Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  11.01.2022 r.

Pekao Tygodnik 11.01.2022 r.

Komentarze

Dziś w Tygodniku: Dynamika cen nie spowalnia w Nowym Roku; czynniki mające wpływ na wysokość inflacji; dywersyfikacja portfela kluczem do zarządzania inwestycjami.

Pobierz

Nowy rok, a my wciąż będziemy zastanawiać się jak bronić majątek przed inflacją. Powszechny wzrost cen wdarł się do gospodarczej codzienności prawie na całym świecie. Co gorsza, próżno wypatrywać w najświeższych danych spowolnienia dynamiki cen. Inflacja w Polsce w grudniu 2021 w ujęciu r/r przyspieszyła bardziej niż zakładali ekonomiści, aż do 8,6%. Choć w tych prawie 9 punktach procentowych (p.p.) ujęte są aż 2 p.p. wzrostu cen żywności to jednak wszystko wskazuje, że aż ponad 5 p.p. to inflacja bazowa, czyli silnie związana z kondycją gospodarki, a nie wahaniami cen surowców. W tym tygodniu poznamy też odczyt inflacji w USA, gdzie ceny również rosną w zastraszającym tempie. Ostatnio było to 6,8% r/r za listopad. Pamiętajmy przy tym, że po obydwu stronach Oceanu Atlantyckiego stosuje się nieco inne metody liczenia inflacji. Licząc według metodologii europejskiej, inflacja w Stanach Zjednoczonych „flirtowałaby” pewnie z 8-ką.

Nie mamy wątpliwości, że dalsze losy dynamiki cen będą kluczowe dla rynków finansowych i zaważą na tym, jakie aktywa spiszą się świetnie, a jakie kiepsko. Niestety inflacja jest niezmiernie złożonym zjawiskiem, trudnym do uchwycenia w modelach. Zaryzykuję tezę, że nie ma żadnej osoby, czy organizacji, która w pełni pojęła naturę inflacji. Zróbmy małe ćwiczenie – co muszę wiedzieć by określić jaka będzie inflacja? 

•    Jak zachowają się bazowe i niebazowe kategorie w koszyku dóbr. W nowy rok wchodzimy z rozgrzaną, generującą inflację globalną gospodarką, co widać choćby po silnych odczytach wskaźników wyprzedzających. Przykładowo, indeks PMI dla polskiego przemysłu wzrósł z 54,4 pkt. do 56,1 pkt. Z drugiej strony składowe wspomnianych wskaźników wyprzedzających oraz indeksy cen frachtu dają pierwsze sygnały udrażniania się łańcuchów dostaw, co powinna hamować inflację. Tu jednak wkracza wirus – na ile nowe, wysoce zakaźne warianty koronawirusa sparaliżują Chiny, w których stopień wyszczepienia populacji jest niski, a dotychczas najchętniej używanym przez Pekin narzędziem w walce z pandemią były lokalne lockdowny? Pandemia mogłaby w ten sposób znów zadziałać proinflacyjnie. Nałóżmy na to ceny paliw. Ceny gazu, może i spadają ze szczytów, ale są wciąż wysokie. Do tego są silnie uzależnione od geopolityki w regionie, tj. rozgrywki Rosji. Wysokie ceny gazu przekładają się na jeszcze wyższą presję na drożenie żywności. Spowodowany nimi wzrost cen nawozów może nam zgotować niemiłą niespodziankę na wiosnę – ryzyko znacznie droższych warzyw i owoców. Co prawda tarcze inflacyjne wprowadzane na świecie przez poszczególne rządy mogą obniżać punktowo inflację. Dla przykładu obniżenie w Polsce VAT na żywność z 8% do 0% może początkowo zbić ceny, ale później w średnim i długim terminie skutkować jeszcze droższymi artykułami pierwszej potrzeby1. Nałóżmy na to zachowanie konsumentów – decyzje zakupowe milionów gospodarstw domowych, które w dużych gospodarkach na świecie, np. USA, mają po pandemii zgromadzone znacznie większe oszczędności (liczone w tysiącach miliardów USD). Jednocześnie gospodarstwa domowe odczuwają silny efekt majątkowy – wzrosły wyceny ich domów, akcji, a nawet używanych samochodów… Zachowania konsumentów jako zagregowana konsumpcja mają kluczowy wpływ na tempo aktywności gospodarczej oraz na dynamikę cen. Jesteśmy zdania, że szczyt inflacji jest już niedaleko, ale czujemy pod skórą, że po drodze czekają nas jeszcze jedna lub dwie rundy podnoszenia prognoz inflacji. Zmienia się wg nas charakter inflacji. Zmienia się z podażowej (braki dóbr i niedostępność usług) na popytową (wzrosty płac i większe wydatki). Ostatnie odczyty z USA pokazują, że stopa bezrobocia jest już prawie na poziomie sprzed pandemii. Co prawda brakuje cały czas w USA ponad 3,5 mln etatów do poziomu sprzed marca 2020r., ale być może te etaty strukturalnie zniknęły z rynku pracy. Pomimo mieszanego wydźwięku niektórych danych, ogólny obraz jest jasny. Rynek pracy jest silny, ciasny, brakuje pracowników i występują presje płacowe. 

