Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  08.06.2021 r.

Pekao Tygodnik 08.06.2021 r.

Komentarze

Zapraszam do wysłuchania o: zamrożonej Japonii (a przynajmniej tamtejszych skarbówkach), wizji świata, w którym banki centralne wykupiły większość obligacji, dalszych losach inflacji i stóp procentowych i świetnej, tegorocznej passie polskiej giełdy.

Pobierz

Czyżby słoneczna czerwcówka miała zapoczątkować już wakacyjne nastroje wśród inwestorów? Tak to trochę wyglądało w ostatnich dniach na rynkach instrumentów dłużnych. Ceny obligacji skarbowych w Polsce, jak i na głównych rynkach bazowych (kraje UE, USA, Japonia), znacznie się uspokoiły. Jak zauważył Dariusz Kędziora, Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, mieliśmy do czynienia z wręcz historycznym precedensem - po raz pierwszy obroty na jednym z głównych światowych rynków obligacji skarbowych wyniosły w przeciągu dnia okrągłe ZERO. Mowa o japońskich obligacjach skarbowych, na których w normalny dzień sesyjny handel po prostu zamarł! Zjawisko to może obrazować jak daleko w Kraju Kwitnącej Wiśni zaszły interwencje banku centralnego, który znajduje się w posiadaniu ponad połowy wyemitowanego długu skarbowego. Mechanizmy rządzące rynkami obligacji, w tym procesy kształtujące ich ceny, zmieniają się diametralnie na naszych oczach. Dumając nad scenariuszami na przyszłość, potrafimy wyobrazić sobie scenariusz, w którym ceny obligacji skarbowych będą ściśle kontrolowane nie tylko w Japonii, ale również na innych rynkach. Wówczas mielibyśmy zapewne do czynienia z niewielką zmiennością, ustaloną z góry rentownością oraz jeszcze większym popytem na alternatywy o wyższej rentowności, czy w ogóle potencjale na aprecjację (motyw #PolowanieNaOprocentowanie). Nie trzeba jednak wybiegać w przyszłość by mówić o zmianie zasad gry na rynkach obligacji. Zeszłotygodniowego spokoju na tym rynku nie zaburzyły ani polski odczyt inflacji za maj (jednak nie okrągłe 5%, a 4,8%r/r), ani rekord wszechczasów na wskaźniku wyprzedzającym dla polskiego przemysłu (PMI 57,2 pkt.), ani mocniejszy od oczekiwań wzrost o 3,1% r/r inflacji PCE w USA, tj. dynamiki niewidzianej od czasu boomu nieruchomościowego z lat 2006-2007. PCE uchodzi za ulubioną miarę inflacji amerykańskich włodarzy polityki pieniężnej. O ile obligacjom nie straszne były wyższe odczyty inflacji, o tyle już pozytywnie zareagowały na słabszy od oczekiwań przyrost miejsc pracy w USA. Ten z kolei my przypisujemy raczej nie słabemu popytowi na pracowników, ale niewystarczającej podaży pracowników. Może to brzmieć wręcz dziwnie, zważywszy na to, że liczba etatów oraz partycypacja ludności w sile roboczej są w większości gospodarek znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii. Jak my tłumaczymy te zjawiska? Sądzimy, że obecna wyższa inflacja już przestała straszyć inwestorów. Teraz wszyscy zdają się przyglądać, czy rzeczywiście jest ona przejściowa, tak jak zapewniają banki centralne. Jeśli nie, to jest to wg nas ryzyko, które może ciążyć rynkom instrumentów skarbowych w końcówce roku. Jeśli tak, to pole do odreagowania cen obligacji jest znaczne. Naszym zdaniem skończy się na opcji pośredniej, tj. zapewne część czynników dziś podsycających wzrost cen zniknie wraz z odkorkowaniem logistyki, handlu, czy rynku pracy, ale część czynników proinflacyjnych zostanie z nami na dłużej. Oczywistym kandydatem w tej drugiej kategorii jest presja na wzrost płac. Wydaje nam się, że amerykański FED nie będzie spieszyć się ani z podwyżkami stóp procentowych, ani z ograniczaniem rozmiaru programu QE. Owszem, po drodze mogą być wyłączane pandemiczne wehikuły do zadań specjalnych. Przykładem niech będzie niedawna decyzja FED, by zamknąć okno skupu obligacji korporacyjnych i wyprzedać te papiery komercyjne i ETF-y, które zostały zakupione w trakcie 2020 r. Przypomnijmy, że do ustabilizowania sytuacji na rynku obligacji korporacyjnych w USA w ubiegłym roku wystarczyło zaledwie wprowadzenie furtki dla FED do skupowania papierów komercyjnych. Rynek błyskawicznie zrozumiał, że nie ma co walczyć z bankiem centralnym, a FED dokonał zakupów na niecałe 2% przewidzianej amunicji (14 z 750 mld USD)1. Odejście od nadzwyczajnych środków pomocowych nie powinno więc w naszej opinii powodować negatywnych reakcji rynkowych. I tak właśnie było tym razem. Wszystkie te czynniki prowadzą nas ponownie do wielokrotnie przytaczanych na łamach tego Tygodnika konkluzji. Po pierwsze, strach przed inflacją mógł już osiągnąć swoje apogeum. Jeśli ten wniosek jest trafny, dopatrujemy się sporych szans na powrót wzrostów w notowaniach funduszy obligacyjnych (np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2). Po drugie, przez kolejne kwartały bardzo wysoce prawdopodobne wydaje się nam otoczenie ujemnych realnych stóp procentowych, tj. stóp procentowych niższych od inflacji. Dlatego uważamy, że walka o utrzymanie wartości nabywczej swoich oszczędności będzie dalej palącą potrzebą inwestorów. I łącząc to z trzecim wnioskiem – tj. środowisko inwestycyjne pozostaje według nas sprzyjające dla ryzykownych klas aktywów – utwierdzamy się w oczekiwaniu, że dużą rolę do odegrania wobec wspomnianej potrzeby mają fundusze o charakterze mieszanym. Łączą one w sobie część dłużną o niskim, bądź bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym, z częścią wzrostową, w której ryzyko jest większe, ale za to większy jest też potencjał zysku. Przykłady rozwiązań mieszanych często pojawiają się w naszych nagraniach. Choćby #PekaoKompas, #PekaoBazowy15Dywidendowy, czy #PekaoStrategiiGlobalnejKonserwatywny.  

