeń i brakiem jakiegokolwiek porozumienia4. Kolejnym epizodem w tej historii jest poszerzenie „czarnej listy” chińskich firm, które będą mieć utrudniony dostęp do amerykańskiej technologii. Tym razem obostrzeniami objęte będą podmioty rozwijające superkomputery w Państwie Środka5. Joe Biden i jego sztab zdają się jak ognia unikać pobłażliwości wobec Chin. Wydaje nam się, że bezpowrotnie zmierzamy w kierunku #WielobiegunowegoŚwiata, w którym napięcia geopolityczne i rywalizacja są permanentne. Inwestycyjnie sądzimy, że warto „obstawiać” obydwu kandydatów do roli lidera - USA poprzez ekspozycję na akcje rynków rozwiniętych, Chiny poprzez ekspozycję na akcje rynków wschodzących. Pierwszą zapewnić mogą choćby #PekaoMegatrendy czy #PekaoKompas. Wehikułem inwestycyjnym oferującym dostęp do Chin mogą być natomiast przykładowo #PekaoDochoduiWzrostuRynkuChińskiego oraz #PekaoAkcjiRynkówWschodzących. Dziś patrząc na różnice w postępie szczepień oraz na wciąż nieutarte linie dyplomatyczne pomiędzy nowym Białym Domem a Pekinem, krótkofalowo jesteśmy ostrożni wobec rynków wschodzących.

Korona – Update

Patrząc na ostatnie 7 dni, średnio dziennie na COVID umiera w Polsce ok. 490 osób, podczas gdy dla porównania w USA z populacją 8,5 x większą, jest to ok. 730 zgonów średnio dziennie. Ze wszystkich krajów największe czarne żniwo wirus zbiera obecnie w Brazylii. Dynamicznie rośnie śmiertelność w Meksyku. Choć poziomy nowych zakażeń w Ameryce Łacińskiej nie są bardzo wysokie, to jednak liczba zgonów już tak. Zadajemy sobie pytanie czy/na ile brazylijski wariant koronawirusa jest groźniejszy od dotychczasowych? Przez ostatnie dni nowe zakażenia zauważalnie hamują w UE, ale wciąż to europejskie państwa wykazują największą liczbę nowych przypadków. Pewnie niedługo, ponieważ wykładniczo rośnie statystyka zarażeń w Indiach.

Na froncie szczepionkowym zbliżamy się powoli do tempa 20 mln dawek podawanych dziennie. Obecnie jest to ok. 18 mln dawek dziennie. Dobrym sygnałem jest wzrost tempa szczepień pomimo faktu, że grupa ponad 55 krajów6 wstrzymuje się od wykorzystywania produktu AstraZeneca. Do tej pory, globalnie podano ok. 780 mln dawek szczepionki.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Jakie są rokowania dla rynku obligacji skarbowych na 2 kwartał 2021?
O tym rozmawiamy z dr Radosławem Cholewińskim, zarządzającym naszymi funduszami dłużnymi. Odnosimy się również do bardzo gorącego tematu – inflacji. Serdecznie zapraszamy do poświęcenia 6 min na ten komentarz wideo: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/obligacje-skarbowe-rokowania-na-2-kw-2021

Jeszcze mniej Japonii a więcej Chin w wybranych funduszach
Niedawno dokonaliśmy zmiany benchmarku w Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, usuwając w części akcyjnej składnik japońskich akcji. W minionym tygodniu dokonaliśmy analogicznej zmiany w funduszu akcyjnym Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu. W efekcie dopasowania do nowego benchmarku w tym subfunduszu zniknęła ekspozycja na Japonię, a znacznie wzrósł udział chińskich spółek w portfelu (pośrednio poprzez fundusze i ETF-y zagraniczne). Zmiany dostosowują kształt tych funduszy do zachodniego standardu, w którym powszechnie z indeksów azjatyckich wydziela się Japonię.

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#RotacjaSektorowa
# Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy.

#WielobiegunowyŚwiat
# Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
# Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
# Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

1 https://www.ft.com/content/71555079-e8be-4090-b3a1-53f9a7684ec6
2 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/polowanie-na-oprocentowanie
3 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/pekao-focus-23-03-2021-r
4 https://www.ft.com/content/c99c4fd5-059b-40f7-aaae-70e776cb71a4
5 https://www.ft.com/content/2d43d15b-12d5-4abf-96a1-3eee96a63a10
6 https://www.ft.com/content/f2b27b36-3971-4afe-85f7-f2c5a08394cc

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.