•    No i właśnie – mocny rynek pracy to kluczowy element decyzyjny banków centralnych. Dochodzimy do drugiej grupy znaków zapytania dotyczących ścieżki inflacji. Co prawda w Polsce, jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zobaczyliśmy już pierwsze podwyżki stóp procentowych, to jednak największe banki centralne na świecie – EBC i FED – dopiero noszą się z zamiarem zacieśniania polityki pieniężnej. Ba, wydaje się, że poczynione przez te banki zmiany w sposobie prowadzenie polityki pieniężnej (np. zmiana celu inflacyjnego na średni w danym okresie) powodują nieuchronnie, że te banki centralne reagują na inflację z dużym opóźnieniem. Do jakiego poziomu dojdą stopy procentowe? Kiedy? To rzutuje na koszt pieniądza i może hamować inflację, a także na łatwość, bądź trudność w finansowaniu wydatków rządowych. Rządy przez ostatnie dwa lata znacznie zyskały na znaczeniu jako konsument w gospodarkach (% wydatków w skali całej gospodarki). Spodziewamy się, że wydatki rządowe będą w tym roku istotnie mniejsze niż w dwóch poprzednich latach ratowania gospodarki. Natomiast nadal ogromnym znakiem zapytania pozostają te programy, które zostały zapowiedziane, np. Build Back Better (program Joe Bidena), który utknął na tę chwilę w temacie. 

•    Na koniec, trzecia grupa znaków zapytania, to jakie będą reakcje poszczególnych rynków na działania banków i wzrosty cen. Rynki już nie raz wymuszały reakcję banków centralnych. W końcu wzrost kosztów finansowania deficytu budżetowego, czy wzrost presji na mocno zapożyczone korporacje na świecie, może przerwać cykl zacieśniania monetarnego, ponieważ nadwyręża stabilność systemu finansowego. Do tego spadek płynności nie sprzyja wysokiej dźwigni, co może odcisnąć się na notowaniach akcji. Już z początkiem roku widzimy to na giełdach, na których firmy o mocno wzrostowym charakterze, takie które nie generują jeszcze dużych zysków, a dopiero obiecują je przynosić w przyszłości, te najmocniej tracą. I cóż, spadki na giełdzie działają bardzo mocno na efekt majątkowy, oddziałują na psychologię konsumentów i mogą działać deflacyjnie.

Te trzy grupy czynników wzajemnie na siebie oddziałują. Jak przy tylu niewiadomych postawić jednolitą prognozę, czy wyznaczyć jasną ścieżkę inflacji? My sądzimy, że nie ma potrzeby się o to trudzić. Wiemy, że inflacja będzie wysoka. Uważamy, że będzie w skali roku wyższa niż w 2021 i dalej konieczna będzie ochrona swoich pieniędzy przed jej skutkami. Sądzimy, że przed nami dalsze podwyżki stóp procentowych w Polsce, ale nie sposób w tej chwili ocenić do jakiego poziomu. Najbliższa pewnie w lutym, a jedną już w tym roku mamy za sobą.  

Rynkowe narracje i nasze przemyślenia

Jak nawigować swoimi inwestycjami na rozgrzanych wzrostami rynkach ryzykownych aktywów, a przy rosnącym ryzyku. Po pierwsze myślimy, że musi do tego być strategia i nie da się dobrze inwestować „na łapu capu”. Wydaje się, że kluczem jest dywersyfikacja. Portfel inwestycyjny można przyrównać do drużyny, w której każdy gracz ma inną rolę do odegrania w zależności od różnych scenariuszach rynkowych. W ubiegłym roku na łamach tego podcastu bardzo często mówiliśmy o zwiększaniu udziału aktywów wzrostowych w portfelu, by urozmaicić bardzo bogate w obligacje portfele inwestycyjne Polaków. W tym roku warto jeszcze do tego dołożyć element mocnej dywersyfikacji, rozłożenia transakcji w czasie i ostrożności w zarządzaniu ryzykiem. Ostrożność nie oznacza jednak unikania ryzyka. Zerojedynkowe podejście do budowy portfela zazwyczaj kończy się fiaskiem. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy jest dobry moment wejścia/wyjścia z rynku. Na pewno po każdym roku kalendarzowym można by odłożyć cały stosik kartek z kalendarza, na których zapisany byłby powód „dlaczego dziś NIE zainwestowałem”. Zawsze trzeba wg nas rozważyć z kilku stron rozgrywające się wydarzenia, próbować znaleźć przeciwny scenariusz i pamiętać, że ciągle mamy do czynienia z grą prawdopodobieństw, a nie pewników.