Kończąc jeszcze dzisiejsze deliberacje nad instrumentami dłużnymi, podzielimy się przemyśleniem, że atrakcyjny wydaje nam się obecnie dług krajów rozwijających się. Nierzadko obligacje skarbowe na rynkach wschodzących oferują obecnie dwucyfrową rentowność osładzaną jeszcze niskimi kursami walut tychże krajów na tle USD, czy EUR. Do tego obecny boom na rynku surowcowym sprzyja budżetom wielu krajów z tej grupy, co według nas: wprost oznacza wzrost wiarygodności emitenta i powinno przełożyć się na niższą wymaganą premię za ryzyko kredytowe (czynnik sprzyjający cenom obligacji). Na dokładkę, banki centralne w wybranych krajach rozwijających się (np. Rosja czy Czechy) są w naszej ocenie bardzo spójne w realizowaniu swojego mandatu ochrony stabilności cen. Ba! Walczą z inflacją podwyżkami stóp procentowych w sytuacji, gdy na rynkach rozwiniętych banki centralne jeszcze nie zaczęły dyskusji nad zwiększaniem kosztu pieniądza. Nasze pozytywne nastawienie do obligacji rynków wschodzących odzwierciedlamy najmocniej w #PekaoDłużnyAktywny, co nie znaczy, że nie wplatamy tych pozycji w innych strategiach obligacyjnych np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2. Ekspozycję na szeroki indeks obligacji rynków wschodzących, choć w wydaniu raczej pasywnym i przy zabezpieczonym ryzyku walutowym, oferuje również #PekaoDochoduiWzrostuRynkuChińskiego, w którym ta klasa aktywów stanowi modelowo ok. 40% portfela. 

Z kolei na giełdach warto poświęcić chwilę naszemu krajowemu parkietowi. Ten rok dowodzi, że na akcjach polskich spółek również można zarabiać. Struktura sektorowa naszego indek-su sprawia, że jest on wśród beneficjentów otoczenia wyższej inflacji i cyklicznego restartu gospodarki światowej. Zarówno banki, spółki paliwowe, jak i firmy surowcowe w krótkim czasie wyciągnęły WIG w okolice hossy z 2007 r., a od nowych maksimów wszechczasów dzieli nas niewielkie kilkaset punktów. Pomimo dynamicznej aprecjacji, notowane nad Wisłą walory, pozostają przeciętnie jednymi z najtańszych na świecie. Jeśli nałożymy na to dodatkowo nowe systemowe źródło popytu na akcje w postaci PPK, tanią walutę oraz wciąż niewielkie zaangażowanie dolarowego, czy eurowego kapitału na rynkach wschodzących, to nasze rodzime akcje wydają się mieć solidne szanse na kontynuację wzrostów. Wiszącym nad rynkiem ryzykiem pozostaje finał demontażu OFE i nieznana skala podaży akcji z portfeli przenoszonych do ZUS. Sądzimy jednak, że rynek w dużym stopniu oswoił się już z tym ryzykiem, a jeśli finalna propozycja przekształceń okaże się korzystniejsza dla giełdy (np. niższa opłata przekształceniowa) to według nas może to być kolejny czynnik po stronie akcyjnych plusów. Choć bardzo dużo miejsca poświęcamy na łamach tego Tygodnika rynkom międzynarodowym oraz rozwiązaniom inwestycyjnym z ekspozycją na zagraniczne walory, to jednocześnie uważamy, że w ryzykownych portfelach inwestycyjnych polskie akcje mają swoje miejsce. Przykładem rozwiązania, w którym próbujemy bardzo aktywnie uchwycić okazje na polskiej giełdzie, jest zarządzany niebenchmarkowo #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#RotacjaSektorowa 
#   Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy. 

#WielobiegunowyŚwiat
#   Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału. 
 
#WyborczaPolaryzacja
#   Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykań-skich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie. 

#Drukujemy&Wydajemy
#   Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultratanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

 

1 https://www.ft.com/content/b8fce637-e86e-4ccb-9803-e7ff330f2fd9

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.