Przechodząc do poszczególnych składowych, sądzimy, że zmiennokuponowy dług świetnie się prezentuje na ten rok. Po pierwsze dlatego, że nie spodziewamy się już tak szokowych zmian stawek WIBOR, które powodowały przeszacowanie w dół wycen instrumentów wycenianych za pomocą modelu wyceny. Sądzimy, że obligacje, które mają krótki termin zapadalności, bądź też ich kupon jest dopasowywany do poziomu stóp procentowych już odczuwają korzystny wpływ ostatnich podwyżek. Przykładem takiego rozwiązania jest #PekaoKonserwatywnyPlus, którego portfel cieszy się rentownością brutto (przed opłatami) przekraczającą 4% (przypominamy, że rentowności nie należy utożsamiać z wynikiem). Przy takiej rentowności nawet jeśli dochodzi do przeceny instrumentów z portfela, to spływające do portfela przychody są już w stanie łagodzić efekt ewentualnych spadków cen. Sadzimy, że będzie to solidny rok dla rozwiązań dłużnych krótkoterminowych.

Z kolei obligacjom stałokuponowym (o nie oparte są fundusze obligacyjne np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2) nie wróżymy łatwego roku. Czekające nas zapewne dalsze zaskoczenia inflacyjne i podwyżki stóp procentowych. Z drugiej strony wydaje nam się, że jest już zbyt późno (spadki cen są zbyt zaawansowane) by z tych instrumentów całkowicie rezygnować. Nie zapominajmy też, że mamy w Polsce na nie silny popyt instytucjonalny (polskie banki). Dodatkowo skala ruchu na zagranicznych obligacjach [wzrosty rentowności], która będzie rzutowała na ogólny sentyment do obligacji, niekoniecznie musi być bardzo duża. Chociażby dlatego, że rynkowy koszt pieniądza, tj. rentowności papierów dłużnych, w innych krajach też są zależne od siły popytu instytucjonalnych inwestorów (np. amerykańskie fundusze emerytalne), którzy nie mają wyjścia i są nawet przy wysokiej inflacji ograniczeni do obligacji skarbowych w części dłużnej. Do tego dług na rynkach bazowych pełni rolę bezpiecznej przystani, która wobec dużej niepewności inwestorów może przyciągać kapitał. Warto zaznaczyć, że tu również duży wpływ będzie mieć geopolityka, m.in. to jaką formę przyjmie tegoroczna rywalizacja Chin i USA. Jako ciekawostkę dopowiedzmy, że w ubiegłym roku chińskie obligacje wyemitowane w chińskich juanach przyniosły dolarowym inwestorom prawie dwucyfrowe stopy zwrotu. CNY z USD inwestycja prawie dwucyfrowe stopy zwrotu. Naszym zdaniem, „stałokuponówki” oferują już solidną rentowność, plus są dobrze spozycjonowanie na negatywne scenariusze gospodarcze, np. skrajny scenariusz załamania wzrostu gospodarczego. Ten segment rynku dłużnego podoba nam się w wydaniu mieszanym, z domieszką akcji spółek dywidendowych w portfelu. Przykładem produktu o takiej ekspozycji jest #PekaoBazowy15Dywidendowy.

Skoro już jesteśmy przy temacie Chin to powiedzmy, że tamtejsze akcje mogą wg nas okazać się czarnym koniem na ten rok, natomiast towarzyszy temu pomysłowi inwestycyjnemu bardzo duże ryzyko polityczne. Co więcej, sądzimy, że dopiero przed nami cykl obniżania prognoz zysków dla spółek z Państwa Środka. „Dołek” na chińskich walorach wydaje się nieuchwytny, ale my ekspozycję na chińskie giełdy traktujemy jako ciekawą, kontrariańską pozycję, która może świetnie zapracować, do której trzeba mieć dużo cierpliwości. Ekspozycję raczej długoterminową, na kraj, który aspiruje do bycia imperium na równi z USA. 

Co do samych akcji sądzimy, że ryzyka są dobrze rozpoznane – droższy pieniądz, realizacja zysków, słabnący wzrost. Natomiast sądzimy, że większym ryzykiem jest nie mieć akcji, niż je mieć i być narażonym na ruchy rynkowe. Wg nas cały czas mamy do czynienia z dobrze rokującą gospodarką światową i solidnie zapowiadającym się wzrostem zysków na ten rok (przy tym oczekiwania analityków wcale nie są wysoko). Banki centralne nie są jeszcze jastrzębie, tylko mniej gołębie. Wyceny poza USA nie wydają się być wygórowane, a jawią się nam wręcz jako relatywnie tanie. Wydaje nam się, że element akcyjny w zgodzie ze strategią dywersyfikacji, musi mieć miejsce w portfelu. Ogromną rolę będą miały do odegrania wg nas rozwiązania mieszane, takie jak chociażby #PekaoStrategiiGlobalnejkonserwatywny czy #PekaoKompas.

Ten drugi świetnie wystartował rok. Ekspozycja na zaskoczenia inflacyjne poprzez wyselekcjonowane spółki, w połączeniu ze zmiennokuponowymi instrumentami dłużnymi, bardzo dobrze pracuje w pierwszych dniach 2022 r. W dalszym ciągu wśród rozwiązań akcyjnych będziemy preferować podejście niebenchmarkowe.

Od początku roku mocno tracą natomiast biznesy obiecujące zyski dopiero w przyszłości. Wizja zacieśniania monetarnego w USA zadziałała jak grawitacja na kosmiczne wyceny niektórych firm, np. softwarowych. Dlatego my utwierdzamy się w podejściu, w którym preferencję daje się spółkom o wysokiej jakości zysków. Taka preferencja jest wbudowana w DNA subfunduszu #PekaoMegatrendy. Sądzimy, że filtr jakościowy będzie bardzo ważny w tym roku.

W zdywersyfikowanej strategii jest też oczywiście miejsce na suchy proch. Naszym zdaniem płynne aktywa mogą być ulokowane chociażby w zmiennokuponowych obligacjach, może też w innych rozwiązaniach. Idea jest taka, by mieć przygotowaną taką część swojego portfela inwestycyjnego, po którą sięgniemy, gdy na rynku zrobi się nerwo-wo. A na rynkach zawsze jest takie ryzyko. Sęk jednak w tym, że gdy już to się realizuje, wówczas należy wykorzystywać takie chwile jako okazję do zakupu, a nie powody do nerwowej wyprzedaży. Patrząc po składzie oszczędności gospodarstw domowych, u Polaków brak suchego prochu nie jest problemem. Duży odsetek stanowią cały czas depozyty, tracące potężnie w ujęciu realnym.  

Tym, którzy czekali na dywersyfikowanie, mieszanie różnych klas aktywów, wydaje się, że początek roku daje ciekawą okazję. Rynek oferuje niższe wyceny niż w końcówce 2021 r., przeceny pojawiły się na wielu giełdach, na wielu ryzykownych klasach aktywów. Dodatkową zachętą może być obniżenie opłat za zarządzanie w naszych funduszach. 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów 

Obniżenie opłat za zarządzanie od 01.01.2022 r.
Od stycznia obniżyliśmy opłaty za zarządzanie. Informacje o tym na jakim poziomie są maksymalne, określone w statutach funduszy poziomy stawek opłat za zarządzanie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w sekcji OGŁOSZENIA. Linki dla wygody poniżej:

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zmianie-statutu-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2022-01-01
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zmianie-statutu-pekao-strategie-funduszowe-sfio-2022-01-01
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zmianie-statutu-pekao-walutowy-fio-2022-01-01
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zmianie-statutu-pekao-fio-2022-01-01

Zachęcam też Państwa do zerknięcia w faktycznie pobierane opłaty, które mogą być jeszcze niższe niż te maksymalne ze statutów. Informacje o faktycznie pobieranych opłatach w połączeniu z innymi kosztami obciążającymi aktywa funduszu/subfunduszu zawarte są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dokumencie, który prezentuje opłaty bieżące dla każdego funduszu/subfunduszu. Podnieśliśmy natomiast faktycznie pobieraną opłatę za zarządzanie w Pekao Konserwatywny Plus, w którym wzrosła ona z 0,4% do 0,8% aktywów w skali roku. Wprowadziliśmy też opłatę za sukces od wyniku w Pekao Megatrendy. 

Duże opracowanie – SCENARIUSZE DLA RYNKÓW NA 2022 r. 
Na koniec zachęcę Państwa do poświęcenia 30-60 minut na wnikliwą lekturę naszego opracowania poświęconego perspektywom poszczególnych klas aktywów. W tym Tygodniku zaledwie „liznęliśmy” rozważania o poszczególnych klasach aktywów w kontekście bieżącego roku. Znacznie bardziej szczegółowo omawiają je w „Scenariuszach” nasi zarządzający. 

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/perspektywy-rynkowe-scenariusze-dla-rynkow-na-2022-r

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#WielobiegunowyŚwiat
# Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
# Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
# Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

1 https://www.parkiet.com/Gospodarka----Kraj/301109962-Credit-Agricole-BP-Obnizka-VAT-podwyzszy-inflacje.html 

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.